CECHA ZWIERZĄT LUB ROŚLIN CHARAKTERYZUJĄCA JE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA SIĘ POLEGAJĄCY NA JEDZENIU OWADÓW (LARW, POCZWAREK I DOROSŁYCH OWADÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWADOŻERNOŚĆ to:

cecha zwierząt lub roślin charakteryzująca je ze względu na sposób ich odżywiania się polegający na jedzeniu owadów (larw, poczwarek i dorosłych owadów) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZWIERZĄT LUB ROŚLIN CHARAKTERYZUJĄCA JE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA SIĘ POLEGAJĄCY NA JEDZENIU OWADÓW (LARW, POCZWAREK I DOROSŁYCH OWADÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.732

OBSUWISKO, NASTURCJA, EKSTREMOFIL, TYTUŁ WYKONAWCZY, TREPAK, OBEREK, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, DYPTYK KONSULARNY, HIPERWENTYLACJA, TROPONIMIA, PIWO, IGLICA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, IGŁA MAGNETYCZNA, BAR SAŁATKOWY, KASZTANEK, CHŁODNIK, CIMELIUM, AMONIACZEK, SCHRONISKO, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, STAN, WYBIJACZ, OSKARŻENIE, PODJAZD, DZIKA KARTA, PIĘKNODUCH, MONOGAMIA, OMYŁKA, NUR BIAŁODZIOBY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PARTNER, KĄPIEL SŁONECZNA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, BALANSJER, IDENTYFIKACJA, ZAKON ŻEBRZĄCY, PODRZYNACZ, ANTRYKOT, PROCH BEZDYMNY, SKATING, POLIETER, KORONKA BRABANCKA, RYBOTERAPIA, TERAPIA, MECENAT ARTYSTYCZNY, PEDAŁÓWKA, ACHROMATYNA, BESTIARIUSZ, MIASTO, PIES GOŃCZY, CELNOŚĆ, POLAROGRAFIA, SZATAN, WYPŁYW, LIMAKOLOGIA, HELIOFIT, TWÓR, MASZYNA TŁOKOWA, CZAROWNICA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, FILTR WĘGLOWY, MARA, SPRYCIARKA, NIEJASNOŚĆ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, MINA, OFF-ROAD, EMISJA, PRZEPLOTKA, PARAFRAZA, ARTYSTA, FARMERKI, KONFISKACJA, DWÓJKA, PORNOGRAFIA, PODKOLANIE, SZCZELINA LODOWCOWA, WYKONAWCA, STOKROTKA AFRYKAŃSKA, DRAMAT SATYROWY, KOPROLIT, AMORALNOŚĆ, RYFLA, MYKOLOGIA, ZWARTOŚĆ, PRZYNĘTA, SIEDEMDZIESIĄTKA, MENTALNOŚĆ, BORDER, CYGAŃSKIE DZIECKO, PRZEWODNIK, ATAK, AMERYKANIZM, LORI, ULOTKA, KAULIKARPIA, BLENDA SMOLISTA, DYSTYCH, EROS, NAHUATL, MATERIA, PÓŁKREW, CZEPLIWOŚĆ, ARENA, BRAZYLIJSKI, INTELIGENCJA WERBALNA, PROWINCJA, DYGNITARZ, SQUAW, PSZCZOLINKA, BRAHA, ANTYSEPTYK, WSCHODEK, KREMOWOŚĆ, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, DANIO, CUDEŃKO, POLONEZ, PORWAK LODOWCOWY, SZORY, CMOKIERSTWO, ŻAGIEL REJOWY, FOTOGRAM, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, METAL CIĘŻKI, PODCHLEBSTWO, ARPEDŻIO, FAZA, PIECZONA ALASKA, DIABEŁEK, RZECZOWNIK, EKLEZJALNOŚĆ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ZŁOCIEŃ, PYLICA TALKOWA, RADA GABINETOWA, TRANSFORMATORNIA, UFNOŚĆ, KASZKIET, PALEOPATOLOGIA, AEDICULA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, KOMUNIA ŚWIĘTA, SZPRING, ESDEK, DŻEMIK, ALLOSTERIA, OSZCZĘDNOŚĆ, GARDEROBIANKA, SPADOCHRON, WATA CUKROWA, RDZENIARZ, KORDYT, PROTEZA, ŻNIWIARKA, POLEWKA, BAŚNIOWOŚĆ, ASYMILOWANIE SIĘ, SORABISTYKA, MODA, PRZESUWNIK, SZWABSKI, THINK TANK, UMOWA UBEZPIECZENIA, POWIEŚĆ S-F, STRZAŁ, RUMIAN PSI, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, KONTROLA, EWANGELIA, NIEDOMYKALNOŚĆ, TRYMOWANIE, PERSEWERACJA, GEREZA BIAŁOBRODA, KUROPATWA, POJNIK, PARAPETÓWA, WĄTEK, WYLEW, ENERGIA, ARCYDZIELNOŚĆ, KREM, GŁUPTAS, PIĘTRO, ZARODNIKOWCE, CHOROBA PFEIFFERA, DEFENSYWNOŚĆ, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, TALERZ, ŚNIOT, SKLERODERMIA, PAZERNOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KONKURS ŚWIADECTW, PRZEWIĄZKA, SPRAY, DOJŚCIE, BUŁGARSKI, KLUCZ, WOJNA NAPOLEOŃSKA, BROWICZ, ŚLĄSKOŚĆ, CIENKA SKÓRA, RAZ, URAZ, TURZYCA, KRZYWA ELIPTYCZNA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, EKSPOZYCJA, DUK WSPANIAŁY, PRZYCISK, OWOCNIA, SALWA BURTOWA, TRAGIKA, KOMÓRKA JAJOWA, BIURO PERSONALNE, PRZEPADEK, WOLUTA, TWAŁEK, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PIANA, PARK MASZYNOWY, KSIĘGOWA, ANDANTINO, ROZKŁAD, REPERTUAR, AGATA, AKCEPTACJA, SABOTY, HACZYK, IRONIA ROMANTYCZNA, DZIKOŚĆ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, EGZEMPCJA WOJSKOWA, WICIOWIEC, NIEWYPAŁ, WTÓROUSTE, SPARRING, MOTYLEK, ANTYKWARNIA, REALIZM NAIWNY, KONDOMINIUM, ZIMNO, ROŚLINA OKRYWOWA, KREDKA, PIJAR, REWIR, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ZNAMIĘHALO, NERKÓWKA, IZOTROPIA, SEKSTOLA, BLOK RYSUNKOWY, AGENDA, ŻYWIEC, BIAŁY TRĄD, FIOŁEK, KRYZA, KOSTIUMERNIA, KARP BEZŁUSKI, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, AKSAMIT, PAKA, DREN, PRZEMYT MRÓWCZANY, CHRONOLOGIA, REGENT, DZIADZIENIE, KARTEL NARKOTYKOWY, WIDŁAK, AUTOMAT, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, KATZENJAMMER, SKŁADNIK POKARMOWY, KLON, ANGORA, SPONDYLOSOMA, PROCES DECYZYJNY, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, BASEN, TOM, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, PONĘTA, ATTACHÉ KULTURALNY, PŁOTEK, GNOJOWICA, KINDŻAŁ, ŻABKI, ODPÓR, PLASTYKA, OFICER FLAGOWY, FILOZOFIA JOŃSKA, STRES, RACHUNEK CIĄGNIONY, SYRYNGA, ORGAN, WIRUS POLIO, ?WYMOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZWIERZĄT LUB ROŚLIN CHARAKTERYZUJĄCA JE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA SIĘ POLEGAJĄCY NA JEDZENIU OWADÓW (LARW, POCZWAREK I DOROSŁYCH OWADÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZWIERZĄT LUB ROŚLIN CHARAKTERYZUJĄCA JE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA SIĘ POLEGAJĄCY NA JEDZENIU OWADÓW (LARW, POCZWAREK I DOROSŁYCH OWADÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWADOŻERNOŚĆ cecha zwierząt lub roślin charakteryzująca je ze względu na sposób ich odżywiania się polegający na jedzeniu owadów (larw, poczwarek i dorosłych owadów) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWADOŻERNOŚĆ
cecha zwierząt lub roślin charakteryzująca je ze względu na sposób ich odżywiania się polegający na jedzeniu owadów (larw, poczwarek i dorosłych owadów) (na 12 lit.).

Oprócz CECHA ZWIERZĄT LUB ROŚLIN CHARAKTERYZUJĄCA JE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA SIĘ POLEGAJĄCY NA JEDZENIU OWADÓW (LARW, POCZWAREK I DOROSŁYCH OWADÓW) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CECHA ZWIERZĄT LUB ROŚLIN CHARAKTERYZUJĄCA JE ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA SIĘ POLEGAJĄCY NA JEDZENIU OWADÓW (LARW, POCZWAREK I DOROSŁYCH OWADÓW). Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x