PRZENOŚNIE: GŁUPEK, PROSTAK, FRAJER (CZŁOWIEK O CECHACH PRZYPISYWANYCH STEREOTYPOWO NOWEMU LUB NAWET NIE NOWEMU UCZNIAKOWI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEAN to:

przenośnie: głupek, prostak, frajer (człowiek o cechach przypisywanych stereotypowo nowemu lub nawet nie nowemu uczniakowi) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEAN

BEAN to:

nowo przyjęty student lub uczeń, żak (na 4 lit.)BEAN to:

Orson (zm. 2020) aktor (na 4 lit.)BEAN to:

świeżo upieczony student (daw.) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: GŁUPEK, PROSTAK, FRAJER (CZŁOWIEK O CECHACH PRZYPISYWANYCH STEREOTYPOWO NOWEMU LUB NAWET NIE NOWEMU UCZNIAKOWI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.978

NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, ZEBROID, BARWY NARODOWE, MEZOREGION, INSTALACJA, BLUES, ŁOŻYSKO, CIAPCIAK, MASZTÓWKA, NIEOFICJALNOŚĆ, SPLOT, LUJ, KARTANA, ARABESKA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ZAZDROŚĆ, MAŁE MOCARSTWO, ALF, BAMBO, BEZLIST, KAŁMUK, GUMIDRAGAN, FUTERKO, ESENCJA, TWARDE LĄDOWANIE, STARY WRÓBEL, MLASKOT, ODPRAWA, ODDANIE, AZERBEJDŻANIN, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, AZOLLA DROBNA, GLOBUS, SANDALIN, DYFUZOR, SĘKACZ, KONSERWATYWNOŚĆ, BRAND, MAGNOLIA, JEZIORO ZASTOISKOWE, SIOSTRZYCZKA, MASZOPERIA, DWORZANIN, WYPADEK JĄDROWY, ANTRYKOT, NIEOKREŚLENIE, OWALNICA, MAKIMONO, FARBA KLEJOWA, KABAT, PŁOMYK, OSTATNI, RUBEL, SYNDETIKON, KREMOGEN, PANNEAU, DERESZ, KAMIEŃ, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, GALARETKA, WOLUNTARIAT, OBDZIERCA, KIMONO, IMACZ, JERSEY, DOBRO RZADKIE, JUTRZYNA, CHAMEOFIT, ŻARTOWNIŚ, DZIAD KALWARYJSKI, SPACJA, POSEŁ NIEZRZESZONY, TEOLOGIA NEGATYWNA, ILOCZAS, MEDIALNOŚĆ, PRZEGRYW, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, OBIEGNIK, PÓŁKOLONIE, WYJAZD, KSIĘŻNICZKA, OZDOBNIK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, WENTYLACJA MECHANICZNA, WANIENKA, WYBRANKA, REAKCJA, PROFANATORKA, IZBICA, PATROLOWIEC, SUBSTRAT, PAGON, HASŁO, TORNADO, SPRZĘCIOR, ALGORYTM SYMETRYCZNY, FALA, KOŁNIERZYK, MAŹNICA, WIERTŁO, SŁUŻBA, MIERZENIE, NAPÓJ, DOBROSĄSIEDZTWO, GALERIA, KANAŁ PRZERZUTOWY, SKOŚNY, TRANSPORTER, TELEWIDZ, KOD GENETYCZNY, DWUKROTNOŚĆ, MOSHING, PICOWNIK, GETTO, KRZYWA, SUBRETKA, RUMUŃSKOŚĆ, KOPOLIMER, WINDA, BALOWNIK, OKLUZJA, SZPIC, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SUBWOOFER PASYWNY, GRAFOMAN, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, OGNISKO, PRZYRZĄD OPTYCZNY, WIKING, OPŁOTKI, ZAJAD, NONKONFORMISTA, KOMISARZ, SIARKA POPIOŁOWA, GATUNEK ZAGROŻONY, ODNALAZCA, ZDRADA, NAWÓZ ORGANICZNY, SAJGONKA, ODRĘBNOŚĆ, PAT LEGISLACYJNY, OKAZJONALNOŚĆ, ALIANT ZACHODNI, MĘT, TABULA RASA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, WĘGLÓWKA, CZYSTOŚĆ, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, BEZDOMNOŚĆ, INERCJALNOŚĆ, MATA GRAWITACYJNA, OPERACJA LOGICZNA, BURAK POSPOLITY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, PROSAK, OKNO MODALNE, REKOMENDACJA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, CYWILKI, PIEPRZ MNISI, PACHOŁ, TURECKOŚĆ, ABSOLUTYZM, KLAWIATURA, ZNAK NAWIGACYJNY, OSKAR, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SYGNALIZATOR, OWAD, NAGOLENNIK, KRĄGŁOŚĆ, FIGURA, POJAZD, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SZMAT, DERESZOWATY, SPADOCHRON HAMUJĄCY, PLEŚNIAK, ZIELE, WELON, SĄSIEDZKOŚĆ, CIĘGNO NAPĘDOWE, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, OTRUCIE, TYMBALIK, PLAFON, MŁOT KAFAROWY, ŚLIZG, MÜSLI, BISEKS, REDAKTOR TECHNICZNY, PRAŻONKA, SUCHORYT, ZWIERZĘ, BABA-CHŁOP, LOT SZYBOWCOWY, PODODDZIAŁ, OWAD, MARSYLIOWATE, DRABINA, NAJEŹDŹCA, KOMUNIKATOR, IZBA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PALIATYW, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, BODZIEC PODPROGOWY, BAND, NIECKA WYPADOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, BŁONNIK, DYSKRECJA, KRYKIET, SZARLOTKA, TAMBUR, KRYZA, PRZĘSŁO, DUŃSKI, LESOTYJCZYK, KARES, PŁOZA, MARKIER, JAM, OFIARA, SIARCZEK, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, SEJSMIKA, POMPA INFUZYJNA, PANDANOWIEC, BRYLANT, FASOLA ZŁOTA, KONTYNGENT, EPIZOOTIA, INDOKTRYNACJA, FILET, CISOWCE, MASKARON, CECHA RECESYWNA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, PAROWIEC, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, USZAK, KRAJE, ZAWISAK, CHROBOTEK, RUCHANKA, LOBELIA, KASECIAK, DZIECKO, POLARNA CZAPA LODOWA, SUPERVISOR, OBSADA, WINIETA, ZASADA, KRYPTOKOMUNIZM, SZLAM, WOŁOCH, KOMORNICZKA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, PŁOTEK, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, JAJECZNICA, JOŁOP, BATERIA, ŁUK ELEKTRYCZNY, PRAWO, KOZAK, FILTR GĄBKOWY, STOŁÓWKA, HIPOTEKA, HISZPAŃSKOŚĆ, PAWĘŻ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, OSOBA TRZECIA, ZNAK, PIEKŁO, KOSZ, KITEL, KAPTUR, CZASZA, BEGONIA, BARETKA, KRUPA, MLECZ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, GOSTYNIANIN, KOMIN PŁACOWY, ARABESKA, BIURO TECHNICZNE, NADZIEWARKA, KORZYŚĆ, DRĄGAL, WTÓRNY ANALFABETYZM, EMERYTURA, ODCHYŁKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, ?FIBROMIALGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: GŁUPEK, PROSTAK, FRAJER (CZŁOWIEK O CECHACH PRZYPISYWANYCH STEREOTYPOWO NOWEMU LUB NAWET NIE NOWEMU UCZNIAKOWI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: GŁUPEK, PROSTAK, FRAJER (CZŁOWIEK O CECHACH PRZYPISYWANYCH STEREOTYPOWO NOWEMU LUB NAWET NIE NOWEMU UCZNIAKOWI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEAN przenośnie: głupek, prostak, frajer (człowiek o cechach przypisywanych stereotypowo nowemu lub nawet nie nowemu uczniakowi) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEAN
przenośnie: głupek, prostak, frajer (człowiek o cechach przypisywanych stereotypowo nowemu lub nawet nie nowemu uczniakowi) (na 4 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: GŁUPEK, PROSTAK, FRAJER (CZŁOWIEK O CECHACH PRZYPISYWANYCH STEREOTYPOWO NOWEMU LUB NAWET NIE NOWEMU UCZNIAKOWI) sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - PRZENOŚNIE: GŁUPEK, PROSTAK, FRAJER (CZŁOWIEK O CECHACH PRZYPISYWANYCH STEREOTYPOWO NOWEMU LUB NAWET NIE NOWEMU UCZNIAKOWI). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast