MASZYNA ODPOWIEDZIALNA ZA WYCHYLANIE STERU NA STATKU (OKRĘCIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNKA STEROWA to:

maszyna odpowiedzialna za wychylanie steru na statku (okręcie) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ODPOWIEDZIALNA ZA WYCHYLANIE STERU NA STATKU (OKRĘCIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 716

KUK, JOL, KOLATOR, STERBRAMREJA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, KOSIARKA, KACZKA, GONDOLA, RURA GŁOSOWA, MASZYNA WIRNIKOWA, GIROSTAT, MARSEL, MASZYNKA, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, POMPA ŁYDKOWA, RUMPEL, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, SELSYN, WACHTOWY, SZTAUPLAN, MUSTRUNEK, NABIEŻNIK, KUBRYK, WYPORNOŚĆ, KUTER, PENTRA, SZKIELET, POKŁAD, MŁYNEK, MOSTEK, PRZECHYŁOMIERZ, ZAWÓR DENNY, SKAJLAJT, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, GIĘTARKA, DEK, MASZYNA TŁOKOWA, RÓWNIA, SZALUPA, SEJZING, KAPSUŁA POWROTNA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ŁAMARKA, ŁADUNEK, TRAWERS, KINGSTON, PEDAŁÓWKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ASTRONAWIGACJA, NADBUDOWA, KAPSUŁA RATUNKOWA, TONAŻ, KOLORÓWKA, RUFA, TRAP, PATENT, FORMIERKA, MLEWNIK, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KOMBAJN GÓRNICZY, DZIOBÓWKA, OCHMISTRZ, APOLLO, ZNAK TONAŻOWY, MAJSTER BUDOWLANY, ZŁAD, TRAWERSOWANIE, BARKA, ŚRÓDOKRĘCIE, WATERBAKSZTAG, TRAP, GNIOTOWNIK, MASZYNA UCZĄCA, PŁETWA, KOPACZKA, JEDNORĘKI BANDYTA, KIL, ALARM, PRASA, WAŁ, OFICER ŻEGLUGI, POMPA OBIEGOWA, RZECZNIK PRASOWY, SNOWARKA, JĄDRO, BOSMAN, AFTERPLK, ŁADUGA, ZAWIS, POKŁAD ŁODZIOWY, KURS, SZTAG, HALS, TITOW, LOTNIK, DRĄŻEK STEROWY, LOG, JUT, APSEL, PIKÓWKA, TRAP, LABIRYNT, RELING, DERYWACJA, GROTBRAMPADUNA, TOKARKA, ŁOPOT, KOFERDAM, WYTYK, LOKACJA, KOPARKA, TARGAN, OCHMISTRZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA INDUKCYJNA, PILARKA, BAK, WIALNIA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PODBIERACZ, SONAR, ARYMAŻ, ILUMINATOR, KLASA, CHOROBA MORSKA, CUMA, KADŁUB, KONSTRUKCJA NOŚNA, POKŁAD, WYCISKARKA, HIPOTEKA MORSKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, SZAS, POSZYCIE, MLEWNIK WALCOWY, KIL, KIPA, HULL, OBŁO, FLUITA, KOKPIT, PERYSKOP, ŚWIETLIK, KOTWICA ZAPASOWA, AGENCJA PŁATNICZA, RUDEL, NACZYNIE WZBIORCZE, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, FREZARKA GLEBOWA, KAPITAN, CIĄGARKA, PRODUCENT, ŁUPACZKA, ŻEBRO, COUPER, KABELGAT, DEK, NOK, KOMBAJN ZBOŻOWY, CYBORG, BURTA, KOWARKA, STACJA POMP, GRUPA, MŁYN, METACENTRUM, SEKSTANS, SUMATOR, ASTROORIENTACJA, ODLEWARKA, NADBURCIE, WODNICA, ZRĘBICA, DEJWUD, PĘDNIK AZYMUTALNY, PRZESIEWACZ, BARYŁKA, ŁADOWNIA, ROLBA, TRYMOWANIE, PRZENOŚNIK CIECZY, KOJA, GROBLA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PROTRAKTOR, KONŻUKATOR, IZBA ROZLICZENIOWA, WIMPEL, KLEJARKA, KET, MIĘDZYPOKŁADZIE, PILERS, STERBRAMSEL, STERBRAMSREJA, KADŁUB, DRYF, MIĘDZYPOKŁAD, KONTRASZOT, WÓZ ASENIZACYJNY, MESA, PŁATOWIEC, MASZYNA ROBOCZA, STEROLOTKA, MASZYNKA, HALSOWANIE, GROBLA, HOLENDER, CENTRUM OBRÓBKOWE, PŁETWA STEROWA, TRYM, BUKSA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KUSKUTA, DYSPOZYTOR, KORONKARKA, DMUCHAWA, TRYMER, KURSOGRAF, KLAPA, ORGANIZATOR, KAPSUŁA ZRZUTOWA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KABINA, PROM, KOMBAJN, KOŁOWRÓT, MASZYNA KOMUTATOROWA, TRYMOMIERZ, KALKULATOR NAWIGACYJNY, PLACÓWKA INTERWENCYJNA, DZIENNIK POKŁADOWY, ARMATOR, ŚRUBA NAPĘDOWA, PENTRA, SORTER, USTRÓJ NOŚNY, STRAŻ RYBACKA, MASZYNA INFORMACYJNA, FORPIK, ŻNIWIARKA, INTENDENTKA, INTERCEPTOR, KREDENS, CHRUNOW, PRZEWŁOKA, MASZYNA CIEPLNA, LUK, SZTORMLINA, MESA, WODOWANIE, KLARK, BLINDAŻ, MASZYNKA, STRAŻ ŁOWIECKA, POKŁAD RUFOWY, ROZRZUTNIK, TAKIELAŻ, MAŁŻOWINA, RICE, WĘŻLICA, DYBY, PLICHTA, MAGLOWNICA, EMBARGO, BOSMAN, POMOST, KĄT KURSOWY, WACHTA, OBŁO, LUK ŁADUNKOWY, OWERLOK, KOPARKA, LINOTYP, KORSARZ, KOMODOR, PŁATOWIEC, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KAMBUZ, KONTRASTER, DZIOBÓWKA, GROTSTENSZTAG, MASZT, NASTĘP, DRZEWCE, KUTER, MASZYNA DO PISANIA, WATERSZTAG, DRYF, SPYCHACZ, SHEPARD, KOMP, MASZYNA OBLEWNICZA, NOTIS, KLAR, MOCNIK, KAFAR, NIEWAŻKOŚĆ, ?MAGIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ODPOWIEDZIALNA ZA WYCHYLANIE STERU NA STATKU (OKRĘCIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ODPOWIEDZIALNA ZA WYCHYLANIE STERU NA STATKU (OKRĘCIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNKA STEROWA maszyna odpowiedzialna za wychylanie steru na statku (okręcie) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNKA STEROWA
maszyna odpowiedzialna za wychylanie steru na statku (okręcie) (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA ODPOWIEDZIALNA ZA WYCHYLANIE STERU NA STATKU (OKRĘCIE) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ODPOWIEDZIALNA ZA WYCHYLANIE STERU NA STATKU (OKRĘCIE). Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x