BUT Z GRUBĄ PODESZWĄ, ZAKŁADANY NA MIĘKKI PANTOFEL PRZY WYCHODZENIU Z DOMU NA ULICĘ, NOSZONY OK. XI-XVIII W - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATYNKA to:

but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATYNKA

PATYNKA to:

pantofel damski na drewnianej, wysokiej podstawce popularny w Europie XV-XVII w (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUT Z GRUBĄ PODESZWĄ, ZAKŁADANY NA MIĘKKI PANTOFEL PRZY WYCHODZENIU Z DOMU NA ULICĘ, NOSZONY OK. XI-XVIII W". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.039

DOMINO, TOPSEL, LAMERSTWO, SPRAWDZIAN, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, BROMOLEJ, ZASOBY OPERATYWNE, JEZIORO EUTROFICZNE, PŁYN, TUBULOPATIA, PUNKT WĘZŁOWY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, GOŁĄBKA, ADIUTANT PRZYBOCZNY, OBOWIĄZEK WIZOWY, CIASNOŚĆ, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, EN GRISAILLE, FOTOWOLTAIKA, IMACZ, APAP, BD, GEOMETRIA RZUTOWA, SZARZYŃSKI, MOGIŁA, SNEAKER, PLOTKARSTWO, JEZIORO POLITROFICZNE, HALI BUT, FEREZJA, MYDELNICZKA, NAWIS INFLACYJNY, OKRAJKA, STÓJKA, OPŁATEK, FARTUCH, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ŁAPTIEW, MESZT, TATA, AWANPORT, MIERIS, DOSTYCZNA, PIWKO, POLE WIDZENIA, BĄKOWO, ELEKTRODA SZKLANA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, KAPLICZKA, OKOP, TAROCISTKA, ASYSTENCJA, LODÓWKA, BELLOTTI, TYCZKA, WYWROTEK, KURANT, HISTORYZM, ASEKURANTKA, KLEJNOTY KORONNE, MEGARON, CZIN, LOŻA ADOPCYJNA, ZAMEK, DUISBURG, OKLEPIEC, HUSARIA, PLATFORMA, NEUCHATEL, NOGALES, GROTA OGRODOWA, OGNISKO, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, LIKTOR, MIĘKKOŚĆ, MUCHA, CUXHAVEN, FASCYNATOR, DYSPLAZJA NEREK, PERTA, EGOISTKA, KRYKIET, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, EOZYNOFIL, GRUBOSKÓRNOŚĆ, KWAS, PIN, FAKOEMULSYFIKACJA, BLOK, DIABEŁEK, ENSCHEDE, PRAWO BERNOULLIEGO, SAMBENITO, HOSTIA, HAK ABORDAŻOWY, ŚLEPOTA KOROWA, PRZEMIENNIK, OKRZOS, KROWA MORSKA, BRINDISI, CZAS NIEOZNACZONY, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, ECHOGRAFIA, SWOJAK, SEMAFOR, SĄD KONSYSTORSKI, WYLOT, HAJDAMAK, SOS MALTAŃSKI, AUT BRAMKOWY, RUDNIK, EDIRNE, KAPLICA LORETAŃSKA, KARMIAK, ŁYŻKA DO BUTÓW, SERENADA, KARTKA, GLIN, SALTEN, AGREGATY MONETARNE, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, KOLASA, KORONA DROGI, AMULET, TRAWA, KUPON, PODBIERACZ, ABAJA, JĘZYK, DRABINKA POŻAROWA, WCINAK, SPINAKER, WIZJA, DZIEŃ DOBRY, DŹWIĘCZNOŚĆ, TELEDETEKCJA, SMOLEJ, PATYNKA, CIĄGNIK ZRYWKOWY, PRZEBITKA, MALARSTWO SZTALUGOWE, REWITALIZACJA, BOOROOLA, PROCES CHEMICZNY, RICERCAR, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, ADIDASEK, AGREGATY PIENIĘŻNE, SZPILKA, JAZZÓWKA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, SUKNIA A LA POLONAISE, KORNWALIJSKI, GWIAZDKA, ŚWIECA, MATERIALNIA, MINIGOLF, PRZEGLĄDARKA, LIST PRZEWOZOWY, JOŁOP, NOŻOWNICTWO, ZŁOŻE GRUNTOWE, BRAS, KROSNA, MACZUGA SKALNA, KIRASJER, KARAWELA, GARKOTŁUK, DYSKALKULIA GRAFICZNA, MONK, FUNDUSZ PREWENCYJNY, TOR, ZBROJA KRYTA, TANIEC, WIDZENIE PRĘCIKOWE, WOLEC, WOLICA, CZOPEK, GŁOWA DOMU, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ZEWNĘTRZE, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, BUKSA, INTERMEZZO, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, DEFLEKTOR, MELODRAMAT, KOŹLAK PSZENICZNY, DOMOWOJ, GALETA, KOŁOMNA, PSZCZOLINKI, PALMA, IZDEBNIK, PLAC ZABAW, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, RAKI, MASZYNA ŻNIWNA, WODA GULARDOWA, POJAZD KONNY, REKTORAT, WARGA, KARTAUNA, WELUR, FLESZ, PALISADA, IZBORSK, WYCISKANIE SZTANGI, FERRIMAGNETYZM, BRZUSZEK, LITERATURA KONSPIRACYJNA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, GRA W CIEMNO, GALEOTA, ROZPRZA, BIDUL, DOBRE RZĄDZENIE, GOŁĄBEK, BUT, OŁTARZYK, WOLANT, KURA DOMOWA, KERKRADE, CHAŁUPNIK, HOMOMORFIZM, BOTFORT, KUNICE, SPÓŁKA HOLDINGOWA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, DZIEŃDOBEREK, ŻEGLUGA POWIETRZNA, CHIŃSKOŚĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, BAWÓŁ, DZIEŁO ROGOWE, PRZEDMIOT PRACY, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, KOMPANIA HONOROWA, KOTURN, DOLMAN, TURKI, MŁYNEK, WOAL, TEMPERATURA ROSY, TOM-TOM, AMAZONKA, TARTAN, CZUŁEK, SKALA MERCALLEGO, MYDELNICZKA, ALUMINOGRAFIA, ZAKŁADZINY, KANONADA, SYMBOL NIEOZNACZONY, KURP, COKÓŁ, KAMASZ, NUNCJUSZ, CYKLOTYMIK, PRALNIA CHEMICZNA, HETMAN, OBSZCZYMUR, ŚNIEGOWIEC, RAKI, EFEKT JOJO, GOUROCK, LEJNIA, LUDWINÓW, ORGANKI, FROTTE, KOLA, WOAL, NIT, BAJZELMAMA, STRÓJ DWORSKI, NORBLIN, PAN, PRZYZBA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, CHIPPENDALE, GOLFIK, PODPINKA, PĘCHERZ PŁODOWY, IRYGATOR, UNIA PERSONALNA, TOWARZYSTWO, HABIT, TARYDA, TRAPOWY, KARTA OBCIĄŻENIOWA, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, WILK PSZCZELI, POTENCJAŁ DZETA, DELFIN CIEMNY, KOŁTRYNA, METODYŚCI, ŻYŁKI, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, KONTENEROWIEC, ?ERODA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUT Z GRUBĄ PODESZWĄ, ZAKŁADANY NA MIĘKKI PANTOFEL PRZY WYCHODZENIU Z DOMU NA ULICĘ, NOSZONY OK. XI-XVIII W się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUT Z GRUBĄ PODESZWĄ, ZAKŁADANY NA MIĘKKI PANTOFEL PRZY WYCHODZENIU Z DOMU NA ULICĘ, NOSZONY OK. XI-XVIII W
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATYNKA but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATYNKA
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w (na 7 lit.).

Oprócz BUT Z GRUBĄ PODESZWĄ, ZAKŁADANY NA MIĘKKI PANTOFEL PRZY WYCHODZENIU Z DOMU NA ULICĘ, NOSZONY OK. XI-XVIII W sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - BUT Z GRUBĄ PODESZWĄ, ZAKŁADANY NA MIĘKKI PANTOFEL PRZY WYCHODZENIU Z DOMU NA ULICĘ, NOSZONY OK. XI-XVIII W. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x