Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIEDZINA TELEKOMUNIKACJI ZAJMUJĄCA SIĘ PRZEKAZEM INFORMACJI W POSTACI ZNAKÓW PISMA PRZYGOTOWANYCH DO ODBIORU AUTOMATYCZNEGO ALBO BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZŁOWIEKA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU ZWANEGO TELEGRAFEM, ZASTĄPIONEGO PRZEZ DALEKOPIS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELEGRAFIA to:

dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazem informacji w postaci znaków pisma przygotowanych do odbioru automatycznego albo bezpośrednio przez człowieka za pomocą przyrządu zwanego telegrafem, zastąpionego przez dalekopis (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA TELEKOMUNIKACJI ZAJMUJĄCA SIĘ PRZEKAZEM INFORMACJI W POSTACI ZNAKÓW PISMA PRZYGOTOWANYCH DO ODBIORU AUTOMATYCZNEGO ALBO BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZŁOWIEKA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU ZWANEGO TELEGRAFEM, ZASTĄPIONEGO PRZEZ DALEKOPIS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.199

CHOROBA VERNEUILA, ALBIGENSI, TOUAREG, PSYCHIATRIA, TRANCE, OMLET NORWESKI, NAŁOGOWOŚĆ, ORGANIZACJA, DOPING, FONETYKA AKUSTYCZNA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, CELOWNIK, KWARTET SMYCZKOWY, FREUD, ŁAD KORPORACYJNY, SUTEK, BRONIOZNAWSTWO, DYPTYK, STRZAŁECZKA, TURANISTA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, BEZGUŚCIE, ZBIORÓWKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, LEPTOSPIROZA, PALISADA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CIENKA SKÓRA, SILNOŚĆ, SAMOTRZASK, POWIEŚĆ Z TEZĄ, AMPEROGODZINA, LINIJKA, DOLAR ETIOPSKI, PARAKAPPACYZM, PATOLOG, UBIJACZ, ZNAMIENITOŚĆ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WYKOTY, DOJŚCIE, DEGRADACJA, FILTR CYFROWY, TRAFUNEK, EGZOTYK, ROZCZAROWANIE, ARKUSZ AUTORSKI, RYKOSZET, KŁOSEK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KANAPKA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, BOSSA NOVA, HAKER, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, TŁUK PANCERNY, NIEKONSEKWENCJA, BADACZ POLARNY, TABLICA MENDELEJEWA, WYSŁUGA LAT, ZDARZENIE, JĘZYK FARERSKI, LATIMERIA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, MORION, DESPOTYZM, KRĘG LĘDŹWIOWY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KAMIEŃ OZDOBNY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TOKARKA KŁOWA, NABYTEK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, PRL, KRZYŻYK, BOSS, ZNAK KOREKTORSKI, KOMUNIA, JAD KIEŁBASIANY, GŁAGOLICA, MSZYCZNIK, SAMODZIERŻAWIENIE, ZALEWA, MIERNIKOWCOWATE, BINARKA, WIEŻA STRAŻNICZA, ZOOFAGIA, CYBORG, PREPPERS, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, SYBERYJSKI, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KANAŁ HAVERSA, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, FLET NOSOWY, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, WĘGLÓWKA, ŚREŻOGA, NORBERTANIA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, MERMOZ, KUPIEC, ANALIZA ZESPOLONA, WYCZYSTKA, BIBUŁKARZ, ZNAJOMA Z WIDZENIA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KCIUK NARCIARZA, ADŻAPSANDALI, WARTOŚĆ NOMINALNA, NOOB, RECEPTA PUNKTOWA, AKSAMIT, ZAD, PODANIE, RZEŹNIK, LUSTRO, ALLELOPATIA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SZOK POPORODOWY, WYGIB, PRZYBYTEK, TELETECHNIKA, BRONTOZAUR, KPINA, CHRYZMO, RODZINA PATCHWORKOWA, STARUNEK, TYNTA, GEOGRAFIA ROŚLIN, CHARAKTER PISMA, REALISTA, SKARGA KASACYJNA, KOMPILATOR, RYNEK DETALICZNY, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, DESIGNER, HARD PORNO, CHIRURGIA DZIECIĘCA, LUGIER, KANAPKA, SKROMNISIA, POPLECZNICTWO, DIALIZA OTRZEWNOWA, ROZDRABNIACZ, GRZYB PODSTAWKOWY, WYROBNICA, DOŚWIADCZENIE, LICENCJA OTWARTA, PRZEWOŹNIK, KASTRAT, ULUBIENIEC MUZ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, TUSZ, KRĄŻEK, JĘZYK ALEUCKI, EMALIA, KARP PEŁNOŁUSKI, WYDATEK INWESTYCYJNY, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, MUSZLA KLOZETOWA, HEGEL, MARKETING SKOJARZENIOWY, BIOMETEOROLOGIA, POKOLENIE, OPIEKA PALIATYWNA, ŁAWRA, KROTNOŚĆ, GATUNEK ZBIOROWY, JAZGOT, INFORMATYKA MEDYCZNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, MYSZ DOMOWA, ŚMIETANKA, OCHRONA UZDROWISKOWA, ROŚLINA NACZYNIOWA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, NAPIĘTEK, CHONDRYT, PŁOTKA, POCIĄG POSPIESZNY, ROZGRZEWACZ, SZYKANA, SERBISTYKA, GOŁĘBIĄTKO, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, AIRBUS, ZDERZENIE CZOŁOWE, PIĘTNO, ŁOMOTANIE, UOGÓLNIENIE, ZUPA ŚMIECIOWA, ROZDZIELCZOŚĆ, GLISTA, SZARPANKA, UDZIAŁ, BEZBRZEŻE, LENIUSZEK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BĄBEL, ŁUSKOWCE, STWIERDZENIE, ROZGWIAZDA, PREDYSPOZYCJA, TRANZYT, SEMAFOR, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ANTENA, GRAWIMETRIA, PLAN OGÓLNY, DOGMAT, PRZETWÓR, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, SYMETRALNA, BUŁGARSKI, POSTÓJ LODOWCA, ENZYM RESTRYKCYJNY, DEDUPLIKACJA, WIELKI WYBUCH, KOLCZATKA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, HISZPANKA, KORONA, FRONT STACJONARNY, ARCTG, ZAPUSTY, KUTER TRAŁOWY, BALANS, GŁADŹ TYNKOWA, CUDZOŻYWNOŚĆ, PETRYWAŁ, KRĄGŁOŚĆ, PRZEKRASKA, SPRZĘŻNICE, PONAGLENIE, EFEKT TYNDALLA, SAWANTYZM, BĄCZEK, MIKROCZĄSTKA, LIQUID, KANTYLENA, LAMBADZIARA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, KARABAN, INGRES, HEBRAJSKI, PROGRAM, STROIK PODWÓJNY, REAKCJA ZAPALNA, PONCZOWNICA, RZEKOTKA WIELKA, KOREKTA DRUKARSKA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PLEBS, ŁAPCE, KONKLAWE, SUWAK LOGARYTMICZNY, WIARYGODNOŚĆ, PAPACHA, KWAZIKRYSZTAŁ, GANG, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, SAKRAMENT, DRABKA, TRYB WSADOWY, PODCASTING, NIEDELIKATNOŚĆ, SZWARCOWNIK, DOLINA U-KSZTAŁTNA, RELIGIOLOG, PARA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, PAPROTKOWATE, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, DENTYSTA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, CYMES, WYJADACZ, ZACHOWANIE, GEREZA BIAŁOBRODA, HEŁMOFON, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, KĄT ŚRODKOWY, KOCZOWNIK, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, JĘZOR, KOSMÓWKA, WDROŻENIOWIEC, MOŻNOWŁADZA, DROGA PUBLICZNA, KURATOR SĄDOWY, ACENA NOWOZELANDZKA, SOK JELITOWY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, KONGRUENCJA, TELEFOTO, FOXTROT, KODYFIKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazem informacji w postaci znaków pisma przygotowanych do odbioru automatycznego albo bezpośrednio przez człowieka za pomocą przyrządu zwanego telegrafem, zastąpionego przez dalekopis, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA TELEKOMUNIKACJI ZAJMUJĄCA SIĘ PRZEKAZEM INFORMACJI W POSTACI ZNAKÓW PISMA PRZYGOTOWANYCH DO ODBIORU AUTOMATYCZNEGO ALBO BEZPOŚREDNIO PRZEZ CZŁOWIEKA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU ZWANEGO TELEGRAFEM, ZASTĄPIONEGO PRZEZ DALEKOPIS to:
Hasło Opis krzyżówkowy
telegrafia, dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazem informacji w postaci znaków pisma przygotowanych do odbioru automatycznego albo bezpośrednio przez człowieka za pomocą przyrządu zwanego telegrafem, zastąpionego przez dalekopis (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELEGRAFIA
dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazem informacji w postaci znaków pisma przygotowanych do odbioru automatycznego albo bezpośrednio przez człowieka za pomocą przyrządu zwanego telegrafem, zastąpionego przez dalekopis (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x