RODZAJ PELITYCZNEJ ZWIETRZELINY SKAŁ ALBO IŁÓW BOGATYCH W ZWIĄZKI ŻELAZA, WYKORZYSTYWANY JAKO NATURALNY, NIEORGANICZNY PIGMENT O BARWIE OD ŻÓŁTEJ DO BRĄZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCHRA to:

rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OCHRA

OCHRA to:

glinka do wyrobu farb (na 5 lit.)OCHRA to:

farba otrzymywana z glinki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PELITYCZNEJ ZWIETRZELINY SKAŁ ALBO IŁÓW BOGATYCH W ZWIĄZKI ŻELAZA, WYKORZYSTYWANY JAKO NATURALNY, NIEORGANICZNY PIGMENT O BARWIE OD ŻÓŁTEJ DO BRĄZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.014

POZIOMKA, ZDROJEK, HIP-HOP, UŚMIECH LOSU, PIESEK PRERIOWY, WAJGELIA, KWAS METAFOSFOROWY, TANTALIT, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, FENOLOGIA, PIEC WANNOWY, KMINEK INDYJSKI, IZBA POSELSKA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, PATOLOGIA NARZĄDOWA, KRYSTALIZATOR, DEKADENT, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ROZRZUTKOWATE, PREFEKTURA APOSTOLSKA, DUBELTÓWKA, WODNIAK, E 336, KABOWROT, MOHER, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KALLA, WĘŻOWNICA, DZIEDZICTWO, PIECZYWO CHRUPKIE, UGIER, REDYKOŁKA, LOKSAPINA, TALERZ, KONAK, ŁÓDKA, GRACILIRAPTOR, SKRZYNIA, MUSZKA, GAJNIK, PROSO, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, APACZ, MALOWIDŁO, TRAMADOL, ASAM, TUŁÓW, NIĆ, WZDĘTKA, GLOBUS, JIUJIANG, DEKSTRYNA, MIZOGINIA, CENTURIA, KOALICJA, MASZT ANTENOWY, BITKI, MORELA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, BANK DOMICYLOWY, HURTOWNIA, ROLADA, OLFAKTOMETRIA, ARNOTA, BAŁAMUTKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, MOCZARNIK, MĄTEWKA, CZAS, KUNINGAMIA CHIŃSKA, SCENA OBROTOWA, PAMPUCH, BÓG FILOZOFÓW, ŚRUT, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, SZEFELIN, KOSZULKA, SKAT, MIESZEK, PARARABDODON, PALCZYCHA, FALSET, PISZCZAŁKA WARGOWA, PAŁECZKA, PRZEKRASEK, CHLOREK POTASU, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, RODZAJ, ZLECENIE GIEŁDOWE, EKSPERTKA, CYTRYNIEC, GĄBKA, TROJAN, WOJSKA INŻYNIERYJNE, BAHARIAZAUR, TLENEK AZOTU, ŻÓŁTLICA, EKWIPAŻ, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, DYKTANDO, IMMELMANN, BOROWIK, ORLEAN, PĘPAWA, CEZURA, KONCENTRYK, KORNET, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, ŚWIADCZENIE, KREMÓWKA, TWÓR, LONT WOLNOTLĄCY, BAŁWOCHWALSTWO, PRÓBÓWKA, PODYPLOMÓWKA, TRIADA, METAL NIEŻELAZNY, OTRZĘSINY, METALIK, SZEŚCIAN, AKSAMITKA, OCEANNIKI, CLEARING, KOMIZM SYTUACYJNY, GORZELNIA ROLNICZA, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, KLAWIATURA EKRANOWA, PODOKARP WIELKOLISTNY, METAMORFIZM, ROSOLIS, WZÓR SUMARYCZNY, PTIFURKI, PRODUKCJA PIERWOTNA, ZAPONA, AŁYCZA, OGONOPIÓROWATE, BEZ, KREDYT REWOLWINGOWY, CERIWASTATYNA, TOPOLOGIA DYSKRETNA, REJESTR, FRANKATURA WIELOKROTNA, TWARDZIOSZEK, MASECZKA, TARCZA, MUSZKATOŁOWIEC, PRZYRZĄD MEDYCZNY, KLASTER, WAKINOZAUR, MASA PERŁOWA, LIKENOPS, ZIELE, SKAROGNIADA, ŚWIDER, MAKATKA, PLAŻA, DIPOL, DYSKWALIFIKACJA, BAR MLECZNY, LORINANOZAUR, MASKA, LIPOID, ŁUPEK HORNFELSOWY, KATANGA, NIECKA BASENOWA, DZIENNIK URZĘDOWY, SIATKOWIEC, DOGMATYZM PRAWNICZY, BARANEK, PRZYWODZICIEL DŁUGI, SOS GRECKI, AFROWENATOR, REJESTR, ORLICZKA MIECZOWATA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, LANAZAUR, TRYB, STENOPELIKS, MISTERIUM ORFICKIE, PREFEKTURA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, PCHACZ, REKOLEKTA, DANDYSKI, KARABINEK AK, KUBEŁ, KOLT, BŁONICA GARDŁA, INOZAUR, ŚLIZGUN, ANAFORA, PRZERWANIE, KURCZĘ, BEKLESPINAKS, CHLOREK RTĘCI(II), NIEŚWISZCZUK, IMBUS, IKONOGRAFIA, PISCHINGER, BISKUP RZYMU, STARA DUPA, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, OCHRA, AGAWOWATE, BŁONA, PODGRUPA NORMALNA, OPATRZNOŚĆ, JEGOMOŚĆ PAN, NANKIN, EDYKUŁA, BAMBUS, SULFACETAMID, KONWOLUCJA, KWARC DYMNY, BAŃKA, OBSERWACJA, REFLUKS, BASENIK, ŁUTÓWKA, WELINGTONIA, SIEMIĘ LNIANE, PAŁKA WODNA, ŚNIEŻYCA, ASTER NOWOBELGIJSKI, WŁOK, MAJTASY, UKŁAD GRAFICZNY, TENOR SPINTO, PODJAZD, PROZA POETYCKA, TATUAŻ, EKSTRUZJA, TENREK ZWYCZAJNY, PAMIĘTNIK, NORMATYWISTA, SYRENA, FRYWOLITKA, SILNIK TURBOODRZUTOWY, SOS MUŚLINOWY, SIERPNICA, ZAUROPLIT, IMIONNIK, TUPANDAKTYL, TEOLOGIA BIBLIJNA, TANIUS, KORA, DEKIEL, SILUOZAUR, GLENN, PROTOAWIS, SNUTKA GOLIŃSKA, ALTISPINAKS, HANSUEZJA, ŻEGLARZ, TETRAETYLOOŁÓW, RZĘSA, MANTYLA, RODZINA ZASTĘPCZA, PRZESŁUCH, POEMAT HEROICZNY, TRUFLA, GESTALT, GUJAWA, MORENA ŚRODKOWA, KRATOWNICA, KOPALINA SKALNA, ARBUZ, PALUKSIZAUR, ZIELE ANGIELSKIE, BRZĘKADEŁKO, BOBROSZCZURY, SZUM NADMIAROWY, DIDINIUM, DANINA, DOKTOR, ABRAZJA GLACJALNA, SMACZLIWKA, LOBELIA, SAMOPAŁ, PODWÓJNA AGENTKA, KSIĘŻYC, MÓŻDŻEK, ESENCJA, NADLOTKA, TRZPIEŃ, SYFEK, KOMIN, PŁASKOSZ, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, BORSUK, ARTYLERIA LEKKA, KOSIARKA ROTACYJNA, STAGONOLEPIS, SOLE MINERALNE, WĄWÓZ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, DIEFENBACHIA, ?CYGARNICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PELITYCZNEJ ZWIETRZELINY SKAŁ ALBO IŁÓW BOGATYCH W ZWIĄZKI ŻELAZA, WYKORZYSTYWANY JAKO NATURALNY, NIEORGANICZNY PIGMENT O BARWIE OD ŻÓŁTEJ DO BRĄZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PELITYCZNEJ ZWIETRZELINY SKAŁ ALBO IŁÓW BOGATYCH W ZWIĄZKI ŻELAZA, WYKORZYSTYWANY JAKO NATURALNY, NIEORGANICZNY PIGMENT O BARWIE OD ŻÓŁTEJ DO BRĄZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCHRA rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCHRA
rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ PELITYCZNEJ ZWIETRZELINY SKAŁ ALBO IŁÓW BOGATYCH W ZWIĄZKI ŻELAZA, WYKORZYSTYWANY JAKO NATURALNY, NIEORGANICZNY PIGMENT O BARWIE OD ŻÓŁTEJ DO BRĄZOWEJ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - RODZAJ PELITYCZNEJ ZWIETRZELINY SKAŁ ALBO IŁÓW BOGATYCH W ZWIĄZKI ŻELAZA, WYKORZYSTYWANY JAKO NATURALNY, NIEORGANICZNY PIGMENT O BARWIE OD ŻÓŁTEJ DO BRĄZOWEJ. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast