CZĘŚĆ STANU GOA, DAMAN I DIU W INDIACH ZACHODNICH, OBEJMUJE 2 ENKLAWY NA PÓŁWYSPIE KATHIJAWAR I SĄSIEDNIE WYSPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIU to:

część stanu GOA, DAMAN i Diu w Indiach Zachodnich, obejmuje 2 enklawy na półwyspie Kathijawar i sąsiednie wyspy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIU

DIU to:

jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; zajmuje przybrzeżną wyspę Diu, na której znajduje się jego stolica - miasto Diu - oraz niewielki półwysep Ghoghla (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ STANU GOA, DAMAN I DIU W INDIACH ZACHODNICH, OBEJMUJE 2 ENKLAWY NA PÓŁWYSPIE KATHIJAWAR I SĄSIEDNIE WYSPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.298

OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, OGONEK, PODRYG, CIAŁKO SZKLISTE, TARAS, ĆWIARTECZKA, FILIERA, TUMBA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, ĆWIARTKA, ANALIZATOR, TUPAJE, SKRZYDŁO, AWANSCENA, MYSZ LEŚNA, TAKSON PARAFILETYCZNY, OSÓW, MILIRADIAN, WGŁOBIENIE, RAMIAK, GNIAZDKO TELEFONICZNE, STRUNNIK, MRÓWKOŻEROWATE, FORSZLAK, MARCHEW, ARAB, TACIERZYŃSKI, BETONKA, TRZON, MICROSWITCH, ZBIORNIK, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, PRZĘSŁO, MOSTEK, DZWONNICA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, SOLIKAMSK, MUNSZTUK, PUŚLISKO, KUFA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, GĘSIOWATE, PONUR, JASKINNICA ZMIENNA, SKRAJNIK DZIOBOWY, PENDŻAB, NIKAB, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, RACHUNEK FINANSOWY, KESON, JĘZYK ARABSKI, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, FILOLOGIA ROSYJSKA, KOLANO, ĆWIARTKA, BRÓDKA, GORS, SOLEC, CZOŁOCZUBY, QUETZAL, NAPIĘTNIK, SETKA, PROSO KRWISTE, TRANSMITANCJA, ŚLIZG, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, BOKS, KLUCZ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KYNOLOGIA, CHORRERA, ADVERBIUM, PŁAT CIEMIENIOWY, PRZEKAZIOR, GÓRKA, GORYCZKA, SZNUR TYLNY, TEOGONIA, PEKTORAŁ, OSOWATE, ODDZIAŁ, TORFOWIEC ODGIĘTY, KRĄŻENIE MAŁE, KOŁNIERZ, RAFA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, KECALKOATL, PRZĘSŁO, POKOLENIE, ŁOPATKA, ZAPŁON, WIEWIÓRECZNIKI, EPINICJON, SPÓLNIK, MADRAS, RACHUNEK KAPITAŁOWY, FILANDER PRĘGOWANY, PAMPANGA, CZAS, WIELOWIEŚ, SAKAMI, PRIORYTET, NAPIERŚNIK, LAWENDA, PRÓBA TUBERKULINOWA, ZATOKA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, LOKAL, KORZONEK, SZCZĘKA, MAHARASZTRA, FAZA, METRYKA, ANTENKA, DZBANEK DO KAWY, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, BÓBR AMERYKAŃSKI, WILKES, DAVAO, REJESTR, TABLAZO, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, TORBACZE, KANAŁ, NAKARCZNIK, NUMER GEOGRAFICZNY, PIERŚ, IGŁA, STOPKA, MACEDONIA, ELEMENT GRZEJNY, MEGALOPOLIS, WOLNE SOŁECTWO, NASTĘP, WESTWERK, NÓŻKA, AMALAKA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, PORTYK, JĄDRO, GRADUAŁ, BIMS, OKRES WEGETACYJNY, BANIOPIEŃ LÜTKEGO, OGRÓDEK LETNI, GÓRKA, BILL CLINTON, ŁĄCZNIK SCHODOWY, GOLFIK, TRIANGULACJA, JĘZYKI DARDYJSKIE, KRYZA, BIJAK, GORAL ZWYCZAJNY, NAPIERŚNIK, SEGMENT, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, MAJTKI, SUTERYNA, SUWACZEK, MANIPUŁ, SĄD APODYKTYCZNY, CECHOWNIA, JURA POLSKA, CZUBACZE, NEONTOLOGIA, SKRZYDŁO, SIŁA ROBOCZA, ZADEK, STAN, SKOCZ SKALNY, EKSKLAWA, LICO, WSTĘPNICA, ROŻEK, IMPLEMENTACJA, OBSZAR, GÓRA, ĆWIERĆTUSZA, SERCE, TYBINKA, SAMOZNISZCZENIE, TRZON, SYNKOPA, KREOLKA, ŁAŃCUCH, KACZKA KRZYŻÓWKA, RZĄP, CYPRYS, ELEKTROINSTALACJA, KARAPAKS, OGON, PIASKOWIEC, PRZYRODA, STRASZAKI, AORTA BRZUSZNA, SERDAR, MORZE, SUTERENA, SIAMANG, LAKOLIT, LASZT, ŻABA SZTYLETOWATA, GORYCZKOWATE, FILTR, CZĘŚĆ WSPÓLNA, SĄD WOJENNY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, POLIMODALNOŚĆ, IRLANDIA, KORPUS NAWOWY, ŚCIANKA, ZSTĘPNICA, DAMAN, PRZĄŚNICA, KLAPKA, CHOLEWKA, MENSA, DUPAL, JUKATAN, KNOWIE, WALOŃSKI, WIELKA RUŚ, ÓSEMKA, TARCZA HAMULCOWA, GŁOWNIA, PĘCINA, TARCZA, FORSYCJA, PODMIOT, KURTYNA, PANEW, TĘTNICA SKRONIOWA, GOA, ŁUK, DETAL, BAK, DZIELNICA, RYBITWA OKOPCONA, CUIIACAN, PROSTOŚĆ, WRZECIENNIK, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, LOTNICTWO, CZŁON PĘDOWY, MILIMETR SZEŚCIENNY, BRODZIK, CZĘŚĆ ZDANIA, MIGAWKA, ARCHOZAUR, PRZYSIÓŁEK, ZAD, GŁÓWKA, PODSTAWA, HACZYK, RAGLAN, SARNA EUROPEJSKA, USTRÓJ NOŚNY, KORZEŃ, ASTROMETRIA, WENDAT, KREWETKA PŁYWAJĄCA, CHETUMAL, WYROŚL, KONDOROWATE, HUMOR, KINGORIA, BARK, KARWIA, KONTYNENT, WARZYWNIAK, ETAP, ZALESIE, JELITKOWO, GAŁĘZATKA KULISTA, KRÓLESTWO KAMBODŻY, ODBŁYŚNIK, DRABLINKA, SKRZYDŁO, SKŁADNIK, TARANTAS, ŁUK AORTY, PLAMA BARWNA, GŁOWICA, KASTYLIJSKI, PÓŁKULA MÓZGOWA, PÓŁCHÓR, TASMAŃCZYK, KATECHIZM, PIOTROWO, ARCHIDIAKONAT, PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, SZKOCKI, CZAPLA GALAPAGOSKA, OBWÓJ, GERBILE, PALEMONETKA ZMIENNA, ?PALEOLIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.298 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ STANU GOA, DAMAN I DIU W INDIACH ZACHODNICH, OBEJMUJE 2 ENKLAWY NA PÓŁWYSPIE KATHIJAWAR I SĄSIEDNIE WYSPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ STANU GOA, DAMAN I DIU W INDIACH ZACHODNICH, OBEJMUJE 2 ENKLAWY NA PÓŁWYSPIE KATHIJAWAR I SĄSIEDNIE WYSPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIU część stanu GOA, DAMAN i Diu w Indiach Zachodnich, obejmuje 2 enklawy na półwyspie Kathijawar i sąsiednie wyspy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIU
część stanu GOA, DAMAN i Diu w Indiach Zachodnich, obejmuje 2 enklawy na półwyspie Kathijawar i sąsiednie wyspy (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ STANU GOA, DAMAN I DIU W INDIACH ZACHODNICH, OBEJMUJE 2 ENKLAWY NA PÓŁWYSPIE KATHIJAWAR I SĄSIEDNIE WYSPY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZĘŚĆ STANU GOA, DAMAN I DIU W INDIACH ZACHODNICH, OBEJMUJE 2 ENKLAWY NA PÓŁWYSPIE KATHIJAWAR I SĄSIEDNIE WYSPY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast