CECHA CZEGOŚ ROZLEGŁEGO, ROZŁOŻONEGO SZEROKO, NA DUŻYM OBSZARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZŁOŻYSTOŚĆ to:

cecha czegoś rozległego, rozłożonego szeroko, na dużym obszarze (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ ROZLEGŁEGO, ROZŁOŻONEGO SZEROKO, NA DUŻYM OBSZARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.936

DOLICHOCEFALIA, FINAŁ, REZYGNACJA, NIEGOTOWOŚĆ, ŚRODEK, BEKA, ZMYŚLNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, WYBITNOŚĆ, SYMPTOM, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, OGNISKO, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, POCZUCIE HUMORU, BEZDNO, OBROSTKA MURÓWKA, OLEWKA, ŚWIADOMOŚĆ, KPINA, BINARNOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, RACJA, NATRĘTNOŚĆ, STRAŻNICA, POLICYJNOŚĆ, ZNAK, DYSPOZYCJA, TRANSMISJA, ZNAWSTWO, ISKRA, ZACHOWAWCZOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, DEFENSYWNOŚĆ, OPOS, WIGILIA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, POCZUCIE WINY, WYBITNOŚĆ, REKONFIGURACJA, GĄGOL, WRÓG, STANOWCZOŚĆ, DEWALUACJA, OSĄD, KAMERALNOŚĆ, METALICZNOŚĆ, ODŁAM, USTĘPLIWOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KONOTACJA, MIĘKKIE SERCE, NIEPORZĄDNOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, WYCZUWALNOŚĆ, MYSZOWATOŚĆ, ŁBISKO, OSZCZĘDNOŚĆ, KŁOPOTLIWOŚĆ, SPOLEGLIWOŚĆ, STOJAK, PIERZASTOŚĆ, CECHA PSYCHICZNA, POLSKOŚĆ, OBROŃCZYNI, PLUS, SŁUŻALCZOŚĆ, KOMENTARZYK, ARGUMENTACJA, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, MYSZORYJKI, DRASTYCZNOŚĆ, PROLIFERACJA, WYBIJACZ, GDERLIWOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, AWANGARDYZM, ASOCJALNOŚĆ, PODSYPANIE, PRÓBA NUKLEARNA, JADALNOŚĆ, ŻYWOTNOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, FLEKSYJNOŚĆ, ZAWAŁA, MASOWOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, CHOROBA TAKAYASU, BŁYSK, SOLIDNOŚĆ, SKRZYDEŁKO, PODEJŚCIE, HIPERAKUMULACJA, BOŚNIACKOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, KOPIA, ZDRADLIWOŚĆ, NIESKWAPLIWOŚĆ, PRYMITYWIZM, BRZEG, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, ZDANIE, MARMOZETA ZWYCZAJNA, PODMIANKA, PROBLEMATYZACJA, PROROCTWO, PERFIDIA, ISKRA, CHŁOPIĘCOŚĆ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SŁOWO KLUCZOWE, CIĄG, STOŻEK, WYWROTNOŚĆ, NIEUCHWYTNOŚĆ, UBYTEK, MACIERZYŃSKOŚĆ, OGOŃCZA ARNAK, NIEWYPARZONY PYSK, DĄŻENIE, NAHUATL, ZAŁOM, KASACJA, CZUWANIE, PRZECIĘTNIACTWO, ZGRABNOŚĆ, FASON, OGRANICZONOŚĆ, FARMERYZACJA, PIERWOCINA, DWORNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, DEKLARACJA, PLAN, CHRZEST BOJOWY, SKORUPA, WARSZAWSKOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ, BAROMETR, HARDOŚĆ, MODUŁ, ODSTĘPNE, NOWOŚĆ, POJEDYNCZOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, STAŻ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, CZTERDZIESTKA, HUK, CZAPLA STROJNA, DWUWARSTWOWOŚĆ, BYLICA POLNA, POZIOM, PRONIEMIECKOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, ZNAK FIRMOWY, PACZKA FALOWA, MONOGAMICZNOŚĆ, CHOJRACTWO, POZYTYWNOŚĆ, STAROŚWIECKOŚĆ, MORALNOŚĆ, WYPAR, SEGMENTACJA, POWĄTPIEWANIE, DIACHRONIA, POKAZ, MIT, ELITARNOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, OPUSZCZENIE, KAPUŚCIANA GŁOWA, NIEAKTYWNOŚĆ, OŁÓW, WYBUDOWA, ATAWIZM, DYSKURSYWNOŚĆ, WŁAZ, PARSZYWOŚĆ, LICZBA MNOGA, PRZEDAWNIENIE, MAKROCYTOZA, OKRĄGŁOŚĆ, OJCIEC, SUMARIUSZ, AGATIS, NAJWYŻSZY CZAS, TYTANOZUCH, UPŁYNNIENIE, DOŁEK, ANGIELSKOŚĆ, NIEWYPARZONY JĘZOR, MONTAŻYSTKA, BAJEREK, OLEANDER, WYBUCHOWOŚĆ, STANDARDZIK, OBYCZAJNOŚĆ, MELANCHOLICZNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ZJADLIWOŚĆ, CIAŁO SUTECZKOWATE, KORUPCJOGENNOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, KULIK MNIEJSZY, SZKARADNOŚĆ, GEOCENTRYZM, REALIZM, KRUCHOŚĆ, PERYFERYJNOŚĆ, SAKRAMENTALNOŚĆ, TRZEŹWOŚĆ, WIELKOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, ROZPUSTA, CHUTLIWOŚĆ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, RZEKOTKA TRAWNA, ZAMYKANIE USZU, LOTNICTWO, PRZEDSZKOLE, WYCINEK, PELONEUSTES, MĘŻNOŚĆ, LICENCJA, FIZYCZNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, ALUZJA, WZIERNIK, BEZGRZESZNOŚĆ, GAŁĘZATKA KULISTA, MARGINESOWOŚĆ, KOSZAROWOŚĆ, OGROMNIASTOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, BEZWSTYDNOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, RYWALIZACYJNOŚĆ, KUNINGAMIA LANCETOWATA, SKŁADOWISKO, BEZKRYTYCYZM, AZERBEJDŻAŃSKI, WEZWANIE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, LEGENDA, REALIZM, WOLA, PRZEGLĄD, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, AMORALNOŚĆ, UZALEŻNIONY, NIEDOPASOWANIE, ŚRODKOWOŚĆ, JUTA, DOŁEK, MAJENIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ZSYPISKO, MUR, ATRYBUCJA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, PRZEWIDYWANIE, NUMER, CZUBEK, BEZPROGRAMOWOŚĆ, RYS, NIEWAŻNOŚĆ, POKŁOSIE, MARYJNOŚĆ, USYPISKO, SKUPYWACZ, PRECYZJA, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, NIEBEZPIECZNOŚĆ, NIEOBYCZAJNOŚĆ, NIEWYPARZONA MORDA, KALIBER, TWÓRCZOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, ZSYPKA, RYSUNEK, POLEWKA, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PROFIL, WYRACHOWANIE, KOŃCÓWKA, ARCYDZIELNOŚĆ, POWAB, NÓŻKA, DYNAMIKA, ?PRZYKRYCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ ROZLEGŁEGO, ROZŁOŻONEGO SZEROKO, NA DUŻYM OBSZARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ ROZLEGŁEGO, ROZŁOŻONEGO SZEROKO, NA DUŻYM OBSZARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZŁOŻYSTOŚĆ cecha czegoś rozległego, rozłożonego szeroko, na dużym obszarze (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZŁOŻYSTOŚĆ
cecha czegoś rozległego, rozłożonego szeroko, na dużym obszarze (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ ROZLEGŁEGO, ROZŁOŻONEGO SZEROKO, NA DUŻYM OBSZARZE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CECHA CZEGOŚ ROZLEGŁEGO, ROZŁOŻONEGO SZEROKO, NA DUŻYM OBSZARZE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x