ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYFERROMAGNETYZM to:

zjawisko polegające na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej ciała (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.625

SZOK CENOWY, PANTOMIMA, STREFA NUMERACYJNA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, LIKORYN, TENDENCJA ROZWOJOWA, SUMIK KORALOWY, MAGNETYK, PRZYWODZICIEL, EFEKT JOJO, DUPCIA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PISANINA, KRYL ANTARKTYCZNY, RÓJ METEORÓW, TYLOCEFAL, KOTWICZNIKOWCE, STYL PRZERZUTOWY, BARYCENTRUM, KONTRAST NASTĘPCZY, PERYGEUM, CUDO, CZŁONECZEK, CIĄG POLIGONOWY, SEKSUOLOGIA, PRĘŻNOŚĆ, KANADYJSKI CUTTING HORSE, DOMOWINA, CZUCIE GŁĘBOKIE, ZAPYLENIE, FIZYCZNOŚĆ, UBRANIE OCHRONNE, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, EKTOMORFIK, OKRĄGŁOŚĆ, AKROBACJA, EFEKT WYPIERANIA, LORINAZAUR, WYPŁYW, WCINKA, OPUCHLIZNA, APARAT KIPPA, RUCH KATABATYCZNY, PARANTODON, OURANOZAUR, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, GALWANIZM, ABERRACJA, POSTAĆ, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WF, DOMINACJA ZUPEŁNA, SYNERGETYKA, BLOCH, UNIFIKACJA, CENTRALNE, PLANETOIDA TROJAŃSKA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, MINERAŁ ILASTY, ENTODERMA, ŚPIĄCZKA, SIECI, INWERSJA TERMICZNA, TATIZAUR, KACZY CHÓD, ODDYCHANIE TKANKOWE, EPIZAUR, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, LÓD DENNY, WIEŻA, RUCH PRECESYJNY, ZAD, NOGA, PASZPORTYZACJA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ROZGWIAZDY, WAPNICA, SZCZECIOSZCZĘKIE, NOSOROŻEC, RYBAK, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, IRYGATOR, SARKOLEST, FIZYKA WIELKICH ENERGII, ROZETKA, KOSMETYK, KARTA SIECIOWA, MIRAŻ, KONIOFAGIA, SZCZEPONOGI, DRYGA, TELETECHNIKA, POTENCJAŁ ZETA, POTENCJAŁ, OBRAZ, KAMPYLODONISK, WIECZNE PIÓRO, LAPAROTOMIA, PRZENIK, SILNIK ODRZUTOWY, RÓWNOWAGA, SYLWETKA, TALENKAUEN, DŹWIĘK, MANEWR PRINGLE’A, BRAVAIS, PROGLOTYD, ROTACJA, ZACIĄG, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, REZONANS, TEMPERATURA BARWOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, STRUPIEŃ, OSCYLOMETRIA, SKAKUNY, ZJAWISKO THOMSONA, TAGUAN, HOST, WYSIĘK, ROZPRUWACZ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CYKL BIOLOGICZNY, BAŃKA, PLANETARIUM, TEORIA GEOCENTRYCZNA, MPIX, FONOGRAFIA, USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, KOLEPIOCEFAL, MACERAŁ, KROSOWNICA, ACALVARIA, JESIOTRY, EFEKT TYNDALLA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, GEODEZJA SATELITARNA, KAMELEON, OBRAZOWANIE ZEEMANA-DOPPLERA, RAK, SIŁA PŁYWOWA, PATOLOGIA SPOŁECZNA, TYŁ, TEMPERATURA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, DOMINACJA PEŁNA, CUD, HABER, LIMFOSCYNTYGRAFIA, WOKALIZA, ABSORPCJA, KANOPA, KORDON, PIERWOTNIAK, MORFOLOGIA KRWI, STENOPELIKS, PARCIE KORZENIOWE, DZIURA, ŁAPOWNICTWO, PTASZNIK OGNISTY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, APOASTRON, EFEKT RYGLA, WIR PYŁOWY, DRYBLING, NOSOROŻEC INDYJSKI, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, POTENCJAŁ DZETA, ZAUROPLIT, MEDYCYNA NUKLEARNA, AUTOTEMATYZM, OBSŁUGA, ZIMNO, PARZYSTOŚĆ, BISSEKTIPELTA, TERAPIA GESTALT, MASZYNKA DO GOLENIA, OPUSZCZENIE, ANALGEZJA, POZYCJA, ZJAWISKO GUNNA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, REGUŁA GLOGERA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, WYKRĘTAS, RADIOLOGIA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, TYŁEK, ODGŁOS, WITREKTOMIA, BUKMACHERSTWO, STATYSTYKA, PAŁĄK, HIPOWENTYLACJA, PĘTLA ABONENCKA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, NAKŁUCIE, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, TREND HORYZONTALNY, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SAMOOKALECZENIE, CZUBUTIZAUR, OKA, WIELKOŚĆ, NACZYNIA TĘTNICZE, WCIĄGACZ, IGŁA, WSAD, GESTALT, ODZYSK, PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE, UROCYSTOGRAFIA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, OBLITERACJA, POGŁOS, SIŁA AERODYNAMICZNA, PORUSZENIE, RESTYTUCJA NATURALNA, PLATFUS, CONDON, TROLLING, JONOFOREZA, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, EMAUZAUR, ZAPORA OGNIOWA, EFEKT SNOBA, PUPINA, HIPOPOTAMOWATE, FALSYFIKACJA, PLASTYKA, DUPAL, KOLEC, KLESZCZKA, BTS, METAMERIA, BEAR, PUNKT TRIANGULACYJNY, JUMPER, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, LAJKONIK, OKULTACJA, WYNAJEM, OMOMIŁEK, KWADRATURA, MEZOMORFIK, NEPOTYZM, PENETRACJA, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, ANTYBIOZA, EFEKT FISHERA, AKROBACJA POWIETRZNA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, POŚLIZG, FALA WZROSTOWA, KOŃCZYNA GÓRNA, ATLAZAUR, OPUSZKA PRĄCIA, PAS, GEMULA, SKRZYPŁOCZE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, DEFERENT, DUPKA, PARALIPSA, ASYNCHRONIA ROZWOJOWA, STRUNOWCE, DIAMAGNETYZM, PRESKRYPTYWIZM, LAKTOGLOBULINA, FITOCENOZA, RZEKOTKA DRZEWNA, OKA, DRAKOREKS, ŚCIGAŁKA, BEANIA, HIPNAGOGIA, FLUORESCENCJA, IZOTYPIA, GRADACJA, ODDZIAŁYWANIE SILNE, GNIAZDO SIECIOWE, TĘCZA, MUSZLA, SOMATOTOPAGNOZJA, OBWÓD MAGNETYCZNY, WYCIEK, CZOP, PRZEWRÓT, DREN, RANKOR, OBRZĘK, SIEĆ ZASTAWNA, SKRYTOSKRZELNE, ?BBS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYFERROMAGNETYZM zjawisko polegające na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej ciała (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYFERROMAGNETYZM
zjawisko polegające na antyrównoległym uporządkowaniu elementarnych momentów magnetycznych w podsieciach sieci krystalicznej ciała (na 18 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA sprawdź również:

napój powstały po zalaniu wrzątkiem zmielonych ziaren kawy ,
Henicopernis longicauda - gatunek ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), z podrodziny orłosępów (Gypaetinae) ,
ur. w 1929 r., pianista i kompozytor; laureat Konkursu F. Chopina ,
szybka w aparacie fotograficznym o zmatowanej powierzchni, do nastawiania ostrości ,
cecha czegoś, co jest okrągłe, kuliste ,
talia na maszcie trawlera do wyciągania na pokład sieci z rybami ,
eurazjatycki ptak z rodziny bekasowatych ,
możliwość odliczenia od podstawy podatku wydatków związanych z nowymi technologiami ,
Cyanotis somaliensis - gatunek wieloletnich, niskopączkowych roślin z rodziny komelinowatych ,
to, że coś jest opisywane, czynność opisywania ,
przyrząd służący do przerywania impulsów ,
szczękowce, Gnathostomata - grupa kręgowców (Vertebrata) tradycyjnie definiowana jako obejmująca wszystkie kręgowce mające szczęki ,
pręt, za pomocą którego sprawdza się poziom oleju w silniku ,
jedna setna punktu procentowego ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
intelektualista, artysta, który nie angażuje się w życie społeczne, polityczne i odcina się od sporów światopoglądowych ,
rodzaj karabinu odtylcowego ,
urządzenie służące do wytwarzania różnicy ciśnień ,
Phaenicophaeus curvirostris - gatunek ptaka z rodziny kukułkowatych (Cuculidae), z podrodziny kukułek (Cuculinae) ,
rzadka, uwarunkowana genetycznie, samoograniczająca się zapalna choroba tkanki kostnej i łącznej ,
gol, który był łatwy do obronienia ,
puder kosmetyczny, nadający cerze odcień białości ,
rozdzielczość - parametr określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy ekranu, którego obraz budowany jest z pikseli (przede wszystkim monitora komputerowego) ,
osoba, która zajmuje lokal bez wiedzy właściciela ,
pracownik, którego zadaniem jest nadzór nad konserwacją i eksploatacją dróg na określonym terenie ,
stan w płd-wsch. części USA, powierzchnia 152 tyś. km2, stolica Tallahassee, inne miasta: Miami, Tampa, Jacksonville ,
przedstawiciel ludności zamieszkującej Beskid Niski ,
droga lub tętnica ,
Cosmos - rodzaj roślin z rodziny astrowatych ,
ryba z karpiowatych o długości do 40 cm; poławiana w dolnych biegach rzek i u wybrzeży morskich

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA ANTYRÓWNOLEGŁYM UPORZĄDKOWANIU ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ CIAŁA. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast