OSOBA, KTÓRA JEST OSZCZĘDNA - PIECZOŁOWICIE STARA SIĘ ZACHOWAC DOBRA MATERIALNE, ZWŁASZCZA PIENIĄDZE; SŁOWO ŻARTOBLIWE, IRONICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSZCZĘDNIŚ to:

osoba, która jest oszczędna - pieczołowicie stara się zachowac dobra materialne, zwłaszcza pieniądze; słowo żartobliwe, ironiczne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST OSZCZĘDNA - PIECZOŁOWICIE STARA SIĘ ZACHOWAC DOBRA MATERIALNE, ZWŁASZCZA PIENIĄDZE; SŁOWO ŻARTOBLIWE, IRONICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.984

MIRAŻ, LORDOSTWO, POZIOMKA WIRGINIJSKA, KRYSZTAŁ, MASIELNICZKA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, CHROMBUCYL, SKĄPIARZ, TRANSPOZON, SPEKTAKL MUZYCZNY, HYPOSTYL, MIEDNICZKA NERKOWA, BUŁGARYSTYKA, TRASZKA PIRENEJSKA, ANONEK, ZIEMIA ŚWIĘTA, OSTRY BRZUCH, KAFLARZ, PODDANY, KILBLOKI, WARAN BEZUCHY, SCRIPTOR, ŁUCZNIK, CHARTER, ANTYKLINA, SZALEŃSTWO, FTYZJATRIA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ODŻYWIANIE, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KLEJNOT HERBOWY, REP, MROCZEK POZŁOCISTY, BABOCHŁOP, DROGIE PIENIĄDZE, SZORSTKOŚĆ, DZIAŁ PERSONALNY, WIOCHMEN, DEATH METAL, RYMOPIS, SUPORT, PUNKT ASEKURACYJNY, SILNIK GAZOWY, FIGHTERKA, SZNAPS, NALEŹLINA POSPOLITA, KREOLKA, PUB, MISTRZ, KOLEJKA, PRZEDPOLE, ŁADNOŚĆ, ŁUK, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, DING, PONCZ, NITROBAKTERIA, ANTROPOLOGIZM, FUNKCJA RZECZYWISTA, WEBINARIUM, DOPUST, CUKIER MLEKOWY, SZTON, POKOLENIE KANAPKOWE, RESPONSYWNOŚĆ, MORFOFONEMIKA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, NIEPOPULARNOŚĆ, PISTON, RÓŻDŻKARZ, GAMELAN, NIESTANOWCZOŚĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, SINICE, WARUGA, GALARETKA, MARUDERSTWO, DUOLA, SARONG, RPG, POPRZEDNIK, OBENAUTA, BĘBEN MAGNETYCZNY, NIEPOBOŻNOŚĆ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, MENEDŻER, SPRAY, OPATRUNEK OSOBISTY, HURYSA, KONFEKCJONER, CYGAŃSKIE DZIECKO, LEASING OPERACYJNY, DEOKSYCYTYDYNA, POSIEW, PIŁKARZ, BAKARAT, SZENG, BEZGŁOWOŚĆ, ANTYLIBERALIZM, SYKATYWA, CIĄG, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, LAMPA OBRAZOWA, WYGIB, FORTECA, GRZYB, TARAS WIDOKOWY, ANTYPOLSKOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, PLANSZA, ŁZA, WIELKORUSKI, KULA, UKROP, FILAMENT, KOMISJA BUDŻETOWA, SAMORZUTNOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, TRANSPARENTNOŚĆ, DELFIN DŁUGONOSY, TERAPIA REINKARNACYJNA, OSTREK, WIESZCZEK, KANAŁ ŻEGLUGOWY, CZESALNIA, GNIAZDO, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, RĘCZNOŚĆ, NAUKA PRZYRODNICZA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, RARYTASIK, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, DAR, ZBIEG, POSŁUSZNIK, TRASZKA SARDYŃSKA, NAWALANKA, ŚRODKI TRWAŁE, SERWITUT, ZOOLATRIA, ZGRZEWKA, ILLOKUCJA, BRZEMIĘ, KIERUNEK, TŁUSZCZAK, LASKA, MAMA, OBRAZEK, OSET SINY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, MEDIALNOŚĆ, ZABIEG, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, GRAWITON, PIERWORYS MAPY, PRZEDWIOŚNIE, IKSIŃSKI, WĄCHACZ, TAŚMA, FRANCUSKI, ROZKOJARZENIE, OCTAN, GRAFOMAN, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, GRA, HARMONIJKA, RĘCZNE STEROWANIE, FILTR GĄBKOWY, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, ROZRZUTNOŚĆ, MIECZNIK, PRZEŚLADOWANIE, WYSPA BARIEROWA, MOTYLEK, FORSZUS, MPA, KOŃ TURKMEŃSKI, DZIECIĘ, ALEURON, TROLL, KAMERA TELEWIZYJNA, ODKRYWCA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, HALOFIT, PRZERABIACZ, MASTYKS ASFALTOWY, GORZKOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, TERMOLUMINESCENCJA, PLAŻÓWKA, ZIELONA FALA, ANKSJOGENIK, UPOJNOŚĆ, DESKRYPTOR, GARBATE SZCZĘŚCIE, BANANA SPLIT, KOROWÓD, EUKARIONT, GRA W KARTY, RAMFORYNCHOWCE, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, MEKSYKANKA, PRACA INTERWENCYJNA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, TAROCISTA, GRZYB PLEŚNIOWY, CYKL KONIUNKTURALNY, KRAKÓW, RULETKA, FIGURA, PROROCTWO, SOCJOBIOLOGIA, HERBATA CZARNA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, STRAJK GŁODOWY, ODKUPICIEL, KOLEKCJONERKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, OSTOJA, TURBINA RUROWA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, TERMOS BUFETOWY, ZESPOLENIE, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, GRABEN, ADVOCATUS DIABOLI, CHIŃSKI, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PLANETA OCEANICZNA, REALIZM, KATAFALK, PIERWSZOŚĆ, PADOK, JĄDRO ŚLIMAKOWE, NOWONABYWCA, FARTUCH, DIADOCHIA, ZMIENNA NIEZALEŻNA, BECZKA BEZ DNA, PODEJŹRZON, ARYJSKOŚĆ, WIEDŹMA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, MATEMA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, EMENTALER, FUNDATOR, ASESOR, MIASTECZKO, WINO LIKIEROWE, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, FLUID, REWIA MODY, KAPSLA, SZKAPLERZ, RODZINA NIEPEŁNA, LICZBA PIERWSZA, WZGÓRZE, EFEKT VEBLENA, CHŁAM, WYBLINKA, CWAJNOS, KORONA, OBORA DWORSKA, DYM, WYTRAWERSOWANIE, MIKROSILNIK, KUNINGAMIA, CZEKOLADA GORZKA, DEZINSTALACJA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, MOTYLEK, ZNAK, OSIOŁ DOMOWY, ADIUWANT, JORDANEK, SEMINARZYSTA, MAK NIEBIESKI, MÓZG, FOSFATYDYLOCHOLINA, PRZEBITKA, MASA SPADKOWA, WALABIA GREYA, AGROMETEOROLOGIA, ORZESZEK PINIOWY, RAMKA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, OSŁONICA, OSTROGA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, WOLEJ, SOKOLE OKO, DYFERENCJACJA, MECZYK, DOSTĘPNOŚĆ, PRZYRODNIA SIOSTRA, ?ZWIERZĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.984 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST OSZCZĘDNA - PIECZOŁOWICIE STARA SIĘ ZACHOWAC DOBRA MATERIALNE, ZWŁASZCZA PIENIĄDZE; SŁOWO ŻARTOBLIWE, IRONICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST OSZCZĘDNA - PIECZOŁOWICIE STARA SIĘ ZACHOWAC DOBRA MATERIALNE, ZWŁASZCZA PIENIĄDZE; SŁOWO ŻARTOBLIWE, IRONICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSZCZĘDNIŚ osoba, która jest oszczędna - pieczołowicie stara się zachowac dobra materialne, zwłaszcza pieniądze; słowo żartobliwe, ironiczne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSZCZĘDNIŚ
osoba, która jest oszczędna - pieczołowicie stara się zachowac dobra materialne, zwłaszcza pieniądze; słowo żartobliwe, ironiczne (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST OSZCZĘDNA - PIECZOŁOWICIE STARA SIĘ ZACHOWAC DOBRA MATERIALNE, ZWŁASZCZA PIENIĄDZE; SŁOWO ŻARTOBLIWE, IRONICZNE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST OSZCZĘDNA - PIECZOŁOWICIE STARA SIĘ ZACHOWAC DOBRA MATERIALNE, ZWŁASZCZA PIENIĄDZE; SŁOWO ŻARTOBLIWE, IRONICZNE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x