CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHAWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIERUCHAWOŚĆ to:

cecha lub stan, polegające na byciu nieruchawym, tzn. flegmatycznym, zasiedziałym, poruszającym się mało i ospale lub w ogóle nieskłonnym do podejmowania ruchu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHAWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.848

PRZESŁANKA, CIĄŻA, RZUT BERETEM, SPRYT, AKWAWITA, BLOKHAUZ, OPAKOWANIE, STARY MALUTKI, ASTERYZM, NIERZĄDNICA, OKO, TSUNAMI, STARAJĄCY SIĘ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŁOPATKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, BRACTWO KURKOWE, ARKUSZ DRUKARSKI, HOWARDYT, MECHANIKA, SHIMMY, MROCZEK POZŁOCISTY, WŁÓCZĘGA, BRUDY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, CIAPKAPUSTA, KRYTERIUM ULICZNE, ULOTNOŚĆ, CUD, ZAWRÓT GŁOWY, JĘZYK OBCY, DAWCA NARZĄDÓW, SERENADA, WILCZAR, PŁYN INFUZYJNY, PLAFON, BIERWIONO, LAMUCKI, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, CHOŁODEĆ, RACA, TASMANIA, ŁAGODNOŚĆ, KOMORA MINOWA, NIEUCHRONNOŚĆ, WODOROSIARCZEK, JOGIZM, GÓRY KOPUŁOWE, ZBÓJNIK, GARBARSTWO, ODSTĘP, WALIDACJA KRZYŻOWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, FONDUE CZEKOLADOWE, DOCHTÓR, ŚWIADOMOŚĆ, KANCONA, WĘŻOWNIK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, OBRÓBKA, NIELUDZKOŚĆ, EROZJA WSTECZNA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DREDNOT, SADNIK, KLEPISKO, PAMIĘTNIK, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, DERESZ, ZGŁĘBNIK, CIĄGI, PUNKT DYMIENIA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, NIECIEKAWOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, KERO, UKŁAD MOCZOWY, JEŻ MORSKI, MANEŻ, SCHEDA, WIZA IMIGRACYJNA, KLASER, NERW CZASZKOWY, RZEMIEŚLNICTWO, PODCASTING, JASTRYCH, IMPULS, NACISK, IGŁAWA, FETYSZYZM, KASKADER, NIEPRAWDZIWOŚĆ, OPADY, WJAZD, OBORA DWORSKA, JĘZYK URZĘDOWY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ROZWAŻNOŚĆ, PREZYDENCJALIZM, PRZERYWACZ BLOKADY, AZJATA, GŁOWICA BOJOWA, BIEGŁOŚĆ, OBRÓT, DWUŚCIAN, JUTLAND, SEPARACJONIZM, WYPĘDZENIE, TABLOIDYZACJA, WYRACHOWANIE, DEKORATOR WNĘTRZ, STOLARZ MEBLOWY, MIKROCHIRURGIA, DIABEŁ, NUŻENIEC LUDZKI, SETKA, DACH MANSARDOWY, NIEDOŻYWIANIE, KLER, MATEMATYKA STOSOWANA, STOSUNEK, HYDROLAT, OBSZCZYMUREK, ŁYKACZ, KIESZEŃ, MELANODERMIA, FOLKSDOJCZ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SONDA, PLUJ-ZUPKA, KOKARDKA, OGNIOMUR, MA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, LEPTOPLEURON, POGO, CARSTWO, CIĄGOTY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, NIZIOŁEK, ANON, TERYTORIUM MANDATOWE, POJNIK, SZABROWNIK, NABYTEK, SKUP, LEKKOATLETYKA, BROSZURA, WYRĘBISKO, BROŃ ABC, PŁEĆ, TANATOLOGIA, MOBBING, KONDYCJA FIZYCZNA, FERMATA, KNAJPA, HUMMUS, PEPINIERA, STRÓJ, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, HISTORIA, KAPUŚCIANY ŁEB, SCENARIUSZ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, CHOPINISTKA, SŁABIZNA, PAROBEK, CYBERPANK, WAGA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PŁAZY OGONIASTE, SUMA KONTROLNA, ADRES, BAJT, LEK CYTOSTATYCZNY, HIEROTOPOGRAFIA, PODJAZD, PARAGRAF, ŻELE, HEWEA, ORGANISTA, WIRTUOZERSTWO, ZDZIADZIENIE, KUTYKULA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MAKAGIGI, GALINSTAN, KUPON, OSTINATO, FUZJA HORYZONTALNA, OSIEMDZIESIĄTKA, OŚWIETLENIOWIEC, HOL MIĘKKI, ŚLEPA PRÓBA, SZCZUDŁO, PSIANKA, REGULACJA CEN, SZCZEĆ, FARMERYZACJA, PRYSZNIC, WODOCIĄGOWNIA, ABLACJA LODOWCOWA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DRĄGOWINA, PROZODIA, ŻYDOFIL, CEROWNIA, CHILLI, MAGNESIK, ELIPSA, SUWEREN, KAPELMISTRZ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŁAJNO, ATTACHÉ KULTURALNY, KOŁO, CZARNUCH, CAŁKA PIERWSZA, TRYBRACH, OSTATNIE PODRYGI, DOSTATEK, BIEDRONKA, KĄPIEL, WITALNOŚĆ, NACJA, KERATOPLASTYKA, MARUDA, PLUSY, MOTYLEK, ALARM LOTNICZY, WSPARCIE, PROTEZA, LINIA ŚREDNICOWA, PIERWSZEŃSTWO, MUS, APATIA, FAZOWOŚĆ, HETYTA, OKOLE, GRIGORIJ POTIOMKIN, KASZMIR, PIEPRZ, RUCH, SKRZYPY, SZTAFAŻ, KROPKOWANIE, ZWORNIK, RANA, BRANIE WZORU, OKRĘŻNOŚĆ, TYTUŁ, SPUST, PODWÓJNA HELISA, GÓRA LODOWA, STOS PACIERZOWY, ODWRACACZ CIĄGU, TOWOT, MARATON, WAPER, ODPŁYW, SPIKER, WSOBNOŚĆ, FIZYKA TEORETYCZNA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, URZĄDZENIE RADIOWE, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, CYBERNETYZACJA, ŁADUNEK, MOHORYCZ, BATERIA AKUMULATOROWA, KONCHYLIOLOGIA, AKTOR KOMICZNY, BEJCA, PŁASZCZYZNA S, SMOCZEK, HIPOTEZA SUSLINA, CIELENIE LODOWCA, BIBUŁKARKA, SKRZYDLATE SŁOWO, MUZYKA KLASYCZNA, DIRCIK, SYLWETA, AKINEZJA, LESZCZYNA, LOGOPEDKA, KLEJOWNIA, EURYTMIA, ALGORYTM ITERACYJNY, MIESZCZAŃSTWO, WIATRAK, SZTUCIEC, KARTA WIZYTOWA, ODRÓBKA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SYROP, ?GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHAWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHAWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIERUCHAWOŚĆ cecha lub stan, polegające na byciu nieruchawym, tzn. flegmatycznym, zasiedziałym, poruszającym się mało i ospale lub w ogóle nieskłonnym do podejmowania ruchu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIERUCHAWOŚĆ
cecha lub stan, polegające na byciu nieruchawym, tzn. flegmatycznym, zasiedziałym, poruszającym się mało i ospale lub w ogóle nieskłonnym do podejmowania ruchu (na 12 lit.).

Oprócz CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHAWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHAWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x