DREWNIANE LUB MUROWANE POMIESZCZENIE OTWARTE, ZWYKLE O CHARAKTERZE DOBUDÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WERANDA to:

drewniane lub murowane pomieszczenie otwarte, zwykle o charakterze dobudówki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WERANDA

WERANDA to:

dobudowane do budynku, zadaszone, otwarte lub oszklone pomieszczenie, pełniące funkcje wypoczynkowe (na 7 lit.)WERANDA to:

oszklona przybudówka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANE LUB MUROWANE POMIESZCZENIE OTWARTE, ZWYKLE O CHARAKTERZE DOBUDÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.499

WYBRANKA, CEL, WIATROWNICA, KARDIGAN, ORBITA, ORGANIZM, ADRESAT, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, FRAGMENTARYZACJA, SZLAUCH, RAJA CZARNOBRZUCHA, PETRYFIKACJA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, PRZEBŁYSK, OBRONA, TYTUŁ, STRAWIŃSKI, KIJANKA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, KORYFEUSZ, PRZEZWISKO, KAPITALISTKA, KLATKA SCHODOWA, GRZYB, GRA NIESKOŃCZONA, PROWANSALSKI, KOMIN, GALERIA, GAMA, MAGIEL, ANOMALIA POLANDA, FILM S-F, BIOKOMINEK, MILANEZ, WZIĘCIE POD WŁOS, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, SKALISKO, KARRUKA, PAKA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ZAKRYSTIA, BURŁAK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KANCONA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, MOBBING, POLEWKA, SOBÓR, ORANŻADA, SZKLIWO CERAMICZNE, APOLOGIA, PIEPRZ MNISI, CHEKKER, WEZYRAT, HEAD-HUNTER, BOSCH, KRAN, BIAŁA DIETA, ROZGAŁĘZIACZ, ZAKURZENIE, TINA, WIERNOŚĆ, CHIŃSZCZYZNA, RUBEL, KAFTAN, PRZYSTOSOWANIE, SLALOM GIGANT, ROSZCZENIE ZWROTNE, NIEBO, ROBOT PRZEMYSŁOWY, BURGRAF, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ORGAN, PASTORALE, ANTYPAST, EGZAMIN POPRAWKOWY, WYSTRÓJ, ORGAN, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, LEVEL, ROZPADLISKO, EMIRAT, MANIFESTACJA, EMISJA, SKOPEK, PRZEDSIONEK, GALÓWKA, PLIK GRAFICZNY, KARL, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, WYWÓZKA, ZANZA, DANIE KOSZA, KOŃ KIŃSKI, ROZDZIAŁKA, MEMORIAŁ, ELIPSA, ZAKRYSTIA, DZIECINNOŚĆ, MUSZLOWCE, KOK, RZECZOWNIK POSPOLITY, OSTRA REAKCJA NA STRES, SKARB, OPARCIE, AGONISTA, PODATEK, SKRYBA, NOMOKANON, PROJEKT, BRAHMS, BEŁT, PIERÓG, KAWLATA, OSTROGA PIĘTOWA, NOWENNA, STOŻAR, ODMIERZANIE, ROŻEN, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, ZAMEK, ZBRODNIA HITLEROWSKA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DERYWAT, MARCIN, NIEWIERNOŚĆ, ŁAPA, BAL, STACJA TELEWIZYJNA, TAMPON, PLACEK AMERYKAŃSKI, TYRAN, KONCERNIAK, SQUATTER, PELAGIAL, USTRÓJ, POPRAWKA, DRĄŻEK SKRĘTNY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, FAZA, ŁUK, SŁUPISKO, WCIERKA, SEKSUOLOGIA, STEK, SATYRA, WIEK, SZARADA, BRZOZA, NABIODRNIK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KWAS, NÓŻ, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, BUGAJ, PISEMKO, KACZY DÓŁ, SYRENA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, HANOWER, KSIĄŻĄTKO, KONTYNGENT, BRĄZ, AUTKO, SKATING, KRĘG, PŁATEK, PARTIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, DOBA, BĄK, DWUKROTNOŚĆ, SERWIS, NALEŚNIK WIOSENNY, BLOKADA, LEADER, POROST, GUZIK, ASYSTENCJA, MARCHWIANE RĘCE, HEL, MONARCHIA DESPOTYCZNA, EMISJA, PRZETWÓR, AFILIACJA, KACZUGA INDYJSKA, DECEPCJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CHWALCA, PRZEPITKA, BOCZNIAK, STAN NIETRZEŹWOŚCI, ESCALIVADA, MIĘSO, WYLEW, RAUT, PLACUSZEK, SZARSZA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KORONKARZ, NEKTARNIK, ANALITYKA MEDYCZNA, PRYMUS, BAGNO, ANSAMBL, KONWENT, PROMIENIOWANIE, ASOCJACJA, KULE, ISTOTA FANTASTYCZNA, PRAWO MATERIALNE, REJESTR, ANGARIA, SĄD I INSTANCJI, PRZEDROŚLE, BULION, JOSE, KROKODYLEK, LAMBREKIN, CARZĄTKO, PAPAD, PORCYJKA, TARYFA ULGOWA, ŚRODOWISKO, STADIONIK, PRĄD BŁĄDZĄCY, MISJE, ZAPIS, NASTAWA OŁTARZOWA, KOMBAJN, KOLO, MIRAŻ, WYRAZ POCHODNY, RAJTUZY, BEZWŁAD, KADŁUB, PÓŁPIĘTRO, AKADEMIA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, KARO, ROSYJSKI, POTOK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, MAGNETON, ZBROJA KRYTA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, WYSTAWCA, BAGNIK ZDROJOWY, OPUS, ALKÓWKA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, OPONA PNEUMATYCZNA, ZAĆMIENIE, ŻARTOWNIŚ, ZWYROL, LUMINATOR, SUBLIMATOR, ROZJAZD, WYROSTEK BARKOWY, ORBITA PARKINGOWA, MOPEK, ABORCJA, RÓŻA SKALNA, SZPILKOWE, ŁONO, MODRASZKOWATE, TRIANGULACJA, USTAWKA, LILA, AZYL, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, REAKCJA JĄDROWA, ODCZYNNIK, KARMA, TUNEL, TERMOS, PRZYSTAŃ MORSKA, ANGLIK, NÓŻ FIŃSKI, NADZIEWARKA, SABOTY, KING, PIKOT, ANGIELSKI, BUTLONOS, KAMERTON, ODŁAMKOWY, FAZA, TONAŻ, OKA, ZALEWA, PIKSEL, SPECYFIKACJA, ZMAGANIA, KONTAKCIK, GŁOSKA, CUKIER WANILIOWY, ?PODRYG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANE LUB MUROWANE POMIESZCZENIE OTWARTE, ZWYKLE O CHARAKTERZE DOBUDÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANE LUB MUROWANE POMIESZCZENIE OTWARTE, ZWYKLE O CHARAKTERZE DOBUDÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WERANDA drewniane lub murowane pomieszczenie otwarte, zwykle o charakterze dobudówki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WERANDA
drewniane lub murowane pomieszczenie otwarte, zwykle o charakterze dobudówki (na 7 lit.).

Oprócz DREWNIANE LUB MUROWANE POMIESZCZENIE OTWARTE, ZWYKLE O CHARAKTERZE DOBUDÓWKI sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - DREWNIANE LUB MUROWANE POMIESZCZENIE OTWARTE, ZWYKLE O CHARAKTERZE DOBUDÓWKI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast