SUBSTANCJA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REAGENT to:

substancja, która bierze udział w reakcji chemicznej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.724

KOPISTKA, REDUKTOR, OPIOID, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, BEZWODNIK KWASOWY, GLINIANE RĘCE, SEKCJA, BĄBEL, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, RĘKAWEK, KOMEDIA NISKA, WYWIAD CHOROBOWY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, FORMALISTKA, BOJAŹŃ BOŻA, IMITACJA, PIGUŁKA GWAŁTU, PODŚCIELISKO, ERA MEZOZOICZNA, KOMEDIANT, GŁOSKA PREPALATALNA, KRÓTKOWIDZTWO, RÓWNOŚĆ, EKSPEDYCJA, CHOROBA WIRUSOWA, PASTWA, SPRAWICIELKA, ZDRAJCZYNI, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, MIAŁ, WSPÓŁAUTORKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, NAPRĘŻACZ, KOŃ TURKMEŃSKI, SINUS HIPERBOLICZNY, LEKARSTWO, EROS, WODA PODSKÓRNA, BOMBER, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, FUNKCJA SCHODKOWA, LODOWIEC GRUZOWY, GRAWITON, GAZOWNIK, ODKUPICIEL, ORYKS ARABSKI, MECHANIKA GRUNTU, DIDŻEJ, REKLAMANT, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, IKEBANA, ELUWIUM, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, PRZYŚPIESZACZ, ŻAKARD, ODROŚL, GELL, LOTNICZKA, NIRWANA REZONANSOWA, PIERDU-PIERDU, PRZEKAZ, ŻELAZICA, TŁUSZCZ, PEGAZ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, WENUSJANKA, DELEGACJA, REAKTOR, SZPONDER, SŁUŻALEC, KARBOKSYL, NAPASTNICZKA, CHORA, WYBIJACZ, KONSUMENT, CHOROBA DUCHENNE'A, NIEPIŚMIENNY, LICZBA UROJONA, KOLOR, KWIATEK, GALERIA, WONNOŚCI, KONKURSISTA, CZIRLIDERKA, KIEROWNIK MUZYCZNY, NAZWA INDYWIDUALNA, PAN STOP, KOŚCISTOŚĆ, NAGOLENNIK, ROŚLINKA, NORMA ABSTRAKCYJNA, WSPÓŁRZĄDCA, FORUM DYSKUSYJNE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, DEMON, LUSTRO WENECKIE, TABLETKA GWAŁTU, SYLABA ZAMKNIĘTA, HAZARDZISTKA, GAZ SYNTEZOWY, RADIOFOTOGRAFIA, SASZETKA, DIETA CUD, ROZSZERZYCIEL, MARUDA, RACA, PIESZCZOSZEK, SUBLIMAT, POWINOWATY, WSKAŹNIK, ŁOWCA GŁÓW, KOCIOŁ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, FUNKCJA MONOTONICZNA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PRZYBYWAJĄCA, PODLIZYWACZ, PIANO, KOZA, GRA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ABORTERKA, ŚRUTA SOJOWA, ZAPRASKA, GWIAZDA ZMIENNA, MEDIUM, DYSTANS, OTRZEWNA, DYPLOMATA, KOBYŁA, INDETERMINIZM, MONARCHIA PATRYMONIALNA, STANOWISKO, DEPOZYCJA, DUSZA, UCZESTNIK, CHWAŁA, POŚREDNIK, AMFOTERYCZNOŚĆ, ROŚLINA AKWARIOWA, SAMODZIERŻCA, PRZĄDKA, KORZEŃ, CYBERNETYZACJA, PASER, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, SMARKULA, PORTRECISTKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, GIDIA, BOMBERKA, POTRZEBUJĄCA, ELIKSIR, NAJEŹDŹCA, SODA, OBSZAR, TON HARMONICZNY, SINGEL, TRZYDZIESTKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, AKADEMIA, CEREMONIA, SEKCIARZ, KURANCIK, SUBSKRYPCJA, HAPLOTYP, PIERDU PIERDU, BŁONICA SKÓRY, JĘZYK, GRYMAŚNICA, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, OSĄDZICIEL, CYKL KREBSA, SKŁADNIK POKARMOWY, WSZECHWIEDZĄCA, POWIERNIK, AS WYWIADU, ZASTAWKA MITRALNA, MASA GRAWITACYJNA, CEGŁA SUSZONA, SPECGRUPA, DWUSETKA, HISTOLOGIA, LAJKONIK, BROŃ NUKLEARNA, SUPERNOWA, PRZECIWSKAZANIE, KONFIGURATOR, ZAPUSTY, ANKIETOWANY, MAZIDŁO, ZDARZENIE, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, ALKIERZ, PRZYWÓDZTWO CENOWE, PRZYSPIESZACZ, NOGA, POSIADACZ ZALEŻNY, STALÓWKA, APTEKARZ, IMMOBILIZACJA, PÓŁZAWODOWIEC, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, BEŁT, WERBLISTKA, PODRÓŻNIK, GRUPA NILPOTENTNA, POMYWAK, OSOBA, KAPITULANT, PROFANATORKA, SADZENIAK, CIUĆMA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, CIAŁO SZKLISTE, DESZCZ, RAK SYGNAŁOWY, KULMINACJA, WYTWÓRCA, KONWERTOR, DENUNCJACJA, BAKAŁARZ, STRZAŁ, POWINOWACTWO CHEMICZNE, INFOGRAFIKA, AKADEMIA, CNOTA KARDYNALNA, SYGNATARIUSZ, KERATNOCYT, BUTELKA MIAROWA, WTAJEMNICZONA, MIOTEŁKA, NAGANIACZ, WYRZUT SUMIENIA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ODPŁYW, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, GŁUPTAS, HEROLD, GRANICA, FIRMÓWKA, OCENIACZ, BARWNIK NATURALNY, WAĆPANNA, MUSLIM, GRZEBIEŃ BIODROWY, ASTRONOMICZNA LICZBA, POKOST, ARANŻER, ROZBRATEL, SULFON, PRZEBIERANIEC, KORZONEK, WIDZĄCA, KATERING, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, CIASTO, ANKSJOGENIK, PITU PITU, MINIMUM PROGRAMOWE, KĄPIEL LECZNICZA, STABILIZATOR, GUMOWE UCHO, WSPÓŁDECYZJA, TEMPERATURA ZAPALENIA, FRA, HAZARDZISTKA, METAL, STOPKA, KONFORMISTA, ŻAL, JUNTA, MATKA ZASTĘPCZA, NEGACJONISTKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, INSTANCJA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, C, OTWÓR STRZAŁOWY, PŁETWA, MATKA, ZAPRAWA, POLEWA, KOPALINA SKALNA, SIÓDEMKA, FILM ODWRACALNY, MOST, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, PURPURAT, KULTURA KRETEŃSKA, CIAŁO LOTNE, DYSOCJANT, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BLANK, SECESJONISTA, KARBURYZATOR, GWAŁTOWNOŚĆ, ?OGLĄDACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REAGENT substancja, która bierze udział w reakcji chemicznej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REAGENT
substancja, która bierze udział w reakcji chemicznej (na 7 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓRA BIERZE UDZIAŁ W REAKCJI CHEMICZNEJ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x