WIRNIKOWA; MASZYNA O OBROTOWYM RUCHU ORGANU ROBOCZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ROTACYJNA to:

wirnikowa; maszyna o obrotowym ruchu organu roboczego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIRNIKOWA; MASZYNA O OBROTOWYM RUCHU ORGANU ROBOCZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 668

KRA LODOWCOWA, MOC, KOCIOŁ EWORSYJNY, PRZYŚPIESZENIE ZIEMSKIE, SERW, POMPA OBIEGOWA, MOBILEK, KORZONEK, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA OBLEWNICZA, PAKULARKA, EKSKAWATOR, PIKÓWKA, WAHADŁO, PRZESIEWACZ, EKLIPTYKA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, CZK, ROZMACH, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, CZOŁO LODOWCA, AUTOMAT LOSOWY, DEPTAK, AKT ADMINISTRACYJNY, SPRAWDZARKA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, MASZYNA ŻAKARDOWA, HAMULEC OBROTOWY, HUSYTA, JEDNORĘKI BANDYTA, MECHANIKA NIEBA, GELDERLÄNDER, TWÓR, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, WIALNIA, MECHANIZM KIEROWNICZY, SORTER, NEFOSKOP, PĘCINA, JASIR ARAFAT, TURÓWKA, PUNK ROCK, KASKADYZACJA, CZYSZCZARNIA, ODBÓJ, PERLAK, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KOSIARKA, ŻAKARD, MIĘKKOŚĆ, KUTER, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, PRASA, PORUSZENIE, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, UKŁAD JEZDNY, BALANSJER, WIROSZYBOWIEC, ZASTÓJ, MASZYNKA STEROWA, ODDZIAŁ RAJDOWY, DYNAMIKA, CZYSZCZALNIA, CZŁON ODWRACALNY, DEKORTYKATOR, MASZYNA ROLNICZA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OBRÓT WSTECZNY, HYDROMETRIA, MASZYNA FORMIERSKA, ABERRACJA, GRONINGER, HACKNEY, PODBIERACZ POKOSÓW, STRAŻ GRANICZNA, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, WSPORNICA, MASZYNA LICZĄCA, KOMBAJN ZBOŻOWY, WYCIĄGARKA, OSPAŁOŚĆ, TRENER, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, ABOLICJONISTKA, NOŚNIK, MONTANISTA, CZESALNIA, KULT CARGO, KUC HACKNEY, KOPARKOŁADOWARKA, POMPA CIEPŁA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, RONDO KOMPAKTOWE, MASZYNA DYDAKTYCZNA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, MAGLOWNICA, ADHD, KOLATOR, SZYPUŁA, TEOZOF, ŻNIWIARKA, MASZYNA, PERTURBACJA, EKOLOG, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PASMO, CYKLON, MASZYNA, OWOC RZEKOMY, PIRACTWO, DROGA KRAJOWA, ANARCHISTA, SELSYN, WIDZENIE OBWODOWE, POLE MAGNETYCZNE, POCHYLNIA, W, DROGA MAGISTRALNA, ŁUK NOCNY, ANARCH, DIAFANOSKOPIA, SNOWARKA, DEWOLUCJA, OWIJARKA, KIERUNKOWSKAZ, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, GWINT POCIĄGOWY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, NAWRÓT, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, BAŁAGULSZCZYZNA, PARALIŻ, WILK, TRYJER, BEZRUCH, UTC, ULICA, DACHÓWCZARKA, BAŻAN, POSYBILIZM, PODBIERACZ, ERLANG, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, ODRZUT, ŚRUTOWNIK, MLEWNIK, KOMBATANTKA, TRAWERS, GIĘTARKA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, CHEMOATRAKTANT, KORELACJA ELEKTRONOWA, ORGANKI, KOMBAJN GÓRNICZY, SKRZYDEŁKO, KATAR, LEADER, DMUCHAWA, SZMELC, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, SZUM TERMICZNY, ROSYJSKA RULETKA, ENERGIA, MASZYNA ROBOCZA, EROS, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KLIN, CZUWAK AKTYWNY, BROŃ, BALISTYKA, KOMBAJN ROLNICZY, HORMON LOKOMOCYJNY, SHOARMA, SĄD, ANTYCYKLON, TOKARKA KARUZELOWA, SZYBKOŚĆ, WSKAZANIE LOKALIZACYJNE, WOLNOŚCIOWIEC, PRĘDKOŚĆ, KOŁOWRÓT, LIDER, REKOLEKTA, MASZYNA INFORMACYJNA, KODEKS DROGOWY, KROSNO, WATERPROOF, KUSKUTA, CZEKA, BLUZA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, DECROLY, POJAZD NIENORMATYWNY, MASZCZYK, INTERCEPTOR, AUTONOM, KOŁO, SILNIK WIATROWY, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, PROMENADA, ZATRZYMANIE, AERODYNAMIKA, GROMADKARZ, ŚCIANKA, MASZYNA ANALOGOWA, NIEDOCZYNNOŚĆ, ŚCIANA, HAJDAMAKA, RAMIĘ, CHOROBA SCHILDERA, ZATOR, SILNIK, MASZYNA TŁOKOWA, ZWROTNIK, PROSTOWÓD, RÓWNIA, URZĄD CENTRALNY, KUTER, MLEWNIK, PILARKA RAMOWA, POWOLNOŚĆ, NAWRÓT, ŻEGLOWNOŚĆ, MIESZACZ, ROLBA, DEGA, DRGNIENIE, FREZARKA GLEBOWA, PĘTLA, AERODYNAMIK, MOSTOWNICZY, PĘDNIK CYKLOIDALNY, WARIACJA, PIRAT, MYOLOGIA, LEŻNIA, BIAŁA KRWINKA, OFFSET, PILOT, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SZYNOBUS, MASZYNA INDUKCYJNA, WYBIEG, RASKOLNICY, SIŁOWNIK HYDRAULICZNY, JUTRZYNA, KOŃ BUDIONNOWSKI, WÓZ ASENIZACYJNY, KRYTERIUM ULICZNE, DYSKRECJONALNOŚĆ, SSANIE, CIĄGNIK LEŚNY, MIESZACZ, EGZEKUTYWA, WIĆ, SOLIDARNOŚCIOWIEC, BROSZKO, OŚ KOSMICZNA, ASTROLOGIA NATURALNA, STOKER, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, WĘZEŁ KOLEJOWY, MASZYNA ENERGETYCZNA, PŁOZA, LINOTYP, KONSULTOR, ENERGICZNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, BENIGER, STANIĘCIE, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ORTOPEDIA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, PIRAT DROGOWY, LIBERTYN, MASZYNA ŻNIWNA, PILARKA, KOŁO JEZDNE, MASZYNA SAMOBIEŻNA, RZĘSKA, ZROBIENIE RUCHU, DROGÓWKA, HARMONIJKA USTNA, SCHRONISKO, PRĘŻNOŚĆ, MASZYNA PROSTA, ODBÓJ, SOLIDARUCH, PAS DROGOWY, NIERUCHLIWOŚĆ, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, MOBILIZACJA UCISKOWA, TURBINA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, GODZINA SZCZYTU, PRZEKŁADNIA, ?HUSYTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 668 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIRNIKOWA; MASZYNA O OBROTOWYM RUCHU ORGANU ROBOCZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIRNIKOWA; MASZYNA O OBROTOWYM RUCHU ORGANU ROBOCZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ROTACYJNA wirnikowa; maszyna o obrotowym ruchu organu roboczego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ROTACYJNA
wirnikowa; maszyna o obrotowym ruchu organu roboczego (na 16 lit.).

Oprócz WIRNIKOWA; MASZYNA O OBROTOWYM RUCHU ORGANU ROBOCZEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - WIRNIKOWA; MASZYNA O OBROTOWYM RUCHU ORGANU ROBOCZEGO. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x