ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA SZYBKIM PRZESTAWIENIU JEDNEJ Z NÓG (DO PRZODU, TYŁU LUB W BOK) I PRZENIESIENIU NA NIĄ CIĘŻARU CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYPAD to:

ćwiczenie gimnastyczne, polegające na szybkim przestawieniu jednej z nóg (do przodu, tyłu lub w bok) i przeniesieniu na nią ciężaru ciała (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYPAD

WYPAD to:

sposób zdobywania wiadomości rozpoznawczych, który polega na skrytym podejściu specjalnie wydzielonego do tego celu pododdziału do wcześniej wybranego i rozpoznanego obiektu przeciwnika i wykonaniu na niego niespodziewanego uderzenia (na 5 lit.)WYPAD to:

podróż, zazwyczaj krótka i w celach turystycznych (na 5 lit.)WYPAD to:

sposób lądowania w skokach narciarskich, w którym skoczek, lądując, wysuwa jedną z nóg do przodu, amortyzując lądowanie (na 5 lit.)WYPAD to:

krótki - za miasto (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA SZYBKIM PRZESTAWIENIU JEDNEJ Z NÓG (DO PRZODU, TYŁU LUB W BOK) I PRZENIESIENIU NA NIĄ CIĘŻARU CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.710

RZECZOWNIK, DRAM, KIJAK, ZASÓB, ZAWÓR, WYLĘGARNIA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, SAKPALTO, EMBRIOGENEZA, DEZADAPTACJA, BASKINKA, PERCEPAN, HAJDUK, BASEN, DRĘTWA, ZRANIENIE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, WYROŚLE, SOCZEWKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, URLOP DZIEKAŃSKI, IMACZ, KOMPOTIERKA, SOS, BAREŻ, SZPULA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, EKSPRES, CURRY, PODATEK EKOLOGICZNY, REFREN, TERAPIA SZOKOWA, DRGANIE AKUSTYCZNE, PRAWO ZATRZYMANIA, BRAMOWNICA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ZAWRÓT, WYDERKA, EFEKT KAPILARNY, PODPORA, PRZEZIERNIK, DZIÓB, ANASTYLOZA, POŚWIĘCENIE, TAKSON MONOFILETYCZNY, ETERY, NIEREZYDENT, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, PRYMITYW, CZWÓRNIAK, KŁUSAK FRANCUSKI, WĄTROBOWIEC, GŁOSKA NOSOWA, GEMULA, KUDŁACZ, ŻABOT, RAWKA BŁAZEN, BIFURKACJA, DEZAKTYWACJA, TRYBUT, KOLORYSTYKA, PARKIETAŻ, AMORFIZM, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, BIBUŁKARSTWO, WIDMO OPTYCZNE, ŻALE, SALETRA, ABSYDA, PARAFARMACEUTYK, BATUTA, WYROŚL, LEGENDA, BEKHEND, EPONIM, PRZEPAD, CZAS, ROZWAGA, GARMAŻERIA, CYGAN, KRATKA KSIĘCIA WALII, EKLER, TRANSPORT AKTYWNY, DMUCHAWKA, DECYGRAM, FRAKCJA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, SZKIELET, CHÓD, OŚWIECICIEL, MATOWOŚĆ, STROP, ROŻEK, EMAKI, EMPORA, OPIEKUŃCZOŚĆ, MECHANIKA, SZTABSOFICER, OKRZEMKI, MOLINO, WF, NEPOTYZM, SZKLANY SUFIT, ARGUMENT, AGNOZJA TWARZY, NARÓD, GATUNEK PARASOLOWY, DRAMATYZM, SPRAWUNEK, ZAPORA, PRZEKĄSKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KRĘGARSTWO, PUGILARES, JOGURT, PAMPA, KARCZOWISKO, ŚLIWKA, SPRYCIARKA, KAPITUŁA GENERALNA, OSCYLACJA LODOWCA, PŁAT CIEMIENIOWY, WYROSTEK FILTRACYJNY, ECCHI, ATTYKA, ZAWIESIE, GRUPA ACYLOWA, KARA GŁÓWNA, SZEJK, WĄŻ, BOK, ASTRAGAL, SUPERNOWA, ALBULOWATE, FURGON, TRZONOWIEC, BOLERO, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KWAZIKRYSZTAŁ, ZREKOMPENSOWANIE, NOSZE, NEURON PIRAMIDOWY, KORYTARZYK, LABOLATORIUM, OGON, MASA BEZWŁADNA, ŁASKAWCA, KOŁOWRÓT, ANGORA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BOMBA WODOROWA, TĘPOZĘBNE, AKTYWISTA, REWOLWING, KRATA KSIĘCIA WALII, DESZCZ, DROGA WOJEWÓDZKA, PLUJKA, MIASTO UMARŁYCH, LIMUZYNA, KASZA JAGLANA, CZTERDZIESTKA, SZALA, PASKUDA, LIRNIK, ZAWRÓT GŁOWY, POMNIK, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, LIST KREDYTOWY, ASSAPAN, JEŻYNA, LUFA, LEK CYTOSTATYCZNY, DYSTRYBUTOR, WYWIJAS, ŁUPEK WĘGLISTY, POŁYKACZ, FARBKA, DUSZA, KORPUS, INTROMISJA, KOŃ TROJAŃSKI, SUMAK, KOLO, KREDYT HANDLOWY, CHITYNA, ODKUP, AUDYT, NIOBRARAZAUR, WIROSZYBOWIEC, MOSTEK, DIRCIK, TELEFON ZAUFANIA, OSSUARIUM, TOR, PREZYDENTKA, KATAPULTA, WYROSTEK BARKOWY, WOTUM ZAUFANIA, SZEZLONG, ŻABA LEOPARDOWA, BERNARD, POSTAĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, WYROSTEK RZĘSKOWY, INWEKTYWA, BŁYSZCZYK, KARA ŁĄCZNA, ZMYWACZ, KLESZCZOWINA, ODCIĄG, PAKA, WRZASKLIWOŚĆ, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ZĘBORÓG, ŚWIATŁO ZIELONE, WŁOSKOWATOŚĆ, RAMIENICOWE, MASKA POŚMIERTNA, PRZEKUPSTWO, EPIDEMIOLOG, INKUBATOR, OBDUKCJA, KACAPSKI, ARSENIAN(III), REGIONALISTYKA, POMPA POŻARNICZA, PEPIK, OPERATOR, RENATA, NAPPA, METAL NIEŻELAZNY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, EFEKT ZATŁOCZENIA, CHWYTNIK, JASZCZUR, TIURMA, DUMP, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, MALATURA, ZJAWISKO FARADAYA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WIDEOMAN, SŁUŻBA, KRYTYCZNOŚĆ, TANK, SAMOPAŁ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PRZECIER, TYCZKA, CEP, GEEK, WIZYTA DOMOWA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, OSĘKA, MAKRO, POCZWARA, SERBSKOŚĆ, RAJKA, DIABEŁEK, DRUK, PRZEWAGA, TRANZYCJA, AGAMA PERSKA, KOŁYSKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, PODZIEMIE, ROSTBEF, SUFLET, WYROK PRAWOMOCNY, SŁONECZNIK, CELEBRACJA, BUDOWA, JAMOCHŁON, SEKSTURYSTYKA, RAPT, BABULA, MOZZARELLA, FILIŻANKA, ODKAŻACZ, LAWATERZ, WYKUPNE, PAŁANKA, ZNAKI, PLETYZMOGRAF, KLERK, AKCJONARIUSZ, GRAFOSKOP, BAKARAT, MIZOPEDIA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, MILANEZ, BOKS GARAŻOWY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, WYŚCIGI KONNE, WYTWÓR, ?EKOLOGISTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.710 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA SZYBKIM PRZESTAWIENIU JEDNEJ Z NÓG (DO PRZODU, TYŁU LUB W BOK) I PRZENIESIENIU NA NIĄ CIĘŻARU CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA SZYBKIM PRZESTAWIENIU JEDNEJ Z NÓG (DO PRZODU, TYŁU LUB W BOK) I PRZENIESIENIU NA NIĄ CIĘŻARU CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYPAD ćwiczenie gimnastyczne, polegające na szybkim przestawieniu jednej z nóg (do przodu, tyłu lub w bok) i przeniesieniu na nią ciężaru ciała (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYPAD
ćwiczenie gimnastyczne, polegające na szybkim przestawieniu jednej z nóg (do przodu, tyłu lub w bok) i przeniesieniu na nią ciężaru ciała (na 5 lit.).

Oprócz ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA SZYBKIM PRZESTAWIENIU JEDNEJ Z NÓG (DO PRZODU, TYŁU LUB W BOK) I PRZENIESIENIU NA NIĄ CIĘŻARU CIAŁA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA SZYBKIM PRZESTAWIENIU JEDNEJ Z NÓG (DO PRZODU, TYŁU LUB W BOK) I PRZENIESIENIU NA NIĄ CIĘŻARU CIAŁA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x