COŚ, CZEGO KSZTAŁT PRZYPOMINA KOŁO LUB JEST KONCEPTUALIZOWANE JAKO KOLISTY OBIEKT (OKREŚLENIE SZCZEGÓLNIE CZĘSTO STOSOWANE, BY OPISAĆ TRAJEKTORIĘ RUCHU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘTLA to:

coś, czego kształt przypomina koło lub jest konceptualizowane jako kolisty obiekt (określenie szczególnie często stosowane, by opisać trajektorię ruchu) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘTLA

PĘTLA to:

kawałek czegoś długiego i giętkiego (np. sznurka), co zostało uformowane w kształt mniej więcej kółka (na 5 lit.)PĘTLA to:

figura akrobacji lotniczej; zatoczenie przez samolot (a nawet - rzadko - śmigłowiec) kręgu w pionie, w jednej płaszczyźnie (na 5 lit.)PĘTLA to:

koniec torów tramwajowych, koniec trasy autobusu komunikacji zbiorowej, który charakteryzuje się tym, że dany środek transportu (zwykle po przerwie) podejmuje tam dalszy bieg, zawracając i odtwarzając później swoją trasę w drugą stronę (na 5 lit.)PĘTLA to:

w łowiectwie: rodzaj sideł (na 5 lit.)PĘTLA to:

LOOPING; figura akrobacji lotniczej (na 5 lit.)PĘTLA to:

w elektrotechnice: element w kształcie pętli i umożliwiający połączenie energetyczne układu wielkiej częstotliwości z prowadnicą falową (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CZEGO KSZTAŁT PRZYPOMINA KOŁO LUB JEST KONCEPTUALIZOWANE JAKO KOLISTY OBIEKT (OKREŚLENIE SZCZEGÓLNIE CZĘSTO STOSOWANE, BY OPISAĆ TRAJEKTORIĘ RUCHU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.231

ŹRÓDŁO, AKT, NIELOGICZNOŚĆ, DELEGACJA, KLUBOWICZKA, RUCH EKOLOGICZNY, BLOCZEK, GOŁĄB, POWĄTPIEWANIE, MORENA CZOŁOWA, CIELICZKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DIAFTOREZA, TARTINKA, NIELOTNOŚĆ, DOBRO PRAWNE, TERMINAL, GWIAZDA PODWÓJNA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, SPOT, MROK, BASILEUS, NIEDOROZWÓJ, HASŁO WYWOŁAWCZE, ELEKTRON WALENCYJNY, ROZSTĘP, BEZRADNOŚĆ, ŻAGIEL SKOŚNY, ZNICZ, MNICH, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BAMBO, BIOMETRIA, PRZEWIJAK, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KOZA, KOŁACZYK, WILGOTNOŚĆ, ŁUK DZIENNY, REALGAR, PIKIETA, PAS POOPERACYJNY, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, ODCZYN, CELA, KATAPULTOWANIE, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SZYJA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, MARKETING INWAZYJNY, TRZON, SZKOŁA, ŻUBR WĘGIERSKI, DOGMATYZM, ODŚRODKOWOŚĆ, TECHNIKA GRAFICZNA, RYNKA, PRAWO PRYWATNE, LEGENDARNOŚĆ, YOUTUBER, TUNEL, PADDLE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZACHOWAWCZOŚĆ, WŁASNOŚĆ, REZYDENT, ZBROJA PEŁNA, TOWAR, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SALATERKA, GORYL GÓRSKI, ANEKSJA, BIUROKRACJA, ŚWIDEREK, HARISSA, BRZOZA KRÓLEWSKA, KULT, MUNSZTUK, KAPISZON, PRAWO MATERIALNE, WARSTWA, MACIERZ NIEOSOBLIWA, IGOR, KONKURENCJA, OBRZYD, TWIERDZENIE STOKESA, KRIS, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, JAZDA, GLORIA, SOBÓR, SKRZYPOWE, IZOLACJA, NIECIEKAWOŚĆ, DMUCHAWA, POSKROMICIEL, KOPARKA PODPOZIOMOWA, EKRAN, JAGODÓWKA, AKSAMITNA REWOLUCJA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, RODZAJ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, RĘKAWICZNIK, KRUPNIK, SPRZĘCIOR, KADŁUB, YORKSHIRE PUDDING, WSZYSTKOŚĆ, WYRAZ POCHODNY, MISTRZ, CZARNY PUNKT, PISMO URZĘDOWE, WYDATEK RZECZOWY, BAŻANT, WSKAZ, STUDNIA, WYRĘBISKO, CHANSON, JAN, WANNA, SZPETNOŚĆ, AZOLLA PAPROTKOWA, OPIEKUŃCZOŚĆ, HERETYK, GIERKA, ABONAMENT, SURÓWKA, ZAKUTA PAŁA, FERRYT, ELOPSOPODOBNE, ROŚLINA KOPALNA, JODEK, SKARGA, ZAWODOWOŚĆ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, INTERNUNCJUSZ, PAGI, MANEŻ, MIEJSCOWY, PRÓBKA, LEWICOWOŚĆ, MANTELLOWATE, PERSPEKTYWA, MOBILE, WSPINALNIA, ANTYPAPA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ROTATOR, GEKONEK, PARÓWKA, PRAWO CURIE-WEISSA, GAZELA ERYTREJSKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ORUROWANIE, ROZMARYN, REKULTYWACJA, ŚWIADECTWO SZKOLNE, PRZEDRUK, ŚMIEĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KOJARZENIE, DZIAŁACZ, PISMO RYSUNKOWE, WYPADEK JĄDROWY, SKRĘT, KAMPYLOGNATOID, APELATYWNOŚĆ, OSAD DELUWIALNY, CEZURA, SPADEK, DEZAKTYWACJA, DYWIZJA, RURKA, KOMENDATARIUSZ, KWADRAT MAGICZNY, SEMAFOR, CZYSTKA, BRZĘKACZ, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, FIRMA-WYDMUSZKA, ASOCJACJA, STRZAŁ, ANGIELSKOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, LICHWIARSTWO, KOMBINATOR, ALUZJA, CZAPRAK, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ORDYNARNOŚĆ, KRYMINAŁ, JAJECZNICA, SONDA, KOCIOŁ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, MIKROFON KONTAKTOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, KANAŁ ENERGETYCZNY, PROTEID, ZESPÓŁ, KULCZYBA WRONIE OKO, TYTUŁ NAUKOWY, LUSTRO, KORONKARZ, KURDYBAN, STEROWNIK URZĄDZENIA, STEMPEL, JAJA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, ZEGRZE, WIESZAK, CZERWONA KSIĘGA, WIDNOŚĆ, BIEDOTA, DUMA, ROZSTAW OSI, EKSPARTNER, PRYMITYW, NAROWISTOŚĆ, WYŚCIGI, EUROSTREFA, PĘDNIK OKRĘTOWY, GRZESZNOŚĆ, KUBECZEK, CLERESTORIUM, MINERAŁ ZABARWIONY, PORĘCZ, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, JĘZYK FORMALNY, PRZEZIERNIKOWATE, MIESZANIEC, WSPÓŁŻYCIE, GAUGUIN, GEN LETALNY, SPÓD, REGENERACJA, ŚCIANA, WYDERKA, NIECZYNNOŚĆ, ŁASKAWCA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, IDIOGRAFIZM, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, CZTERY ŚCIANY, SASZETKA, POWTÓRZENIE, WYKONANIE, NULLIPARA, POLARYZACJA JONOWA, KEROUAC, PRYZMAT PENTAGONALNY, DROŻNOŚĆ, POLE, USŁUGI SPOŁECZNE, POWIERNICTWO, REALISTYCZNOŚĆ, BUZA, TRYMOWANIE, WAPORYZACJA, WERANDA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, DEWELOPER, SZYSZAK HUSARSKI, SYN, PALNIK, LEŚNY DZIADEK, PROLIFERACJA, PRZEPITA, ODBICIE, PIZZICATO, SCUTUM, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, NAPÓJ, TUZ, PIEKŁO, KALIKO, PUNKT KARNY, KATALAKSJA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PRÓBA JĄDROWA, ETIOPSKI, OCZYSZCZANIE, BERET, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KRYPTOREKLAMA, KOLCZAK, USTAWKA, PIĘTRO, BYLICA, TOPOLA, WIELKOŚĆ, DZYNDZEL, PLAC, KRÓCICA, CIEKŁOŚĆ, ŚMIECIARZ, ?FORMUŁA 1.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.231 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CZEGO KSZTAŁT PRZYPOMINA KOŁO LUB JEST KONCEPTUALIZOWANE JAKO KOLISTY OBIEKT (OKREŚLENIE SZCZEGÓLNIE CZĘSTO STOSOWANE, BY OPISAĆ TRAJEKTORIĘ RUCHU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CZEGO KSZTAŁT PRZYPOMINA KOŁO LUB JEST KONCEPTUALIZOWANE JAKO KOLISTY OBIEKT (OKREŚLENIE SZCZEGÓLNIE CZĘSTO STOSOWANE, BY OPISAĆ TRAJEKTORIĘ RUCHU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘTLA coś, czego kształt przypomina koło lub jest konceptualizowane jako kolisty obiekt (określenie szczególnie często stosowane, by opisać trajektorię ruchu) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘTLA
coś, czego kształt przypomina koło lub jest konceptualizowane jako kolisty obiekt (określenie szczególnie często stosowane, by opisać trajektorię ruchu) (na 5 lit.).

Oprócz COŚ, CZEGO KSZTAŁT PRZYPOMINA KOŁO LUB JEST KONCEPTUALIZOWANE JAKO KOLISTY OBIEKT (OKREŚLENIE SZCZEGÓLNIE CZĘSTO STOSOWANE, BY OPISAĆ TRAJEKTORIĘ RUCHU) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - COŚ, CZEGO KSZTAŁT PRZYPOMINA KOŁO LUB JEST KONCEPTUALIZOWANE JAKO KOLISTY OBIEKT (OKREŚLENIE SZCZEGÓLNIE CZĘSTO STOSOWANE, BY OPISAĆ TRAJEKTORIĘ RUCHU). Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast