CZĘŚĆ POJAZDU, KTÓRA W RAZIE KOLIZJI ULEGA DEFORMACJI, POCHŁANIAJĄC PRZY TYM ZNACZNĄ CZĘŚĆ ENERGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA ZGNIOTU to:

część pojazdu, która w razie kolizji ulega deformacji, pochłaniając przy tym znaczną część energii (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POJAZDU, KTÓRA W RAZIE KOLIZJI ULEGA DEFORMACJI, POCHŁANIAJĄC PRZY TYM ZNACZNĄ CZĘŚĆ ENERGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.608

TŁUMACZ, PRÓG BÓLU, GÓRNICA, ANALIZA SPEKTRALNA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, JARZYNA, MAGAZYN, TOPSPIN, JEZIORO EUTROFICZNE, CHORĄŻY, PROGRAM, SZTUKA, DÓŁ PACHOWY, GRUPA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, KONTRDEMONSTRACJA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SPOT, MOGUNCJA, PODAŻ, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ROZŁUPKA, EFEKT RYGLA, ORGANISTKA, CHOROBA OGUCHIEGO, BŁONA SUROWICZA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, NACZYNIA POŁĄCZONE, FERRIMAGNETYZM, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, LICENCJA OTWARTA, KUREK, PODBRÓDEK, LASKOWICE OŁAWSKIE, POMOC, FORTE, KUFA, REJESTR, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, POSTERUNEK POMOCNICZY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, FETYSZYSTA, KRONIKARKA, ZASZCZEPICIEL, OFICJAŁ, PRZEDPIERSIE, BRYJKA, GOTOWALNIA, AZOTOBAKTER, REAKTOR, RELING, JĘDZA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, ODNAWIACZ, HIPERMETROPIA, OBUDOWA, PIWO, REAGENT, SYMETRIA, EKONOMIA PODAŻY, STÓŁ, PŁAWCA, GRZĘDA, ANKIETOWANA, ZADZIOR, OSAD, FIRMA WYDMUSZKA, CZOK, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, SZYPUŁA, ZWIERCIADŁO, KARPLE, TYM, PŁAWACZKA, KLUCZ, REFPATENT, POMAGACZ, JAŁMUŻNIK, ECHINUS, KOMORNICA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, SKAŁKA, SKRZYDEŁKO, MŁYNEK, EKSPERTKA, OKRAJKA, PUŚLISKO, WYJEC RUDY, JIG, APEKS, CHORWACKI, MŁYNEK, KOD GRAYA, IMPLEMENTACJA, NIEBO, BAŁAMUTKA, NAUSZNIK, OPRACOWANIE, PARTIA, WESEL, RÓWIEŚNICZKA, PROMIEŃ GAMMA, ROŚLINA DARNIOWA, PEREŁKA, ZAKŁADZINA, INTERFEJS, PŁETWA STEROWA, ANTOLOGISTA, DEMON, POBIAŁKA, TARAS, LATAWIEC, LENTYSZEK, OSTROKÓŁ, ZAPRZĘG, WINIETA, PLEZJOPLEURODON, PĘTLA, ODPRAWA CZASOWA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, AUTOHEMOTERAPIA, DOMINACJA PEŁNA, PRZYŁBICA, MURZYSKO, CATERING, KIESZEŃ, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, KAWAŁ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KAPUSTA KISZONA, ECHOSONDA, RYCHLIKI, ELEKTROWNIA JĄDROWA, KOLĘDOWANIE, ALEGORIA, EGRETA, WTÓRNY ANALFABETA, PIRAMIDA NERKOWA, WARIAT, PRACOWNIK, DŁUGONOGOŚĆ, KACZKA HEŁMIASTA, PRZECHOWALNICTWO, NAWRÓCICIEL, TĘTNICA SKRONIOWA, WSKAŹNIK, RURA OGNIOWA, CHLEBAK, OBSERWATOR, OPUSZKA WĘCHOWA, ZGAR, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, ŚCIANA, NEUROPSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, SKRZYDŁO, BIEGUN, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, ARYJCZYK, KRĘTLIK, PODUSZKA, WKŁAD BUDOWLANY, PERLIS, PODSUFITKA, PORTRECISTKA, ENERGIA WIATROWA, SINGEL, SILNIK NAPĘDOWY, BAŻYNA, NAWIS INFLACYJNY, GŁĄBIK, KILSON, WERSET, WALUCIARZ, ZAPRASKA, MASZYNA CIEPLNA, FILANDER PRĘGOWANY, KORONIARZ KOŃCATY, SAMPLING, PAMPA, KWOKA, BEZGLUTENOWIEC, ZASILANIE, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, WYROŚL, POWÓDZTWO WZAJEMNE, POSIADACZ ZALEŻNY, ZASOBY NATURALNE, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, BIEG, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, ANGEOLOGIA, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, CHORĄŻY, CZARNOBREWA, MATERIALNIA, ŚWINIARKA, MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, BATERIA, OBDZIERACZ, ŁOWCA TALENTÓW, WARUNEK, PIONEK KRÓLEWSKI, KOKS, DWUNASTA CZĘŚĆ, KREWETKA ZMIENNA, SZUMSK, SKRZYDEŁKO, PRETEKSTA, ROŚLINA ACYDOFILNA, FUNKCJA AGREGUJĄCA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, PROFANATORKA, WYWIAD LEKARSKI, WROTA WĄTROBY, PODATEK BASENOWY, KŁĄB, TYNIEC, NACISK, SUBIEKT, KORPUS, BETA TESTER, TARCIE, HISTERYK, USTNIK, STARA PUDERNICA, OŚLICA BALAAMA, NAPIERŚNIK, ASYSTA, ANTROPOSFERA, STARA MALUTKA, CIĄG, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, SZATY, ODBYTNICA, USTAWA EPIZODYCZNA, ABORCJONISTKA, STOPIWO, KONIECZNOŚĆ, STREFA WOLNOCŁOWA, DYPLOMATKA, DIETA ASPIRYNOWA, ZBIERACZKA, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, KOMORA, CORBETT, ROZGRZEWACZ, TEGOROCZNOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, LICHWIARZ, STREFA NADGRANICZNA, KOPISTKA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, EDIRNE, RACJA, EKSKLAWA, FASHIONISTKA, FRYSZTAT, GONDOLA, MUTACJA CICHA, ROZSTAW OSI, SKRZYDŁO, BRACIA POLSCY, UCZEŃ, ENERGIA GEOTERMALNA, TRIO, NOWOWIERCA, GRA CASUAL, AFLASTON, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, WOŹNICA, SZPADRYNA, BUDYNEK PASYWNY, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, PONUR, PRODUCENT, REWERSAŁ, GRA, WIELKA ROSJA, SEGMENT, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, ORYKS ARABSKI, AKWEN, USTAWA PRAGMATYCZNA, SZARA MYSZ, MISTRZYNI, WŁADCA ABSOLUTNY, NAGOLENNIK, CUDOTWÓRCZYNI, OFERTORIUM, GONDOLA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, SILOS ZBOŻOWY, EKSPLOZJA, FRONT STACJONARNY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, PAREO, ŚWIADKOWA, ?MARZANA BARWIERSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.608 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POJAZDU, KTÓRA W RAZIE KOLIZJI ULEGA DEFORMACJI, POCHŁANIAJĄC PRZY TYM ZNACZNĄ CZĘŚĆ ENERGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POJAZDU, KTÓRA W RAZIE KOLIZJI ULEGA DEFORMACJI, POCHŁANIAJĄC PRZY TYM ZNACZNĄ CZĘŚĆ ENERGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA ZGNIOTU część pojazdu, która w razie kolizji ulega deformacji, pochłaniając przy tym znaczną część energii (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA ZGNIOTU
część pojazdu, która w razie kolizji ulega deformacji, pochłaniając przy tym znaczną część energii (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POJAZDU, KTÓRA W RAZIE KOLIZJI ULEGA DEFORMACJI, POCHŁANIAJĄC PRZY TYM ZNACZNĄ CZĘŚĆ ENERGII sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CZĘŚĆ POJAZDU, KTÓRA W RAZIE KOLIZJI ULEGA DEFORMACJI, POCHŁANIAJĄC PRZY TYM ZNACZNĄ CZĘŚĆ ENERGII. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast