ODPROWADZANIE TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRENAŻ to:

odprowadzanie treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRENAŻ

DRENAŻ to:

osuszanie gruntu przy użyciu drenów umieszczanych pod powierzchnią ziemi (na 6 lit.)DRENAŻ to:

system przewodów drenujących (na 6 lit.)DRENAŻ to:

osuszenie terenu (na 6 lit.)DRENAŻ to:

'sączkowanie' kieszeni (na 6 lit.)DRENAŻ to:

metoda osuszania gruntów (na 6 lit.)DRENAŻ to:

system rur do odwadniania gruntu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPROWADZANIE TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.529

LABIRYNT, CHOCHOŁEK, WYROSTEK BARKOWY, CHWYTACZ, NOK, GIGANT, MARAN, FERETRON, ZATOKA NIŻOWA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, STACHANOWIEC, UKŁAD KIEROWNICZY, HERB, ZASŁONA, WODA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ŁUPEK ROPNY, GAZ, ABFARAD, UZYSK, BAŃKA, ALIDADA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SKARANIE BOSKIE, DWUNASTKA, KULA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PIERWSZEŃSTWO, BENEFICJENT, ESKORTA, OWOC, ENTEROKOK, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ZAMEK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PIWO, DEZAKTYWACJA, PRZYGOTOWANIE, CHARYZMAT, TYNKTURA, KREACJONIZM, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, MOTET, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, RYWALIZACJA, PODMALÓWKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, KROTON, JĘZYK URZĘDOWY, ROJSTONA KRÓLEWSKA, JARSTWO, SŁUPICA, GÓRA LODOWA, POSZEWKA, PODGLĄD, MELINA, OGONICE, FERGANOCEFAL, ZNACZENIE, ALABAMA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ŁATA, CZYŚCIOSZKA, GŁADZIZNA, ŻARNIK, LOFOROTON, PLACEK, BRZYDACTWO, CHOINKA, INTERES PRAWNY, TRACKBALL, TIOSÓL, PODKOSZULEK, PIEKŁO, DYMISJA, WŚCIBSTWO, POTOP, ODMIANKA, KUSAK, REGLAN, GŁUCHY TELEFON, BIEG, ŻABOT, KLUCZ, FLEMING, ŁOŻE, KREOLKA, PENTAPTYK, STARA GWARDIA, CZEREMCHA, ODBOJNICA, WYSIĘK, PAWILON, CZŁONEK, KUBECZEK, ŻABA LEOPARDOWA, SKĄPOSZCZETY, WĘGIERSKI, KOSZ, WIGONIA, SATELITA, ADAGIO, MECHOWCOWE, ATREZJA ODBYTU, RACA, AUTOPRZESZCZEP, ZAPARCIE, TWARZYCZKA, PLEBS, BERLACZ, SEKTOR NIEFINANSOWY, GŁOWA PAŃSTWA, NIESAMOWITOŚĆ, ZAZNAJOMIENIE, SZLUFKA, NUROGĘŚ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, WIDMO RENTGENOWSKIE, TERMOLUMINESCENCJA, WULKAN BŁOTNY, TERMOGRAM, KAPELMAJSTER, MAJORAT, CYKL, WERDIURA, POWIEŚĆ SCI-FI, PRZYPAŁ, ZDZIADZIENIE, PŁUŻEK, PASCHA, GORSET, ANODA, KOŻUSZYSKO, NIERUCHAWOŚĆ, MINIATURA, STACJA, ŁUPEK SAPROPELOWY, KROSNO, CYTODIAGNOSTYKA, WITAMINKA, SZMUGIEL, INHALACJA, KOMISJA MATKA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, EMPIRYZM, SKORUPA, STUDNIA ABISYŃSKA, MBIRA, STARONORDYCKI, GRZYB SIARKOWY, PEARS, BEFSZTYK, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, TESSERA, AEDICULA, TŁUMACZKA, FORMANT, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, CHÓR, OBMUROWANIE, REZYDUUM, TRYMOWANIE, POCZWARA, OBELGA, KRÓLEWICZĄTKO, PIERNICZEK, KARP KRÓLEWSKI, TRANSMISJA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, MUZYKA ABSOLUTNA, WYCHODŹTWO, DUCH OPIEKUŃCZY, WAMPIRZYCA, RADIOLOGIA, KOB NILOWY, STAN, KONEW, PEDAŁÓWKA, MIKROOTWÓR, ANEGDOTA, KNAJAK, KAMIENIARZ, DŻEMIK, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KADŹ, PORFIROBLAST, JEHOLOPTER, PILOT, OSTRY DYŻUR, DRAPACZ, MADZIARSKI, RUBASZNICA, JĘZYK KIPCZACKI, KIPA, MONTAŻOWNIA, GEMULA, CZEKOLADA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, BURDA, PIENIĄDZ LOKALNY, FEBRA, GLACE, ZIARNECZKO, KOBYŁA, BRĄZ, BLENDA, BIEG DYSTANSOWY, ELEMENT, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PRZYDAWKA, CZEK PODRÓŻNY, PUNKT WYJŚCIA, SZKODNIK, STOŻEK USYPISKOWY, PACYFIKAŁ, ELEWATOR, LIBELLA, PALIWO KOPALNE, ARMIA, PASZPORTYZACJA, HACZYK, WĘGLÓWKA, DNI OTWARTE, MASZYNA DO PISANIA, TRUSIĄTKO, TWARZOWIEC, KAPUSTA KWASZONA, RETARDACJA, OBMÓWCA, BRATEK, KUTIKULA, KWAS, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NOŻYK, REFERENCJA, GATUNEK INWAZYJNY, SERPENTYNA, ŚLUZOWICA, WEZYRAT, TERMOJONIZACJA, KRET, PŁACZ, SIEĆ KOLEJOWA, FILM SF, BIURO TECHNICZNE, BADYL, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, OPERACJA PLASTYCZNA, FOSFORYT, SIŁY POKOJOWE, WELON, ILUZJA PIENIĄDZA, GWIAZDKA, CELOZJA, PIEPRZ, MNIEJSZE ZŁO, MEDALIK, APORT, BELKA, KLAWIATURA, JAKOŚĆ ŻYCIA, ENTOMOFAGI, BĘBEN, KANADYJSKI CUTTING HORSE, WRZASKLIWOŚĆ, KRATER UDERZENIOWY, KLUCZ, PRANIE MÓZGU, SALATERKA, WARTOŚĆ DODANA, ELFKA, ZAKŁAD WZAJEMNY, POPELINA, PISIOR, PIĘCIORNIK GĘSI, KIEŁ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, TYP EKTOMORFICZNY, CIEŃ, KOTWICA, ZAUROPLIT, SKÓRKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ANGIELSKA FLEGMA, ARKADA, FILET, POMIAR, ATRYBUCJA, SIEDLISKO, KONWERGENCJA, WYLEW, BURZA PIASKOWA, TABOR, STAN NADZWYCZAJNY, MIŃSZCZANIN, PIEKŁO, MAKART, ?KORUND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPROWADZANIE TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPROWADZANIE TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRENAŻ odprowadzanie treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRENAŻ
odprowadzanie treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego (na 6 lit.).

Oprócz ODPROWADZANIE TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ODPROWADZANIE TREŚCI PŁYNNYCH (FIZJOLOGICZNYCH LUB PATOLOGICZNYCH) Z PEWNYCH NARZĄDÓW LUB OBSZARÓW CIAŁA DO INNYCH LUB CZĘŚCIEJ POZA CIAŁO CHOREGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x