SALA NA ODDZIALE SZPITALNYM, W KTÓREJ CAŁODOBOWO PRZEBYWAJĄ CHORZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SALA CHORYCH to:

sala na oddziale szpitalnym, w której całodobowo przebywają chorzy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SALA NA ODDZIALE SZPITALNYM, W KTÓREJ CAŁODOBOWO PRZEBYWAJĄ CHORZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.592

KOD GENETYCZNY, ORLEANIZM, BINGO, GRUPA ROZWIĄZALNA, CZARNA KSIĘGA, CANTUS FIRMUS, TRANSAKCJA WIĄZANA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, GRUPA TORSYJNA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, LITERATURA FAKTU, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, CZWARTACZKA, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, PUZON, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, SUCHA IGŁA, PASTORAŁKA, BURZA ŚNIEŻNA, AFAZJA AMNESTYCZNA, PATENA, SZPADA, CHOROBA OGUCHIEGO, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, ŻARTOWNIŚ, ABSURD NAZWOWY, NARCIARSTWO DOWOLNE, NEUTRALIZM, SARABANDA, ZAKŁADKA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, DROGA ŻELAZNA, KRWIOBIEG, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, HIPERTONIA, CZUWAK AKTYWNY, OPASKA BRZEGOWA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, KRYTERIUM WALDA, CUKRZYCA BRĄZOWA, CZERNINA, JAGLANKA, CHAOS, WYLECZALNOŚĆ, PLURALISTA, LEZGINKA, PRAWO DŻUNGLI, PRZEPUKLINA UDOWA, REFERENDUM STRAJKOWE, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ENUMERACJA, GLINOKRZEMIAN, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, HUMANIORA, PIERWSZA KOMUNIA, CZUBRICA, FAZA OŻYWIENIA, ZASTRZYK, SKOK, KLASA INTEGRACYJNA, WIDEOROZMOWA, LIST POLECONY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZASADA EKWIPARTYCJI, WESTERN, MACIERZ SKALARNA, DYSKRYMINACJA CENOWA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, STOPIEŃ TURBINY, AUTONOMIA REGIONALNA, FAB LAB, NOC ASTRONOMICZNA, STOPIEŃ CELSJUSZA, SHIMMY, CZTERDZIESTKA, EWOLUCJA KASKADERSKA, LOTERIA FANTOWA, WYTWÓRSTWO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MORA, MAGNES, KLUCZ, BERGAMOTA, ORBITA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, KAPLICA, ACHAJOWIE, KRIOKOMORA, FUGU, BIEG PŁOTKARSKI, ZWIĄZEK RZĄDU, PALEOMAGNETYZM, WZNIOS KAPILARNY, BUŁAT, TEMPERATURA ROSY, TELEBINGO, TAŚMA MONATAŻOWA, MINARET, DOZOROWIEC POGRANICZA, IN MEDIAS RES, NAZWA PUSTA, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, JUDAIZM, WUJ SAM, FUNKCJA HARMONICZNA, SZABLA, POLE MAGNETYCZNE, SILNIK INDUKCYJNY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, FACET, CICHA MSZA, PASO DOBLE, WIECZORÓWKA, ODŚRODKOWOŚĆ, HARAM, IRREALIZM, FAZA DEPRESJI, JASKINIA LODOWA, WODA POZAKLASOWA, TOR, CHOROBA MÜNCHMEYERA, BIEGUN ANIMALNY, PITA, KONTIKI, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PRZEDSZKOLE, WIOSKA TEMATYCZNA, STARY WYGA, STOPKA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, TOKARKA KŁOWA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, BRAMKA LOGICZNA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GRANICA FUNKCJI, STRUKTURA HOLDINGOWA, CHOROBA HAGLUNDA, PACHISI, BROŃ BIOLOGICZNA, INKA, GUZEK, KASA, ANTENA DOOKÓLNA, SZACHY SZYBKIE, ZESPÓŁ TURCOTA, MACIERZ JACOBIEGO, WALENTYNKA, AZYDOTYMIDYNA, SZCZĘKA, CZERWONKA, PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA, REWOLWER, PRZEDSZKOLE, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, STATYSTYKA, PAŹ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, WALASEK, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, STARY WRÓBEL, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, TERAPIA RODZIN, BORECZNIK, MIARA, PODDAŃCZOŚĆ, UKRAINISTYKA, KACZKA, PRZEDSZKOLE, JAZZÓWKA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, EKTOMIKORYZA, DYFTERIA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KOLONIA, TEMPERATURA CURIE, LINIA GEODEZYJNA, MINUTA, LIPICAN, ZWARCIE, SZARYTKI, KYNOTERAPIA, BRAHE, BALANS, SUSZKA, SŁUGA BOŻY, KANALIK NERKOWY, ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA RELIGII, KOŚĆ SKOKOWA, SKALA KELVINA, JEDYNE, MIESZAK, NACIĄG, CHAMEFIT, OCHRONA REZERWATOWA, BIODYNAMIKA, SPRZĘŻNICE, WIELKOŚĆ SKALARNA, BLITZ, BELKA GŁÓWNA, UMIEJSCOWIENIE, INFIRMERIA, ASNYKOWIEC, REAKCJA OSCYLACYJNA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, RDZEŃ, SKRZYDLATE SŁOWO, CZERWONA STREFA, KAPLICA CHRZCIELNA, SZTAJEREK, KĄPIEL GAZOWA, ATLANTYDA, PROSZEK DO PIECZENIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SZTUKA ZIEMI, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, OBEREK, SZKODA MAJĄTKOWA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, GRZBIETORODOWATE, HERBATNICA, SPONDYLOARTROPATIA, SIOSTRA ODDZIAŁOWA, MUNDANIA, KINO, PRZECZENIE, WSZECHŚWIAT, KANAŁ, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, MACIERZ RZADKA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, GŁOWICA REWOLWEROWA, WYRAŻENIE, SPECJACJA RADIACYJNA, KOPYTO, FONDUE SEROWE, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, AULA, CHA-CHA, SPADKOBIERCA, RYSOWNICA, HORMON STERYDOWY, BURZA MÓZGÓW, GNIOTOWNIK, BROŃ KRÓTKA, BŁONICA GARDŁA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, PLANISFERA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, EKRAN, PATRONKA, SKÓRA PERGAMINOWA, UMOWA UBEZPIECZENIA, ADWOKAT DIABŁA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, IZBA DEPUTOWANYCH, ZŁOTA FUNKCJA, TYSIĄC, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ROŚLINA BULWIASTA, REAKCJA KATALITYCZNA, NAUSZNIK, PRODUKCJA PIERWOTNA, SPECJACJA FILETYCZNA, BUFET, PRZEKŁADNIA CIERNA, INFLACJA, AMFIUMY, CENA ZAMKNIĘCIA, MŁOT, BIAŁORUTENISTYKA, ROŚLINA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, EPOKA LITERACKA, UMOWA ZLECENIE, MOTYLOWCOWATE, SADOWNICTWO, PUNKT POMIAROWY, CZEKOLADA, KATASTROFA KOSMICZNA, PISZCZAŁKA, LAWONICHA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, INSTAGRAMERKA, ZOBOJĘTNIANIE, PRZEWRÓT PAŁACOWY, SETKA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, SHONEN-AI, START MASOWY, KOŁO STEROWE, ?GAZ KOPALNIANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SALA NA ODDZIALE SZPITALNYM, W KTÓREJ CAŁODOBOWO PRZEBYWAJĄ CHORZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SALA NA ODDZIALE SZPITALNYM, W KTÓREJ CAŁODOBOWO PRZEBYWAJĄ CHORZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SALA CHORYCH sala na oddziale szpitalnym, w której całodobowo przebywają chorzy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SALA CHORYCH
sala na oddziale szpitalnym, w której całodobowo przebywają chorzy (na 11 lit.).

Oprócz SALA NA ODDZIALE SZPITALNYM, W KTÓREJ CAŁODOBOWO PRZEBYWAJĄ CHORZY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - SALA NA ODDZIALE SZPITALNYM, W KTÓREJ CAŁODOBOWO PRZEBYWAJĄ CHORZY. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x