NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO CIĘCIA CZEGOŚ, NP. POKARMÓW, SKŁADAJĄCE SIĘ PRZEWAŻNIE Z METALOWEGO OSTRZA OSADZONEGO NA TRZONKU DREWNIANYM, METALOWYM LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NÓŻ to:

narzędzie, które służy do cięcia czegoś, np. pokarmów, składające się przeważnie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku drewnianym, metalowym lub z tworzywa sztucznego (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NÓŻ

NÓŻ to:

element niektórych urządzeń mechanicznych służący do cięcia, skrawania, np. w maszynach introligatorskich, maszynach rolniczych (na 3 lit.)NÓŻ to:

nóż stołowy - sztuciec służący do krojenia (na 3 lit.)NÓŻ to:

narzędzie do maszynowej obróbki skrawaniem (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO CIĘCIA CZEGOŚ, NP. POKARMÓW, SKŁADAJĄCE SIĘ PRZEWAŻNIE Z METALOWEGO OSTRZA OSADZONEGO NA TRZONKU DREWNIANYM, METALOWYM LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.846

KASTLER, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, FALA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, WATÓWKA, POJEDYNKA, EDWARD, ANTYSOWIETYZM, AERATOR, MATEMATYK, RÓJKA, ZBÓJNICKI, KARTA RABATOWA, PÓŁKWATEREK, INDEKS, KAJUTA, KOMPARATYSTYKA, KAFETERIA, CEP, PRZEDROŚLE, BACHANTKA, ATRAKCJA, EUPELYKOZAURY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, TASAK, MAJĄTEK NIERUCHOMY, PLOTER PŁASKI, NIEWYPARZONY JĘZOR, SZMELC, SZWEDZKOŚĆ, IGŁA, JUDASZOWIEC, WIZYTÓWKA, BATUTA, ROZBRATEL, UKŁAD WIELOKROTNY, SERECZNIK, MIEJSCE, KONWERTER, POKUSA, ANTYIMPERIALISTA, INTERGLACJAŁ, KASZTEL, KOŃCÓWKA, GOŁĘBIĄTKO, GERMANISTYKA, TARNOWIANIN, SMART, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, SIAD, PODOBNOŚĆ, PRZYPOŁUDNIK, MANIACZKA, OBRÓT PUBLICZNY, KOCHANEK MUZ, KASETA, PUSZKA MÓZGOWA, ZŁOTY DESZCZ, KOREK, PAWICOWATE, PLANSZA, NAUKI O POZNANIU, GŁOWA PAŃSTWA, BICIE POKŁONÓW, ZAMIENIALNOŚĆ, KUREK, FIRANKA, FUNKCJA CELOWA, STOS PACIERZOWY, CLERK, KLATKA SCHODOWA, AKCENT, OWODNIOWCE, SOLICYTACJA, WYWÓZ, KRAKERULA, GRONO, CHRONOMETR, MECHANIZM ODPALAJĄCY, KLAWISZ, BANDYCTWO, BABINIEC, BEJCA, DEPUTAT WĘGLOWY, BRYŁA SZTYWNA, RYCERZ ROZBÓJNIK, DOM HANDLOWY, PALUCH KOŚLAWY, PIESZY, ZALANIE PAŁY, DRES, NIECHCIUCH, BIAŁE PLAMY, ZABYTEK NIERUCHOMY, ADRES KORESPONDENCYJNY, TERCET, TERMOREGULATOR, TRANSFER, SZARA MYSZ, NĘCISKO, PARAPETÓWKA, PLEUSTOFIT, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, PODTRZYMYWACZ, STAROPANIEŃSTWO, KLIMAKS, POTÓWKA, PRELUDIUM, JAN, KLEJ, PILARZE, POMINIĘCIE, DZIABKA, ANNA, ZNAK GRANICZNY, ODSTĘPNE, WRZENIE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KAPSLA, PROFIL, RONDEL, RAMIENICA OMSZONA, ODKRYTY ATAK, MALUNEK, MAJONEZ, JAKOŚĆ, ZAPOJKA, ROŻEK, PRZĄDEK, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WYKRAWACZ, PRZEMYSŁ HUTNICZY, HAK, KOMPOTIERKA, DIATERMIA, AGRESJA, RYKSIARZ, BARIERA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, HIPOTEZA KNUDSONA, UŻYTEK, PLAMIEC AGREŚCIAK, SPRINTER, JĘZYK SZTUCZNY, NISKOŚĆ, MENU, GWIAZDOR, MORZE ADRIATYCKIE, GENE, ETNOPSYCHOLOGIA, PROTISTY, SANTI, WSOBNOŚĆ, AGREGACJA, KACZKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KRĘGI, PRZYBYTEK, PORZĄDEK DZIENNY, BLOKHAUZ, TRANSWESTYTKA, PLANTACJA, DOBRO PODRZĘDNE, TYFTYK, MASŁO, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, OKUPACJA, DOPŁYW, LAWABO, LAPIDARNOŚĆ, AWIATYKA, GRABIE, IZBA CZELADNA, PLEŚŃ, IZBA, INWOLUCJA, SEKWENCER, BRZUSIEC, BINARNOŚĆ, ENTOMOFAUNA, MAMMOLOGIA, MNICH, KASETA, BULAJ, PLAC MANEWROWY, CYBERNETYZACJA, AZJATYCKOŚĆ, LIGA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KASZYCA, KRAKOWIAK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, BASENIK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, BEFSZTYK, WOLUNTARIAT, DOMINACJA CAŁKOWITA, PODUSZKA, EGZERCYCJA, JANE, AZOTAN(V), PODKŁAD, WNIEBOWSTĄPIENIE, LAVABO, NATYWIZM, OBMUROWANIE, KLON, CZARCIK, PROTOZUCH, PLATFORMA SERWEROWA, ŚWIĘTOKUPCA, RODZINA ZASTĘPCZA, MONOPOL, KRYZA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, INFORMATYK, BODOR, ZAWÓD, DENTYSTA, GEN RECESYWNY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, LITERATKA, BOOT, WKŁAD, ABNEGATKA, CIĄGNIK, DREWNO KĘDZIERZAWE, BELWEDER, FANTAZJA, MIŁOŚĆ, CZAS URZĘDOWY, AKCELERATOR LINIOWY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŻAGIEW, DRUMFILL, KREDENS, HYBRYD, PRZYLEPNOŚĆ, RÓG, DAEWOO, IMIGRACJA, SECESJONIZM, SKRA, KAMERTON, POWIEŚĆ KRYMINALNA, CZERWONA FALA, MINIATURA, LAWATARZ, EMBOLIZACJA, SKALA, OBSERWATOR, MUCHINA, RASA, INTERWAŁ, ZNAK ZAPYTANIA, TRANSFER BIEŻĄCY, REUMATYZM, PODSTEROWNOŚĆ, WIR, IZOLACJONIZM, LEJ KRASOWY, KĄT WYPUKŁY, RYGIEL, GŁOWNIA, DZIEDZINA, WCISK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PRALNIK, ANGLOSAS, OCEL, CHOROBA FORESTIERA, LEGENDA, SZEKSPIR, ZSYP, GLONY, PORNOGRAFIA TWARDA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, OŚNIK, PROMIENIOWANIE, SKLEPIENIE KLASZTORNE, WYRÓB MEDYCZNY, ŁYKACZ, CUDACZEK, LODOWIEC FIELDOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, CIAPKAPUSTA, KORONA, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, CZKAWKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PIEKŁO, ATMOSFERA NORMALNA, LIBRA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, PODPORA, RUCH OPORU, STYL, ?KOMPAKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO CIĘCIA CZEGOŚ, NP. POKARMÓW, SKŁADAJĄCE SIĘ PRZEWAŻNIE Z METALOWEGO OSTRZA OSADZONEGO NA TRZONKU DREWNIANYM, METALOWYM LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO CIĘCIA CZEGOŚ, NP. POKARMÓW, SKŁADAJĄCE SIĘ PRZEWAŻNIE Z METALOWEGO OSTRZA OSADZONEGO NA TRZONKU DREWNIANYM, METALOWYM LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NÓŻ narzędzie, które służy do cięcia czegoś, np. pokarmów, składające się przeważnie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku drewnianym, metalowym lub z tworzywa sztucznego (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NÓŻ
narzędzie, które służy do cięcia czegoś, np. pokarmów, składające się przeważnie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku drewnianym, metalowym lub z tworzywa sztucznego (na 3 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO CIĘCIA CZEGOŚ, NP. POKARMÓW, SKŁADAJĄCE SIĘ PRZEWAŻNIE Z METALOWEGO OSTRZA OSADZONEGO NA TRZONKU DREWNIANYM, METALOWYM LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NARZĘDZIE, KTÓRE SŁUŻY DO CIĘCIA CZEGOŚ, NP. POKARMÓW, SKŁADAJĄCE SIĘ PRZEWAŻNIE Z METALOWEGO OSTRZA OSADZONEGO NA TRZONKU DREWNIANYM, METALOWYM LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast