FIZYK AMERYKAŃSKI (1902-74); PRACE DOTYCZĄCE FIZYKI JĄDROWEJ, CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIZYKI CIAŁA STAŁEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CONDON to:

fizyk amerykański (1902-74); prace dotyczące fizyki jądrowej, cząstek elementarnych, fizyki ciała stałego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIZYK AMERYKAŃSKI (1902-74); PRACE DOTYCZĄCE FIZYKI JĄDROWEJ, CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIZYKI CIAŁA STAŁEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.053

GIESEL, EUROPAZAUR, ŻELAZNA DZIEWICA, KRATER METEORYTOWY, ANGSTROM, BOND, LINGAM, SCHUMAN, MORENS, MAJER, REZONANS, BEZSZPARKOWCE, HOLLEY, STOKES, ROADSTER, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SUSEŁ PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI, PÓŁKREW, MOSELEY, SIKORSKI, WZORY CRAMERA, FRAZIER, MOTYL DZIENNY, KOŚCIEC, SOMATOTOPAGNOZJA, ELIOT, PINGWIN TONIEC, MOSTEK H, BARLOW, STRZAŁKA MAŁA, AMERYKAŃSKI PIT BULL TERIER, ZAKOŃCZENIE, ROZSZERZENIE CIAŁA, DAWES, MEGALOMANIA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, DOLAR AMERYKAŃSKI, APT, STERN, PRZESTRZEŃ LINIOWA, NUŻENIEC BYDLĘCY, GAZ SPALINOWY, NAZIR, GESTALT, PŁASKOZIEMCA, OBLITERACJA, TYRYSTOR, SALAMANDROWATE, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, TYP EKTOMORFICZNY, EPICYKL, SHEPARD, POSTAWA, POBYT CZASOWY, AUDEN, BURIAN, ODPYLACZ CYKLONOWY, SALAM, POSTAWA, PTASZNIK OGNISTY, ADAMS, PERYHELIUM, MAXIM, WYSYPKA, HOMAR AMERYKAŃSKI, OSKÓREK, CANNON, APSYDY, OBRÓT, CLARK, PERTURBACJA, PIŻMOSZCZUR, KIEPURA, KOSMETYK, OHM, ZAPPA, TYŁ, HERTZ, KRĘT, LYNCH, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, SARGENT, DEKRETACJA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, RUCH WSTECZNY, HASSEL, ALASKACEFAL, SLAYTON, KUPEREK, REGENERACJA, HUMANOID, DAVIS, HALL, CABANA, BARYCENTRUM, ODLEŻYNA, ARCHEODONTOZAUR, DZIURA, FERRIMAGNETYK, NEWCOMB, REFLEKS, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, PRYSZNIC, CABANA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, OSAD DELUWIALNY, CRIPPEN, LOWELL, GIAEVER, SŁABOŚĆ, KONDRACKI, PLETYZMOGRAFIA, FORD, HENDRIK LORENTZ, SAKS, KOBRA, OURANOZAUR, BING, FONTANA, RYJÓWKA ETRUSKA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, CRAFT, TEKSASET, MINKOWSKI, BARN, CHANUTE, LANDSAT, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ŁUSKA, ŻABA SZTYLETOWATA, WAŁECKI, DONOSIK, SEGRE, KORZONEK, BRAND, APOGEUM, HEYMANS, REAKCJA WYPROSTNA, KOSTELANETZ, POBYT STAŁY, NERNST, ROZGWIAZDY, DRĘTWOTA, MEZOMORFIA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, FOXTROT, MYMURAPELTA, BUNCHE, OBÓZ WĘDROWNY, NACZYNIA TĘTNICZE, JOY, WĘZEŁ, WODA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, UKŁAD KOSTNY, CYGAN, KUŹNIAR, PARK, SOBIESKA, JEŻ USZATY, PARZYSTOŚĆ, OŚ STRZAŁKOWA, KARDYNAŁ, WĘŻYK, CAMPBELL, CIELISTOŚĆ, SCARPA, OKRĄGŁOŚĆ, REGNOZAUR, BARAN, WIELKOŚĆ, HARTE, DALTON, WAKSMAN, DEMPSEY, MASŁO, DOLEC, KOSMOFIZYKA, PRACE, ELEWACJA, ANGSTROM, DISCOVERY, JONOFOREZA, NAISMITH, MECHANIKA TEORETYCZNA, MIKROTRON, CHART, DUPA, ONE-STEP, BLAHA, OPOS, OPRYSZCZKA POSPOLITA, CORBETT, BOMBA NEUTRONOWA, CAMERON, TĘGOSTER, DEWAR, SZKIELET, BIEGUN, AMBYSTOMY, NORRIS, PRZEDPIERSIE, ULTRAMIKROSKOP, HOLUB, FOURIER, STAN PODGORĄCZKOWY, CHARLIER, APOGEUM, GILBERT, BURBANK, THORPE, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, OPERACJA PLASTYCZNA, WOLFE, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, FAKIR, DREISER, HEDLEY, MORRIS, MIECZOGONY, TATE, AYRTON, STARZYK, PRAWO HOOKE’A, REKIN CHOCHLIK, KWADRANT, CIĘŻAR POZORNY, EXPLORER, GLASHOW, PŁYN SUROWICZY, AKT, ESAKI, WÓZEK INWALIDZKI, DETAL, FEDKOWICZ, RING, SCOTT, WIATR GWIAZDOWY, BODY PAINTING, MIMEZJA, TARCZKA, PEŁZAK, CLAUDE, ODWODZICIEL, MOORE, PICKERING, LAJKONIK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, MATERIAŁ JĄDROWY, BEARS, DEFERENT, URBANIK, TAGUAN, PASCAL, DRŻĄCZKA, IKONA, AMORFICZNOŚĆ, RÓWNIK, SESSIONS, WANNANOZAUR, PŁETWA, DUPAL, PIASKÓWKA, GIERULA, MALTZ, URAZ, MAJSTER-KLEPKA, GLAESER, ZAKRZTUSZENIE, RIEMANN, OHLIN, DROGA, STOKOWSKI, KELVIN, ENDOSZKIELET, JEANS, ŁACHOTKI, POWSINOGA, FAST, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, FIZYKA MOLEKULARNA, PRECESJA, SZKŁO, MILITARIA, STAFFORD, MIESZEK, PLETYZMOGRAF, GLYPTODONTOPELTA, CONDON, SOCCER, OPALSKI, IMPRESJONIZM, BENET, PIŻMAK, GARNER, ?RONNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIZYK AMERYKAŃSKI (1902-74); PRACE DOTYCZĄCE FIZYKI JĄDROWEJ, CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIZYKI CIAŁA STAŁEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIZYK AMERYKAŃSKI (1902-74); PRACE DOTYCZĄCE FIZYKI JĄDROWEJ, CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIZYKI CIAŁA STAŁEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CONDON fizyk amerykański (1902-74); prace dotyczące fizyki jądrowej, cząstek elementarnych, fizyki ciała stałego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CONDON
fizyk amerykański (1902-74); prace dotyczące fizyki jądrowej, cząstek elementarnych, fizyki ciała stałego (na 6 lit.).

Oprócz FIZYK AMERYKAŃSKI (1902-74); PRACE DOTYCZĄCE FIZYKI JĄDROWEJ, CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIZYKI CIAŁA STAŁEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - FIZYK AMERYKAŃSKI (1902-74); PRACE DOTYCZĄCE FIZYKI JĄDROWEJ, CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x