CZĘŚĆ SKŁADOWA PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKULAR to:

część składowa przyrządu optycznego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKULAR

OKULAR to:

łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu (na 6 lit.)OKULAR to:

podtrzymka ramowa w obrabiarce skrawającej (na 6 lit.)OKULAR to:

część przyrządu optycznego składająca się z jednej lub z kilku soczewek zwróconych ku oku obserwatora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.224

OBRZEŻE, RESZTÓWKA, KORYTO RZEKI, GWIAZDKA, EPEISODION, LODOWIEC SZELFOWY, CZŁON PĘDOWY, PANEWKA, SEKLER, GNIAZDO, PROSPEKT ORGANOWY, JABŁKO NANERCZOWE, TARCZA, CEROWNIA, KAFTANIK, BECZKA, WORECZEK ŁZOWY, KIL, DZIELNICA, TARAS, WACHTA, ISKIERNIK OCHRONNY, CYBUCH, BŁĘDNIK KOSTNY, GŁOWNIA, DZIÓB, KORONA, TERMINAL, ROZGRZEWACZ, PALEMONETKA ZMIENNA, SZEKLER, ISKIERNIK, RDZEŃ, LIVERPOOLSKA, KLOCEK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, EMPIREUM, DYMNICA, JĘZYK, GRYZ, TWARZ, ALTERNAT, BLUZA, SPODNIE, SZWABIA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, IROKEZKA, WYJEC CZERWONY, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, PARTIA, TRZON MACICY, KONSEKRACJA, TASZKA, LIMBUS, OKRĘŻNICA, STANIK, SZYPUŁA, IROKEZ, CZOŁO, COKÓŁ, RĄB, ŁUSKA, UCHO ZEWNĘTRZNE, CZĘŚĆ WSPÓLNA, FORMACJA DEFENSYWNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ŁUSKA, ĆWIERĆTUSZA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, EREB, SKŁADNIK, NAUSZNIK, PRZODOMÓŻDŻE, KORPUS NAWOWY, SŁUPICA, JELITO PROSTE, BANIECZKA, RDZA ZBOŻOWA, TŁUMIK, ŻEBRO, OŁTARZ, LUDWINÓW, REJESTR, NOS, APOENZYM, BUDA, LIMBUS, SEKCJA, CORO, CZAPLA MODRA, SPÓD, WIĘZADŁO, CIĄG, CZŁONECZEK, GÓRNICA, ŚLĄSK, DETAL, AMALAKA, MASA, SŁOWO, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, STOPKA, ŁAPA, PŁUŻKA, RASZPLA CIERNISTA, KINO, PODSTRONA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, SEKTOR PUBLICZNY, REJON, SKRZYDŁO, INTERFEJS, WACHTA, OSET KĘDZIERZAWY, EOLIDA, ULTRAMIKROSKOP, DUPA, MŁOTECZEK, JARZYNA, ZWIERCIADŁO, PIASTA, ŁĘK, ŚLIMAK, KUREK, NAKARCZNIK, CZARA, CHRYSTOLOGIA, REKINEK PLAMISTY, TACIERZYŃSKI, REPRYZA, PISZCZAŁKA, PASEK, ŁAPA, MARCELIN, KORPUS, MASŁO MAŚLANE, LAGUNA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, GONDWANA, OGON, LEJBIK, ANALIZATOR, PIEŃ, CIAŁKO RZĘSKOWE, ZBIORNIK, SIMA, PODBRÓDEK, DOBUDOWA, ODWÓD, OBŁUSZYN, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PŁAT, KŁĘBUSZEK NERKOWY, BATYPELAGIAL, KOŃ TURKMEŃSKI, LONGLEY, ŚLIZG, MEMBRANA, KROK, CIEMNIA OPTYCZNA, NAWA, KORONA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, PRZĄŚNICA, NARĘCZAK, RĘKAW, ADVERBIUM, GALERIA, PODSTOPIEŃ, PRZEDNÓŻEK, WRZESZCZ, SPÓD, GEM, POSZUR, LEJ, PUNKT, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, DISNEY, WIELKOROSJA, DĘTKA, KOLBA, ZACHYŁEK ŁONOWY, DEDYKACJA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, CHWOST, ŁAŃCUCH, MUFA, KROS, PODODDZIAŁ, SERCE DZWONU, NARZĄD, KORZONEK, KARWIA, TARAS, SOHO, WIEŚ, PELERYNA, PRZESTRON, SZÓSTA CZĘŚĆ, SOLO, TURKIESTAN, ABERRACJA, ACHTERDEK, MALATURA, PRZYZIEMIE, POŁOWA, KOLEC, IMMERSJA, LOTNICTWO POKŁADOWE, GŁOS, SPRYCHA, POLAROGRAFIA, HARAM, BIODOSTĘPNOŚĆ, MAROKAŃSKI, WISKACZA, NEONTOLOGIA, GÓRALKI, MIESZADŁO, WILKES, KOHORTA, KLEPISKO, RUBRYKA, SKRZYDEŁKO, FAZOWNIK, CYPR, RURA OGNIOWA, ŁUK, PRZĘSŁO, CYKL WEGETACYJNY, ZESPÓŁ, LEMIESZ, PŁAT POTYLICZNY, RDZEŃ KRĘGOWY, ARCHIDIAKONIA, WYROSTEK RZĘSKOWY, NEUROPSYCHIATRIA, GARDA, AWANSCENA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, REZONATOR, TRENT, WSTĘP, ŁATA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, SKRZYDEŁKO, CEBULKA, MARZANA FARBIARSKA, MARYNARKA, PODESZWA, HALKA, PIERSICZKA, GRUNCIK, PODRZĘDNIK, PRACA SEZONOWA, TRINAKSODON, MUNTENIA, ODCINEK, PRZYGOTOWALNIA, KANON, OGRÓDEK LETNI, ZASTAWKA, BŁĘKITNE HEŁMY, WĘZEŁ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, STERNICZKA, CENTYGRAM, RYNEK TERMINOWY, MIEJSCE, KULMINACJA, MUSZLA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PIERŚCIEŃ, PIEŚŃ, REFLEKS, BĘBENEK, AKROPOL, KOKPIT, TYŁEK, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ORGAN, KORPUS, PRZEWIESZKA, OPONA, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, IGŁA, ULAŻ, SIODŁO, EUROPA, ZABYTEK NIERUCHOMY, SZPIGIEL, ZAPŁON, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, SPÓJKA, TOPIK, WARZYWO KORZENIOWE, WIELOWYPUST, ?MATNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.224 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKULAR część składowa przyrządu optycznego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKULAR
część składowa przyrządu optycznego (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x