MYOCARDIUM - ZASADNICZA CZĘŚĆ STRUKTURALNA SERCA, WARSTWA MIĘŚNIOWA POMIĘDZY WSIERDZIEM A NASIERDZIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘSIEŃ SERCOWY to:

myocardium - zasadnicza część strukturalna serca, warstwa mięśniowa pomiędzy wsierdziem a nasierdziem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYOCARDIUM - ZASADNICZA CZĘŚĆ STRUKTURALNA SERCA, WARSTWA MIĘŚNIOWA POMIĘDZY WSIERDZIEM A NASIERDZIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.144

UDZIAŁ, ŁUSKA, GOŁOLEDŹ, DUANT, METEOROLOGIA ROLNICZA, ZAMEK, CROSS, PELENG, SCENA, LIMBUS, ABLACJA, GWIAZDA, DNO OCEANICZNE, KOPIAŁ, , OKULAR, NARZĄD, PLOMBA, CIAŁO SZKLISTE, MIESIĄC SYNODYCZNY, STUDIO NAGRANIOWE, SŁOWO POSIŁKOWE, SETKA, POCHWA, PORTASY, KATOLICYZM, WARSTWA GRANICZNA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, LIDKA, STRUNOWIEC, TRIANON, ODCHYLENIE KWARTYLNE, DOBRY, WŁOS OKRYWOWY, OSTROGA, INTYNA, SPŁACHEĆ, WOLE, PRZEPONA BRZUSZNA, WĘZEŁ SA, PAREO, POZIOM, PODWODZIE, CZOŁO, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, DYSHARMONIA, EUROPA, LOTKA, NAPIERŚNIK, DOBUDÓWKA, WARSTWA KOLCZYSTA, RUNO LEŚNE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ŁUSKA, WIERZCHNICA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, ŚRYŻ, ZALĄŻNIA, DETAL, SPÓD, KOSZATNICZKA POSPOLITA, OBWÓJ, CHOROBA UHLA, ŚCIANA WSCHODNIA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, OTULINA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, WARSTWA, RAMIENISKO, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, GUZ KULSZOWY, OBRĘCZ BARKOWA, COKÓŁ, ABISAL, GODZ, QUETZAL, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, MIKROMETR POZYCYJNY, ENDODERMA, UDO, NIERUCHOMOŚĆ, BŁONA PODSTAWNA, GŁÓWKA, SYMETRIA, KAWAŁ, GARDZIEL, WAPITI, PRZYGOTOWALNIA, UGIER, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, CHROMIK, PUŁAP, HALF-PIPE, KISZKA STOLCOWA, KREDYT BANKOWY, PUNKT EUTEKTYCZNY, KURTYNA, MORZE, WYWIAD, NASTĘP, PRZÓD, NARAMIENNICA, CHWYT, OROGENEZA WARYSCYJSKA, WIEK DOJRZAŁY, PUL, KOŁATANIE SERCA, PUCKA, FALENICA, USZTYK, PANCERZ, ECHINUS, BRYNÓW, BAR, MASAŻ SERCA, MOSTEK, HEŁMIATKA, ANGLIA, OSK, BRYLANT, JELITKOWO, RELACJA SYMETRYCZNA, URUBU PSTROGŁOWY, RAFA, PAMIĘĆ, CZAPKA TEKTONICZNA, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, TĘTNICA JĘZYKOWA, TUBUS, PROSCENIUM, CZĘŚĆ WSPÓLNA, STRZEMIĘ, TABLAZO, WARZYWO KORZENIOWE, BLAT, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, REZERWA OBOWIĄZKOWA, BURTA, PROMIENIOWANIE PODCZERWONE, USTNIK, TRYMER, SZCZĘK ORĘŻA, WALOŃSKI, OTWARCIE SERCA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, PARADOKS EASTERLINA, PODSTAWY, WEKA, ZAPŁOTKI, DRZEWCE, UKOŚNIKOWATE, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KOMORA NABOJOWA, ODWODZICIEL, OBUCH, WYSEPKA, SZALOWANIE, BARIERA KREW-MÓZG, ZIEMIAŃSTWO, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, OPONA PNEUMATYCZNA, SEKEL, MIĘSIEŃ ŁOKCIOWY, KONFLIKT SEROLOGICZNY, PERYKARP, LAKOLIT, ACHTERPIK, DZIÓB, NOC ASTRONOMICZNA, BLACK, NARCIARSTWO KLASYCZNE, RDZA ZBOŻOWA, PÓŁKULA MÓZGOWA, ORCZYCA, TRANSZA, KWARTA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, BIOTOP, LEASING ZWROTNY, GŁOWICA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KORPUS, OFERTORIUM, KORONA, DIU, GNIAZDO PROCESOROWE, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, KROKODYL, PŁAT CZOŁOWY, TRIESTEŃSKA, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, GZYMSIK, WOJNA, RUBRYKA, ŁONO, BARIERA JĄDROWA, ZERWA, KOŁO, TRZEPOT, TRZON MACICY, DAMA SERCA, COKÓŁ, KUTIKULA, POTENCJAŁ GALVANIEGO, JAKLA, ETAP, BLASTODERMA, POMORZE ŚRODKOWE, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, NAPOINA, KULA, KWADRAT LOGICZNY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PARTIA, DWUKĄT SFERYCZNY, PRZEDŁUŻACZ, TWARDÓWKA, NUTA, KŁĄB, DOM PRZYSŁUPOWY, PODSEKTOR, SOLEC, SKŁADNIK, WENET, PODEST, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, POPRZECZNICA, SOLÓWKA, METEORYT, ZWIERZĘ, WIELKA ROSJA, TYBINKA, WARGA, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, SIEĆ, SPACJA, CIEMNIA OPTYCZNA, DUSZA, ZESPÓŁ, KAPNIK, OBROTNICA, LOKACJA, STOPA, KLIMAT UMIARKOWANY, TERCJA, ROTATOR, CEWA, ŁUK, ANALIZA REGRESJI, SCHODY RUCHOME, ŹRENICA, KUFA, DULCYNEA, CHAVEZ, ŁASKOTKI, PRZYZIEM, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, GUMNO, ŁYŻKA, KLAPA, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, DZBANEK DO KAWY, KOMUNIKATOR, ŁOPATA, ŁUSKA, SZCZĘKA, ZRAZOWA, BANANA SPLIT, ŻYŁA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KORONA, GRUNT, SCHAB, JELEŃ WSCHODNI, KOŚĆ ŁZOWA, SET, GLIKOPROTEID, PODGŁÓWEK, LWIA CZĘŚĆ, MIĘSIEŃ CZWOROBOCZNY, KOŃCZYNA, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, KSIĘSTWO, WKŁAD, ŻYŁA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, NADBUDÓWKA, SERCÓWKA, TEREN ZALEWOWY, KUTIKULA, PANEWKA, SYNONIMIA, PENS, TĘTNICE, LEJBIK, ROKOWANIA ZBIOROWE, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ?HUFIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MYOCARDIUM - ZASADNICZA CZĘŚĆ STRUKTURALNA SERCA, WARSTWA MIĘŚNIOWA POMIĘDZY WSIERDZIEM A NASIERDZIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MYOCARDIUM - ZASADNICZA CZĘŚĆ STRUKTURALNA SERCA, WARSTWA MIĘŚNIOWA POMIĘDZY WSIERDZIEM A NASIERDZIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘSIEŃ SERCOWY myocardium - zasadnicza część strukturalna serca, warstwa mięśniowa pomiędzy wsierdziem a nasierdziem (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘSIEŃ SERCOWY
myocardium - zasadnicza część strukturalna serca, warstwa mięśniowa pomiędzy wsierdziem a nasierdziem (na 14 lit.).

Oprócz MYOCARDIUM - ZASADNICZA CZĘŚĆ STRUKTURALNA SERCA, WARSTWA MIĘŚNIOWA POMIĘDZY WSIERDZIEM A NASIERDZIEM sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - MYOCARDIUM - ZASADNICZA CZĘŚĆ STRUKTURALNA SERCA, WARSTWA MIĘŚNIOWA POMIĘDZY WSIERDZIEM A NASIERDZIEM. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x