Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W ELEKTRONICE - ELEMENT SKŁADAJĄCY SIĘ Z POŁĄCZONYCH STYKÓW ELEKTRYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZWARTE, ABY USTAWIĆ LUB DOPASOWAĆ PŁYTĘ OBWODÓW DRUKOWANYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JUMPER to:

w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.)ZWORKA to:

w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JUMPER

JUMPER to:

skoczek, zwłaszcza w odniesieniu do skoków niebezpiecznych, nieklasyfikowanych jako sport (na 6 lit.)JUMPER to:

w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.)JUMPER to:

talia na maszcie trawlera służąca do wciągania sieci z połowami na pokład (na 6 lit.)JUMPER to:

rodzaj swetra wkładanego przez głowę (na 6 lit.)JUMPER to:

talia na maszcie trawlera do wyciągania na pokład sieci z rybami (na 6 lit.)JUMPER to:

talia na maszcie trawlera do wyciągania na pokład sieci z rybami (na 6 lit.)JUMPER to:

rodzaj swetra wkładanego przez głowę - DŻEMPER (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ELEKTRONICE - ELEMENT SKŁADAJĄCY SIĘ Z POŁĄCZONYCH STYKÓW ELEKTRYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZWARTE, ABY USTAWIĆ LUB DOPASOWAĆ PŁYTĘ OBWODÓW DRUKOWANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.086

AKOMPANIAMENT, KORD, DEKANTER, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, TEOLOGIA NATURALNA, WŁAZ, MORESKA, BOTTOMLESS, WYŚCIG, PARAZYTOFIT, BRAMKA, FILM NOIR, ARTYLERZYSTA, FLUID, WOŹNY, PROMIEŃ, DEKORTYKACJA, REZERWACJA, PAPIER BEZDRZEWNY, BIJATYKA, LAUDATOR, HUZARKA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, NIEZNAJOMY, TARŁO, POLICJA, KOLIBER, PODWOZIE, AKROBACJA POWIETRZNA, WINO LIKIEROWE, KRATER, POLEWKA, HORROREK, HOLOPROJEKTOR, PODMIOT ZBIOROWY, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, LITOSFERA KONTYNENTALNA, SZYB WINDOWY, KONSOLA, TRANSURANOWIEC, KROK PÓŁROZKROCZNY, CZEREŚNIA, SZWARCCHARAKTER, PŁOZA, TROGLODYTA, KITAJKA, METEOR, FAZA, ORZEŁ, PRZEWODZIK, WICELIDER, FILOGENETYKA, ZMIERACZEK NADMORSKI, POINT AND CLICK, PÓŁŚWIATEK, BIAŁY TRĄD, CZARNE, LEJ, UTWÓR, STRZELNICA, KWATERUNEK, ORANŻADA, IRISH DRAUGHT, MIKROSKOP SKANINGOWY, WIESZCZBIARNIA, FRAZA, OPIEKUN, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, WRĘGA, NACZYNIAK GRONIASTY, CALABAZA, PIĘTNASTY, FIBRYL, FUGA, PLUDRY, KAZALNICA, PLUJKA, TERMOMETR CIECZOWY, TERCJA OBRONNA, GRZYB SITARZ, MONARCHIANIZM, BANDYCKOŚĆ, TARLAK, AMPUŁA, NOGA, KRĘPACZKI, PUNKTUALNOŚĆ, DWUWARSTWOWOŚĆ, KOPUŁEK PROMIENISTY, PODATEK KOŚCIELNY, FASCYNATOR, LEGOWISKO, WARTOŚCIOWOŚĆ, KOREK, HAFTARNIA, REFLEKSOLOGIA, WYSPA BARIEROWA, HISZPAŃSKIE BUTY, CHLOASMA, LATAWICA, BANDANKA, DRYBLAS, IZOLACJA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, POPRZEDNICA, UKŁAD DOKREWNY, PRZEJŚCIÓWKA, CROSSING-OVER, PRZĘSŁO, TRANCE, ARYBALLOS, SKWAPLIWOŚĆ, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, HARD CORE, HRABINI, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ABSOLUT, OŚCIEŻNICA, BLOK, DOŁEK, ODMIANKA, PASIERB, SZYSZKA, DOSTĘP, RTS, DUOLA, PILOT, OPIESZAŁOŚĆ, DRAMAT WOJENNY, NAUKI GEOLOGICZNE, CZERKIESKA, KADZIELNICA, UGRUPOWANIE, STRATYFIKACJA, GEN SKACZĄCY, STROPNICA, BAZYLIA, BULWA, AUTODESTRUKCJA, SEKWENSER, GŁOS, SKAŁKA, WIZJONER, MONOPOLISTA, KIELICH, KLEKOTKA, PAKOWACZ, SKORUPA, MIRAŻ, PRZECIER, RUCH PRZYŚPIESZONY, ŻÓŁTLICA, KLUZA, KAJUTA, GIMNASTYKA, PRZERYWACZ, GŁAGOLICA, GASIWO, ODBIJANIE SIĘ, POMOST, PRZETARG OGRANICZONY, BUJDA NA RESORACH, OŚLA GŁOWA, CZOŁÓWKA, PŁEĆ, KICHLARZ, ROGATNICA, COOL JAZZ, CASUAL, INDUKTOR, IKAR, KONWERSJA, POKRYWA, RADIO, ROBAK, ALIAS INTERNETOWY, MARSZ ŚMIERCI, SIATKA, JĘZYK ETIOSEMICKI, CYPRZYN, ZASUWA, ANTENA YAGI, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ULTRAMARYNA, MONOCHROMATYZM, TURNIA, AMEBA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, JEZIORO ZASTOISKOWE, APOKATASTAZA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, MIASTECZKO ROWEROWE, USUWISKO, SZAFLIK, KOMFORT CIEPLNY, MONOPOL, PARTIA ROSYJSKA, DRĄŻEK POGO, TĘPAK, EDYKUŁ, CZUB, ANTYBIOTYK, WAŻNIAK, NIEPOKOJENIE SIĘ, HOBBYSTA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, CUMMINGS, ŚLIWKA, PUNKT KATECHETYCZNY, OPASKA, JEŻYNA, POCIĄG DROGOWY, ERA EOFITYCZNA, RESTYTUCJA GATUNKU, METACENTRUM, ZAPITA, TŁUSZCZYK, STATEK, ZESPÓŁ CAPLANA, CHORIJAMB, MAFIA PALIWOWA, ARKA, CHAŁTUROWIEC, ALDROWANDA, POPYCHADŁO, IZDEBNIK, UTYLITARYZM, FLETNIA, LIŚCIOZWÓJ, ANASTYLOZA, RAMA, GNIOT, KOSZTORYS INWESTORSKI, SUBSTANCJA DODATKOWA, WAPNIAK, POKRZYWDZONA, KONCERNIAK, SIEDZIBA, BARCIAK, RYZYKO NIEWYGASŁE, SYSTEM ORGANÓW, HOLK, DOBA, IMIGRACJA, PALEONTOLOGIA, SCENERIA, CIEMNICA, MSZAKI, GLIKOLIPID, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, FATAMORGANA, BLOCZEK, NEUROEKONIMIA, WROŚNIAK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, INSZA INSZOŚĆ, TERMOREGULATOR, BICIE POKŁONÓW, TAMBURMAJOR, SUSZ, JASŁO, BŁONKA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SZALKA, AWARIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TŁOK, BEZPARDONOWOŚĆ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, WAŁKOŃ, KROK MILOWY, KOKILKA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, MIJANY, FRIK, BANK INWESTYCYJNY, RACJONALIZACJA, GŁOS ELEKTORSKI, GITARA, GRZYB NADRZEWNY, FASKA, URAZ, SEGMENTACJA, BAROTROPIA, PIWONIA, CZARNY DĄB, AWARYJNOŚĆ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, TRYMER, TRYCYKL, KAMUFLAŻ, NIEUPRZEJMOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, GREKA, ZORZA, SALOWA, SPRZĘCIOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ELEKTRONICE - ELEMENT SKŁADAJĄCY SIĘ Z POŁĄCZONYCH STYKÓW ELEKTRYCZNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZWARTE, ABY USTAWIĆ LUB DOPASOWAĆ PŁYTĘ OBWODÓW DRUKOWANYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jumper, w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.)
zworka, w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JUMPER
w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.).
ZWORKA
w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x