RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWIGACJA SATELITARNA to:

rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.397

TOWOT, MEDYCYNA LOTNICZA, PŁYWACZEK, SZARADA, GENETYKA EKOLOGICZNA, KĘPA, MUFKA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, RDZENIARZ, DYSTANS, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, KALANDRINIA, ŚLUZOROŚLA, OKLUZJA, PŁYWAK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, LEJ DEPRESYJNY, CHOROBA TAYA-SACHSA, SINUS HIPERBOLICZNY, POTENCJAŁ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, RODZINA PATCHWORKOWA, AMPUŁKA, RAJTUZY, TUNICZKA, STELLARATOR, SZKIELET OSIOWY, KRYZYS, RAFIA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, SZKOLARSTWO, MIESZEK, METEOR, NAKAZ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PANOPTIKON, POSIEDZENIE, MAGISTERIUM, WINA, PLEZJOZAUR, LIMPRICHTIA, EKSPATRIANT, DŻINGIEL, PROKARBAZYNA, RASZKA, PŁYTKI TALERZ, MOTYLEK, PULSACJA, MANDRYL, MATERIAŁ, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, JAPA, ZADRAPNIĘCIE, MISIACZEK, KAWA ZBOŻOWA, RÓW MELIORACYJNY, ZŁOŚLIWOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, WĄŻ, STROIK PODWÓJNY, KABARET, TRZMIEL, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, MOŹDZIERZ, CARIOCA, JEJMOŚĆ, CZESANKA, WSZYSTKOIZM, FAUXBOURDON, BOSSA NOVA, MALAKOLOGIA, OBOZOWISKO, SOGDYJSKI, MECHANIKA NIEBA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, EFEMERYDY, SZRAF, DOMINACJA CAŁKOWITA, POJAZD KOLEJOWY, POMPA PROTONOWA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BASENIK, BEDŁKA, KLAWIATURA EKRANOWA, PAPRYKA, SOBÓR, GRUSZLA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, PAPIER GAZETOWY, FABROZAUR, SEKTOR PUBLICZNY, SKUNKS, ŚRÓDKOŚCIE, SIDLISZ, BAON, CYGAŃSKIE DZIECKO, PRAWO MATERIALNE, BASKINA, ENKLAWA, CHALUMEAU, WYTŁACZANKA, TAŚMA IZOLACYJNA, OSIEDLINY, IMPROMPTU, LARIOZAUR, KOLA, ZWYŻKA, ANARCHISTKA, DWÓR, ZASTRZYK, ABNEGATKA, SKRZYNIA, TEORIA ESTYMACJI, EKSHIBICJONISTA, KUZYNKA, ISTOTA BIAŁA, JARZMO, FALOWNIK NAPIĘCIA, MAREMMANO, ŚREŻOGA, ŚWIR, ROZPŁOCH, KLERYK, RYGIEL, DROŻDŻE, CZARNY DĄB, FAŁDA, MAJÓWKA, NIKOŁAJEW, KONKURS, STRZAŁKA, CYRK, GNOZA, SPUST, SUŁTANIT, OTWARTOŚĆ, OBIPIĘTA, STADIUM LARWALNE, GOŚĆ, STOPKA, UNTERWALDEN, SPAD, KOSMATKA BLADA, PIEPRZ, REKINY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PRACOWNIK LEŚNY, PUB, ZŁOTA KSIĘGA, ZAPALENIE, SKLEPIENIE SIECIOWE, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WODA-WODA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, UROMETR, POŻYTECZNY IDIOTA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, SILNIK PRZELOTOWY, FATALISTA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, STAŁOŚĆ, UKŁAD HORMONALNY, PRZYKRYWA, TĘPOZĄB, PEJZANKA, WYWIAD, CHEERLEADERKA, AUTOKEMPING, PIORUN KULISTY, ASTROGRAFIA, KAMERALNOŚĆ, RUCH PRECESYJNY, ROZWIERAK, KOMORA DEKOMPRESYJNA, BAJKAŁ, OGRZEWNICTWO, FUNKCJA BORELOWSKA, POGODA, VAT, BUFFETING, KATEGORIA GRAMATYCZNA, NIEWIDKA, PIĘCIOBÓJ, AWANGARDA, MANEWR, KREOL, ZOOTECHNIKA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, CAP, BIOGAZOWNIA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, OPŁATA, WIELOETATOWOŚĆ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ŁYCZAK, KOD DWÓJKOWY, ARMIA, MUZYKA CERKIEWNA, MAZEROWANIE, GRUDZIŃSKI, TRAFUNEK, PRZEŚLADOWANIE, KRYSTALIZATOR, MAMUT KOLUMBIJSKI, OPONA, RYNNA POLODOWCOWA, BAŃKA, TYRANIA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, MIĘSO, PRZESŁUCH, WIECZÓR POETYCKI, CHRYSTOLOGIA, BALERON, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ŁYŻKA, AWANS, INWENTARZ ŻYWY, CHROPOWATOŚĆ, ARMIA, GŁAGOLICA, KLAOZAUR, KAMPUS, PROTEKCJONIZM, TRYWIALIZM, PIASKOWNICA, PIEPRZYCA, KLISZA, DJ, KODYFIKATOR, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ERPEG, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, UBRANIÓWKA, BROŃ KONWENCJONALNA, NIDERLANDZKI, DREDNOT, HYDROCHEMIA, PAWICOWATE, WALKA, NIEOBECNY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, PODCHWYT, ZACZESKA, GATUNEK AMFITERMICZNY, ZAWODY, CYRKUMFLEKS, USŁUGA, EGZOTARIUM, STRASZAKI, DOŻYWOCIE, PIASTUN, BOHATER NEGATYWNY, RECEPCJA, PARA DWOISTA, KASTLER, AREOGRAFIA, BADIAN, TENDENCJA, GUANO, HEKSAEDRYT, HALOGEN, BURGER, FUZJA PIONOWA, ANIKSOZAUR, CHOROBA GOODPASTURE'A, TREPAK, KOMPRESJA IMPULSÓW, POSZYCIE KARAWELOWE, GASTONIA, AKERMAN, EGZEKUCJA KOMORNICZA, OŚ OPTYCZNA, GRANT, CZANDI, ROPUCHY STRUMIENIOWE, GUAWA, PLAMISTOŚĆ, DOMINANTA, KONTRAKT TERMINOWY, PRZEZNACZENIE, GRUCZOLAKORAK, PENDENTYW, SAMORZUTNOŚĆ, STELMACH, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, SKÓRA WŁAŚCIWA, FORMUŁKA, ANGLISTYKA, KNEL, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, PODKŁAD, ZAŁAM, DZIESIĘCIOGRÓD, SUPERTOSKAN, ZATRZASK, ŚWIDRAK, PIÓRO, ?METKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWIGACJA SATELITARNA rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWIGACJA SATELITARNA
rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast