MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALEC to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALEC

WALEC to:

bryła geometryczna ograniczona powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej (na 5 lit.)WALEC to:

bryła geometryczna powstała w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków (na 5 lit.)WALEC to:

przedmiot o kształcie walca kołowego prostego (na 5 lit.)WALEC to:

element maszynowy mający kształt walca, na którym osadzone są inne elementy (na 5 lit.)WALEC to:

maszyna do zagęszczania różnych rodzajów gruntów podłoża i nawierzchni przy budowie i remoncie dróg, lotnisk itp (na 5 lit.)WALEC to:

prasa walcowa do walcowania skór (na 5 lit.)WALEC to:

do ubijania nawierzchni drogi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.102

FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, PUDEL, KONSTYTUCJA, AUTONOM, PLEBEJUSZ, POPRZECZKA, BABKA, ZAKRĘT, RUMIANEK, PLAYER, KANCER, URLOP RODZICIELSKI, OFIARODAWCA, KAPISZONOWIEC, GALOPANT, MIECZ, WALEC, SILNIK DOLNOZAWOROWY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, GÓROŁAZ, PONTYJSKI, WYWROTOWIEC, MENEDŻER LINIOWY, LAMERSTWO, IZOMER OPTYCZNY, AKCJA AFIRMATYWNA, ŁĘGOWO, PRÓŻNIAK, MYDLARZ, PĘPEK, STADNIAK SIWOGŁOWY, AEROB, SZALENIEC, CHOROBA OGUCHIEGO, PIANOGUMA, BLACHOWNICA, KONTROLKA, DIETA ASPIRYNOWA, UKŁAD URBANISTYCZNY, PLAC ZABAW, POKUŚNIK, KLUCZ SESYJNY, MOHER, CHŁODNIK, TROISTOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, ANALIZA PORTFELOWA, PROSUMENT, BOJOWIEC, KOTWICA, NEUCHATEL, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ŚW. METODY, PRZYPRAWY KORZENNE, GRUNGE, ANALIZA FUNKCJONALNA, GIGAPARSEK, MUSZTARDÓWKA, BRZUSZEK, OKRĘT NAWODNY, BUŁAWA, SZAJBUS, KOLCZATKA, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, HARPUN, CHŁYST, ZAPRZĘG, SILNIK TURBOODRZUTOWY, KAWERNA, SPRAWDZARKA, MANIPULATOR, WZNOWICIEL, HWOZDOWNIA, AROGANT, ROZGŁOSICIEL, POTENCJAŁ ZETA, NAKŁADKA ASFALTOWA, SYSTEM SYMBOLICZNY, PRZYWODZICIEL, DYPTYCH, OFFSET, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, KOSZYCZEK, ALEKTROMANCJA, CHEMEX, PILARKA, INSTALLER, KRUCHOŚĆ, SONDAŻ, ZAJĘCZE GRUSZKI, DRES, PSI FIGIEL, MIODOJAD CIENKODZIOBY, GRUSZKA, UZBROJENIE, URLOP TACIERZYŃSKI, SUCHY TYNK, TOPIK, KOLOR PEŁNY, COMPLUVIUM, MARSZ, SISAK, KOŁOWRÓT, LASKOWANIE, MAXIM WZ. 08, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ASPOŁECZNOŚĆ, WSZYSTKOWIEDZĄCY, CURRY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, METYLDOPA, ŻWIR, DEKORTYKATOR, DROGOMISTRZ, POMROCZNOŚĆ JASNA, OKRES ZALICZALNY, UPŁAWY, OTWÓR DRZWIOWY, KROWA, GASKOŃCZYK, POCHYLNIA, MIÓD SZTUCZNY, SKOWA, BIFFA, ZWYCIĘŻONY, JASION, DEMISEKSUALISTA, AMFIBIA, METATEKST, PROFESOR, TWIERDZENIE PETTISA, DON KISZOT, METRYKA, ZAMEK, OBŁUDNIK, UŁAN UDE, SZCZEROŚĆ, WÓŁ, KETOKSYM, CIĘŻAR, ZARZĄD, CITRONELLA, MACERAT, HAZARDZISTA, SZTUKA EGEJSKA, GRZECH CIĘŻKI, WYKRZYKNIK, ANTYUTOPIA, PSIA MINA, CASUAL, SZWAJCER, ŚLAD, HULA, OWOC ZŁOŻONY, OCZKO, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PRZYBYSZ, MALINA ZACHODNIA, BARWIARKA ZWROTNA, ZDOBYWCA, GLORIA, ESENCJALIZM, FRYGORIA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, OKRUSZEK, FILEMON SZARY, TYNK SZLACHETNY, KAMERDYNER, GŁOSICIEL, PODTRZYMKA, TYTANOZAUR, DYSZA, SAKSOŃSKI, PAŃSTWO POLICYJNE, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, DOJRZAŁOŚĆ, ACZYŃSK, KSIĘGA HIPOTECZNA, MAJSTER, TACZKOWY, SWIFT, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, ZWIERCIADŁO, ASESOR, SMRODEK, ARSZYN, DYL, BIEDACZKA, AKOLITA, BOOROOLA, PYTAJNIK, TERMINARZ, MEGHALAJA, BASISTA, KRYSTALOMANCJA, ASYLABIZM, PRECEPTOR, SOKOLNIK, KLIENT, HOLLINA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, IMMUNOGLOBINA A, PIESZY, MONASTER, CHEMOAUTOTROF, HETYTA, CZESALNIA, PUSZKARSTWO, TRAPOWY, INŻYNIER, DEBLISTA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, JĘZYK IZOLOWANY, SREBRNY MEDALISTA, KOMPLEMENTARIUSZ, UCZUCIE, RZECZOWNIK POSPOLITY, KURS STAŁY, KOŁEK, ALT, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, ŁÓDŹ WIOSŁOWO-ŻAGLOWA, JĘZYK MANX, SZCZOTKA RYŻOWA, GWIAZDKA, KONSTYTUCJA, CZARNY CHLEB, NAPRAWICIEL, KONFIGURACJA, LUKIER, MISIEK, KWIATECZEK, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, DETEKTYW, CZART, GAZ OBOJĘTNY, ROZKŁADARKA, FILTR, ŻARTOWNIŚ, HAK, GETRY, FOSA ORKIESTROWA, SPECJALNY, ŁĄCZNIK, NUBUK, IZDEBNIK, WALEC ELIPTYCZNY, BULIONER, ANASTYLOZA, ŚMIECH, KARCYNOGEN, ANEROID, WIZJER, WĄŻ, NIEOSTATECZNOŚĆ, KASABA, BOMBA, POPĘDLIWOŚĆ, METODA TERMICZNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, TRACHEOTOMIA, SEMAFOR, ŁAJDACKOŚĆ, BUKSA, GACEK WIELKOUCH, POJAZD ZAPRZĘGOWY, AKREDYTACJA, ZMYWACZ, DAR, MASZYNA KUGLERSKA, WYDERKA, WELUR, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, FILOLOGIA WŁOSKA, CHWYTNIK, WEKTOR WAHADŁOWY, ZASADA, HISTOPATOLOGIA, NIANIA, ZŁOTY MEDALISTA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, SUPERWIZJA, GAROWY, PARTYJNIAK, PROGRESISTA, BIZNESMEN, POSAG, GOUROCK, NIEMY, WISIOREK, DYNAMITARD, FIOLET WZROKOWY, WORECZEK ŁZOWY, ?SOFISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALEC maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALEC
maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, który ugniata i wyrównuje podłoże (na 5 lit.).

Oprócz MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA UŻYWANA PRZY BUDOWACH DRÓG, WYPOSAŻONA W CIĘŻKI WAŁEK, KTÓRY UGNIATA I WYRÓWNUJE PODŁOŻE. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x