NIEZORGANIZOWANA GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE RAZEM COŚ ROBIĄ, WSPÓŁPRACUJĄ, REALIZUJĄC JAKIŚ WSPÓLNY CEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁKA to:

niezorganizowana grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują, realizując jakiś wspólny cel (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓŁKA

SPÓŁKA to:

grupa ludzi zrzeszonych w organizację, stowarzyszenie w celu realizowania określonego celu wspólnie (na 6 lit.)SPÓŁKA to:

forma działalności gospodarczej oparta na konretnej umowie między podmiotami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEZORGANIZOWANA GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE RAZEM COŚ ROBIĄ, WSPÓŁPRACUJĄ, REALIZUJĄC JAKIŚ WSPÓLNY CEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.325

SOS SOJOWY, DRAMATYCZNOŚĆ, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WARSTWA, REMULADA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PYZA, ZRAZIK, SPRZĄGLE, KONTO DEPOZYTOWE, NAPUSZONOŚĆ, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KSIĘŻA, GEKONEK, OKO OPATRZNOŚCI, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, AKADEMIA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, INTERPRETACJA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SCHRONISKO, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, SKOMPROMITOWANY, NABOJKA, OKRYCIE, WIEŚ, DZIECINNA ZABAWKA, WASZA WYSOKOŚĆ, DWADZIEŚCIA JEDEN, OŁTARZYK, LORNETA, PLATYKLADUS, FILTR, HELLEŃSKOŚĆ, SPRZĘŻNICE, DAN, CIŚNIENIE, TYLOZOID, BUTELKA, SOSJERKA, SPŁONKA, ZASUWNICA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, KOLUMNADA, NABRZEŻE, BULIONÓWKA, DŻINS, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ODPRYSK, GOMÓŁKA, ORGANIZACJA, PROTAGONISTA, ENTOURAGE, DEDERON, BEZLIST, TWIERDZENIE RAMSEYA, ŁATWIZNA, KASETOFON, SEKULARYZACJA, ZEW KRWI, SEJSMIKA, PRZYSZŁOŚĆ, NIC, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, E-MAIL, PLEWA, MACKI, NATASZA, BLISKOZNACZNIK, NAGOZALĄŻKOWE, HETEROATOM, LUDEK, UWŁOSIENIE, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, TRUSKAWKA, AUGUR, PUNKT WĘZŁOWY, POMROK, GICZ, ROBOTY BUDOWLANE, WILK, MARCHWIANE RĘCE, PASCHA, PANIEŃSTWO, NEUROCHEMIA, SCHOWEK, BEZPRZEWODOWOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WSPÓLNY CZYNNIK, CZEREDA, POWAŻNOŚĆ, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, EKSPERT, FLASHBACK, JON, SAMPEL, NOŚNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, RADCA, WODA KWIATOWA, WIZJONER, ADDYCJA, ZAMEK NA LODZIE, FIGURA GEOMETRYCZNA, ARKADA, JEDENASTY, MOC CZYNNA, LINIA MONTAŻOWA, PODSTAWA, AUTOTEMATYZM, SAKRAMENT, KOLCZAK, DZIEWIĄTKA, BALSAM, IMITATOR, GŁOŚNOŚĆ, EGZEMPLARZ, GRA LOGICZNA, WIĆ, REDUKCJA, PŁOMYCZEK, GĘSTOŚĆ, ZEW, KARMIDŁO, TYTUŁ ZAWODOWY, CHLOASMA, DRYBLAS, METRYKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PERSPEKTYWA, FELDMARSZAŁEK, GENERACJA, BABULA, WYŁAPYWACZ, REGUŁA, MAŁŻ, SEGMENT RYNKU, HUBA SINIAK, ZWIĄZEK, CIAŁKO, ZŁOTOGŁÓW, LITERA, TRZYDZIESTKA, KREDYT ZAUFANIA, BURGER, PRZYŚPIESZENIE, CYKL PALIWOWY, TRAGIZM, MAJĄTEK, GRUSZE WSCHODNIE, BITA ŚMIETANA, IRRADIACJA, PADYSZACH, DWUCYFRÓWKA, KOTYLION, BIBLIOTEKA, REDUKCJA, PARANOJA PIENIACZA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, AFERA, DYSZKANCIK, OSADA, UDZIAŁ, OSPA KRWOTOCZNA, PALUCH KOŚLAWY, KONSYGNATARIUSZ, KRYPTODEPRESJA, KWAS, KIEŁŻ, PADWAN, UNIA, LEJTNANT, KASTRAT, MAJÓWKA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, PAJĄK, WAŁ DZIĄSŁOWY, MIARA, IMMUNOLOGIA, DRAMATURGIA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, TERAPENA KAROLIŃSKA, EMENTALER, CZYNNIK PRODUKCJI, MĄKA, SILNOŚĆ, POSIADACZ, ŁAŃCUSZEK, GŁÓD NARKOTYCZNY, GRZECHOTKA, SILNIK BLIŹNIACZY, ŁOBUZ, WIRKI, PODRZUTEK, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, MCHY WŁAŚCIWE, EDUKATOR, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, BUŃCZUK, SIKWIAKI, PANCERZOWCE, TRUFLA, NOOBEK, CIEŃ, PIRACTWO, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PARA ZASAD, STRATEGIA, BRAĆ, UZIOM, KWASKOWATOŚĆ, MIKROKLIMAT, MOMENT TEORETYCZNY, DRZEWO IGLASTE, UBRANIE OCHRONNE, TABU, ZEZWŁOK, MARSREJA, REZYDUUM, PIĘŚCIARSTWO, PODATNY GRUNT, SYLWETA, PASTERSKOŚĆ, KIERUNEK, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RANA, LEADER, SATYRA, POWSZECHNOŚĆ, STOŻEK DZIOBOWY, OŚCIEŻE, OSŁONOWOŚĆ, KAUTOPIREIOFAGIA, INSTRUMENT, CIĄGNIK SIODŁOWY, REJESTRANT, NATRĘTNOŚĆ, CZAD, MINIATURKA, WIKARIUSZ, DEMONSTRACJA, LESZCZYNA, REKLAMKA, GAŁĘZIAK, PROWINCJA, RANDKA ROZBIERANA, PRÓBA JĄDROWA, NIEPRZYJACIEL, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PAPROTNIKI, DOBROĆ, KONIK, PRZEDSIĘBIORSTWO, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, PAMIĘĆ GÓRNA, OTWÓR, PRZEWÓD WĄTROBOWY, PYTANIE, JĘZYK ŻYWY, TRANSPONDER, KURIOZUM, EMALIA, DWUKULTUROWOŚĆ, TUBULOPATIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, WIDZENIE, ZGRZEWKA, GŁOŻYNA, OTWIERANIE DUSZY, KLAUZURA, APEL, BETON, DWA OGNIE, EMPIRYZM GENETYCZNY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, REJESTR, ADRES WZGLĘDNY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, PIANKA, ŚLUZOWCE, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, WRAK, ŚLIZG, DIAGNOZA, NIESTAWIENNICTWO, BRUMBY, SĄD WOJSKOWY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, RÓWNIKOWY PAS CISZY, TABULA RASA, CZWORONOGI, ŁUK, KACZUGA INDYJSKA, PRZYSTRÓJ, KAMIONKA, ROZBÓJNIK MORSKI, SIEDEMNASTKA, PRZYNĘTA, ?PODGLĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.325 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEZORGANIZOWANA GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE RAZEM COŚ ROBIĄ, WSPÓŁPRACUJĄ, REALIZUJĄC JAKIŚ WSPÓLNY CEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEZORGANIZOWANA GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE RAZEM COŚ ROBIĄ, WSPÓŁPRACUJĄ, REALIZUJĄC JAKIŚ WSPÓLNY CEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁKA niezorganizowana grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują, realizując jakiś wspólny cel (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁKA
niezorganizowana grupa dwóch lub więcej osób, które razem coś robią, współpracują, realizując jakiś wspólny cel (na 6 lit.).

Oprócz NIEZORGANIZOWANA GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE RAZEM COŚ ROBIĄ, WSPÓŁPRACUJĄ, REALIZUJĄC JAKIŚ WSPÓLNY CEL sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NIEZORGANIZOWANA GRUPA DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE RAZEM COŚ ROBIĄ, WSPÓŁPRACUJĄ, REALIZUJĄC JAKIŚ WSPÓLNY CEL. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast