GEOLOG I PETROGRAF (1889-1955); PRACE POŚWIĘCONE PETROGRAFII SKAŁ OSADOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUŹNIAR to:

geolog i petrograf (1889-1955); prace poświęcone petrografii skał osadowych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEOLOG I PETROGRAF (1889-1955); PRACE POŚWIĘCONE PETROGRAFII SKAŁ OSADOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 397

ŁUPEK HORNFELSOWY, TUF WULKANICZNY, KARLIŃSKI, GAZ ŚCIŚNIĘTY, HOLMES, RUMFORD, KERN, MURILLO, HAHN, MARCEL, CURTIS, HEMPEL, MAJSTERKLEPKA, BROWICZ, PRACE KONSERWACYJNE, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, RUND, SZCZELINA BRZEŻNA, CHAVEZ, JEANS, ENESCU, JOSZT, DIAFTOREZA, LENZ, ŁUPEK TALKOWY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PALEOZOOLOGIA, CORNEILLE, ZUBER, PANEK, HANLE, KONTAKT, DONATI, JACOBI, POPIÓŁ WULKANICZNY, KONODONT, OCHRA, TŁOCZARNIA, MICHAJŁOW, KOPEĆ, WIETRZENIE SOLNE, BIAŁOBRZESKL, LAUE, GRZYB SKALNY, PECHSTEIN, FUCHS, ROUX, ZANOKCICA SKALNA, CZERSKI, RATOWNICTWO GÓRNICZE, RYBKA, LÓD SEGREGACYJNY, AUGER, GEOLOG GÓRNICZY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, BELLERT, KON, HEDLEY, BIOT, DEZINTEGRACJA SKAŁ, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, WAŁECKI, PRZEWARSTWIENIE, ŻUŻEL, OBRZĄDEK, COSER, FREUD, PRACE RĘCZNE, RENN, MOORE, RICHET, CHARLIER, KASZA GRANITOWA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, TARCZA, SOBIESKA, NOWACKI, MURENOWATE, JENTYS, KOSZEWSKI, WYCINANKA, METEORYT MARSJAŃSKI, UJEVIĆ, ANGSTROM, EPILITON, TARCZA KRYSTALICZNA, RAJNOW, BOWEN, EINSIEDLER, LISSA, PANCER, CHŁOPIEC, TWARDZIEL, REGAUD, KOROLEWICZ, ZŁOŻE, URBANIK, IMPRESJONIZM, JEDNOSTKA NAUKOWA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, MINERALOGIA GENETYCZNA, DOISY, WYNAGRODZENIE, KLEIN, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ARSENAŁ, LEIBL, MICHAJŁOW, FLEMING, PLACÓWKA NAUKOWA, USKOK, BRAUN, BAUME, KARRER, ECCLES, ADAMS, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, ŁUPEK GRUZEŁKOWY, PARKER, COCTEAU, RIVERA, RUSSELL, KRONOZAUR, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, SAKS, GEER, LAMB, DONATI, GRAETZ, SAIKO, METAMORFIZM WSTECZNY, LUPERKALIE, WIEN, BRACHET, POISSON, MERGENTALER, EIJKMAN, SCHIPA, BROGUE, AMORAITA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, HELLER, PIOTROWSKI, DOHRN, MONOD, HILLER, KOCHMAN, PRACE, SEWAK, HALL, GRIVET, SUSZKO, FACJA, GRYCHTOŁÓWK, CYKL GEOLOGICZNY, STREITT, ZIELENIEC, ŻUBR GÓRSKI, OHLIN, FONOLOGIA GENERATYWNA, ORSELKA, MEPROBAMAT, BARTA, ŚWIDER, WITKOWSKI, BALDINI, COULOMB, ZBÓJNICA KRWISTA, PORWAK LODOWCOWY, ROBOTY BUDOWLANE, CARREL, BLOCH, MINERAŁ SKAŁOTWÓRCZY, METAMORFIZACJA, MANN, BOWEN, PRACE, ŻURNAL, MAJTEK, PICONE, NEWCOMB, ALPINARIUM, IMPRESJONISTA, KONOW, HARASIEWICZ, STARK, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, BOVET, VELASCO, WSTRZĄS TEKTONICZNY, HUBBLE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, MYLONITYZACJA, CEMENTACJA, PORWAK, ZEEMAN, ŁAWICA SKALNA, PICON, JACHIMECKI, SACHS, DEHNEL, SCHMIDT, SEARLE, MARYJNOŚĆ, ZAWAŁ, SKAŁA MAGMOWA, TARCZA KONTYNENTALNA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, SORBY, LAMPE, OMŁOTY, SUMIE, SCHERING, HOBLER, BERG, LYELL, COTTON, TISCHNER, PODKOWIASTOGŁOWE, SIKORSKI, PRAŻMOWSKI, SMITH, BUCH, SKAŁA WULKANICZNA, OWEN, SAHA, COMPTON, BADIAN, POLEWA PUSTYNNA, POLAK, METAMORFIZM REGIONALNY, BOGNAR, MAZINI, TATE, FIESIENKOW, LEPKI, WIETRZENIE ILASTE, NIGGLI, OKOŃ, ASIEJEW, JANIK, STOKES, BARAN, TOROWIEC, NOWAK, FOWLER, BOWEN, PILTZ, KRAS, LORIA, ARDENNE, ANTYKLINA, CHAŁUPNIK, EROZJA GLACJALNA, KARONIN, GOETEL, OPOLSKI, NEGOCJACJE AKCESYJNE, PEDOSFERA, MONIZ, ROSA, VUJAKCIJA, EROZJA LODOWCOWA, KREUTZ, SKAŁA OSADOWA, ENERGIA GEOTERMALNA, MOORE, WAPIENNIK, RIST, HELLER, SKAŁA METAMORFICZNA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, PRÓG RZECZNY, RUSSEL, FISCHER, MINERAŁ RELIKTOWY, CLAUDEL, BOGUSKI, MINERSTWO, PIOTROWSKI, DUBOIS, TUKAWA, SIODŁO, FONTANA, LUGEON, BUDRYK, BONDI, CLARK, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ŁAMARKA, LUPERKALIA, ANDREWS, TAUBE, KONTYNGENT, MARKOW, WOJNAR, ISAJEW, CANNON, ?KRA LODOWCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEOLOG I PETROGRAF (1889-1955); PRACE POŚWIĘCONE PETROGRAFII SKAŁ OSADOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GEOLOG I PETROGRAF (1889-1955); PRACE POŚWIĘCONE PETROGRAFII SKAŁ OSADOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUŹNIAR geolog i petrograf (1889-1955); prace poświęcone petrografii skał osadowych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUŹNIAR
geolog i petrograf (1889-1955); prace poświęcone petrografii skał osadowych (na 7 lit.).

Oprócz GEOLOG I PETROGRAF (1889-1955); PRACE POŚWIĘCONE PETROGRAFII SKAŁ OSADOWYCH sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - GEOLOG I PETROGRAF (1889-1955); PRACE POŚWIĘCONE PETROGRAFII SKAŁ OSADOWYCH. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast