Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKUTEK PRZENIESIENIA CZEGOŚ NA DRUGĄ STRONĘ, PRZEZ COŚ, CO STANOWI PUNKT ODNIESIENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZERZUT to:

skutek przeniesienia czegoś na drugą stronę, przez coś, co stanowi punkt odniesienia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZERZUT

PRZERZUT to:

wtórne ognisko chorobowe (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUTEK PRZENIESIENIA CZEGOŚ NA DRUGĄ STRONĘ, PRZEZ COŚ, CO STANOWI PUNKT ODNIESIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.386

SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, DOŻYWOCIE, PŁAT, DOMINO, BROSZA, PĘTLA, PROJEKCYJNOŚĆ, BRAT MLECZNY, LIOFILIZACJA, MLECZ, SERCE, OLEJ RĄCZNIKOWY, ANOMALIA, MONTAŻ, POSMAK, TWARDA SPACJA, ALF, TROLL, ZSYP, ZABÓR, KRZYWA ENGLA, ZGNIŁOŚĆ, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, CZARNY LUD, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, MIRA, PIRAMIDKA, FEREZJA, REWERSAŁ, HELLENIZM, ŚWIĘTE KOLEGIUM, CIĘŻAR, KLEKOT, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, PIĄTKA, NIESKUTECZNOŚĆ, CZARNA FEBRA, WADLIWOŚĆ, KAMICA NERKOWA, KRYPTOREKLAMA, POCHRZĘST, PATRONAT, KROKIET, KRZEŚLISKO, CHAMÓWA, POST, OPUSZCZENIE, OBYWATELKA, UPOLITYCZNIENIE, TELEFON TOWARZYSKI, DOGODZENIE SOBIE, CIĘŻAREK, PORUSZENIE, SPLOT SZYJNY, APERCEPCJA, REPREZENTACJA, KREDYT KUPIECKI, STATEK POWIETRZNY, IZBA CHORYCH, GERRYMANDERING, USTNOŚĆ, ZŁOŻENIE PODPISU, ZAMROŻONE ZOO, TECHNIKA OPERACYJNA, SKUTECZNOŚĆ, OSADA, MORENA POWIERZCHNIOWA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, PODATEK PORADLNY, WYTWÓRCA, ZASADA DUALNOŚCI, ILUSTRACYJNOŚĆ, TARCICA, PRZYKŁAD, SOFCIK, KSIĘGA LITURGICZNA, POSTĘP NAUKOWY, SIOŁO, DUPLIKACJA, WIKARYZM, ROZDZIAŁKA, LINEARNOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, ATYPOWOŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, UPADŁOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, ZABIEGI, GOJ, OTOCZKA MIELINOWA, SYMBOLICZNOŚĆ, PAKOWNOŚĆ, STAN PSYCHICZNY, KOLEJKA, OBOWIĄZEK WIZOWY, SCENARIUSZ, PODWYMIAR, ZADYMKA, POSTOJOWE, NIKOLAIZM, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MYKOTOKSYNA, LEK ANKSJOLITYCZNY, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, POSIŁEK REGENERACYJNY, WZW D, ŁEBEK, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, AMBITNOŚĆ, PAPU, DWORSKOŚĆ, DYDAKTYCZNOŚĆ, SYNTETYK, NIEPEWNOŚĆ, PIRAMIDA ZIEMNA, PROWOKACYJNOŚĆ, GALARETA, MIKOTOKSYNA, INFOKIOSK, LEPKIE RĘCE, AUTOTOPAGNOZJA, ALLELOPATIA, SFERA NIEBIESKA, PIĘKNY WIEK, GORZKOŚĆ, STYGOFAUNA, KURIOZUM, ŻAGIEW, ZAWIERUCHA, CIĘŻAR, ODBIERACZ, PRAWO KARNE PROCESOWE, OSOCZE KRWI, WIRUSY DSDNA, JAMA USTNA, WYKONANIE, NAKRYCIE, POZIOM, BLOKADA EKONOMICZNA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, OSKROBANIE, URAZ, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, MAKABRA, PUNIJCZYK, POPRZEDNIK, WSTRZYMANIE, WALOR, DOJŚCIE, SAKSONIA, ZAĆMIENIE, MARKETING SKOJARZENIOWY, CZARCIE KOŁO, RACJONALNA IGNORANCJA, TRENING, GODZINA, KIOSK, UBYTEK, ROZNOSICIEL, PUNKT KULMINACYJNY, LOKALIZATOR, CHŁONNOŚĆ, SŁODYCZ, TENGWAR, WYSZOGRÓD, PUDER, POWTÓRZENIE, EMOTIKONKA, KROKODYLEK, SPÓDNICZKA, POWTARZALNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, SZCZEBIOT, ZAPŁATA, PRZYPŁYW, PŁÓCIENNICA, PUNKT, KOMBINACJA ALPEJSKA, SPACEREK, NIEPRZYJACIEL, BANK, OZDOBA, WIETRZNOŚĆ, DŁUŻNICZKA, POSTAĆ, KONCERZ, PRECEDENSOWOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, SPRAWA, KĄT DOPISANY, PTAK ŁOWNY, PERSPEKTYWA, DOWCIPNOŚĆ, DOWCIPNIŚ, MIÓD, ESCUDO INDYJSKIE, ZRANIENIE, KWATERUNEK, EUROBAROMETR, DIEREZA, PETARDA, SPIRYTUS SUROWY, SZYNEL, NIEUSTANNOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, SZAMBELAN PAPIESKI, PRZEKAZICIEL, CROSS, OLEJÓWKA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, ODROŚL, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, OBRAZ KLINICZNY, BETAKSOLOL, DZIAŁANIE, FAJERWERKI, WRZASKLIWOŚĆ, CZWÓRKA, UPRZYTAMNIANIE, PNEUMATOLIZA, SUMARYCZNOŚĆ, ŁUPACZKA, JAPOŃSKOŚĆ, ROZKŁAD, OJCIEC, KAFETERIA OTWARTA, SIATECZKA, RZĄD KOALICYJNY, KREDYT HANDLOWY, OSTANIEC KRASOWY, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, ABSOLUCJA, KAPITAŁ, MAZEROWANIE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WARIACYJNOŚĆ, SEKSTET, OKROPIEŃSTWO, STOWARZYSZENIE, PRZERZUT, CHOROBA HISA-WERNERA, PREWENCJA RENTOWA, NADWYŻKA KONSUMENTA, PRZYZWYCZAJENIE, UPIÓR PIERŚCIENIA, OSEŁEDEC, SAKRAMENT, AFERA KOPERKOWA, WYCINEK KULI, PAŃSZCZYZNA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, OWCA OLKUSKA, NUBIRA, WAMPIREK, ARTYSTA, KONIUSZCZEK, KROWIANKA, PODŁUŻNOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, BAŃKA MYDLANA, ADMIRACJA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, BOŚNIACKI, DYSCYPLINA SPORTOWA, MACIERZYŃSKOŚĆ, RETOROMAŃSKI, TRYPLA, AMERYKAŃSKOŚĆ, POPRZECZKA, PRZERABIACZ, FABRYKATOR, FOTOGENICZNOŚĆ, PODGLĄD, PAŃSZCZYŹNIAK, UPADEK, PODATEK KOŚCIELNY, E, WZORZEC UMOWNY, GŁĘBIA OSTROŚCI, INDYJSKI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MONITORING, LISTEK FIGOWY, ZBIÓR DYSKRETNY, SYSTEM INSTANCYJNY, MODRASZEK ALKON, CECHA, SUKCESJA, ZIMNE NÓŻKI, MUNK, LORDOZA, HIBERNACJA, STRUGACZ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, TOREBKA, MOMENT, BRUTALNOŚĆ, ZNAK, ZAPARZACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: skutek przeniesienia czegoś na drugą stronę, przez coś, co stanowi punkt odniesienia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUTEK PRZENIESIENIA CZEGOŚ NA DRUGĄ STRONĘ, PRZEZ COŚ, CO STANOWI PUNKT ODNIESIENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
przerzut, skutek przeniesienia czegoś na drugą stronę, przez coś, co stanowi punkt odniesienia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZERZUT
skutek przeniesienia czegoś na drugą stronę, przez coś, co stanowi punkt odniesienia (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x