Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘTKA to:

zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘTKA

PIĘTKA to:

przylepka - kromka z końca bochenka (na 6 lit.)PIĘTKA to:

zdrobniale: pięta - wypukłość z tyłu stopy (na 6 lit.)PIĘTKA to:

grubsza, krótka łodyga przy cebulkach roślin (na 6 lit.)PIĘTKA to:

wkładka do buta, którą umieszcza się w tyle, tak, żeby znajdowała się pod piętą (na 6 lit.)PIĘTKA to:

część metalowego elementu jakiegoś prostego narzędzia (np. kosy, pilarki), która jest konstrukcyjnie przystosowana do tego, by obsadzić ten metalowy element w drzewcu, stylisku (innej części narzędzia, która pełni rolę uchwytu) (na 6 lit.)PIĘTKA to:

kima - rodzaj profilu architektonicznego ukształtowanego esowato (na 6 lit.)PIĘTKA to:

tylna część narty (na 6 lit.)PIĘTKA to:

tylna część narty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.259

ZASIŁEK CHOROBOWY, WIDŁOZĄB SUDECKI, DOMINIUM, SZCZUR, AKCENCIK, PILATES, CHOROBA FORESTIERA, BETONKA, KORONIARZ KOŃCATY, CYMES, CEMENTOWE BUTY, KINEZYTERAPEUTA, KOLONADA, TAMARYND, NIUŃKA, GAŁĘZATKA KULISTA, STONEY, TYNIEC, KLIMAKS, DYSZEL, DŁUGOSZPAR, OBOWIĄZEK SZKOLNY, BARYŁECZKA, BIAŁA SALA, BIOCHEMIA, BADYLARZ, APOLIŃSKOŚĆ, AUTOTOPAGNOZJA, STOPA, GDERLIWOŚĆ, ŻYWY, DOGMAT, PROMIEŃ, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, BONANZA, WYROBNICA, BRODAWKA PŁCIOWA, KAMERTON, BOA DUMERILA, ŻUK, KWADRAT, ZLEWKA, PAPROTNICA GÓRSKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, PODATEK MAJĄTKOWY, SZYNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CZARNE, OPIEKA SPOŁECZNA, DYPTYK, BYSTRZYCA, CYMBOSPONDYL, TURBINA RUROWA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, LISTOWNICA, PRZYPŁYW, PIĘKNOŚĆ, KOMPLEKS GLEBOWY, POMPA WYPOROWA, KAŁKAN, MIEJSCE, LUIZJANA, OPOZYCJA, OPARY, GEN RECESYWNY, WYPALANKA, LATARNIK, KREOL, SUMERYJKA, CHOROBA PICKA, FRANCA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WIDZOWNIA, ŻĄDŁÓWKI, STARY WRÓBEL, APANAŻE, KSIĄŻĄTKO, JAPOŃSKI, ŻYŁKA, ANTROPONIMIA, PLAMA, KANGUR CZERWONY, WYCHOWAWCZYNI, ODSKOK, CHOROBA WERLHOFA, OTWÓR WYLOTOWY, COMPLUVIUM, KARBUNKUŁ, GÓWNOZJAD, WYSMUKŁOŚĆ, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PLAN, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, PEŁNOLETNIOŚĆ, SENIOR, FORTALICJA, TWARDA DUPA, DEPESZOWIEC, ODKŁACZACZ, WOŁYNIAK, NARZĄD ROZRODCZY, BAJKA, SAŁATA, HAJS, KWINTET FORTEPIANOWY, PLAFON, MULE PO BELGIJSKU, BROKAT, TERIOLOGIA, KONSULAT, ROZJAZD, DEPRECJACJA, ASIEJEW, BOMBER, GAPA, MSZAKI, REOLOGIA, RDZEŃ, REWIZJA NADZWYCZAJNA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, TRASZKA OGNISTA, ANKIETOWANY, CIAŁKO KIERUNKOWE, PRZEJEZDNA, PYTEL, GOLIAT, ANUCZIN, ŚWIADECTWO, OPENER, ŻAŁOBA, GARNUSZECZEK, ANATOMIA KLINICZNA, WYTWÓRCZOŚĆ, CHARAKTER, FULMAR, BAŁAGUŁKA, ALDOZA, MINI-ALBUM, PRAKTYCZNOŚĆ, SKRZYDŁO, TRZMIELEC GAJOWY, PROMINENT, WARTKOŚĆ, OFENSYWA, WYCIĄGARKA, BROŃ KONWENCJONALNA, KRÓTKI RÓG, CZERSK, HARTOWNOŚĆ, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BYT, ALEUTA, OWCA MERYNOSOWA, JEŻYNA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CHELATOR, RZUT KAMIENIEM, EKLIPTYKA, PRZEPUKLINA RICHTERA, KARRARA, OBSESYJNOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, MARSZ, PRĘGA, PROSPEKT, ZAPRAWA, KASTANIETY, MIEJSKOŚĆ, FILM ANIMOWANY, PLATFORMA, WĄŻ POŻARNICZY, LAKIER DO PAZNOKCI, SŁUCHAWKA, WYROBNIK, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, PIES OGRODNIKA, PRZEPYCHACZKA, OPIEKUN FAKTYCZNY, MUCHY W NOSIE, DESPOTYZM, ACHROMATYNA, ANTYINTELEKTUALISTA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, KĄSACZ, ACENA NOWOZELANDZKA, HIPOPOTAM, ŚREDNIA WINSOROWSKA, ETAP, MATERIALNIA, DOMEK NA DRZEWIE, WODA GEOTERMALNA, WORECZKOWY, NAPIERANIE, MAGMA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ANIMATORKA, ATALIA, ORGANISTA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, TEORIA KATASTROF, GRUCZOŁ POTOWY, SÓWKA, ZROŚLAK, AFEKT PATOLOGICZNY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SKŁAD, HAMSUN, PIĘTKA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, PUŁKOWNIK, PROPAGANDA, BOTULIZM DZIECIĘCY, BOM, JĘZYK PENDŻABSKI, SKLEPIENIE NIECKOWE, ŻAREŁKO, KAPITAŁ REZERWOWY, JEŻOWCE, IRONIA ROMANTYCZNA, WYPRAWKA, SPUSZCZENIE, KANALIK NERKOWY, STYLIKÓWKI, MAŁPI GAJ, SAKSOFON ALTOWY, INFLACJA OTWARTA, MOORE, DŻINN, LIEBERMANN, POŻAR, KOCIEŁ, KRÓCIEC, GALARETA, TRZMIELOJAD, KRÓLEWIĘTA, SŁUŻBA METEOROLOGICZNA, MOSTECZEK, ZROST, ACENA BUCHANANA, SCHLANIE SIĘ, NATARCZYWOŚĆ, BABA, PSALM ALFABETYCZNY, CZĘSTOKÓŁ, GWAJAKOWIEC, IRYDOLOGIA, ULICA, FILM 3D, GNEJS OCZKOWY, PRZYBUDÓWKA, PARAPET, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, SŁONKO, MECHANIZM ŚRUBOWY, MAKRON, CHART, KARCZOWISKO, RÓJKA, SZLAM, TURANIZM, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SZUM, UŁOMEK, FILOGENETYKA, NOSACZ, SAKRAMENTALNOŚĆ, STREFA POŻAROWA, PÓJDŹKA, BABIMÓR, PRACA INTERWENCYJNA, KUPON PODARUNKOWY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, DRINK, MIEŚCINKA, RESOR, GNIAZDO, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, CZESTER, BINOKLE, ADRES PAMIĘCI, ŁADUNEK BOJOWY, ŁAD KORPORACYJNY, PRANKO, OZÓR, ANTEPEDIUM, REPUBLIKA CYPRYJSKA, PANOWANIE, SAARA, MECHANIK POKŁADOWY, ŚWINKA, STAROSTA, TOBOLSK, SOKOLNIK, KANCONA, PATRYCJUSZ, OKUPACJA, FONIATRIA, OBŻER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: FRAGMENT STOPY (CZĘŚCI ELEMENTU GARDEROBY: POŃCZOCH, ŚPIOCHÓW, RAJSTOP, KTÓRĄ OKRYWA SIĘ STOPĘ), TAKŻE: SKARPET I BUTÓW, KTÓRY PO UBRANIU ZNAJDUJE SIĘ W OKOLICACH PIĘTY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
piętka, zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘTKA
zdrobniale: fragment stopy (części elementu garderoby: pończoch, śpiochów, rajstop, którą okrywa się stopę), także: skarpet i butów, który po ubraniu znajduje się w okolicach pięty (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x