W JĘZYKOZNASTWIE, WŁAŚCIWOŚĆ FONEMU, KTÓREJ ZMIANA POWODUJE ZMIANĘ ZNACZENIA WYRAZÓW, W KTÓRYCH ÓW FONEM ZOSTAŁ UŻYTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CECHA RELEWANTNA to:

w językoznastwie, właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazów, w których ów fonem został użyty (na 15 lit.)OPOZYCJA RELEWANTNA to:

w językoznastwie, właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazów, w których ów fonem został użyty (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNASTWIE, WŁAŚCIWOŚĆ FONEMU, KTÓREJ ZMIANA POWODUJE ZMIANĘ ZNACZENIA WYRAZÓW, W KTÓRYCH ÓW FONEM ZOSTAŁ UŻYTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.625

PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, KNAGA, TRUTÓWKA, KONTRAFAŁ, SZKOŁA ŚREDNIA, KAMIEŃ MILOWY, CHOROBA BAKTERYJNA, KOROZJA CHEMICZNA, SKLEROTYZACJA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, IDIOM, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, RODZINA NIEPEŁNA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, WYSTĘPNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, SPRAWNOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ENIGMATYCZNOŚĆ, MODELARSTWO LOTNICZE, GNUŚNOŚĆ, BEZWSTYDNOŚĆ, STRZĘPIAK, ZAMKNIĘTOŚĆ, KURCZLIWOŚĆ, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, KRÓCIEC, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SZOK TERMICZNY, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, KOŁO STEROWE, CZERWONA FALA, PROJEKCYJNOŚĆ, ZAKOPIANKA, KOSZÓWKA, LEGENDARNOŚĆ, MEMUAR, TOR, APTECZKA, SZKARADA, SZCZENIACKOŚĆ, ROŚLINA DARNIOWA, ANALIZA PORTFELOWA, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, ANTYCYPACJA, RELIGIA MOJŻESZOWA, MIĘSISTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, KOŃ APPALOOSA, UŁAWICENIE, PRZEGLĄD, GRA CYLINDRYCZNA, ERGOTERAPIA, PERCZOWIEC, SERIA KWALIFIKACYJNA, PRĘŻNOŚĆ, KOLUMNA AMUNICYJNA, KOLOR, MASZYNA INDUKCYJNA, ZOBOJĘTNIANIE, UMOWA UBEZPIECZENIA, PIECZEŃ, NIEŚCISŁOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, CHYTROŚĆ, EFEKTOWNOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BŁĄD POMIARU, PERSONALNOŚĆ, GAZÓWKA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, PATRONKA, PERLISTOŚĆ, REFERENDUM STRAJKOWE, KWAS PRÓCHNICOWY, SZCZUPŁOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, CENA SKUPU, POWIETRZNOŚĆ, PARTYKULARNOŚĆ, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, GOLKIPERKA, ROZMEMŁANIE, ROZCIEŃCZALNIK, HORROR, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, WIELOFAZOWOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ŚWISTUŁA, SPRYT, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SYMULACJONIZM, INKARNACJA, NARRACYJNOŚĆ, MIŁOŚCIWOŚĆ, PRZEBRZYDŁOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, BEZPROGRAMOWOŚĆ, CIAŁO JAMISTE, DETERMINIZM, MUTACJA GENOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, MUFLA, DISNEY, FUNKCJA CIĄGŁA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, TARANTELA, SŁODYCZ, RUCH, WARTOŚĆ WŁASNA, SUMA PROSTA, LÓD, KOPALNIA OTWOROWA, POSEŁ, ZASTRZYK, BLADOŚĆ, BATYPELAGIAL, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, KWAŚNOŚĆ, NORMATYWISTA, PRECYZYJNOŚĆ, PASTERSKOŚĆ, PIKIETA, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, TANECZNOŚĆ, JĘZYK POLSKI, PERWERSYJNOŚĆ, SURF, MUTACJA, DEFINIOWALNOŚĆ, WYRAŻENIE, GRAAL, BURZA ŚNIEŻNA, PUDŁO REZONANSOWE, ZAPAŁKA, WOREK, ZWARCIE, KRZYŻMO, MAMAŁYGA, BRODAWKA, SHONEN-AI, MUZYKA KLASYCZNA, POWSZECHNOŚĆ, STÓŁ MIKSERSKI, JEDNOSTRONNOŚĆ, POZWANY, NIEGODZIWOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, KIEROWNICTWO DUCHOWE, AKSAMIT, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, GRUPA CZASOWNIKOWA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, ZERÓWKA, ARKA, STRATEGICZNOŚĆ, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, TURANIEC, RASOWOŚĆ, DREN, POLITYKA SPÓJNOŚCI, START NISKI, ŚMIAŁOŚĆ, RATOWNICTWO, TREND HORYZONTALNY, WŚCIEK DUPY, PUSZYSTOŚĆ, KAWA ZBOŻOWA, POCHŁANIACZ GAZÓW, FUGU, PRAWO DŻUNGLI, PŁAZY BEZOGONOWE, MINISIATKÓWKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ZORBA, TRAMPOLINA, ELIZJA, OBYCZAJNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SZYBKOŚĆ, MACIERZ RZECZYWISTA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, DOKUMENTACJA BUDOWY, FAKT MEDIALNY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NIEDZISIEJSZOŚĆ, MELDUNEK SYTUACYJNY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MODULACJA FAZY, PUZON, DRGANIA SINUSOIDALNE, GTA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SZCZERBA, HALOGENEK ALKILOWY, INDEKS, TRZYKROTNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, LAMPA NERNSTA, ROZWIĄZALNOŚĆ, BEZJĘZYKOWE, SIŁY POWIETRZNE, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, TAJEMNICZOŚĆ, HASŁO, WIERNOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, GAZ ŁZAWIĄCY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, RAJ PODATKOWY, KAPROZUCH, OBJAW ZWIASTUNOWY, NADMIERNOŚĆ, NADZIEMNOŚĆ, KOTLINA KŁODZKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DIALEKTYZM, WYSPIARSKOŚĆ, KSYLOFON, BAJECZNOŚĆ, CYKL WYDAWNICZY, PORZĄDNOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, ZMIANA, ŁAPA, KURDUPLOWATOŚĆ, BIOMAGNIFIKACJA, DELIKATNOŚĆ, ZASTAWKA, SUBTELNOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KITARA, BROŃ BIOLOGICZNA, AMIDYZM, PROFESJONALNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, UCZULACZ, ASOCJACJA, OFENSYWA, GOŁĘBIE SERCE, OPINIA, LAWONICHA, CIĘŻKA NOGA, CZASOWNIK FRAZOWY, KIRYS, MIODNOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, KECALKOATL, WITEZIE, MARKETING POLITYCZNY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, ZASZCZYTNOŚĆ, KOLOKACJA, WŚCIK DUPY, POPYT NIEELASTYCZNY, WNĘKA WĄTROBY, CWANIACTWO, ŻYWOŚĆ, INFILTRACJA, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, BALANS, FIGLARNOŚĆ, JESIOTR BIAŁY, FAZA DEPRESJI, KOPARKA ZBIERAKOWA, WILK WORKOWATY, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, GLINIANE RĘCE, EPIZOD, FRAZA NOMINALNA, SZCZEROŚĆ, ABSURD NAZWOWY, SZPERACZ, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, CECHA RECESYWNA, RADIACJA ADAPTATYWNA, WŁADCZOŚĆ, JASNOŚĆ, SŁODYCZ, PRODUKCJA, POWTARZALNOŚĆ, HETAJRA, ODLEWARKA, CIĘGI, POTENCJAŁ IGLICOWY, PRZYZWOITOŚĆ, TERAPIA POZNAWCZA, NAROST, CHOROBA EULENBURGA, CHOROBA DÜHRINGA, ?HARAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNASTWIE, WŁAŚCIWOŚĆ FONEMU, KTÓREJ ZMIANA POWODUJE ZMIANĘ ZNACZENIA WYRAZÓW, W KTÓRYCH ÓW FONEM ZOSTAŁ UŻYTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNASTWIE, WŁAŚCIWOŚĆ FONEMU, KTÓREJ ZMIANA POWODUJE ZMIANĘ ZNACZENIA WYRAZÓW, W KTÓRYCH ÓW FONEM ZOSTAŁ UŻYTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CECHA RELEWANTNA w językoznastwie, właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazów, w których ów fonem został użyty (na 15 lit.)
OPOZYCJA RELEWANTNA w językoznastwie, właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazów, w których ów fonem został użyty (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CECHA RELEWANTNA
w językoznastwie, właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazów, w których ów fonem został użyty (na 15 lit.).
OPOZYCJA RELEWANTNA
w językoznastwie, właściwość fonemu, której zmiana powoduje zmianę znaczenia wyrazów, w których ów fonem został użyty (na 18 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNASTWIE, WŁAŚCIWOŚĆ FONEMU, KTÓREJ ZMIANA POWODUJE ZMIANĘ ZNACZENIA WYRAZÓW, W KTÓRYCH ÓW FONEM ZOSTAŁ UŻYTY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W JĘZYKOZNASTWIE, WŁAŚCIWOŚĆ FONEMU, KTÓREJ ZMIANA POWODUJE ZMIANĘ ZNACZENIA WYRAZÓW, W KTÓRYCH ÓW FONEM ZOSTAŁ UŻYTY. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x