ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘTKA to:

zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘTKA

PIĘTKA to:

przylepka - kromka z końca bochenka (na 6 lit.)PIĘTKA to:

zdrobniale: pięta - wypukłość z tyłu stopy (na 6 lit.)PIĘTKA to:

grubsza, krótka łodyga przy cebulkach roślin (na 6 lit.)PIĘTKA to:

wkładka do buta, którą umieszcza się w tyle, tak, żeby znajdowała się pod piętą (na 6 lit.)PIĘTKA to:

część metalowego elementu jakiegoś prostego narzędzia (np. kosy, pilarki), która jest konstrukcyjnie przystosowana do tego, by obsadzić ten metalowy element w drzewcu, stylisku (innej części narzędzia, która pełni rolę uchwytu) (na 6 lit.)PIĘTKA to:

kima - rodzaj profilu architektonicznego ukształtowanego esowato (na 6 lit.)PIĘTKA to:

tylna część narty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.402

APATOZAUR, COKÓŁ, FARMACJA STOSOWANA, KASTA, JEZIORO EUTROFICZNE, LORNETA NOŻYCOWA, KAPUSTA, RYBA DRAPIEŻNA, CYLINDER, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, OBURĘCZNOŚĆ, MATERIALISTA, SZYBKOZŁĄCZE, KOMUNA, WATA CELULOZOWA, DRABKA, WYBIJACZ, BLIZZARD, CENZOR, BIOFLAWONOID, POWIEŚĆ BRUKOWA, KOMUNIKACJA, AKCIK, NARZĄD RODNY, BYSTRZYCA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, RACZEK, SUROWICA, HAKER, ASTRONOM, GOT, ORGANOMISTRZ, ODBÓJ, GALAKTOLIPID, POPULACJA MENDLOWSKA, ŻABKA, KRĄŻENIE OGÓLNE, PALATALIZACJA, KOŃCÓWKA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, RUSYCYSTA, PRZEDPORCIE, SZPARNICOWATE, NIEUDOLNOŚĆ, SROKOSZ, KÓŁECZKO, GRAF MIESZANY, STREFA TROFOLITYCZNA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, LORDOSTWO, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, ZACZEPNOŚĆ, KACAPSKI, REAKCJA ORIENTACYJNA, CZŁOWIEK PIÓRA, FRYGOWIE, OGIEŃ, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, GIBANIE, GRZYWIENKA, CARMAUX, OBRZYD, UCHWYT ŚLIZGOWY, BEZGRANICZNOŚĆ, TANATOPSYCHOLOGIA, WYLEW, WIRTUOZERIA, ORIENTACJA, DEMOBILIZACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, RICERCAR, ILLOKUCJA, KORONIARZ KOŃCATY, DIORAMA, PRANKO, PRAWOZNAWCA, UPŁAZEK, ZWALISTOŚĆ, PUDERNICZKA, TŁOCZEK, WŁÓKA, PERYPATETYK, WEZWANIE, GEN DOMINUJĄCY, PORFIRYNA, SZURPEK, WIKTYMIZACJA, GRAWIMETRIA, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, MILCZĄCA ZGODA, OGNISKO, FILEMON SZARY, HUMANIZM, FRANCZYZA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, IDIOGRAFIZM, OSOBA, RUMUŃSKI, OKTET, WYROK, AMIOKSZTAŁTNE, FREEGANIN, LALKARZ, MAGADAN, SKŁAD, ODKRYWANIE DUSZY, ZŁÓG, POWER, CZOŁOWNICA, TROFOBLAST, SOGDYJSKI, BRUMBY, PĘDNIK AZYMUTALNY, ATOMOWOŚĆ, KRÓLEWICZĄTKO, ANALIZATOR POLOWY, DZIEŃ ŚWIETLNY, DOSTAWCA, BUTY, NIEDŹWIEDNIK, BERŻERETKA, PRELUDIUM, POLECANKA, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, MACZANKA, DAŃ, KAPITULANT, METRYKA, SINICA, JOGIZM, ASYMPTOTA, SZPULA, PRACA, RECEPTOR WĘCHOWY, SZMALEC, EPICYKL, JASIENICA, PSZCZOLINKA RUDA, SZKOŁA ŚREDNIA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, INSTALKA, SPLĄTANIE, CZEPLIWOŚĆ, OBSERWACJA, MOPS, PAPROCANY, OCHRONA UZDROWISKOWA, JĘZYK WEGETUJĄCY, ROZBIERANKA, ORANT, TERMIN INSTRUKCYJNY, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, ARUMUŃSKI, BROKAT, MECHANIZM KRZYWKOWY, RZEŹNIK, FISZBINOWCE, KĘDZIERZAWKA, OPOKA, IZOENZYM, POLOWACZ, ANODA, ANTAGONIZM, ALTERNAT, ADIUWANT, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ŚLEPY NABÓJ, KOŃ TORYJSKI, WYPRAWA, TUŁACZKA, ANGIELKA, ZIMA, ŁOŻE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, RYBA AMFIDROMICZNA, ITAKA, BAŁAGUŁKA, DYL, TERMINATOR, PUSZCZALSKA, GLIKOPEPTYD, AKT, OBOWIĄZEK, KOSZATNICZKA, MAŁYSZOMANIA, MISKA SEDESOWA, RURA CROOKESA, CHOKER, GALAKTYKA, ŚLIWA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, PERIODONTOLOGIA, MARRAN, BIURO, CIERŃ, BALECIK, PLANSZA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, OBRONA SYCYLIJSKA, SPŁYW, STROLLER, CHARTER, GERMANISTA, OPAD, ORYNNOWANIE, KOŃ APPALOOSA, CZEPLIWOŚĆ, NEUROMEDIATOR, DZBANECZEK, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, SYSTEM PARTYJNY, MURZYNEK, HELISA, WIELKI WYBUCH, NIEPODZIELNOŚĆ, PRAWO DŻUNGLI, PODSTAWA, SZKARŁUPIEŃ, GUNIAK, DENTYSTA, SIEDZISKO, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, ZASIEDZIAŁOŚĆ, TOALETA, ANARCH, ZGIĘCIE PODESZWOWE, FALA ODBITA, TURUNGIA, BUDOWNICTWO, PIĄTOLIGOWIEC, ANTYDETONATOR, GARNUSZEK, TWARDY KARK, DIEREZA, WYPIS, NACIĄG, MIKROFILAMENT, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ANARCHISTA, TYGRYSIE OKO, TRZYDZIESTKA, DUPECZKA, MANIFESTACJA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ZESPÓŁ ROŚLINNY, CHŁYST, SZCZUR PIŻMOWY, WOLE OKO, ADAPTER, MIELINA, CHIROPTEROLOG, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ZAPISYWACZ, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, DIMER, PŁATKI, PŁYN NASIENNY, BURGER, ZAMOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, UKŁAD HAMULCOWY, DOKTORAT HONOROWY, LIQUID, KUPON ZEROWY, CYNGALIA, TEKSAS, PRZEWRÓCENIE SIĘ, CEMENTOWE BUTY, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, ZOOFAG, POŻYTECZNY IDIOTA, KRÓLIKARNIA, RUSYCYSTYKA, MELODRAMAT, CZERWONAK MAŁY, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, BEZPARDONOWOŚĆ, KOKSIAK, NOMENKLATURA BINOMINALNA, HADRAMAUT, GIMNASTYKA, STATYKA, PLIK WSADOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ, FAŁSZYWY PROROK, UBOŻENIE, TURCZYNEK, FILOLOGIA ORIENTALNA, TRANSFORMIZM, POWTARZALNOŚĆ, TABU, BŁONA PŁAWNA, BAŻANT, SCENA, OBRONICIEL, ?BABA JAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘTKA zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘTKA
zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x