Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NATURALNA LUB SYNETETYCZNE SPRĘŻYSTA CIENKA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA DWA OŚRODKI CIEKŁE LUB GAZOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEMBRANA to:

naturalna lub synetetyczne sprężysta cienka przegroda oddzielająca dwa ośrodki ciekłe lub gazowe (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEMBRANA

MEMBRANA to:

część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra (na 8 lit.)MEMBRANA to:

element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNA LUB SYNETETYCZNE SPRĘŻYSTA CIENKA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA DWA OŚRODKI CIEKŁE LUB GAZOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.930

DRABKA, RODZINA ZASTĘPCZA, PASTEL, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, OBÓZ DOCHODZENIOWY, SZATAN, SZOK CENOWY, KOTLINA, INTERESOWNOŚĆ, STAROWINA, DESKA KLOZETOWA, SZNAPS, BOOT, KOMENTARZYK, RYFT, FAKTOR, BARWNIK, PODKOWA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DRŻĄCZKA, KOLET, ANEKSJA, GRADUAŁ, ZMIANA WSTECZNA, STADIONIK, POWTÓRKA, PRODUKCJA, FORSZLAK, PROBLEM DELIJSKI, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, ŁUPEK WĘGLOWY, KAPISZON, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TRAMWAJ WODNY, CUG, SAFARI, BOCIANIEC, POUSSIN, BARSZCZ, BIOKOMPONENT, SOFCIK, ŚRODEK SPOŻYWCZY, KANAPA, ANSAMBL, ORANŻADA, REOFILE, POTENCJAŁ, DOROBKOWICZ, POMALOWANE, GUMBAD, DORABOWATE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, EGIDA, ŚWIATŁO, SAMOGRAJ, OBIEG PIENIĄDZA, SANDWICZ, SZKOCKOŚĆ, EMISJA, REJESTR, MOMENT TEORETYCZNY, UJŚCIE, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DRAMAT HISTORYCZNY, IDIOFON, KOSTKA, PÓŁKLUZA, ABOLICJONISTA, WELON, JĘZYKI OSKIJSKOUMBRYJSKIE, KREWNY, HYDRIA, PUNKT DYMIENIA, POMPA ODŚRODKOWA, WYŚWIETLARNIA, SYGNAŁ CIĄGŁY, WYZIEW, RYBA PO GRECKU, BLOCZEK, KLERK, PŁUCZKA, NAJEŹDŹCA, MANTYLA, NUMER BURTOWY, RESKRYPT, AUSZPIK, RZYMSKI, LICZMAN, FUS, PAŃSZCZYZNA, SZESNASTKA, OBJAW, KAPITANA, LIGAND, MAJÓWKA, ŻÓŁW LEŚNY, LIRYDY, APARTAMENT, KOJEC, ODWAGA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ROBOTY BUDOWLANE, ALGEBRA LIEGO, FORMA, WIZERUNEK, FUTRYNA, OKUCIE, EGRETA, NEKROMANCJA, CZŁON PODRZĘDNY, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PAKIET POMOCOWY, LAWINA GRUZOWA, CZEREŚNIA, WAPNO, DULKA, CYGARNICA, KIESZEŃ, OCZOJEBKA, ŻELATYNA, KRÓLEWICZĄTKO, MROZOODPORNOŚĆ, BRZOZA CZARNA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PODŁOWCZY, TYKA, WITACZ, NORZYCA, ŁUK SKRZELOWY, ISKRA, HASŁO, GRUPA ETNICZNA, FEJHOA, PLOMBA, BIAŁY MARSZ, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, DŁUGODZIÓB, DUJKERY, PILAW, FALA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, MACHANIE RĘKĄ, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, GRECKOŚĆ, TELEKONWERTER, ŁAJKA, SŁONECZNIK, ROZGAŁĘZIENIE, WSPÓŁMAŁŻONEK, OSTATNIE POŻEGNANIE, GNIAZDO, SZERYF, KLINKIER, ABSYDA, KASA, OKRĘT DOZOROWY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, FERMAN, GRÓDŹ, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, NOK, TRANSPORTER, INTERWAŁ, LAMPA ŁUKOWA, TROCINÓWKA, KOŚCIÓŁ FARNY, TYMPANON, RĘKAWICA, PUNKT GASTRONOMICZNY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, KRATER METEORYTOWY, DOM POSELSKI, INTENSJA, RETUSZ, TERAPIA SZOKOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WYŁAPYWACZ, KLASER, RYKSZA, DEZERCJA, BIEŻNIA, GORSET ORTOPEDYCZNY, CIĄG, ZAWIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, PATRONAT, DERESZOWATY, INFORMACJA, TERRINA, ABIOGENEZA, KONCENTRACJA, MASKA, PASTA CURRY, KOMBAJN, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, RUCH OPORU, PRAWNICTWO, PIGMALIONIZM, KREOLKA, SAMIEC, PRADZIADEK, IZBA ROZLICZENIOWA, SMOCZEK, ZABURZENIE UROJENIOWE, ZAŁOŻENIE, REGENERACJA, DOKUMENT PAPIESKI, ZDZIADZIENIE, KOMŻA, KAPAR, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SPIS POWSZECHNY, ZEBROID, KOBIECISKO, ALTOSTRATUS, SUWNICA, BOMBA, OPŁATA SANKCYJNA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, STEROWNIK URZĄDZENIA, CYZELATORSTWO, MAGIERKA, DROGA, PION, CHIŃSZCZYZNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, HOMOSEKSUALIZM, SYNDYK, TERMINAL PASAŻERSKI, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ZNAMIĘ, KONTUR, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, SĄSIEDZKOŚĆ, PĘK, PRĄTNIKOWCE, ZAWIKŁANIE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ORŁORYB, KŁADKA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SUROGATOR, DANA, SPRAWNOŚĆ, MA, NOSZE, ASTRAGAL, KARKAS, SZCZELINA, KONSERWATYWNOŚĆ, SZEREG, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, MACKI, WEDUTA, BEZDUSZNOŚĆ, KRUŻ, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KORD, PADAŁKA, SQUATTER, FRANCA, SUROWOŚĆ, BIOCHEMIA, NIEMIECKOŚĆ, BON OŚWIATOWY, AUTOKEMPING, WINA NIEUMYŚLNA, OKARYNA, FLOTA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KINO, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SZLUP, GAZÓWKA, KSIĘŻULO, ŻYDOWIN, ROZŁÓG, NARTOW, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, MIĄŻSZ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PLEBEJUSZ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ZIELSKO, APOLOGIA, KRATKA WENTYLACYJNA, KNEL, REZYDENCJA, MURARKA, ZAPITA, KANOE, STREFA NADGRANICZNA, REPETYTYWNOŚĆ, BIOCYD, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PARA UPORZĄDKOWANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.930 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: naturalna lub synetetyczne sprężysta cienka przegroda oddzielająca dwa ośrodki ciekłe lub gazowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NATURALNA LUB SYNETETYCZNE SPRĘŻYSTA CIENKA PRZEGRODA ODDZIELAJĄCA DWA OŚRODKI CIEKŁE LUB GAZOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
membrana, naturalna lub synetetyczne sprężysta cienka przegroda oddzielająca dwa ośrodki ciekłe lub gazowe (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEMBRANA
naturalna lub synetetyczne sprężysta cienka przegroda oddzielająca dwa ośrodki ciekłe lub gazowe (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x