URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA I GROMADZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH (NA JEDNEJ ELEKTRODZIE DODATNICH, A NA DRUGIEJ UJEMNYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA to:

urządzenie służące do wytwarzania i gromadzenia ładunków elektrycznych (na jednej elektrodzie dodatnich, a na drugiej ujemnych) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA I GROMADZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH (NA JEDNEJ ELEKTRODZIE DODATNICH, A NA DRUGIEJ UJEMNYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.151

KANON, SANCTUS, WIBRATOR, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, RURA KUNDTA, PRZEWÓD KOMINOWY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, GRAFOSKOP, ENERGOELEKTRYKA, MLEWNIK, IMAM, PARASZA, ANALIZA SPEKTRALNA, RURMUS, KONFIGURACJA, JEDWAB OCTANOWY, KOŚCIÓŁ, AUTOMAT, NASTAWNICA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, WISZER, KLEPAK, ŻÓŁW NOROWY, LICZARKA, EKSPRES DO KAWY, MASZYNA ENERGETYCZNA, RĘKAWICA, KORZEŃ, APARAT WYLĘGOWY, DWUNASTAK, REGULATOR POGODOWY, FIORYTURA, DRUK AKCYDENSOWY, KOLUMNA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, MIODARKA, REFULER, REWOLWING, BIDET, TRANSPORTEREK, HAMULEC, KOCIOŁ, MIKSER, NACZYNIE OZDOBNE, PROWINCJAŁ, PRASA, DOK, SĘKARKA, PRZYRZĄD POMIAROWY, EPOKA KAMIENIA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, OPARIN, POJAZD, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, ZWIJACZ, WIATROWSKAZ, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, HALLOTRON, SPRZĘT MECHANICZNY, KOMBAJN, SYMETRIA, ATRITOR, ŁAZIK, PLOTTER, ALGOMETR, SUBSTYTUCJA, STATECZNIK, HOMINIDY, ŚLIZG, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, GÓRKA, BOROWNIA, RYNEK PRACY, ELEKTRORECEPCJA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, BRUDOWNIK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, WENTYL, KOPARKA, FEMTOSEKUNDA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, INSIMBI, KOMBAJN ROLNICZY, REJESTR, SEMAFOR, PŁAWKA, ZAMIANA, UNIFIKACJA, PRZEWODZIK, KAMERTON CHROMATYCZNY, KOPARKOŁADOWARKA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, MIESIĘCZNICA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, MASZYNA ROTACYJNA, TALERZ, KOPIARKA, KESON, MŁYNEK, INKUBATOR, BEZDOTYKOWIEC, KLESZCZE, KOPACZKA, ŻAKARD, MANIFEST, WALEC, WOŁOCH, SŁUCHAWECZKA, MINUTA ŚWIETLNA, WŁĄCZNIK, ZBIERALNIK, STATEK WODNY, ZAMRAŻARKA, BROKAT, KONDYCJONER, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KLAPS, POMPA PRÓŻNIOWA, SKIF, MUZYKALIA, BACHUS, PRZEWOŹNICTWO, LINOTYP, SYFON, PIAT, OCZYSZCZACZ, ELEKTROKINEZA, REAKTOR, KATAPULTA, SLIP, SKIFF, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, NAPĘD, PRZEPLOTNIA, PAŁECZKI NAPIERA, LICZARKA BANKNOTÓW, PAMIĘĆ, KORDON, MŁYNEK DO ODPADÓW, KOLEKTOR, PARNICA, KLIPS, POSKROM, KATAPULTA, ŁZAWNICA, SEKSISTOWSKOŚĆ, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KOMP, FILIACJA, POMPA CIEPŁA, PARA, WILK, REGENERATOR, PĘTLA, DZWON, PŁOTEK, POŻYCZKOMAT, URZĄDZENIE RTV, PŁYWIK, SAMOCHÓD, PRZEKAZIOR, OVERLOCK, WANIENKA, KIMOGRAF, BACYTRACYNA, MIMEOGRAF, SONAR, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, FILETA, MATA GRAWITACYJNA, WYPARZACZ, SINGLE MALT, ELEKTROMETRIA, KROSNO, SEGREGACJA RASOWA, ALTERNACJA JAKOŚCIOWA, MIKROFALA, UMYWALNIA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, SYSTEM, PARALALIA, KOWARKA, KAZALNICA, TELEGRAF MASZYNOWY, KONWERTOR, KOCIOŁ PAROWY, SPIROMETR, RUCHOMY CHODNIK, MASZYNA OTWARTA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, GŁADZIK, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, APARAT REGENERACYJNY, KIELISZEK, PAKULARKA, ASNYK, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, HENRYK IV, PATELNIA, RIKETSJE, STOPA KWADRATOWA, PRZERÓBKA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SZMELC, CUG, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, WIBRATOR, MECHANIZM KRZYWKOWY, KOLATOR, NACIECZENIE, HAMULEC WYLOTOWY, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, ROZKŁADARKA, ZRASZARKA, DZBANEK, WZORZEC UMOWNY, POJEMNIK, WSPORNICA, PARCH, DACHÓWCZARKA, SERIA, PANASONIC, SURDYNA, MASOWIEC, BIEŻNIA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, SUBSTYTUCJA, MONITOR, PRZĘDNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WIERTARKA, ŁADOWARKA, PRAWO COULOMBA, NYLON, NIEPOROZUMIENIE, LICZBA, MASZYNA TŁOKOWA, REPULSOR, FORMIERKA, BUTYRKI, DALEN, SKANER 3D, PLOTER, MŁOT, KASETA, TALERZ, NADAJNIK, CECHOWNIK, CHWYTACZ, MAŚLNICA, SIERPIK, TORBACZ, BINDOWNICA, WIATRACZEK, DELEGACJA USTAWOWA, BALIA, OBDZIERACZ, FUMATOR, KUCHENKA, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, PODWIĘŹ, DZIADEK DO ORZECHÓW, PIASECZNICA, ŚCISKACZ, FALAKA, KORONKARKA, MINIMUM SOCJALNE, ZBIORNIK, SPYCHACZ, UNIKAMERALIZM, BARWIARKA ZWROTNA, KROSOWNICA WIZYJNA, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, CZAJNIK, WIDEOMAGNETOFON, CUG, DAKTYLOGRAFIA, ROZGAŁĘZIACZ, OSOBOWOŚĆ MNOGA, KACZKA, ODSADKA, W, RÓWNIA, DESTYLATOR, SAMOCHODZIK, TŁOCZARKA, KAFAR, BECZKA ŚMIECHU, MASZYNA OSADOWA, SNOWARKA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, ELEKTROLIZER, PORĘCZ, ZAMEK, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KADŹ ZACIERNA, GRZAŁKA, ?ŁUPACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA I GROMADZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH (NA JEDNEJ ELEKTRODZIE DODATNICH, A NA DRUGIEJ UJEMNYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA I GROMADZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH (NA JEDNEJ ELEKTRODZIE DODATNICH, A NA DRUGIEJ UJEMNYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA urządzenie służące do wytwarzania i gromadzenia ładunków elektrycznych (na jednej elektrodzie dodatnich, a na drugiej ujemnych) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA
urządzenie służące do wytwarzania i gromadzenia ładunków elektrycznych (na jednej elektrodzie dodatnich, a na drugiej ujemnych) (na 23 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA I GROMADZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH (NA JEDNEJ ELEKTRODZIE DODATNICH, A NA DRUGIEJ UJEMNYCH) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO WYTWARZANIA I GROMADZENIA ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH (NA JEDNEJ ELEKTRODZIE DODATNICH, A NA DRUGIEJ UJEMNYCH). Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x