SUBSTANCJA DOBRZE PRZEWODZĄCA CIEPŁO I IMPULSY ELEKTRYCZNE DZIĘKI OBECNOŚCI SWOBODNYCH ELEKTRONÓW W SIECI KRYSTALICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAL to:

substancja dobrze przewodząca ciepło i impulsy elektryczne dzięki obecności swobodnych elektronów w sieci krystalicznej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: METAL

METAL to:

podgatunek muzyki rockowej powstały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (na 5 lit.)METAL to:

osoba, która słucha metalu, członek subkultury (“nie jestem metalem, punkiem ani nawet discopolową cizią”) (na 5 lit.)METAL to:

złoto lub miedź (na 5 lit.)METAL to:

żelazo lub miedź (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA DOBRZE PRZEWODZĄCA CIEPŁO I IMPULSY ELEKTRYCZNE DZIĘKI OBECNOŚCI SWOBODNYCH ELEKTRONÓW W SIECI KRYSTALICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.275

MAJSTER-KLEPKA, OLBROT, KIERUNKOWY, DALEKOWIDZTWO, RODENTYCYD, PIEZOMAGNETYK, MORFOTROPIA, ŻŁÓB, ODGAŁĘZIACZ, SYKATYWA, SUSZKA, PIGUŁKA GWAŁTU, POGODNOŚĆ, KARTA SIECIOWA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, ZESTAWIK, WLEW, KANALIZACJA KABLOWA, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, TORFOWISKO WISZĄCE, ŁATWOPALNOŚĆ, ROŚLINA SOLNISKOWA, ANTYFERROMAGNETYZM, ILUZJA, PŁOMIENIE, ZMYWACZ, CIAŁO LOTNE, METAL, CZYNNA ZNIEWAGA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, TESTAMENT USTNY, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, SIMOLESTES, MŁOT, APARAT STEREOSKOPOWY, METAL, NADWZROCZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, CIĄG POLIGONOWY, PAGI, ŁEBEK, CHLOREK WAPNIOWY, PŁAWA, KARWING, ASTRON, PLAZMA ZARODKOWA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, OLEJ MIGDAŁOWY, PROSZEK, ROZCIEŃCZALNIK, HIGHLAND, WARP, OLEJ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WODZIAN, SUBSTANCJA MATECZNA, KOAGULANT, FOTOGENICZNOŚĆ, CHROMIK, WŁAŚCIWOŚĆ, ZJAWISKO GUNNA, SIECIOWNIA, MOLIBDENIAN, ŚWIATŁOŚĆ, TRAFNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, METAKOBIETA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, GAZ, WYŁADOWANIE ATMOSFERYCZNE, JEJMOŚCIANKA, WIEŻA TRIANGULACYJNA, INDYKATOR, PROFESJONALISTA, POSTING, PSZCZOŁA SKALISTA, NADLEW, HEKSACHLOROFEN, TIOMERSAL, BBS, RENTA EMISYJNA, P-BENZOCHINON, GLIN, OBRAZ, WSCHODZĄCA GWIAZDA, OBJAW ZASŁONOWY, ROZDRABNIACZ, REPULSOR, WALONKA, RYBA PO GRECKU, TYTANIAN, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, INKA, NORMA OBSZAROWA, DOOM METAL, WŁOK, ZAPORA SIECIOWA, ROZPAD, CYKLON, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, DEATH METAL, EMALIA, SYLWETA, SULFOMETAZYNA, DRYGAWICA, SUBSTANCJA CHEMICZNA, ŻELATYNA, BURZA, SPRAWNOŚĆ, WŁOK, ŚLOZA, SIEĆ ZASTAWNA, CYTOSTATYK, SYMPATYKOMIMETYK, SKACZELE, BEŁT, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, PEBA, BARWNIK NATURALNY, BIOGEN, AKTYWATOR, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, PANEL SŁONECZNY, KRÓTKI WZROK, AQUAFABA, AUKSYNA, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, PIECZEŃ, SUBSTANCJA EGZOGENNA, ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, ASAM, ENKODER, ITR, SIECI, BOGATY, GOTHIC METAL, SŁODYCZ, PEWNOŚĆ, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, GUMA NATURALNA, OBYWATEL ŚWIATA, EMISJA POLOWA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, INDUKCJA POZASKOŃCZONA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ANTONIM, MEDIATOR, PŁYN, ENDOSKOP, POSTING, SPRAWDZIAN, PODBORA, GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA, RUCHANKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, RADIOZNACZNIK, SYCIWO, PRAWO GAUSSA, STER, UTWARDZACZ, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, METAL PÓŁSZLACHETNY, SNIFFER, CER, AZOTAN, WIDEODOMOFON, ZAGĘSTNIK, IMPREGNAT, ODMRAŻACZ, TAL, KONTRAST, CIAŁO SZKLISTE, MAZIDŁO, RUTING, SUBSTANCJA KONTROLOWANA, CARVING, PRZEDSTAWIENIE, WALCOWNIA ZIMNA, BISKWIT, ALGINA, URAN, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, RESORTACJA GENOWA, BIAŁY PUCH, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, LAMPA NAFTOWA, LICZBA PORZĄDKOWA, SUBSTANCJA P, CNOTLIWOŚĆ, ROZGAŁĘŹNIK, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, SULFADIMIDYNA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ADJUWANT, FUNGICYD, GRÓB POBIELANY, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, BEJCA, REALISTYCZNOŚĆ, MIGLANC, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, WYDZIELINA, POLIDAKTYLIA, KORYTO, ADAM SŁODOWY, RZEP, SPRAWNOŚĆ, ODTRUTKA, STREFA NUMERYCZNA, SYMULACJONIZM, PREPARAT, ANTYSEPTYK, DRAPIEŻNOŚĆ, CZERNIDŁO, WISKOZA, REN, SKAKUNOWATE, SZKLICA, CHLOREK WAPNIA, LEP, OKA, FIX, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CUDOWNY OWOC, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, NEUROPATIA, STUDZIENKA, WŚCIEKLICA DORODNA, TONUS MIĘŚNIOWY, FAZA, LOGOWANIE, DZIAŁO HARPUNNICZE, KOŃ JOMUDZKI, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ŚRODEK ADHEZYJNY, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, BYCZEK, BRAVAIS, USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA, COKÓŁ, RDZEŃ KRĘGOWY, MAZIÓWKA, RURA CROOKESA, PRZEWÓD, RAD, MEDIALNOŚĆ, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, FREGATA, ZAPRAWA KLEJOWA, SIŁA, KROWIA GĘBA, PRASA HYDRAULICZNA, MIOPIA, SUPERKOBIETA, LAMPA ELEKTRONOWA, IRYD, WYŻERACZ, ISKRA, HYDROFOB, UKŁAD URBANISTYCZNY, OLSZÓWKA, OSM, POŁYSK, TRĄBKA POCZTOWA, YOUTUBERKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, HYDROFIL, ROSA MIODOWA, SKRĘTKOWCE, SORBAT, LEK ANOREKTYCZNY, PUDDING, LAK, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, OBIERZA, PEYOTL, PĘTLA ABONENCKA, FUNKCJA AKTYWACJI, KOŃ MAŁOPOLSKI, ŻÓŁTKO, FOKA, PALIWO KOPALNE, BIAŁY METAL, SKŁADNIK POKARMOWY, SUBSTANCJA SMOLISTA, SIECIARNIA, BAKTERIOSTATYK, SKOK KWANTOWY, KŁUSAK ROSYJSKI, WYŚCIGÓWKA, ZAKŁADKA, WOSK, ?PŁEĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA DOBRZE PRZEWODZĄCA CIEPŁO I IMPULSY ELEKTRYCZNE DZIĘKI OBECNOŚCI SWOBODNYCH ELEKTRONÓW W SIECI KRYSTALICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA DOBRZE PRZEWODZĄCA CIEPŁO I IMPULSY ELEKTRYCZNE DZIĘKI OBECNOŚCI SWOBODNYCH ELEKTRONÓW W SIECI KRYSTALICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAL substancja dobrze przewodząca ciepło i impulsy elektryczne dzięki obecności swobodnych elektronów w sieci krystalicznej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAL
substancja dobrze przewodząca ciepło i impulsy elektryczne dzięki obecności swobodnych elektronów w sieci krystalicznej (na 5 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA DOBRZE PRZEWODZĄCA CIEPŁO I IMPULSY ELEKTRYCZNE DZIĘKI OBECNOŚCI SWOBODNYCH ELEKTRONÓW W SIECI KRYSTALICZNEJ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SUBSTANCJA DOBRZE PRZEWODZĄCA CIEPŁO I IMPULSY ELEKTRYCZNE DZIĘKI OBECNOŚCI SWOBODNYCH ELEKTRONÓW W SIECI KRYSTALICZNEJ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x