WYDŁUŻONA, SPICZASTA, ZWYKLE ZAOSTRZONA I KŁUJĄCA CZĘŚĆ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEC to:

wydłużona, spiczasta, zwykle zaostrzona i kłująca część czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLEC

KOLEC to:

but do biegania (na 5 lit.)KOLEC to:

ostra część niektórych roślin, będąca wytworem epidermy, występująca na łodygach, liściach i owocach (na 5 lit.)KOLEC to:

sztywny, ostro zakończony wyrostek ciała, powstały z promieni płetw, sztywnych włosów, łusek lub wypustek rogowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDŁUŻONA, SPICZASTA, ZWYKLE ZAOSTRZONA I KŁUJĄCA CZĘŚĆ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.442

MANIPUŁ, LEJEK, WACHTA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, PIASTA, ROMANS, PRACA SEZONOWA, ŚLIZGACZ, OGIEŃ NIEBIESKI, ZABUŻE, CZARNA KOMEDIA, NITKA, WOLA, ZRAZÓWKA, PUCÓWKA, ANGLIA, LOTNICTWO POKŁADOWE, KĄT, SKORPION, DREN, RÓG, NIECIEKAWOŚĆ, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WKŁAD, DWUSTRONNOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, SIODŁO, MAJTKI, NÓŻ DO CHLEBA, GONDWANA, RAJTROK, PIOTROWO, REKOMENDACJA, WSPÓLNIK, JEDNOZNACZNOŚĆ, PRZERABIACZ, REFLEKTOR, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, NOSIDŁO, ZESTAWIENIE, OPCJA ZEROWA, PĄK, DRZEWCE, AMATOR, TRACHEIDA, ŁAWA DZIAŁOWA, PROSPEKT ORGANOWY, PÓŁKULA, KĄT TRÓJŚCIENNY, POMARAŃCZA, SZKATUŁKA, STARANIA, DYNAMIKA, NARAMIENNICA, DZBAN, BEZBRZEŻE, UKOŚNIKOWATE, MSZAK, EDYCJA, SUWACZEK, PIŁA, ACHTERPIK, ZAGÓRZANKA, TOR, KONKLAWE, ROZCHÓD, NIEZALEŻNOŚĆ, DUPA, WOLICJONALNOŚĆ, NIEDOSTATEK, URODYNAMIKA, WEKA, UNIFIKACJA, FINWAL, MARCELIN, FALA, WYROSTEK BARKOWY, WYSYP, MIĘSISTOŚĆ, UCHO ZEWNĘTRZNE, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, ROŚLINY NASIENNE, DOBITNOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, CHODY, STRUNNIK, RYBY WĘDROWNE, BRODZIK, NAPIERŚNIK, KORBKA, KOŃCÓWKA, INSTALACJA, ANTURAŻ, KULISA, WYDMUCHIWACZ, MARUDERSTWO, EMFAZA, DŁOŃ, KOSZAROWOŚĆ, ASYMETRIA, BUFET, ZLEW, PAS, WALKA, TABLICA, ADVERBIUM, STOPA, PALESTRA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, PARA, FLEGMA, UPRZYTAMNIANIE, MENSA, NIECHLUJNOŚĆ, TWÓR, WIEK, STADION OLIMPIJSKI, BEZPOSTACIOWOŚĆ, PERYSTOM, POWYWRACANIE, MUTACJA DYNAMICZNA, POZBYCIE SIĘ, AGADA, NIEDYSKRETNOŚĆ, PŁOMIEŃ, SZALKA, WYMIERNIK, ODCINEK, NIEZNAJOMOŚĆ, STREFA, ŁYDKA, NIESAMOISTNOŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, ANALIZATOR, OPALIT, ŁANIA, NACZYNIE WZBIORCZE, PRZYGOTOWALNIA, PERFUMA, ROWER, ZASÓB, REZYGNACJA, DUSZA, URUBU PSTROGŁOWY, KARRUKA, FOSA, MYSZ POLNA, ZACHOWANIE, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, PRZEZIERNIKOWATE, JĄDRO, MALTA, LASZT, STAROINDYJSKI, WALABIA DAMA, NIEBIOSY, TRIO, PORTKI, MUSZLOWCE, SOLUCJA, GRZYWA FALI, HUK, GRUSZKA ŻAROWA, TERLICA, NIEBO, NAPIERŚNIK, STOPA LODOWCA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, ZDANIE, FAŁSZYWOŚĆ, NIEBEZPIECZNOŚĆ, ŁUK AORTY, WIERZCHOWINA, NIEOSTATECZNOŚĆ, GRADUAŁ, SIODŁO, TABLICA ROZDZIELCZA, POKAZ, WARIACJA, CZUBEK, TARCZA NUMEROWA, MELDUNEK, PŁYNNOŚĆ, JESIOTR, POMOC, SZKARADZTWO, REORGANIZACJA, ŚRODEK, PUL, GRZAŁKA, STER, LOKALIZATOR, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DESENIOWANIE, PODRÓŻ, WŁAŚCIWOŚĆ, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, KSIĄŻKOWOŚĆ, PROTEZA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, POWYWRACANIE, WIECZÓR, DYNAMIKA, POKRYWA, SKALA, SOHO, ŹRENICA, ŁOPATA, GETRY, EKSPANDOR, FREKWENCJA, KAMERTON, PRZEDSTAWIENIE, MISIAK, PERYPETIA, OSOBNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, SZNYCEL, SPAMIK, WYROCZNICA, MASYW GÓRSKI, ROŚLINA BULWIASTA, ZAUWAŻALNOŚĆ, MELODIA, SKURCZ, TRZON, ODLOT, WRZASKLIWOŚĆ, SZMATKA, PIERWIASTEK, OBIEG, DWUWARSTWOWOŚĆ, PLECIONKA, ZUCHELEK, MANTYLA, TOREBKA BOWMANA, KORMORAN OLIWKOWY, WYKRZTUSZANIE, PĘD, CIĄG DALSZY, SKŁADOWA, WIERZCHOŁ, KRES, TELOM, PANEWKA, AKT, PODGARDLE, GICZ, PION, BUŹKA, AFLASTON, STOPNIOWALNOŚĆ, CHINY ZACHODNIE, CZĘŚĆ, LOPOLIT, SKRAJ, TOPIK, UPRZEDMIOTOWIENIE, PRZEDSIONEK, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KAWAŁ, PIĘCIORNIK NISKI, KLAWIK, PĘTELKA, ZDŻAR, ARCHIWALNOŚĆ, SZARSZA, DRAG, SZYNA, GUTKOWO, SKÓRA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, LEGAT, SET, MASKA, STREFA ZGNIOTU, GÓRKA, GARSTKA, KAPSUŁA POWROTNA, NAUSZNIK, POPRZECZKA, PIEŚNIARZ, WRZASKLIWOŚĆ, NÓŻKA, ZAPIS, ŚCIANA, MOGIŁA, PLAZMA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, WYROŚLE, SZTUKA, KOLEC, BAJDA, DROBNOŚĆ, KOPALNIA, LEVEL, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, WYKRZTUSZANIE, EGZEKUCJA, ?SZKARADZIEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.442 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDŁUŻONA, SPICZASTA, ZWYKLE ZAOSTRZONA I KŁUJĄCA CZĘŚĆ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDŁUŻONA, SPICZASTA, ZWYKLE ZAOSTRZONA I KŁUJĄCA CZĘŚĆ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLEC wydłużona, spiczasta, zwykle zaostrzona i kłująca część czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEC
wydłużona, spiczasta, zwykle zaostrzona i kłująca część czegoś (na 5 lit.).

Oprócz WYDŁUŻONA, SPICZASTA, ZWYKLE ZAOSTRZONA I KŁUJĄCA CZĘŚĆ CZEGOŚ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WYDŁUŻONA, SPICZASTA, ZWYKLE ZAOSTRZONA I KŁUJĄCA CZĘŚĆ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x