MASZYNA DO KRUSZENIA SKAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAMARKA to:

maszyna do kruszenia skał (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAMARKA

ŁAMARKA to:

maszyna włókiennicza do zmiękczania tkanin (na 7 lit.)ŁAMARKA to:

kruszarka szczękowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO KRUSZENIA SKAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 320

DZIEWIARKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, POLEWA PUSTYNNA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PEDAŁÓWKA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, GRZYB SKALNY, OVERLOCK, KLEPAK, KOPACZKA, MASZYNA DO SZYCIA, KLEJARKA, WAPIENNIK, KROSNO, MASZYNA OSADOWA, WYCIĄGARKA, ZIELENIEC, MASZYNA ENERGETYCZNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MASZYNA DO PISANIA, ŻUŻEL, EROZJA GLACJALNA, JEDNORĘKI BANDYTA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, MASZYNA CIEPLNA, BOWEN, KONTAKT, OSTANIEC KRASOWY, MINERALOGIA GENETYCZNA, SORBY, BROŃ, MASZYNA INDUKCYJNA, PODBIERACZ, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ŻAKARD, USKOK, GNIOTOWNIK, MASZYNA CIEPLNA, MLEWNIK, KOMBAJN ŚCIANOWY, OPYLACZ, MASZYNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, ROZRZUTNIK, METAMORFIZACJA, KROSNO, MOŹDZIERZ KASZARSKI, PIĘTRO, SUMATOR, NASTĘP, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, CIĄGNIK LEŚNY, KUTER, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, FORMIERKA, ŁAMARKA, SPRAWDZARKA, WIALNIA, TWARDZIEL, MAGLOWNICA, SORTER, ZSZYWARKA, MASZYNA ROLNICZA, PIRAMIDA ZIEMNA, OWERLOK, CYKL GEOLOGICZNY, PODBIERACZ POKOSÓW, KOPARKA, WILK, SILNIK INDUKCYJNY, GÓRY KOPUŁOWE, MASZYNA ŻAKARDOWA, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, ARYTMOMETR, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOMBAJN ROLNICZY, GIĘTARKA, SZCZELINA BRZEŻNA, MŁOT, FREZARKA KOPIARKA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, KORONKARKA, ŁUPACZKA, ODLEWARKA, WAŁ, KOMP, WILK, MURENOWATE, MASYW GÓRSKI, MIĘDLARKA, DACHÓWCZARKA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, GEORADAR, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, PRZESIEWACZ, AUTONOM, SILNIK ASYNCHRONICZNY, NOŚNIK, MASZYNA ROBOCZA, WIETRZENIE SOLNE, PRZELICZNIK, MŁOT, FREZARKA GLEBOWA, DEKORTYKATOR, KUŹNIAR, MASZYNA UCZĄCA, INTERCEPTOR, WALEC, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MOTARKA, CYKL SKALNY, ROZKŁADARKA, ŻNIWIARKA, PRASA, IMPRESJONIZM, DEZINTEGRACJA SKAŁ, POMPA OBIEGOWA, ODGAŁĘZIACZ, ŁUPEK TALKOWY, MASZYNA ŻNIWNA, KOLATOR, MASZYNA FORMIERSKA, ROLBA, OCHRA, KOPARKA, DMUCHAWA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, SELSYN, CZYSZCZARNIA, MŁOTKOWNICA, NIGGLI, MIESZACZ, GAZ ŚCIŚNIĘTY, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, EROZJA LODOWCOWA, PRÓG RZECZNY, POMPA CIEPŁA, KUTER, METAMORFIZM REGIONALNY, CEGLARKA, KRA LODOWCOWA, PILARKA RAMOWA, ŚWIDER, SIODŁO, MYLONITYZACJA, PORWAK LODOWCOWY, TUF, WYDMUCHIWACZ, KARTAUN, ODLEWARKA, KOSIARKA, METEORYT MARSJAŃSKI, TARCZA KONTYNENTALNA, PEDOSFERA, KOWARKA, TWARDE LĄDOWANIE, KAFAR, TRENER, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA WYPOROWA, SELSYN, CZESALNIA, PŁYN ZŁOŻOWY, TOKARKA, ŁAMARKA, LINOTYP, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, WYCISKARKA, WALEC, ROBOT, ŁADOWARKA, SKAŁA METAMORFICZNA, POPIÓŁ WULKANICZNY, PERLAK, MINERAŁ RELIKTOWY, PRASA, ŚRUTOWNIK, KOMBAJN, ZANOKCICA SKALNA, SKAŁA OSADOWA, MLEWNIK, MASZYNA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, RÓWNIA, TARCZA, PAKULARKA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, MAGIEL, WÓZ ASENIZACYJNY, SKAŁA WULKANICZNA, SKAŁA ILASTA, CIĄGARKA, ABRAZJA GLACJALNA, ANTYKLINA, EPILIT, KOMBAJN, CZYSZCZALNIA, PRASA, ŁAWICA SKALNA, PODBIJARKA TOROWA, MASZYNA INFORMACYJNA, KAPAR, ŁUPEK HORNFELSOWY, PORWAK, SNOWARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, HOWARDYT, MASZYNA OTWARTA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, RICE, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA DROGOWA, STOKER, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA TŁOKOWA, ROSA, OGNISKO MAGMOWE, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, ŁAMARKA, ALPINARIUM, ŚCIERAK, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, LÓD SEGREGACYJNY, KOWARKA, PIKÓWKA, ZACIERACZKA, TARCZA KRYSTALICZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA TURINGA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, AUTOMAT LOSOWY, KLIN, ZWIJARKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, MLEWNIK WALCOWY, SILNIK, ZAWAŁ, OFFSET, MŁYN, MASZYNA LICZĄCA, ENERGIA GEOTERMALNA, METAMORFIZM, PRZEWARSTWIENIE, KOŁOWRÓT, KOLORÓWKA, ZŁOŻE KOPALINY, MASZYNA WIRNIKOWA, MŁYNEK, KOMBAJN, CEMENTACJA, EKSKAWATOR, MASZYNA ANALOGOWA, MIĘDLARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, AUTOMAT, KUSKUTA, MASZYNA OBLEWNICZA, BARWIARKA ZWROTNA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ŁUPEK GRUZEŁKOWY, ROZPAD SKAŁ, MASZYNA KOMUTATOROWA, HOLENDER, ŚCINACZ ZIELONEK, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA PROSTA, KOPARKOŁADOWARKA, ŁAMACZ, COUPER, PRZĘDZARKA, DIAFTOREZA, WIETRZENIE ILASTE, METAMORFIZM WSTECZNY, RAFA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, TUF WULKANICZNY, MASZYNA SZWALNICZA, ORSELKA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, BUŁA, STOPKA, TRYJER, KRAS, PRALKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, OWIJARKA, SZMELC, FACJA, MIESZACZ, ?KOLATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO KRUSZENIA SKAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO KRUSZENIA SKAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAMARKA maszyna do kruszenia skał (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAMARKA
maszyna do kruszenia skał (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO KRUSZENIA SKAŁ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO KRUSZENIA SKAŁ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x