MATERIAŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH (WYTWORZONYCH SZTUCZNIE PRZEZ CZŁOWIEKA I NIEWYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE) LUB ZMODYFIKOWANYCH POLIMERÓW NATURALNYCH ORAZ DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH, TAKICH JAK NP. NAPEŁNIACZE PROSZKOWE LUB WŁÓKNISTE, STABILIZATORY TERMICZNE, STABILIZATORY PROMIENIOWANIA UV, UNIEPALNIACZE, ŚRODKI ANTYSTATYCZNE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE, BARWNIKI ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWORZYWO SZTUCZNE to:

materiał składający się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących, takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH (WYTWORZONYCH SZTUCZNIE PRZEZ CZŁOWIEKA I NIEWYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE) LUB ZMODYFIKOWANYCH POLIMERÓW NATURALNYCH ORAZ DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH, TAKICH JAK NP. NAPEŁNIACZE PROSZKOWE LUB WŁÓKNISTE, STABILIZATORY TERMICZNE, STABILIZATORY PROMIENIOWANIA UV, UNIEPALNIACZE, ŚRODKI ANTYSTATYCZNE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE, BARWNIKI ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.212

FILIGRAN, REDUKTOR CIŚNIENIA, KASETA, PRZEJAZD, FALABELLA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, DIZAJNER, RUPNIK, FTYZJOLOG, ELEKTROLIT, GNIAZDO, WYSYP, BAON, TRÓJKĄT, RAJFURSTWO, MERMOZ, SENIOR, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ZWIĄZKOWIEC, ANNA, SAMOOBRONA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SUBTELNOŚĆ, TRĄBKA POCZTOWA, PORCYJKA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, BREZENT, SZABAŚNIK, AMEBA, CHUTOR, DROBNOŚĆ, KOREGENT, SZKLANKI, AKCELERATOR KOŁOWY, HANDLARZ, DYREKTOR KREATYWNY, RĘCZNE STEROWANIE, ŚLICZNOŚĆ, ROZTROPEK, WŁAZ, BASE JUMPING, NADZORCA SĄDOWY, PLASTIK, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, NOMINALNOŚĆ, KAJDANY SKEFFINGTONA, HAZUKA, TEŚCIK, EKSTENDER, MIERNIKOWCOWATE, MELINIT, MAJONEZ, SYMARA, CECHOWNIA, OLAF, JĘZYK KRASNOLUDÓW, MIGLANC, POJEMNOŚĆ POLOWA, PROTOAWIS, WYGODNICTWO, APIKOMPLEKS, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, MONOCENTRYZM, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, PAPIER KREDOWY, ROZGRZESZENIE, WÓZEK INWALIDZKI, OBLICZE, NARRACJA POLIFONICZNA, AFISZOWANIE SIĘ, ODPRZĘG, NOGAJOWIE, SZADŹ, STYMULACJA, ANTONOMAZJA, UMOWA KONTRAKCYJNA, OKRĘŻNOŚĆ, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, OBLIGACJA MUNICYPALNA, GLORIA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, RÓWNINA ZALEWOWA, CHWILÓWKA, DEOKSYADENOZYNA, WARKOCZ, PADOK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PRAWO TOŻSAMOŚCI, ALKOHOLIZM, SZKOŁA, HALLING, FENICKI, LUTNIARZ, EWANIELIA, KOMAR, OBRAZOBURCA, SZKODNIK, SUCHY CHLEB, TYTUŁ, KLERYK, OPOZYCJONISTKA, MRÓWKA, EFEKT ZATŁOCZENIA, EKOGROSZEK, OPŁATA CZYNSZOWA, CZAS ZIMOWY, ZIMNICA, CEMENTOWE BUTY, GEORGE, FORMA PRZESTRZENNA, PRAWO KARNE, WJAZD, MIÓD SZTUCZNY, BŁĘDNY OGNIK, WYZWISKO, DRAMAT MODERNISTYCZNY, OBLICZNOŚĆ, FARBA KLEJOWA, OPAT KOMENDATORYJNY, MIĘSOPUST, OGNISKO MAGMOWE, DIVA, FANTOM, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ETHSHAR, BROKATELA, OPŁATA PROLONGACYJNA, KOZŁOWANIE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ABONAMENT, SLAJS, KULTURA MATERIALNA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, EOZYNOCYT, KAMIENNE SŁOŃCE, PODKŁAD GEODEZYJNY, PRÓBNIK, KOLUMBARIUM, FITOGEOGRAFIA, PATROLOWIEC, RUDAWKA ŻAŁOBNA, TYTOŃ, PREZENTER, GOŁĘBIE SERCE, ZARODZIEC PASMOWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, POMOST, SALA PLENARNA, WITAMINA, AMPUŁKA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PIECZARNIK WŁOSKI, EPIMER, ORTODONCJA, FERMI, SKARBNIK, NIESKWAPLIWOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, BETON KOMÓRKOWY, STOPKA, LANTANOWIEC, MÓŻDŻEK, SUBWOOFER AKTYWNY, KOREK, KASZKIET, PROMIENNIK, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PALATYNKA, WILK, OKIENKO TRANSFEROWE, RĘCZNOŚĆ, TWEED, PULPIT, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, ZLEWOZMYWAK, OPERA, TRZON, DEMORALIZACJA, FOTOGRAFISTA, KABEL, UKAZ, GROŃ, KIEŁZNO, AUTSAJDER, ZWŁOKI, PARAMEDYK, KOTEW, ZAWIKŁANIE, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, MLEKO W PROSZKU, ŚCIĘCIE, ARMANIAK, BYSTROŚĆ, ALFABET ŁACIŃSKI, SYFON, WESZ MORSKA, TIOTIKSEN, GÓRKA, ZDROJEK POSPOLITY, JAMA, KONSOLA, CYKL FIGURALNY, TENDENCJA, AGROFIZYKA, TRINIA, GULASZ, ROŚLINA BŁOTNA, RUSZNIKARZ, STARONORDYCKI, DOŚWIADCZENIE, KOLANO, ATLAS NIEBA, BOLERO, KAJMAKAM, BRUKSELA, NOSÓWKA, LIMNIGRAF, DENDRYT, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, DESKA RATUNKU, GARDEROBA, EKUMENA, KARD, FEBRA, LENIUCHOWANIE, NIESAMOWITOŚĆ, LINIE OCEANICZNE, POMOC, NOODLE, TERMINATOR, CZYTELNIA, NIEWINNOŚĆ, TARANTELLA, OFICJALNOŚĆ, TOWAR, ŁAŃCUSZEK, MATECZNIK, WSPÓRKA, ŁOPATA, HOMOGENAT, SKRAJNOŚĆ, DROGA GRUNTOWA, KRZYŻ, DIPLODOKI, LEMIESZ, REPRODUKCJA, EKRAN, RUCH SPÓŁDZIELCZY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ŁYŻKA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, WULKAN CZYNNY, DUREŃ, PODKŁAD, CHOŁODEĆ, GEOTECHNIK, BRYŁA, GAZELA MONGOLSKA, S.Y, WIDEO, KOSIARKA ROTACYJNA, KARABIN PLAZMOWY, NUROGĘŚ, DIETA KOPENHASKA, RUMUNKA, ŚWIETLIK, CHEMIA NIEORGANICZNA, MENONITYZM, BOA CZERWONOOGONOWY, PRZYDAŚ, STAUROPIGIA, ŻAGIEL, MŁOTOWNIA, KOD IDENTYFIKACYJNY, TRZYDZIESTY, MIKROOTOCZENIE, WDZIĘK, PÓŁPROFIL, BRECHTANIE KIZIORA, OSMOZA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ZNACZENIE, BEZECNOŚĆ, SOFT PORNO, ETANOLOAMINA, KLAPKA, PROCESOWICZ, APORT RZECZOWY, ELEGANTKA, ILUZJA PIENIĄDZA, TYMBALIK, PANGSZURA INDYJSKA, POLE GOLFOWE, LOBELIOWE, ?BLOK LINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIAŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH (WYTWORZONYCH SZTUCZNIE PRZEZ CZŁOWIEKA I NIEWYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE) LUB ZMODYFIKOWANYCH POLIMERÓW NATURALNYCH ORAZ DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH, TAKICH JAK NP. NAPEŁNIACZE PROSZKOWE LUB WŁÓKNISTE, STABILIZATORY TERMICZNE, STABILIZATORY PROMIENIOWANIA UV, UNIEPALNIACZE, ŚRODKI ANTYSTATYCZNE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE, BARWNIKI ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH (WYTWORZONYCH SZTUCZNIE PRZEZ CZŁOWIEKA I NIEWYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE) LUB ZMODYFIKOWANYCH POLIMERÓW NATURALNYCH ORAZ DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH, TAKICH JAK NP. NAPEŁNIACZE PROSZKOWE LUB WŁÓKNISTE, STABILIZATORY TERMICZNE, STABILIZATORY PROMIENIOWANIA UV, UNIEPALNIACZE, ŚRODKI ANTYSTATYCZNE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE, BARWNIKI ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWORZYWO SZTUCZNE materiał składający się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących, takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWORZYWO SZTUCZNE
materiał składający się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących, takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp (na 16 lit.).

Oprócz MATERIAŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH (WYTWORZONYCH SZTUCZNIE PRZEZ CZŁOWIEKA I NIEWYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE) LUB ZMODYFIKOWANYCH POLIMERÓW NATURALNYCH ORAZ DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH, TAKICH JAK NP. NAPEŁNIACZE PROSZKOWE LUB WŁÓKNISTE, STABILIZATORY TERMICZNE, STABILIZATORY PROMIENIOWANIA UV, UNIEPALNIACZE, ŚRODKI ANTYSTATYCZNE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE, BARWNIKI ITP sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MATERIAŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH (WYTWORZONYCH SZTUCZNIE PRZEZ CZŁOWIEKA I NIEWYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE) LUB ZMODYFIKOWANYCH POLIMERÓW NATURALNYCH ORAZ DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH, TAKICH JAK NP. NAPEŁNIACZE PROSZKOWE LUB WŁÓKNISTE, STABILIZATORY TERMICZNE, STABILIZATORY PROMIENIOWANIA UV, UNIEPALNIACZE, ŚRODKI ANTYSTATYCZNE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE, BARWNIKI ITP. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast