WYBRZUSZONY FRAGMENT ŚCIAN SKALNYCH, STANOWIĄCY CZĘŚĆ ŚCIANY NACHYLONĄ DO POZIOMU POD KĄTEM PRZEKRACZAJĄCYM 90° - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWIESZKA to:

wybrzuszony fragment ścian skalnych, stanowiący część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90° (na 11 lit.)ŚCIANA PRZEWIESZONA to:

wybrzuszony fragment ścian skalnych, stanowiący część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90° (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYBRZUSZONY FRAGMENT ŚCIAN SKALNYCH, STANOWIĄCY CZĘŚĆ ŚCIANY NACHYLONĄ DO POZIOMU POD KĄTEM PRZEKRACZAJĄCYM 90°". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.005

ERA PALEOFITYCZNA, PLINTA, OSOWO, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, WIEŻA KONTROLNA, IROKEZKA, PIĘTKA, QUETZAL, RAMIENISKO, MIJANKA, ANALOGIA, CIAŁKO SZKLISTE, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, BLOK, FAZA, PARTIA, BEZAN ŻAGIEL, PODKOWA, TRZON MACICY, SZELF KONTYNENTALNY, PORT MACIERZYSTY, FRYZ, LITOSFERA OCEANICZNA, PODCZYSZCZALNIA, PAS DROGOWY, LIMBUS, MASKA, PODSKÓRNIA, SAMPEL, ZADASZENIE, MONOPTER, HALIZNA, LAMNA ŚLEDZIOWA, PAMPANGA, KULTURA AZYLSKA, MILIMETR SZEŚCIENNY, GÓRKA, BRUNATNOZIEM, GRUCZOŁ COWPERA, TEREN ZALEWOWY, BIZON, DZBANEK DO KAWY, STRATOTYP, ZRAZÓWKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, TRZON, LINKRUSTA, MIĘKISZ WODNY, PROTEROZUCH, CZASZA, PIRACI, WRZESZCZ, LONGLEY, NORNIK, SPÓDNICZKA, KRAJKA, PATELNICA, PÓŁWYSEP, LAWETA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, TYTANOZUCH, NIEMCY ZACHODNIE, SZCZUPAK, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, WYSTĘP, BĄK ZWYCZAJNY, POGODA POD PSEM, STACJA HYDROLOKACYJNA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ZWIERZĘ, SZPIGIEL, BATERIA, RZEMIEŚLNICZEK, WODA PODZIEMNA, SYFON, HEŁM TURNIEJOWY, ODWAL, OPERAT UZDROWISKOWY, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, STUDIO NAGRANIOWE, ŁĄCZE ABONENCKIE, POZIOMICA, ARESZT, PIEŃ, URUBU PSTROGŁOWY, POURPOINT, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ZIEMIA, RAGLAN, WIECZÓR, DACH NACZÓŁKOWY, DNO OKA, RZECZ, EPEISODION, POMPA ŁYDKOWA, METEORYT, MALUCZKOŚĆ, STANIK, TRZEŹWY, MASZYNA OTWARTA, DÓŁ PODKOLANOWY, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, KWARTAŁ, JARZYNA, PODUSZKA CIĄŻOWA, KAPELUSZ, GUMA, ŁEBEK, WADERY, PARTIA, CIEŃ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SZWABIA, TUBUS, GAZIK, STELA, PISMO TECHNICZNE, WIELKI PORZĄDEK, CEFOPERAZON, BIEG, PŁYWAK, MOST, GONDOLA, KATEDRA POLOWA, SIRO, SALANGANA, KATEDRA, MORZE AZOWSKIE, SZTANDAR, PUSZKA MÓZGOWA, RATA, DWUŚCIAN, OSÓW, ŻYŁA NIEZGODNA, LANCER, DRIVER, OWOC POZORNY, BUTLA GAZOWA, KROKODYLEK, MACIERZ TRÓJKĄTNA, WIENIEC, MINUTA, MONARCHIA ELEKCYJNA, PARNIK, LAGUNA, LEMIESZ, ROZSZERZACZ, MACHINACJA, PIARG, SŁOWO POSIŁKOWE, PIASTA, KWIATOWA, POTNIK, GORSET, PALUSZEK, DZIOBIEC, PALEMONETKA ZMIENNA, BLUZA, WYNURT, KORONA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, TŁOK, LEJEK, PĘD ROŚLINNY, DIU, MOHER, RZECZKA, PIĘTRO, NELSON, BURTA, WIENIEC, SZCZĘKA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, AMPLA, MIESZARKA, PŁAT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ANONIMOWOŚĆ, ASFALT, JELITKOWO, KOŃ PLEWEŃSKI, PROCES JEDNOSTKOWY, ETAP, PĘCHERZYK PŁUCNY, WIĆ, WARSTWA KULISTA, SPRZĄCZKA, PIĘCIORNIK NISKI, ŚWINKA MORSKA, DIAFTOREZA, ZWÓJ RDZENIOWY, ROZWORA, ŁUPEK HORNFELSOWY, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, DESZCZOWNICA, NÓŻKA, MILIRADIAN, SIAMANG, IMPLEMENTACJA, PRZĘSŁO, PLAZMOLIZA, ZASIEK, RELAKS, SZTUKATERIA, TON HARMONICZNY, ŚCIANA WSCHODNIA, ŁAŃCUCH POLIPEPTYDOWY, CHEŁBIA, ROZŁUPKA, PRZĘSŁO, WERS, PODGARDLE, JELCZ, BATYMETRIA, BANITA, MŁOTEK, GROTA OGRODOWA, MONOPOL, PIERWSZOŚĆ, MOGIŁA, SPÓD, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PRZYPOŁUDNIK, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, KOŃ TROJAŃSKI, WYSPA, WOŁYNIANIN, REZYDENCJA, MALTA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, OWERSZTAG, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, PROSTNICA, MOSTEK, PIĘTRO, DRABINA, BABINIEC, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, CHWOST, TRAWERS, FLEBODIUM ZŁOCISTE, JAMESA, GNIAZDKO, K.K, DZIELNICA, WYSEPKA, ŚLIZG, DRUGI PLAN, MADONNA, COASTER, POCZĄTEK, ZRĄB, ALPINIZM, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ŚLIWA, PEDAŁ, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, PATRYSTYKA, PŁAT POTYLICZNY, GŁOWICA, MARCELIN, WIELKA RUŚ, CHOMĄTO, GNIAZDO WTYCZKOWE, KŁĄB, BĘBENEK, FINWAL, PÓŁNOC, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, KWOKA, SKURWYSYN, SESJA, TEZA, BLOCZEK, TABLICA ROZDZIELCZA, ZAGÓRZANIN, WARTA, SAMOROZPUSZCZANIE, KOPARKA PODPOZIOMOWA, NARZĄD, SZCZUR DRZEWNY, STOPA, AZJA, LAKOLIT, STRZELISTOŚĆ, LOTNICTWO, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, TARAS, WYROSTEK BARKOWY, ŁYDKA, SUROWICA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, ROZŁUPEK BRUNATNY, JAŚNIA, DOLOT, MALOWANIE, ?CELOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYBRZUSZONY FRAGMENT ŚCIAN SKALNYCH, STANOWIĄCY CZĘŚĆ ŚCIANY NACHYLONĄ DO POZIOMU POD KĄTEM PRZEKRACZAJĄCYM 90° się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYBRZUSZONY FRAGMENT ŚCIAN SKALNYCH, STANOWIĄCY CZĘŚĆ ŚCIANY NACHYLONĄ DO POZIOMU POD KĄTEM PRZEKRACZAJĄCYM 90°
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWIESZKA wybrzuszony fragment ścian skalnych, stanowiący część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90° (na 11 lit.)
ŚCIANA PRZEWIESZONA wybrzuszony fragment ścian skalnych, stanowiący część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90° (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWIESZKA
wybrzuszony fragment ścian skalnych, stanowiący część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90° (na 11 lit.).
ŚCIANA PRZEWIESZONA
wybrzuszony fragment ścian skalnych, stanowiący część ściany nachyloną do poziomu pod kątem przekraczającym 90° (na 18 lit.).

Oprócz WYBRZUSZONY FRAGMENT ŚCIAN SKALNYCH, STANOWIĄCY CZĘŚĆ ŚCIANY NACHYLONĄ DO POZIOMU POD KĄTEM PRZEKRACZAJĄCYM 90° sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYBRZUSZONY FRAGMENT ŚCIAN SKALNYCH, STANOWIĄCY CZĘŚĆ ŚCIANY NACHYLONĄ DO POZIOMU POD KĄTEM PRZEKRACZAJĄCYM 90°. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x