WŁAŚCIWOŚĆ CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ, NP. GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELKOŚĆ FIZYCZNA to:

właściwość ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć, np. gęstość, prędkość (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ, NP. GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.613

CEWKA, GAZ SYNTEZOWY, MAŁA OJCZYZNA, TOTEM, WĄTEK, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, OPERA MYDLANA, OBROŻA, AWAL, STADIUM, MŁOTEK, PANORA, ALLOSTERIA, TEUTOŃSKI, DWUZŁOTÓWKA, CHRZEST, TITR, PRELUDIUM, WINO ZIOŁOWE, KOLEBKA, POLE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ANTYKADENCJA, SMOCZEK, STRUNA KOSMICZNA, FOLIA, KULTOWOŚĆ, RATING KREDYTOWY, BITWA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, MOCNA STRONA, TOPIEL, OSCYLACJA, KROS, CHEMIA POWIERZCHNI, STAUROPIGIA, KLINIEC, GRUPA ABELOWA WOLNA, BEZWŁADNOŚĆ, CLERESTORIUM, LEK PRZECIWBÓLOWY, KONSULTANTKA, KACAPSKI, PANNA, KURAWONGA ZMIENNA, KAZALNICA, KIJEK NARCIARSKI, TRAGIZM, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, UMOWA ADHEZYJNA, UMOWA WIĄZANA, DŹWIGAR, GUZ, OSTINATO, KLAKSON RĘCZNY, GALARETA, STYL KOLONIALNY, BAŃKA MYDLANA, TORTILLA, PODWODA, KWAZIKRYSZTAŁ, OWCE, KOSA, CYWILKI, NASTRÓJ ROJOWY, SERIA, KOSZULKA, KANADYJKA, KAPUSTA KWASZONA, HAPTOBENTOS, FOTOREALIZM, SEN, PRZEDZIAŁ, CZAS URZĘDOWY, MASZYNA TŁOKOWA, PIÓROSZ PIERZASTY, PLAN ZDJĘCIOWY, RÓŻE, ZAWZGÓRZE, WAŁ MORENOWY, MONITORING, ŻYŁKA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BRAZYLIANY, TENDENCJA, KOLONIZATOR, ZDRADA, AUTOMAT, BIEGUN MAGNETYCZNY, TYGIELEK, STARZEC, KIERUNKOWSKAZ, METALIK, KALIBER, SYMPOZJON, PRAWO HOOKE’A, SER EDAMSKI, PERKOLACJA, SZLAMIEC, METEOR, WKŁAD, AKCENCIK, IMPLEMENTACJA, EMPORA, UTAGAWA, MIESZACZ, ELKI, OPÓR AERODYNAMICZNY, KASZTEL, SZCZUR TUNELOWY, MACZUGOWIEC, GDERACTWO, KRYZYS KATATYMICZNY, MAKARON, FAKT PRAWNY, MUTACJA, NATASZA, KONSULTANT, OPINIA, WASĄG, GÓRKA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, DYPTYK, PIGUŁKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, SODÓWKA, NAJŚWIĘTSZA OFIARA, KOMANDOR, DOSTĘP, HEBAN, GRAMATYCZNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, DIATRYBA, KASZYCA, CZERPAK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, DANONEK, MUZYKA ELEKTRONICZNA, SKUNKS, CHŁODNIK, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, WSPOMAGACZ, GARBNIK, WIOŚLAK, MIERZEJA, OKRZOSEK, DWOISTOŚĆ, MŁAK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ZEFIROZAUR, PRZÓD, GŁOSKA NOSOWA, ALBUMIK, GURU, FILTR CYFROWY, PROFESOR, PIĄTA WODA PO KISIELU, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, HEMATOFAGIA, POCHODNA FORMALNA, ZLEW, ODMIANKA, STOPIEŃ, KABINA, DZIEŁO SZTUKI, PŁACA ZASADNICZA, OMFALOMANCJA, BAGAŻ, ŚMIESZKA, WARIATKA, CZTEROSUW, BELKOWANIE, KOJEC, INDEKS, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ORBITAL, ZGUBA, DIAMENT, OPERACJA LOGICZNA, HAK, NA JEŹDŹCA, GAZ GENERATOROWY, MOCZ, ATAWIZM, SKUTER, ALBINOS, PRZEPROST, BAŁAMUTNICA, SYSTEM POWIERNICZY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, LIPOLIZA, HULK, AGREGAT, MATOŁ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, KONCYLIACJA, SIEKIERA, CERATA, PSYCHOLOGIA, CNOTA, IRLANDIA, PROGRAM, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ARANŻER, ENDODERMA, EKSTREMOFIL, RAGOUT, AWANS, PRANIE PIENIĘDZY, PANTOMIMA, OBLĘŻENIE, TOPENANT, PAMIĘĆ GÓRNA, SONIFIKACJA, LAMA, FLANELA, POLEPA, SAFARI, CZUJKA, LIST PASTERSKI, MIEJSCE ŚWIĘTE, BOCZNICA, CIAŁO STAŁE, OBLICÓWKA, SKARYFIKACJA, KONDENSATOR ZMIENNY, GAŁGAN, RZEKOTKA KRZYŻOWA, MILA POLSKA, CURRY, DOMINACJA CAŁKOWITA, KORONA, RYBA ŁAWICOWA, LAKSACJA, ADRES, WĘŻOWIDŁA, BAJKA, ZŁOŻE, KOMEDIANTKA, ALGEBRA LIEGO, KOLUMNADA, TATAR, SER, SKRZYDŁO, WIELKA PŁYTA, NIEMIECKOŚĆ, HRABINI, NALEWAK, ARCHEODONTOZAUR, SYNERGETYKA, BURZA, REPOZYCJA, POWER, PEPICZEK, PORCELANKA, FUNGICYD, TRASA ŚREDNICOWA, NIENARUSZALNOŚĆ, METODA KARTOGRAMU, ILUZJONIZM, PODATEK ROLNY, POLE, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SZCZENIAK, PRAGMATYKA, MIESZANIEC, AMORFIK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, FRONT STACJONARNY, STATEK TRANSPORTOWY, ANOMALIA, PROSEKTORIUM, PULPA, BALECIK, SPRYCIARKA, PARYTET, MONOPOL NATURALNY, MAŁPA, CZAS, ZAPROSZONA, PÓŁRUCH, MUTACJA PUNKTOWA, WENTYLACJA MECHANICZNA, POZYCJA, STATEK KORSARSKI, FIGURKA, DŻET, TWIST, ALAN, PARTIA, AC, STAROHISZPAŃSKI, KILOWAT, WAŁ, JĘZYK, WIKING, PODŁOWCZY, WIR PIASKOWY, ?KUFF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ, NP. GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ, NP. GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELKOŚĆ FIZYCZNA właściwość ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć, np. gęstość, prędkość (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELKOŚĆ FIZYCZNA
właściwość ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć, np. gęstość, prędkość (na 16 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ, NP. GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ CIAŁA LUB ZJAWISKA, KTÓRĄ MOŻNA OKREŚLIĆ ILOŚCIOWO, CZYLI ZMIERZYĆ, NP. GĘSTOŚĆ, PRĘDKOŚĆ. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x