KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZACHY AKTYWNE to:

krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)SZACHY SZYBKIE to:

krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.320

PISARZ, WŁÓKNO, DYSCYPLINA PARTYJNA, BERYL, BUDOWACZ, KABINA, HORMON TROPOWY, ŻÓŁW NOROWY, SUBSTYTUCJA, TRZYDZIESTKA, BECZKA PROCHU, NIENOWOCZESNOŚĆ, SPÓDNICZKA, BĄK, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, DRUK, LICENCJA OTWARTA, KOMIN PŁACOWY, STRYJ, PODZIEMIE, REWOLWER WIĄZKOWY, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, NIEUCHRONNOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, PODATEK LINIOWY, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, OGIER, TROFOBLAST, LICZBA CHROMATYCZNA, GRUZIŃSKI, STOPOFUNT, LAMPA OLEJNA, ASYSTENTKA, KORPUS, MELODRAMAT, REGRESJA PROBITOWA, KILOKALORIA, OPOZYCJA, WOŁYNIANIN, ZRZYNKA, BIAŁY PUCH, FUNKCJONALIZM, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, KOHEZJA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OPIESZAŁOŚĆ, KOZA ŚRUBOROGA, SZKARADNOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PASKUDNIK, KSIĘGA AKCYJNA, PARGAMIN, UKŁAD JEZDNY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KWADRA, POWTARZALNOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, GEGANIE, PEŁNIA, BIOBIBLIOGRAFIA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PRZEGLĄD, KOMITAT, DUSZNICA, REWIA MODY, ZASTÓJ, DOSIEBNOŚĆ, TABLICA, SUCHY TYNK, TAG, NADŚWIADOMOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, EUTEKTOID, GAŁĘZIAK, REGRESJA LINIOWA, REGRESJA LODOWCA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, GASKOŃSKI, SYNERGIZM, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KOMORA PŁYWAKOWA, JĘZOR, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KWADRAT MAGICZNY, CZUPURNOŚĆ, WĘŻÓWKA, BISOPROLOL, KRÓTKI METRAŻ, TUMAN, PROBLEM BAZYLEJSKI, RACJA, CENTRALA, RESZTKA, AWATAR, ROŚLINY NACZYNIOWE, PŁYWACZEK, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, KOLUMNA MARYJNA, CYKL PALIWOWY, ZAPALENIEC, WIGILIA, ŚWISTEK, IMPULSYWNOŚĆ, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, GRZYB STROJNY, KREOLKA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, POMPA ŁYDKOWA, CANZONETTA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, LEWICOWOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, ŻYWOŚĆ, KIRK, SZABLON, PROCES HYDROTERMALNY, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, WOAL, SPÓJNIK, GEOCENTRYZM, KRYMINAŁ, RYBOŁÓWSTWO, POKER DOBIERANY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, BEŁKOTLIWOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, GAMBIR, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, RAFA, FILTR GĄBKOWY, GRUCZOŁ MLECZNY, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PSEUDOBIELICA, ELOPSOKSZTAŁTNE, MĄKA RAZOWA, HUBA BIAŁAWA, DUK, TWIERDZENIE REESA, TASMANIOZAUR, KARBOKATION, CHOMIK TURECKI, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, DOSADNOŚĆ, RETUSZ, SKALA BLUESOWA, ŚWIECA DYMNA, WSZECHMOCNOŚĆ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, STAN NATURY, WYROSTEK POPRZECZNY, JĘZYK FRYZYJSKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ZŁOŻE KOPALINY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, REKIN WIELORYBI, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, PRECEDENSOWOŚĆ, CHOROBA KUSSMAULA, OPTYKA, GRUPA INTERESU, METODA NAWIASÓW LIEGO, BATALION, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, ZEBRA RÓWNIKOWA, FLEGMA, NERKOWIEC, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, LIROGON ALBERTA, PAPIER PERGAMINOWY, WIDŁOZĄB SUDECKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ZWIĄZEK FLAWONOWY, CIĄG POLIGONOWY, GRANICA FUNKCJI, MENNICA, PRZYJEZDNA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, FANDANGO, NEGATYWNA SELEKCJA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, NEUTRALIZM, LYNCH, STADION, DOŁEK OSIOWY, PROJEKCYJNOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, WIATRÓWKA, OSPALSTWO, SROMOTA, SYMPOZJUM, ABSURD NAZWOWY, TURBINA PROMIENIOWA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, UMOWA KONTRAKTACJI, FILAR, PRZENOSICIEL, JĘZYK ANGIELSKI, KWAS AZOTOWY, AUTOPREZENTACJA, KARDAMON, ANTENA YAGI, SERBO-CHORWACKI, PAWANA, KWAS HUMUSOWY, AUREOMYCYNA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, OLIMPIADA, EDUKATOR, OSNOWA GEODEZYJNA, POLICJA SĄDOWA, SZARPAK, ZAGADKA, HORECA, WIDEOROZMOWA, BIONIKA, BEZŻUCHWOWCE, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, OWOC ZBIOROWY, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, SINGEL, CYRANKA SYBERYJSKA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, CICHA MSZA, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, GRUBIANIN, DZIEDZICTWO KULTUROWE, LINIA ŚREDNICOWA, PARTIA ROSYJSKA, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, BROŃ CHEMICZNA, HIPNOTYK, SZLAK METABOLICZNY, ALOZA NIEBIESKA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ODJAZD, PRZEWÓD GRZEJNY, KOLEJ, TUALETA, OGNIWO MOKRE, GÓRKA, CZERWONA KRWINKA, NAGOŚĆ, ABOLICJONISTA, KOMPANIA WARTOWNICZA, MIASTOWOŚĆ, NIEDOSTATECZNY, JER TYLNY, NIESTEROWNOŚĆ, PODKOWIEC MAŁY, DZIWERÓWKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, EPIFITOZA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, ODWAR, TORRENCE, WSPÓŁCZYNNIK, LIVING-ROOM, NAIWNOŚĆ, CZUJKA, PTOZA WRODZONA, MŁODZIK STARSZY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, NADZIEWKA, SPRAWNOŚĆ, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, LEŻNIK, NERW UDOWO-GOLENIOWY, CHRONOMETR MORSKI, LAICYZM, SMOLUCH, WYPŁATA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, PRZYBYSZKA, LOTNICTWO WOJSKOWE, DOMICYL, ŁUPEK MIKOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, WIETRZENIE CHEMICZNE, CUMMINGS, SKALAR, KLAUSTROFOBIA, , PEŁNY METRAŻ, TEORIA DOWODU, SKÓROSKRZYDŁE, RYTOWNICTWO, STACJA OBSŁUGIWANA, PRAWO DŻUNGLI, PSYCHOTEST, ZASADA DOMINA, CALYPSO, BIDŁO, ?RAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZACHY AKTYWNE krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)
SZACHY SZYBKIE krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZACHY AKTYWNE
krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.).
SZACHY SZYBKIE
krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.).

Oprócz KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x