CZĘŚĆ ORZECZENIA IMIENNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPULA to:

część orzeczenia imiennego (na 6 lit.)ŁĄCZNIK to:

część orzeczenia imiennego (na 7 lit.)SPÓJKA to:

część orzeczenia imiennego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ORZECZENIA IMIENNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.176

ŚLĄSK, PODZAMCZE, TRZON, OLIWKA, JELCZ, PREBENDA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, BARK, KORONA, OKRĘŻNICA, MYSZ DOMOWA, SPLOT ODBYTNICZY, GOLONKA, ŚCIANA, ALLEGRETTO, SUSEŁ LAMPARCI, PODOBÓZ, ROZWORA, ŻYŁA, KOŁO, EPINICJON, NOSEK, ATRIUM, BINARKA, KUREK, APARAT GĘBOWY, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, CZANKA, ZAŁOŻENIE, BIOCZUJNIK, AKCIK, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, RURA OGNIOWA, WAŁECZEK, WIZJER, TWÓR GRZYBNIOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, DZIEWIARNIA, RELATOR, BĘBEN, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, IMPLEMENTACJA, CZĘŚĆ ZDANIA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, BRYLANT, STOPA, LABIRYNT, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PŁAT SKRONIOWY, BOSCH, DÓŁ PODKOLANOWY, PATELNICA, POKÓJ, SEKEL, CIAŁKO SZKLISTE, GZYMSIK, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ZWIERCIADŁO, KŁĄB, PESZT, KAFTAN, PŁÓZ, JĘZOR OSUWISKOWY, BIEŻNIK, MIKRONEZJA, NAGOLENNIK, PUKU, OKAP, BURDON, PIERSICZKA, BIEGUN ANIMALNY, ŁYŻKA, RASZPLA CIERNISTA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PRZEWIESZKA, NEONTOLOGIA, BIODOSTĘPNOŚĆ, TRZON, STOŻEK DZIOBOWY, PRZYGOTOWALNIA, LUSTRO WENECKIE, GMINA GÓRNICZA, LICO, CYKL WEGETACYJNY, AGENCJA, KARCZEK, AKT, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, LUFA, NOWICJAT, JELITKOWO, PERKOZ ZAUSZNIK, OBUDOWA, CZŁON PĘDOWY, MYKOHETEROTROF, SIEDZISKO, SOŚNIK, UCINKA, WIEK DOROSŁY, TARCZKA OPACHOWA, INDIE WSCHODNIE, DOMY, PODZAKRES, GANEK, PAMPANGA, GOLFIK, KONIUSZEK SERCA, GICZ, WNĘKA WĄTROBY, GUMNO, KRĄŻENIE PŁUCNE, ZAGÓRZANKA, WERS, OSIEDLE, WIENIEC, BŁĘKITNE HEŁMY, PESZT, TRADYCJA, DOM PRZYSŁUPOWY, DUPECZKA, PRZĄŚNICA, ANTROPOSFERA, ŁOŻYSKO, KADŁUB, OSADNIK, MORZE AZOWSKIE, WAHADŁO, WYJEC RUDY, OSOWO, PENS, PALEMONETKA ZMIENNA, STEK, PYSK, STOPKA, SACZEK, KOŁOWROTEK, GŁOWICA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, KWADRANT, OKTANT, GYNYCEUM, SOCYNIANIZM, PAMIĘĆ, MUSZLOWCE, CZĘŚĆ, KATEDRA, ZAPOLE, TRYSKAWKA, DUANT, NIEBOSKŁON, NADBUDOWA, KSIĘSTWO, PRZYSIÓŁEK, SĘPNIK PSTROGŁOWY, DUSZA, ESCHATOLOGIA, ALLEMANDE, WALOŃSKI, OGON, KONTAKT, KŁODNICA, GÓRALEK STEPOWY, PODWODZIE, PLACEK, STOPA LĄDOLODU, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SZYPUŁKA, OBSZAR, ANEKS KUCHENNY, WIECZÓR, KARWIA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, SZELF KONTYNENTALNY, TRZON, EGZEKWIE, DZIANINA, GRZBIET, ACHTERPIK, SPÓD, BURTA, PĘTLA HENLEGO, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, PŁATOWIEC, RYBITWA OKOPCONA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, ŁAM, GLIZA, SETKA, TĘTNICA OCZNA, MŁOT, KORZEŃ, ZMIANA, PRZEDPOLE, OPUSZKA, ZADZIOR, PORTASY, DRUGA CZĘŚĆ, ELEMENT, WYLINKA, LOTKA, RZEPKA, BACIK, CZESKI, SZPONDER BRZEŻNY, TURKIESTAN, JIG, BABINIEC, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, FOTOSFERA, GŁOWICA, PLAZMA, CEP, USTNIK, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, GNIAZDKO, SUTERYNA, FINWAL, OGRÓDEK LETNI, ROBAK, RAMIAK, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOLUMNA, RZEPKA KOLANOWA, PRZĘSŁO, PERISTOM, STALNICA, PODUSZKA, SKRZYDŁO, PIOTROWO, KĄT BRYŁOWY, SKRZYDEŁKO, KULMINACJA, WACHTA, PRZODOMÓŻDŻE, SEKTOR, STOPA LODOWCA, OBSŁUGA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PISZCZAŁKA, SEKLER, DECHA, LOTNICTWO, BIODROWA, ROŻEK, RUBRUM, PRZEDŻOŁĄDEK, FEDERACJA MIKRONEZJI, CZASOWNIK POSIŁKOWY, POLITYKA MIESZKANIOWA, KORONA, ZALESIE, GORS, RAMA, PIĘTKA, CHRYSTOLOGIA, KONSTRUKCJA NOŚNA, BRZESZCZOT, TEMACIK, ÓSEMKA, AZJA, SŁONIARNIA, GODZ, GRUNT, RESORT SIŁOWY, PŁASZCZ, GŁOWICA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, JURA POLSKA, PANTOFLE, ŚCIANKA, REJESTR, PODREGION, NACZYNIE CHŁONNE, OBRĘCZ BARKOWA, ZERWA, SPÓJKA, SZCZĘKA, DUPAL, PIERŚCIEŃ, MARYNARCZYNA, SKLEPIENIE, GRUNCIK, ELEWON, WIERZCHNICA, KLOAKA, MŁOTECZEK, PODGARDLE, PODSTAWA, TROFEUM ŁOWIECKIE, EWANIELIA, TRIANGULACJA, SIODŁO, BARK, CIAŁKO RZĘSKOWE, ŁOŻYSKO, ?ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ORZECZENIA IMIENNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ORZECZENIA IMIENNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPULA część orzeczenia imiennego (na 6 lit.)
ŁĄCZNIK część orzeczenia imiennego (na 7 lit.)
SPÓJKA część orzeczenia imiennego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPULA
część orzeczenia imiennego (na 6 lit.).
ŁĄCZNIK
część orzeczenia imiennego (na 7 lit.).
SPÓJKA
część orzeczenia imiennego (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ORZECZENIA IMIENNEGO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ ORZECZENIA IMIENNEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x