Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZACHY AKTYWNE to:

krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)SZACHY SZYBKIE to:

krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.228

CZAPLA TRÓJBARWNA, DZIECINNOŚĆ, AMUNICJA JĄDROWA, SYRENY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, HOKEJ, POMPA POŻARNICZA, ZNAJOMY, RYNEK WŁAŚCIWY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, MAKROŚWIAT, PSEUDOBIELICA, NOŚNIK, PIEC MUFLOWY, FICZER, OGÓREK, POWAGA, ŚWIĘTA, KASA REJESTRUJĄCA, BADANY, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, GALLIZACJA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, STERYLIZACJA, BOSKA CZĄSTKA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, JAMA NOSOWA, KĄPIEL GAZOWA, WAGA MUSZA, TAGER, ZASADA KOMPOZYCYJNA, SZLAK ŻEGLUGOWY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, FORMACJA, RYBA KOSTNA, CZUWAK AKTYWNY, LENIUCH, ŚMIGŁOŚĆ, UKŁAD POKARMOWY, AUTOSZCZEPIONKA, REMAT, NIESZLACHETNOŚĆ, METKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, WICEMISTRZ, SOLILOKWIUM, KOŃ ŚLĄSKI, TERAPIA REINKARNACYJNA, STOPIWO, APEKS, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, SPÓD, KROKODYLE, TARAN, TABLICA, OBSZAR METROPOLITALNY, ZNICZ, KOŚĆ CZWOROBOCZNA MNIEJSZA, GŁUCHY TELEFON, MURARKA OGRODOWA, TERRARYSTA, TAJEMNICZOŚĆ, METABOLIT WTÓRNY, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CZAPATI, SER, MAMUCIA SKOCZNIA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, ŁOPATKA, WYRAŹNOŚĆ, SĘPNIK CZARNY, SZAROWIPTERYKS, SOL, PODCIŚNIENIE, SCHIZOFRENIA, DUSZNICA, NIELOGICZNOŚĆ, GORZKI RYDZEK, ZAKWAS, NOCEK WĄSATY, STARY WRÓBEL, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, POLICYJNOŚĆ, GŁOS, KRIOKOMORA, FILM SCIENCE-FICTION, WIERNY, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, ŁADOWNICZY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PLASTIK, HUBA BIAŁAWA, KWAZIKRYSZTAŁ, PASO DOBLE, PIESZCZOTA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, WIRULENCJA, CIAŁO, CHOMIK AZERSKI, SATELITA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, CHODZIARSTWO, NIEDOBÓR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GREJ, DOLINA U-KSZTAŁTNA, NIEROZUMNOŚĆ, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, MODEL HERBRANDA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, JEDNOPOLÓWKA, KONTROLKA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, AUKSYNA, REWOLWER WIĄZKOWY, ROMANS GOTYCKI, ADMINISTRACJA MORSKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, FUTRO, UMIEJSCOWIENIE, DŁUŻNIK WEKSLOWY, UŁAMEK SEKUNDY, PRZYROST RZECZYWISTY, BEZDNIA, KUKLIK SZKARŁATNY, MONSTRUM, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, ROZSZERZENIE CIAŁA, KALENDARZ KOŚCIELNY, POKOLENIE SANDWICZOWE, TRUDNOŚĆ, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, PROTEINA, DISNEY, KENNEL, WULKAN TARCZOWY, HP, RURA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, GITARA KLASYCZNA, PASZA TREŚCIWA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, NOMOKRACJA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, BUŁKA Z MASŁEM, ŻAŁOBA, ŚWIATŁODRUK, NAPĘD TAŚMY, BONANZA, ODWROTNY AGONISTA, KALAMBUR, LUGIER, PORZĄDEK, PODGRUPA NORMALNA, MROCZEK POSREBRZANY, CD-R, DZIELNIK, BOHEMISTYKA, HELSINKI, KET, KONTYNGENCJA, SWAR, SZKOLNOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, DROBNOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, KENEL, FRAKCJA, YURI, MAKAKOWATE, PORAŻENIE MÓZGOWE, MIDAZOLAM, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, ZAKŁAD HANDICAP, PIĘKNOŚĆ, HUMOR, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ZMOWA, CHOROBA CHARCOTA, GAŁĘZIAK, HAMULEC LUZOWANY, MEZON, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, USZYSKO, TONACJA, PANSEKSUALIZM, KUC KASPIJSKI, EURO TRANCE, SROGOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, SESJA, KRĘGOWIEC, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, C, ZDANIE WZGLĘDNE, URODYNAMIKA, WYCISKANIE, UMOWA BUKINGOWA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, JELENIOWATE, SPADKOBIERCA, MKLIK, NIEOKREŚLONOŚĆ, POMYLENIEC, KAPUSTA PASTEWNA, FORMUŁKA, RAK, LEMUR WARI, WIEŻA, CHOROLOG, CEPERSKI, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, CHELAT, ÓSEMKA, ŻYŁA MACICZNA, TROPIK, SWOJAK, DZIURA BUDŻETOWA, ANTROPOCENTRYZM, DETENCJA SĄDOWA, NIEJASNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, KWINTA, WSZETECZNOŚĆ, METODA ELIMINACJI GAUSSA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PC, ZADZIORNOŚĆ, KOCIE OKO, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, ASTER NOWOBELGIJSKI, MACIERZ NILPOTENTNA, PAPRYKARZ, AUTSAJDER, PODKŁADKA, PRZESTRZEŃ STANU, MYSZOWATE, PĘD, HASŁO WYWOŁAWCZE, PREIMPLANTACJA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, PIERDOŁA SASKA, KARONIN, NARWAL, BIEL, SYRENI ŚPIEW, TRASZKA ALPEJSKA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, DOJRZAŁOŚĆ, KOMÓRKA KUBKOWA, KONTIKI, KRÓLOWA, GŁUPEK, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, MIEDZIORYT, PRZYROSTEK, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, IMMUNOGENETYKA, PROTOTYPOWOŚĆ, MAŁY SZLEM, PASZTETÓWKA, LEGALIZACJA PONOWNA, PRYWATNOŚĆ, PEŁNIA, BOŻE NARODZENIE, GLIBENKLAMID, INSTAGRAMERKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, TRANSPARENTNOŚĆ, KWAŚNICA, MIŚ, DOŁEK OSIOWY, SAMOUPROWADZENIE, KANGURZAK RUDAWY, CHARTER, WICIOWCE, PRINSEPIA CHIŃSKA, PREZES RADY MINISTRÓW, CYNKOGRAFIA, MARSZ, WYDRA, IROKEZKA, OKRĘT DOZOROWY, HALUCYNACJA, KARP BEZŁUSKI, NALEŻNOŚĆ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, POSZKODOWANA, ORTOPEDIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRÓTKA PARTIA SZACHOWA, W KTÓREJ SUMA CZASU DO NAMYSŁU KAŻDEGO GRACZA ORAZ SZEŚĆDZIESIĘCIOKROTNOŚCI EWENTUALNEGO CZASU DOLICZANEGO ZA KAŻDE POSUNIĘCIE WYNOSI MINIMUM 10 MINUT, ALE JEST MNIEJSZA NIŻ GODZINA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szachy aktywne, krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)
szachy szybkie, krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZACHY AKTYWNE
krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.).
SZACHY SZYBKIE
krótka partia szachowa, w której suma czasu do namysłu każdego gracza oraz sześćdziesięciokrotności ewentualnego czasu doliczanego za każde posunięcie wynosi minimum 10 minut, ale jest mniejsza niż godzina (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x