ELEMENT PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA W MASZYNIE LUB URZĄDZENIU W CELU ZASTĄPIENIA ZEPSUTEJ LUB ZUŻYTEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĘŚĆ ZAMIENNA to:

element przeznaczony do zainstalowania w maszynie lub urządzeniu w celu zastąpienia zepsutej lub zużytej oryginalnej części (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA W MASZYNIE LUB URZĄDZENIU W CELU ZASTĄPIENIA ZEPSUTEJ LUB ZUŻYTEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.160

KOMISJA SKRUTACYJNA, DEMOKRACJA, ROŚLINA TRUJĄCA, PROFESOR ZWYCZAJNY, FAJKA, WEZGŁOWIE, KAMIZELKA, KONTUR, ENDOPROTEZA, BAZYLEUS, NIDERLANDZKI, ŚMIERDZIUCH, GRZYB, KYZYŁ, ZMIENNA, KLER, FILOKAKTUS, STWORZENIE, NAPRAWA, PODCHWYT, SER, SEKEL, WÓZ ASENIZACYJNY, SIUR, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ZWROTKA, INTUICYJNOŚĆ, BAREŻ, FOSA, ŻŁÓB, NAUKA ŚCISŁA, ZABUŻE, DERELIKCJA, PALESTRA, KOZAK, ANGINA MONOCYTOWA, RŻEW, RÓW PRZECICZOŁGOWY, POTOP, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, SYSTEM, ORGANIZACJA, PŁYTA DETONACYJNA, SZTUCIEC, TARCZKA, KANAŁY, GRZAŁKA, PRZEDJĄDRZE, BOMBARDA, KAMIEŃ NERKOWY, TERMOMETR RNA, SMAROWNICA, BALONET, DWUDZIESTY CZWARTY, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, KUPIAŃSK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, CHARAKTER, KŁUSAK FRANCUSKI, MOŁDAWSKI, ODROŚL, ULGA, BAZYLIKA WIĘKSZA, PALCE, GYNYCEUM, ZWIJARKA, OGRANICZNIK, KOLORYT, KLEIK, ATOL, DOSTOJEŃSTWO, LIMBUS, KAJMAKAM, PERSONA, TROGLOKSEN, REZYDUUM, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MNICH, JELITO PROSTE, DETAL, MŁOT, BENTO, OKRAJKA, KUMERTAU, REPETYCJA, WYBITNOŚĆ, RZEŻYCA, RERECORDING, BEZPOWROTNOŚĆ, ASPIRACJA, MBIRA, AWERSJA DO RYZYKA, LATOLISTEK BLADY, PUKU, PRAWO GŁOSOWE, TRIANON, OBWÓD REZONANSOWY, STROPNICA, SZYFON, POLKA, DZIEŁO ROGOWE, PLAGIAT, WKŁADKA, MODULARNOŚĆ, BERLACZ, PLAZMA, POŁOZ ZIELONY, ROZSTĘP, STRZAŁECZKA, WIDELEC, PYCHOTA, AKALKULIA, ZGROMADZENIE CZYNNE, KONFISKACJA, PODSTAWA, CYPR, SZPRYCA, OBRĘCZ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, KREOL, PIERWSZEŃSTWO, SPADOCHRON HAMUJĄCY, WSPARCIE, LARYNGEKTOMIA, TYPOLOGIZACJA, ZSZYWARKA, KWIAT JĘZYCZKOWY, ALABAMA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KOMÓRECZKA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, RZĄD, EXPLORER, WIELKI PORZĄDEK, FUTRYNA, OTWOREK, SEKCJA, POCHLEBSTWO, PODKOWA, MASZYNKA, KRÓLIK FLORYDZKI, SKŁADOWA, WAGON SPECJALNY, KARIN, BEKHEND, PEIRESKIA, SAPONINA, DZIAŁKA ROBOCZA, BARONIĄTKO, SEGMENTACJA, HANKA, KORONA, SŁUŻBA, LAMPROFIR, HUCULSKI, STAN CYWILNY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ODRÓBKA, MINOGOWATE, RYBIŃSK, PRZYLŻEŃCE, SĘPNIK PSTROGŁOWY, ANTENA KIERUNKOWA, TRALKA, WIERZĄCY, PRZEDMIOT PRACY, ANTAŁEK, DRUGIE DNO, WILUJSK, STAN, WYRAZ, TYSIĘCZNIK, HEDONIZM ETYCZNY, KOZAK, KIA, JASTRYCH, BADANY, GRA NA ZWŁOKĘ, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, EGIDA, PANTOGRAF, PAMIĄTKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MURRINA, CZŁONY, WISIELCZY HUMOR, HOMOGENIZACJA, IZOMER KONFORMACYJNY, ZŁOTÓWKA, SLAJS, ŚMIETANKA, REPETYCYJNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, PERŁA, KARWIA, EMAKI, OPONKA, KORSAKOW, STOŁÓWKA, MANATY, DUM-DUM, MORWIN, OZONEK, ALASKA, TORPEDA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MOTET, PROTEST SONG, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, KARZEŁEK, SZCZENIACZEK, AMPUTACJA, LABOLATORIUM, OSTATNI MOHIKANIN, AULA, POJAZD LATAJĄCY, AFERZYSTA, GILOWICE, HOSTEL, KANTOR, KOD IDENTYFIKACYJNY, LEMIESZKA, CZAPA, NEUROPRZEKAŹNIK, KRAJ, PODSEKTOR, DUJKERY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ŚCIĘCIE, SZNUR TYLNY, AKTYWNOŚĆ, AŁAWERDY, RANGPUR, WĘGAR, DOWÓZ, AKSAMIT, NOOBEK, MIECZ, KORWETA, PRZEŚCIERADŁO, NEFROSTOMIA, SZPIEGÓWKA, NOCEK WĄSATEK, WĄTEK, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, CZARODZIEJSTWO, SĄD PODKOMORSKI, SPRYCIULA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, BLANCA, FUGA, WASZYNGTON, WINIETA, GROWL, KREWETKA ZMIENNA, MADZIARKA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, MASKA, GRUSZKA, ZŁOTKO, TROSKA, PRACE USTAWODAWCZE, KOPALINA STAŁA, SKŁAD DRUKARSKI, EWALUACJA EX-ANTE, ZAKŁÓCENIE, KUPIEC, POWIERNICTWO, CHIŃSKI, DYSZAK, MONOPOL NATURALNY, PRZERÓBKA, ODZIOM, INDEKS, KOLEBA, SPÓJKA, ANALIZA WARIANCYJNA, DESEREK, FIGURA GEOMETRYCZNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, JEŻ USZATY, BULLA, KAPTURZEC, BOCZNICA, NIEMIEC, BYLICA, KIEŁKOWNIK, TWIERDZENIE RAMSEYA, CHOROBA ALPERSA, LENIWKA, PODATEK, EKSTRADYCJA, KLEKOTKA, WENEZUELA, CYPRYS PATAGOŃSKI, RYBA AMFIDROMICZNA, ?TALERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA W MASZYNIE LUB URZĄDZENIU W CELU ZASTĄPIENIA ZEPSUTEJ LUB ZUŻYTEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA W MASZYNIE LUB URZĄDZENIU W CELU ZASTĄPIENIA ZEPSUTEJ LUB ZUŻYTEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĘŚĆ ZAMIENNA element przeznaczony do zainstalowania w maszynie lub urządzeniu w celu zastąpienia zepsutej lub zużytej oryginalnej części (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĘŚĆ ZAMIENNA
element przeznaczony do zainstalowania w maszynie lub urządzeniu w celu zastąpienia zepsutej lub zużytej oryginalnej części (na 13 lit.).

Oprócz ELEMENT PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA W MASZYNIE LUB URZĄDZENIU W CELU ZASTĄPIENIA ZEPSUTEJ LUB ZUŻYTEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ELEMENT PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA W MASZYNIE LUB URZĄDZENIU W CELU ZASTĄPIENIA ZEPSUTEJ LUB ZUŻYTEJ ORYGINALNEJ CZĘŚCI. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x