MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALEC to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALEC

WALEC to:

bryła geometryczna ograniczona powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej (na 5 lit.)WALEC to:

bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków (na 5 lit.)WALEC to:

przedmiot o kształcie walca kołowego prostego (na 5 lit.)WALEC to:

element maszynowy mający kształt walca, na którym osadzone są inne elementy (na 5 lit.)WALEC to:

maszyna do zagęszczania różnych rodzajów gruntów podłoża i nawierzchni przy budowie i remoncie dróg, lotnisk itp (na 5 lit.)WALEC to:

prasa walcowa do walcowania skór (na 5 lit.)WALEC to:

do ubijania nawierzchni drogi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.102

TRESER, PRZEDGRODZIE, PAKIET, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KOLOR OCHRONNY, GAZOWNIK, HARPUN, KWAS BEZTLENOWY, KRAMARZ, FILEMON CZARNOLICY, SZCZUR TUNELOWY, PILATES, PARAPECIK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZAINTERESOWANY, UCHO, ANIOŁEK, TWIERDZENIE PETTISA, GOŁĘBIE SERCE, ŁYKACZ, AZULEN, ŻYCZLIWY, FILEMON BIAŁOSZYI, BENZYNA CIĘŻKA, POSIADY, TURAS, CLERK, GILOTYNA, DEKONCENTRACJA, LESER, MOC WYTWÓRCZA, MUFKA, DRONT, UKŁAD MINIMALNY, GASTROENTEROLOGIA, STROFANTYNA, FORDON, PODGLĄD, FUNT-SIŁA, DOROSŁOŚĆ, HOLOGRAM, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, BRUDNIAK, OKRES ZALICZALNY, POTI, LISTOWNICA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ERGOMETR, MACICA, OGÓR, HARCMISTRZ, HEMOCYT, OSTRUŻYNY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, CHOREG, CZERPNIA POWIETRZA, SPRAWDZIAN, SZATA TYPOGRAFICZNA, GRACZ, KOMISJA MAJĄTKOWA, MARKIZETA, LITERATURA WAGONOWA, KARMIDEŁKO, PREPER, LAUFER CZARNOPOLOWY, AKREDYTACJA, ANONIMIZACJA, DEZASEMBLER, SAMPEL, SZPADA, CHLEB PYTLOWY, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, PRĄD FARADYCZNY, KAMIKAZE, NAPAŚĆ, REEDUKATOR, MARKA, GRZYBY LĘGNIOWE, URZĄD SKARBOWY, WYBITNOŚĆ, MATERIALNIA, OPŁATA WINIETOWA, STRYJ, REEDUKATOR, ŁAKOMY KĄSEK, BARWA OCHRONNA, KAFAR, EDIRNE, ZAŁAM, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, PLIK WSADOWY, MANATKI, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, MINIWAN, KOMENDATARIUSZ, UKŁAD ODOSOBNIONY, TRÓJBOISTA SIŁOWY, POJEDYNKA, ŚLIZGAWKA, FILM ODWRACALNY, GAROWY, WIOLONCZELA, SYMBOL NIEOZNACZONY, NATARCZYWOŚĆ, TANIEC, MASKA, DRZEWO, OGNISKO, LEKTOR, KRĄŻENIE OGÓLNE, POGROBOWIEC, ROK JUBILEUSZOWY, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, SPÓLNIK, FRESCO, CHEMOAUTOTROF, WIRUS, PÓŁANALFABETA, UPŁAWY, WITELLARIUM, MONOSTYCH, LANGLEY, GIEMZA, PRĄTEK, BRONCHOFIBEROSKOPIA, AKSAMITKA, ROŚLINA DARNIOWA, LODOWIEC ZBOCZOWY, TURYSTYKA KONNA, TURZYCA, ZAPYCHACZ, PODWÓJNY AGENT, HOL MIĘKKI, SKARB, CZAMBON, RAJOKSZTAŁTNE, KOMEDIANT, TEREN ZAKRYTY, HELIOMETR, KRĄŻENIE OBWODOWE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, POLITYKA LEKOWA, KABOTYN, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, REFERENDARZ, MASZYNA TŁOKOWA, INSTRUMENT, ŁYKACZ, ASFALTOGUMA, POPRZECZNICA, FIGURACJA MELODYCZNA, RYZYKO KONWERSJI, DRUCIARZ, PARTYJNY, WĄŻ, KAPLICA PRZYCMENTARNA, POPELINA, KURIA DIECEZJALNA, PRZERYWKA, ZWROT, SER TRAPISTÓW, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, MIKROFILTRACJA, NAROWISTOŚĆ, BLACK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, PURPURA, SNAJPER WYBOROWY, KLAPA, DIODKA, PUNKT POMIAROWY, PACZKA, JENISEJSKA, KOSTKA, KOŁOWROTEK, KONTRAST DYNAMICZNY, FILTR CYFROWY, SIEĆ NIWELACYJNA, BERLINA, ALARM POWODZIOWY, TELIGA, CHOROBA CAROLEGO, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, ŚWIETLIK, LIKTOR, POKREWNA DUSZA, PROTOGNATOZAUR, TARTAN, APOSTATA, ETIOPSKI, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, KOLOKACJA, ORGANKI, PERON, KONDENSATOR FLUIDÓW, KOSTNIAK KOSTNINOWY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, REALIZM MAGICZNY, SZMATA, ŚLEPOTA KOROWA, CSONGRAD, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KONSULTANT, OKOP, KROWA, ZŁOŚLIWOŚĆ, CHLEB SITKOWY, KREOL, STARY, STONÓG MYSZATY, POLIGAMISTA, SKUWKA, POMPA CIEPŁA, WSPÓŁUCZEŃ, KLASA ZEROWA, ZBÓJNIK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, FILM TRAGIKOMICZNY, NAWÓJ, ŁĘG OLSZOWY, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, KORONA, DOŻYWOCIE, WALEC PARABOLICZNY, MALECHOWO, DOWCIPNIŚ, SPECJALIZANT, KOMPENSATOR CIEPLNY, URZĘDNIK DWORSKI, CHARAKTERYSTYKA, CUDOWNY OWOC, BRZECZKA PIWNA, ALUMINIUM, GOSPODARKA RABUNKOWA, ŁATEK, CYNKOTYPIA, COOL JAZZ, DROGA WEWNĘTRZNA, TARPAN, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, SZYFER, NADAKTYWNOŚĆ, OSŁONA, LUNETA, WIEŚ, PIERWSZAK, LIBERALIZM SOCJALNY, SELSYN, COTELE, ZASZCZEPKA, BODY PAINTING, BALATA, PRAKTYCZNOŚĆ, ARCTG, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PRZESIEK, WICIOWIEC, TOPIK, JON CENTRALNY, COKÓŁ, MOTYW, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, TYBERIADZKIE, BATON, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, JUCHT, KLINKIER, SER EMENTALSKI, POLIAMID, TUNIKA, RIKSZARZ, RUTYNIARZ, GÓWNOZJAD, LIZAK, KRYSTALOMANCJA, STARY KOŃ, KOD WYWOŁAWCZY, MEGATONA, KANONISTYKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, INSTALLER, CHORĄŻY, HAZARDZISTA, SZALBIERZ, WORECZEK ŁZOWY, KAPAR, PRZYLEPNOŚĆ, KOLABORANT, PLACOWY, TROICK, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, BUKOWIANIN, BARANI ŁEB, NOWA MIOTŁA, ŁAMARKA, CHLEB KLASZTORNY, PONCZ, ?KAPILARNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALEC maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALEC
maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast