CZĘŚĆ TURBINY, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ NIERUCHOME TARCZE ŁOPATEK KIEROWNICZYCH ORAZ OSADZONY NA WALE WIENIEC ŁOPATEK WIRNIKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ TURBINY to:

część turbiny, w której skład wchodzą nieruchome tarcze łopatek kierowniczych oraz osadzony na wale wieniec łopatek wirnikowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ TURBINY, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ NIERUCHOME TARCZE ŁOPATEK KIEROWNICZYCH ORAZ OSADZONY NA WALE WIENIEC ŁOPATEK WIRNIKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.774

FRENOLOGIA, BLOK, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, STADIONIK, KAZARKA RDZAWA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, CZWARTACZKA, SPŁASZCZKOWATE, SUMATOR, JESIOTR ROSYJSKI, RAFA, LANIE, WALE, GOGLE, KOD GENETYCZNY, MILANÓWEK, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, WORECZEK, APARAT GĘBOWY, SADZENIAK, REGULACJA KASKADOWA, SZYPUŁKA, OBWALDEN, ODDZIAŁ, TEMPERATURA MROZU, MIKROFON CEWKOWY, ALLEGRO, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, KWARTAŁ, ISKIERNIK, MÓZG EMOCJONALNY, PIEPRZ, EN GRISAILLE, HUMANISTYKA, KRZYWA LORENZA, STATYSTYKA, WKŁADA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, KABAŁA, BIEGUN WEGETATYWNY, ODMULACZ, PALEOKLIMATOLOGIA, OPERATOR, PERYSTOM, POLE, ŚRODOWISKO, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, KRENAL, MIKWA, LICYTACJA, IZBA MORSKA, ANALIZA KOSZTÓW, SOSNA POSPOLITA, PRZYBUDOWA, ADRES, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, GITARA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, STAROSTA GRODOWY, SKŁAD, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, NAGOLENICA, SKRYBA, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, TAMBUR, FENOMENOLOGIA, ZABYTEK NIERUCHOMY, DODAJNA, PALEOLIT, UKŁAD ADRENERGICZNY, CIUĆMA, ISTOTA ZBITA, DETERMINIZM, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, LĘK SEPARACYJNY, ADVERBIUM, SIŁA ROBOCZA, WALC WIEDEŃSKI, ODKŁADNICA, BENZYNA OŁOWIOWA, DROGA ŻELAZNA, PORZĄDEK DZIENNY, MATERIAŁ SIEWNY, KORTYNA, PISZCZAŁKA, NORMA OBSZAROWA, PALIWO CIEKŁE, WYŻYNY, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, PŁAT CZOŁOWY, MYRMEKOLOGIA, ŁĘK, REPRODUKCJA KULTUROWA, KORONA, PONT, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, TOJAD SMUKŁY, STACJA KLIMATYCZNA, PĘTLA NEFRONU, SZYJKA, CARGO, AREKA KATECHU, SUBSTANCJA CZYNNA, GLUTYNA, PARK KRAJOBRAZOWY, KOMORA NABOJOWA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, SPISZ, STOPA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ENZYM PROTEOLITYCZNY, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, TOŃ WODNA, OPONA, OCENA, FUNKCJA ACKERMANNA, PIÓRO, OSOBA TRZECIA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, ESCHATOLOGIA, JĘZYK FRYZYJSKI, TENDENCJA ROZWOJOWA, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, LINIA LOTNICZA, TRASZKA PAZURZASTA, FREZ, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, MACIERZ ALTERNUJĄCA, KOŃ ANGLOARABSKI, KOŃCZYNA, PRZECIWSTOK, PAMPA, GESTIA TRANSPORTOWA, POZYCJA TESTOWA, GODZ, MIEJSCE, PREBENDA, VIKING, ZAPAŁKA, NATKA, SPORT WODNY, PRZYSIOŁEK, GRAFIKA WEKTOROWA, KSENOLIT, PRZĄŚLICA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PANEWKA, STOPA LĄDOLODU, GÓRALEK STEPOWY, ODMIEŃCOWATE, BEZDNO, MUR, RAZSOLNIK, GUZ KULSZOWY, GŁÓWKA, BENZYNÓWKA, NA JEŹDŹCA, TEZA, TRZON, KYNOTERAPIA, BARIERA JĄDROWA, POPRAWA, MAŁOPOLSKA, KESON, ŚRÓDOKRĘCIE, LONGLEY, EUROPA, BROŃ DRZEWCOWA, ROMSKI, OŚ ZIEMI, OKRĘT DESANTOWY, ADIUNKT, ZIOMKOSTWO, K.K, MINOKSYDYL, RAMA, ZWIĄZEK FLAWONOWY, MORZE, KOLEGIUM KONSULTORÓW, RYBY, TWARDE PORNO, BRZEGOWCE, MAKARON, SZTAFETA POŻARNICZA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, DOKTOR HABILITOWANY, KACZKA HEŁMIASTA, ART DECO, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, WĘGIEL KENNELSKI, CHALKOGRAFIA, PROTESTANTYZM, BUDA, PIASTA, NIEBIOSA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ĆAKRA, BIOTOP, UMOWA BUKINGOWA, JAZZÓWKA, LINIA PODSTAWOWA, KAWAŁ, WIELKA ROSJA, LATANIE PRECYZYJNE, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, GAMMACYZM, BIEDA, MASTYKS ASFALTOWY, GWAJAK, DUPA, DOLAR AMERYKAŃSKI, PRODUKCJA, KALESONY, SYMULACJONIZM, GRA CYLINDRYCZNA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, ODRZUT, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PUŁAPKA KREDYTOWA, WRZESZCZ, ALSIFER, BOSMAN, ECHINUS, GAZ ŁZAWIĄCY, ZASŁONA, PRAWO LOKALOWE, LIGAWA, KOKONIZACJA, PORĘBA, OŁTARZ, HISTON, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, WARZYWO, ALFA ROMEO, PRZYZIEM, DIASTOLE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, LEFLUNOMID, DZIESIĘCIONOGI, OWOC, PRZESUWNIK, ADVOCATUS DIABOLI, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, STRZYKWY, KIEŁZNO, OLIWKA, RUCH DROGOWY, SCHRON, AUTYZM DZIECIĘCY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, MIEDWIEŻJEGORSK, SUFIT, PŁOCHA, INFORMACJA, WIRULENCJA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, BRYNÓW, CHOROBA MORGELLONÓW, PENIS, ZBROJA BIAŁA, KURTYNA ZERO, WELON, ODWÓD, NAGOLENNIK, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, STOPIEŃ, DOWÓD, ASPIRANT SZTABOWY, PINGWIN DŁUGOCZUBY, WOŁYNIANKA, SPORT ZIMOWY, FAJKA WODNA, MEZOSFERA, MASŁO MAŚLANE, KLINKIER, SCHOLARYZACJA, ENTEROCYT, WYOBLAK, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MARZANA FARBIARSKA, NAKARCZEK, TRAKCJA KONNA, CYGAŃSKI, MIARA, KOLUMNA, KWAS HUMINOWY, GWASZ, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, KORDYT, UDZIAŁ, KADŁUB, SADZIEC KONOPIASTY, TAMILSKI, ?ŁUPEK MIKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.774 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ TURBINY, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ NIERUCHOME TARCZE ŁOPATEK KIEROWNICZYCH ORAZ OSADZONY NA WALE WIENIEC ŁOPATEK WIRNIKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ TURBINY, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ NIERUCHOME TARCZE ŁOPATEK KIEROWNICZYCH ORAZ OSADZONY NA WALE WIENIEC ŁOPATEK WIRNIKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPIEŃ TURBINY część turbiny, w której skład wchodzą nieruchome tarcze łopatek kierowniczych oraz osadzony na wale wieniec łopatek wirnikowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ TURBINY
część turbiny, w której skład wchodzą nieruchome tarcze łopatek kierowniczych oraz osadzony na wale wieniec łopatek wirnikowych (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ TURBINY, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ NIERUCHOME TARCZE ŁOPATEK KIEROWNICZYCH ORAZ OSADZONY NA WALE WIENIEC ŁOPATEK WIRNIKOWYCH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZĘŚĆ TURBINY, W KTÓREJ SKŁAD WCHODZĄ NIERUCHOME TARCZE ŁOPATEK KIEROWNICZYCH ORAZ OSADZONY NA WALE WIENIEC ŁOPATEK WIRNIKOWYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x