W MEDYCYNIE: SZTUCZNE UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CIAŁA LUB FUNKCJI NARZĄDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTEZA to:

w medycynie: sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub funkcji narządu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTEZA

PROTEZA to:

w fonetyce: proces fonetyczny polegający na pojawieniu się etymologicznie nieuzasadnionej głoski lub grupy głosek w nagłosie (na 7 lit.)PROTEZA to:

substytut, coś, czym zastępuje się coś innego, co wynagradza, ukrywa brak czegoś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MEDYCYNIE: SZTUCZNE UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CIAŁA LUB FUNKCJI NARZĄDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.459

METODA GRADIENTU PROSTEGO, GNUŚNOŚĆ, PRZEPADEK, ZASTRZALIN, AKCJA, BEZSENS, BIEGUNKA, DOJRZAŁOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, DYWERGENCJA, ZEZWŁOK, KRYNOLINA, BALET, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, SER, LALKA, DIWA, ŚWIETLIK, ŁUPIEŻ PSTRY, CIĘŻKOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NIEMOŻLIWOŚĆ, PODKAST, DRAPACZ, BODARZ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, SZWADRON ŚMIERCI, POEMAT HEROICZNY, OBRZĘK, SPOINA, ZWŁOKI, INTEGRACJA PIONOWA, WĄŻ, BATALIA, ABOLICJONISTA, BÓB KOŃSKI, KWADRANT, ŚWIERSZCZYK, FIRMA-WYDMUSZKA, BIAŁA NOC, BROŃ BIAŁA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, FLAMBIROWANIE, SKANIA, ŚWIEŻAK, GITARA, KAMELEON, NIEPOKALANEK MNISI, ADAPTER, OPŁATA ADIACENCKA, PREDYKCJA, UZUPEŁNIENIE, TRAMWAJ, ROBOTA GÓRNICZA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, TREŚĆ, EMOCJA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DZIEWICA NORYMBERSKA, ZIELONE PŁUCA, ROZBIORY, CHART, WKŁAD, ZAMEK, MANIFESTACJA, PRZEJRZYSTKA, LADA, ROGALIK, KAŁAMARZ, BÓR, ZAMIANA, IRRADIACJA, STREFA NADGRANICZNA, NIEZDARSTWO, REDAKTOR NACZELNA, CLERK, WYNIK, ŚWIECA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KASZYCA, MOLINO, ZAŚPIEW, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ORBITOWANIE, FALA MORSKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, EMPIRYZM, JEŻOWIEC, SPRZĘŻNICA, DROBNICOWIEC, DUBNO, PREZYDENCJALIZM, JEZIORO POLODOWCOWE, ŚLIMAK, KONFRONTACJA, DROGI RODNE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, DWUCYFRÓWKA, KHMERKA, DODATEK RODZINNY, WYPALENISKO, KOŁO POLARNE, ZAPACH, OKO, PROTOHADROS, KUMKWAT, MIŁOŚĆ, SOCZEWKA, APOSTOŁ, AHA, KAPUŚCIANA GŁOWA, HASŁO WYWOŁAWCZE, SEMESTR LETNI, FORMA, SER, PREFORMACJA, TONAŻ, WIETLICA ALPEJSKA, PODMIOT, BRYLE, ASTRAGAL, FOCH, KULTURA MATERIALNA, WSPOMINKI, BUTERSZNYT, PAJĄCZEK, NOGA, SZMATA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KSIĘSTWO, PODWÓJNOŚĆ, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, MROZEK, SUPERRAKIETA, GODZINA, BLOK, NIEZDOLNOŚĆ, OBLĘŻENIE, PIEC DYMARSKI, STYL, OLGA, ORBITA PARKINGOWA, OPALENIZNA, CESAR, BRUMBY, TAPETA, MYŚLIWIEC, PÓŁKA SKALNA, LIPA, DROGA, POSREBRZANIE, PREZENTER, PIEPRZÓWKA, STENOPELIKS, WZIĘCIE POD WŁOS, SPRAWA, WAWRZYN, ŻAŁOBA, PIEPRZ, WICI, ZAPONA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, METODA DELFICKA, EDYKUŁA, WIZA POBYTOWA, SIWAK, BRODZIK, TEST, KRYTERIUM STEROWANIA, IMACZ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PYTANIE, PLAFON, TERMINATOR, TANTALIT, SANCTUS, MNICH, MALATURA, DOŻYWOCIE, KANCIASTOŚĆ, NASKÓREK, RADAR GEOLOGICZNY, KARRUKA, KOMPLET, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, DWÓJKA, CHWOST, UMOWA BARTEROWA, PLAKAT, KSIĘGA PARAFIALNA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KOMPLEKS ŻYTNI, PIKIETA, PUSZKARZ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, KAPER, OBÓZ DOCHODZENIOWY, OSIEMNASTKA, UZDATNIACZ, REJESTR, KONFIGURACJA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, KACENJAMER, SZTUKA PASYJNA, LASKA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, IOWA, MATOŁEK, PRZEWÓD RATUNKOWY, POWIELACZ ELEKTRONOWY, KRWIOŻERCZOŚĆ, STAN, CHERUBIN, REKULTYWACJA, KONTRABANDA, PIKSEL, BALIA, ANASTYLOZA, TŁO, FARMAKOTERAPIA, KNECHT, TRANSPOZYCJA, BIAŁY KRUK, ODRĘTWIENIE, ALPAKA, EDYCJA, GUTKOWO, SÓWKOWATE, WARMBAD, RZADKOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, IBERYSTYKA, BRAHMS, DYKTATORSTWO, HIPOTEKA, FASOLA, KONFISKACJA, PODBIERACZ, STRZAŁ, DRĄŻEK SKRĘTNY, HUTNIK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WICZUGA, DERP, ŁUPACZKA, SOLE, LICYTACJA, KANTAR, WŁOSKOWATOŚĆ, KARCZEK, PROGRAM, KATAFRAKTA, BABKA, SZEREG, EKWILIBRYSTYKA, KLINIEC, WYŁADOWANIE ULOTOWE, TYTUŁ PRASOWY, ODŁAMKOWY, ŻABA DALMATYŃSKA, BATERIA AKUMULATOROWA, ZAĆMIENIE, GĘŚ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, RZĘSISTEK, GNOMON, PŁETWA TŁUSZCZOWA, SŁAWA, LAMPA LUTOWNICZA, TRANSPIRACJA, WYROŚL, KRYPTODEPRESJA, DWUZŁOTÓWKA, MASKULINIZM, DOM REKOLEKCYJNY, TRIFORIUM, PUDDING, WELON, HIEROGLIFY, KLUCZ, TAUROVO, KASZUBSKI, WIĘZADŁO OBŁE, IGELIT, ODDZIAŁ WYDZIELONY, SZLAUCH, LIGAWA, ZGORZEL, PODŁOGA, JEDYNKA, UŻĄDLENIE, POTWÓR, METALICZNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, STYMULACJA, SĘKACZ, TOLIARA, ERA PALEOFITYCZNA, ?GAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MEDYCYNIE: SZTUCZNE UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CIAŁA LUB FUNKCJI NARZĄDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MEDYCYNIE: SZTUCZNE UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CIAŁA LUB FUNKCJI NARZĄDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTEZA w medycynie: sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub funkcji narządu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTEZA
w medycynie: sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub funkcji narządu (na 7 lit.).

Oprócz W MEDYCYNIE: SZTUCZNE UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CIAŁA LUB FUNKCJI NARZĄDU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - W MEDYCYNIE: SZTUCZNE UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CIAŁA LUB FUNKCJI NARZĄDU. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast