GŁÓWNE NACZYNIE ZAOPATRUJĄCE PRZEDNIĄ CZĘŚĆ MÓZGOWIA W KREW TĘTNICZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA to:

główne naczynie zaopatrujące przednią część mózgowia w krew tętniczą (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁÓWNE NACZYNIE ZAOPATRUJĄCE PRZEDNIĄ CZĘŚĆ MÓZGOWIA W KREW TĘTNICZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.893

MILIRADIAN, KAŁAMARZYK, WYRYWEK, ŁUSKA, SUBIEKT, CIAŁO JAMISTE, NASZELNIK, PODUSZKA, BOMBONIERA, CHWOST, NEONTOLOGIA, WTRYSKIWACZ, SŁOŃCE, MODUŁ, KALIFORNIA, REPRYZA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, GÓRALKI, TEMAT, LOTNICTWO WOJSKOWE, PRZESTRON, SUBREGION, PRODIŻ, BORKOU, SYNKOPA, KUFEL, TARCZKA OPACHOWA, PORTFEL, PODSEKTOR, SKORUPA, MAJKA, SHAKER, OSADNIK, GICZ, SZCZYT, PARTIA, JAŚNIA, IGŁA, MATNIA, ELEMENT, PAMIĘĆ, NATKA, WIRNIK, LIST APOSTOLSKI, BRYT, NOS, ISKIERNIK OCHRONNY, RYNEK CENTRALNY, DYSTANS, BASENIK, LABIRYNT, GZYMSIK, KOMORA NABOJOWA, FOTOSFERA, PALEC, PRZEDPIERSIE, WKŁADKA, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, WIEK, KOLBA, KOMORA, KORYTO RZEKI, RYBITWA OKOPCONA, MAŹNICA, ROBAK, HYDRIA, ZAOLZIE, TACA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ZAGÓRZANIN, CZŁONECZEK, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KADŹ, ARTYLERIA LEKKA, DZBANEK DO KAWY, MALATURA, BACZKA, ROZPŁOCHOWATE, SOLNICZKA, PRZEISTOCZENIE, ŚRÓDMIEŚCIE, TĘTNICA SZCZĘKOWA, ZAUROPSYDY, SKRZYDŁO, STROP, TĘTNICA JĘZYKOWA, STRZEMIĘ, ŚCIANA WSCHODNIA, SADZ, FALENICA, SOŚNIK, WANNA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, KOŃ WIELKOPOLSKI, PAS MIEDNICOWY, KRWIOBIEG, RAKOWIEC, SUFIT, CZOŁO, GEM, PERISTOM, ODZIOM, LAMNA ŚLEDZIOWA, WSCHÓD, RETORTA, ALBARELLO, ROŚLINA KORZENIOWA, ZŁĄCZE, WIDNOKRĄG, DZATAKI, ABAKUS, MURAKOZI, PUDŁO, AGADA, MURENA WSTĄŻKOWA, BŁĘDNIK KOSTNY, BITNIA, WĄTEK, KACZKA KRZYŻÓWKA, SAMOOBRONA, ANTROPOSFERA, GOLF, SZALKA, PAS MIEDNICZNY, BURDON, KADUNA, WYCINEK, GROT, GOLFIK, ZAWAŁ SERCA, MATERIAŁ MORENOWY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, DZIEŻA, WEZGŁOWIE, HŁADYSZA, GARNEK, GRYZ, PUNKT, WAZONIK, KUWETA, JĘZYK, CINERARIUM, ŁĄCZE ABONENCKIE, APEREA, KORZEŃ, JARZYNA, RĘKA, HERBATA, TARCZA HAMULCOWA, WERSET, PÓŁFRAK, REGLAN, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, WIHAJSTER, SZUMADIA, WYPORNOŚĆ, KLOSZ, KLAMRA, SAMOWAR, MOSTEK, SETKA, PUPINA, SZCZUR DRZEWNY, COAHUILA, ŁUSKA, OBRZEŻE, DEPRESJA, LWIA CZĘŚĆ, ŚLIZGACZ, SPODECZEK, KRAINA GEOGRAFICZNA, GRUNT, CHINY WSCHODNIE, OPONA, CZYSTA KREW, WIZJER, JURNOŚĆ, KRATER, ORZESZNICA, ZAWZGÓRZE, KAPSUŁA POWROTNA, SZKLISTKA, UCINKA, DZIOBIEC, WALCZAK, ILLINOIS, WRZESZCZ, KONDYGNACJA, SOCZEWKA, KONEW, BARIERA KREW-MÓZG, MINIMUM PROGRAMOWE, WIERZCHOŁEK, KROKODYLEK, BRYTFANNA, DOBUDOWA, KORZEC, ECHINUS, SPISZ, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, SZYJKA, SUMATOR, KREW Z MLEKIEM, SYFON, KORPUS, PARTER OGRODOWY, BYLICA POSPOLITA, NONA, BABINIEC, ŚRÓDOKRĘCIE, NAWA, KABINA, CYPR, ZASTAWKA, KADŹ, UKŁAD KRWIONOŚNY, GWIAZDKA, BABA, PÓŁSFERA, STUŁA, SKŁAD, AMPUŁKA, DANIE, STOPKA, EREB, CZANKA, BOCZEK, PODGŁÓWEK, SEKCJA, NIKAB, INTRANET, MOŹDZIERZ, FALSZKIL, WISCONSIN, KONTAKT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ZMROK, GAZIK, PRZEDODWŁOK, PÓŁWYSEP, NAUSZNIK, LEJEK, NAWILŻACZ, BASEN, CHOLEWA, PAS, LOKACJA, MAZER, ŻABA TRAWNA, KONTAKCIK, PAŁANKA WĘDROWNA, PIASTA, ODWAL, ENERGIA CIEPLNA, UDO, MENAŻKA, JELITKOWO, PALEOLIT, CEPISKO, SETECZKA, RÓŻANKA, PALIUSZ, CZARKA, OBWÓJ, DASZEK, WACHTA, USTNIK, JĘZYK POZYCYJNY, GICZ, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SŁONIARNIA, GONDOLA, ZWIERCIADŁO, TURYLA, PODSUFITKA, KOŃCÓWKA, LICO, GĄSIENICA, ALBERTA, SET, KROPIELNICA, STER, TUNER, SROM, KORTYNA, ODCINEK, PYSK, WANIENECZKA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, ŻEBRO, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, RYNIENKA, MATE, PĘCINA, PIASTA, PRZEDSIONEK, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, KREW Z MLEKIEM, ZACHYŁEK ŁONOWY, ?LHASA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.893 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁÓWNE NACZYNIE ZAOPATRUJĄCE PRZEDNIĄ CZĘŚĆ MÓZGOWIA W KREW TĘTNICZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁÓWNE NACZYNIE ZAOPATRUJĄCE PRZEDNIĄ CZĘŚĆ MÓZGOWIA W KREW TĘTNICZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA główne naczynie zaopatrujące przednią część mózgowia w krew tętniczą (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA
główne naczynie zaopatrujące przednią część mózgowia w krew tętniczą (na 23 lit.).

Oprócz GŁÓWNE NACZYNIE ZAOPATRUJĄCE PRZEDNIĄ CZĘŚĆ MÓZGOWIA W KREW TĘTNICZĄ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - GŁÓWNE NACZYNIE ZAOPATRUJĄCE PRZEDNIĄ CZĘŚĆ MÓZGOWIA W KREW TĘTNICZĄ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x