DŁUŻSZY UTWÓR NARRACYJNY, PISANY PROZĄ LUB WIERSZEM, NAJCZĘŚCIEJ JEDNOWĄTKOWY, OBFITUJĄCY W ZAWIKŁANIA SYTUACYJNE, INTRYGI, NIEPRAWDOPODOBNE WYDARZENIA I ZBIEGI OKOLICZNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROMANS to:

dłuższy utwór narracyjny, pisany prozą lub wierszem, najczęściej jednowątkowy, obfitujący w zawikłania sytuacyjne, intrygi, nieprawdopodobne wydarzenia i zbiegi okoliczności (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROMANS

ROMANS to:

sprawa do załatwienia (na 6 lit.)ROMANS to:

związek skoncentrowany na przeżyciach erotycznych, zwykle taki, który nie jest na stałe (na 6 lit.)ROMANS to:

popularny gatunek wytworu fabularnego, którego tematem jest miłość (na 6 lit.)ROMANS to:

pieśń liryczne - sentymentalna o tematyce miłosnej, także utwór instrumentalny popularny w okresie romantyzmu (na 6 lit.)ROMANS to:

powieść o miłości (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUŻSZY UTWÓR NARRACYJNY, PISANY PROZĄ LUB WIERSZEM, NAJCZĘŚCIEJ JEDNOWĄTKOWY, OBFITUJĄCY W ZAWIKŁANIA SYTUACYJNE, INTRYGI, NIEPRAWDOPODOBNE WYDARZENIA I ZBIEGI OKOLICZNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.618

FAŁDA, KOKTAJL MOŁOTOWA, RONDEL, KOD IDENTYFIKACYJNY, GYROS, MASTURBACJA, PŁUCZKA WIERTNICZA, SZOK CENOWY, GRODZISZCZANKA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, WIDOWISKO, KINDŻAŁ, KAWA BEZKOFEINOWA, HACZYK, PALEOZOOLOGIA, ATRYBUCJA STABILNA, TARCZA, KOMONICA, RYGIEL, CHŁODNIK, WADA WZROKU, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, ŹREBIĘCINA, JEGO WYSOKOŚĆ, SZCZĘŚCIE, TELEFON ZAUFANIA, KLIKER, SŁAWA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, POLEWKA, WIBRACJA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SZATRA, ŁUPEK WĘGLISTY, DŁAWIK, IZBA, ULGA REMONTOWA, ZASUWNICA, LASKA, ILOCZYN BLASCHKEGO, TOUROPERATOR, KAPLICZKA, TRANSFORMATORNIA, MORENA BOCZNA, RZECZOWNIK POSPOLITY, MADONNA, DYSZEL, LINIA ZABUDOWY, BEZDUSZNOŚĆ, WYSEPKA, FOTOSENSYBILIZATOR, ROZWAGA, PLUSKWIAK WODNY, INSTANCJA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KARŁOWATOŚĆ, NERWIAK, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, RYZYKO OPERACYJNE, KOMPRESJA IMPULSÓW, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KOSZULKA, ANTENA MIKROPASKOWA, SKRA, DEMOKRACJA, WEREŻKA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, DEMENTI, PRÓBKA, UCZESTNIK, BAŁAMUTNICA, PROGRAM, PĘCZAK, ŚWIECA, OBRĘCZ, GEN SPRZĘŻONY, KRONIKA FILMOWA, WIESŁAW, DRAMATOPISARSTWO, CUKIER WANILIOWY, FASOLA, BRANLE, SZKLARKA, KARA GŁÓWNA, MUŁ, FIGURACJA MELODYCZNA, DESKA RATUNKU, KIEŁŻ, MORDENT, REN, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, SUFLET, ZARODEK, PORTALIK, KUPON, UZIOM, MARKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KEM, DROGA, JĘZOR, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, GLORYFIKATOR, TRANSURANOWIEC, REJKA, CZARNA KSIĘGA, BAZYLEUS, KRYSZTAŁEK, ŚRUBOWIEC, EMALIA, RZEKA ROZTOKOWA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KUMA, RADIOFARMECUTYK, SZPATUŁKA, EKLER, BARWA, OGÓR, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, CLIPART, PODPORA, GOŹDZIANKA, BEGONIA, MISJA MEDIACYJNA, KONFERENCJA EPISKOPATU, SZKANDELA, ZARYS, NIEPRZYJACIEL, KACZAN, NARTA WODNA, KLAKSON RĘCZNY, ADAPTOR, GATUNEK PARASOLOWY, BALDACHIM, PODRYG, TAJSTRA, KRĄG, WOKALIZA, FANPEJDŻ, MAZUREK, ORTALION, PLATFORMA CYFROWA, DELOKALIZACJA, WYDZIELANIE, DYLIŻANS, TRUBADUR, DRUT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, HIACYNT, PASZTECIK, BABA-CHŁOP, KOZŁEK LEKARSKI, CZASTUSZKA, UKRZYWDZONY, NIEPEWNOŚĆ, ZAKON MNISZY, TROMPA, HALO, PIEGUSEK, POWIEŚĆ S-F, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, OFICERKI, ODPRAWA POŚMIERTNA, SIÓDEMKA, TEATRZYK, DOBRO FINALNE, TRANSFUZJA KRWI, MIEJSCE, CERKIEW, KRYTERIUM SYLVESTERA, SOKI, ARKUSZ POETYCKI, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WARTA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, SETKA, ROZBIERANKA, UMOWA WIĄZANA, CZARNA MAGIA, AKINEZJA, FONOGRAM, PANOCZEK, UNIONIZM, ZALEWA, PRZEDZIAŁ, RITA, PODMIOT LITERACKI, SZTUKA DEKORACYJNA, OKLUZJA, PRÓCHNICZEK, SZACHT, HPA, PISK, INTERWENCJA, OŚNIK, PLAN MOBILIZACYJNY, UCHO, LITOBENTOS, DOMINANTA, BAZYLIKA WIĘKSZA, CIMELIUM, STALLE, PRZYSPIESZENIE, PRZEŻYCIE, EKSPLOATACJA, OBRZĄDEK, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KONWERSJA , GAZ SYNTEZOWY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, CHELATACJA, ZIELONE, WSZYSTKOŻERCA, TRANSPORTER, KITEL, ROLNIK RYCZAŁTOWY, CZEREŚNIA, MENZURKA, ROM, SŁONECZNIK, DRUGI PLAN, HAZARD, LEMIESZKA, PRYMUS, IGLICA, MENAŻKA, UŻĄDLENIE, KONSERWATYWNOŚĆ, OŚCIEŻE, TŁO, PRZEDSZKOLE, SZARY RYNEK, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, RUMIEŃ LOMBARDZKI, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, OPCJA WALUTOWA, PODBIERACZ, BALON, ZASADA KOMPOZYCYJNA, REDAKTOR NACZELNA, SMAROWNICA, TANIEC, TEOGONIA, GAŁĘZIAK, KARB, FAKSYMILE, REKOGNICJA, DELFIN BUTLONOSY, CELOZJA, STREFA HEMIPELAGICZNA, REEDUKATOR, WYPAD, DŻINS, TĘSKNOTA, SZPERACZ, NAPÓJ WINOPODOBNY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, BYTOWNIT, CELEBRACJA, ADORACJA, TUSZ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, FAKT, LATRY, PRĄD BŁĄDZĄCY, STOŻAR, WRZECIONO, SKOK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, MUTACJA, KURAK, WŁÓKNO SZTUCZNE, KLUCZ GŁÓWNY, TENDENCJA, KOKTAJL, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, HORMON LOKOMOCYJNY, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, ŚWIDEREK, ZEBROID, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KONCENTRAT, WIELKI PORZĄDEK, ROLNIK INDYWIDUALNY, WARTOŚĆ DODANA, BACIK, MONITOR, NUŻENIEC LUDZKI, WOSZCZYNA, WYZIEWY, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, DERESZ, STAL, ŻACHWA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, WIERTNICA, BARWNIK SPOŻYWCZY, AKCENCIK, CHWYTNIK, ?ANTENA YAGI-UDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUŻSZY UTWÓR NARRACYJNY, PISANY PROZĄ LUB WIERSZEM, NAJCZĘŚCIEJ JEDNOWĄTKOWY, OBFITUJĄCY W ZAWIKŁANIA SYTUACYJNE, INTRYGI, NIEPRAWDOPODOBNE WYDARZENIA I ZBIEGI OKOLICZNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUŻSZY UTWÓR NARRACYJNY, PISANY PROZĄ LUB WIERSZEM, NAJCZĘŚCIEJ JEDNOWĄTKOWY, OBFITUJĄCY W ZAWIKŁANIA SYTUACYJNE, INTRYGI, NIEPRAWDOPODOBNE WYDARZENIA I ZBIEGI OKOLICZNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROMANS dłuższy utwór narracyjny, pisany prozą lub wierszem, najczęściej jednowątkowy, obfitujący w zawikłania sytuacyjne, intrygi, nieprawdopodobne wydarzenia i zbiegi okoliczności (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROMANS
dłuższy utwór narracyjny, pisany prozą lub wierszem, najczęściej jednowątkowy, obfitujący w zawikłania sytuacyjne, intrygi, nieprawdopodobne wydarzenia i zbiegi okoliczności (na 6 lit.).

Oprócz DŁUŻSZY UTWÓR NARRACYJNY, PISANY PROZĄ LUB WIERSZEM, NAJCZĘŚCIEJ JEDNOWĄTKOWY, OBFITUJĄCY W ZAWIKŁANIA SYTUACYJNE, INTRYGI, NIEPRAWDOPODOBNE WYDARZENIA I ZBIEGI OKOLICZNOŚCI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DŁUŻSZY UTWÓR NARRACYJNY, PISANY PROZĄ LUB WIERSZEM, NAJCZĘŚCIEJ JEDNOWĄTKOWY, OBFITUJĄCY W ZAWIKŁANIA SYTUACYJNE, INTRYGI, NIEPRAWDOPODOBNE WYDARZENIA I ZBIEGI OKOLICZNOŚCI. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x