RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWIGACJA SATELITARNA to:

rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.397

GRUPOWOŚĆ, KWIAT MOTYLKOWATY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, DEGENERIA, CELNOŚĆ, STRAJK OKUPACYJNY, WALKA Z WIATRAKAMI, BRACHYLOFOZAUR, REFLUKS, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, MALINA, DNA MOCZANOWA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, MAŁYSZOMANIA, AKLIMATYZACJA, ANIMATOR, OTWARCIE SERCA, SZCZWACZ, JADŁOSPIS, DYSTOPIA, PONCZ, WIĆ, ZLEWKA, TEORIA ESTYMACJI, PAJACYK, ANTYPERTYT, OBRÓBKA CIEPLNA, KONIEC, NET, CHOMĄTKO, BUTERSZNYT, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, MIKSER PLANETARNY, WIMANA, HOWARDYT, ZEGAR WODNY, USYTUOWANIE, KARBOKSYL, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ASEPTYKA, WRZAWA, SZMALCOWNICTWO, PĘDNIK AZYMUTALNY, ŚLEDZIOPODOBNE, TICINOZUCH, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, OFICYNA WYDAWNICZA, PASMO, BANIECZKA, FINEZYJNOŚĆ, GLINA ZWAŁOWA, REUMATOLOGIA, KOLEGIUM, MECHANIK POKŁADOWY, UNIK, PRZETWÓRSTWO, AFRYKATA, OKTAWKA, ŁOWCA TALENTÓW, GRUPA WSPARCIA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SKORPENY, KRATKA KSIĘCIA WALII, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, LINIA GŁOWY, PUNICKI, FANEROFIT, SZTYWNA SPACJA, KONTROLA DOSTĘPU, MIĘKISZ POWIETRZNY, BIOTERAPIA, MUSLIM, NAPIERANIE, NARĄBANIE SIĘ, BEZPARDONOWOŚĆ, RUMIANEK, KODOWANIE PREFIKSOWE, WODY INGLACJALNE, ABAKUS, ASOCJACJA GWIAZDOWA, CHMURA NISKA, GORĄCZKA DUM-DUM, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, WESTERN, GEODEZJA, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, IGLICÓWKA, MALARSTWO RODZAJOWE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UBOŻENIE, SYFON, PRZEPLOTKA, ABREWIATURA, GRUPA NILPOTENTNA, LOTNICTWO, WYDZIELANIE, ÓSMY CUD ŚWIATA, CHLEB TURECKI, ONOMASTYKA, GROCH, ESSEŃCZYCY, LORA, BEZ, DENDRORYNCHOID, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KROKIEW, JĘZYK PRASEMICKI, ADAT, NEKTARNIK, BIFURKACJA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ŚRUTA SOJOWA, SZYBKOZŁĄCZE, PISZCZAŁKA WARGOWA, ZAKAZ STADIONOWY, ROGOŻA, GLOBUS, ABDERA, POŁUDNIK STRUVEGO, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, WYROBNIK, BOCZNICA KOLEJOWA, OPONA PAJĘCZA, PROSIAK, PRZEMYSŁ HUTNICZY, OBŁO, PICOWNIK, SPÓR, ORGANKI, ZUPA Z GWOŹDZIA, BLOK, NAWÓZ KATALITYCZNY, PUSZKA, SOPLICA, ARTYSTA, HIPOTEZA ZEROWA, WYLEW, BEZDEŃ, MŁYNEK, DARŃ, KUC KASPIJSKI, SŁUŻBISTKA, JEDLICA SINA, OGNISKO MUZYCZNE, TRANSSEKSUALISTKA, SARI, PIÓRO, SAMOLOT BOMBOWY, STACJA HYDROLOKACYJNA, KOMEDIA DELL'ARTE, LABIRYNT, WYCZARTEROWANIE, ZYGMUNTÓWKA, RÓJ, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, GRUPA KETONOWA, ODDZIAŁ RAJDOWY, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, SĄD GRODZKI, KUMULACJA, INWERSJA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PROCES BUDOWLANY, IMPULSYWNOŚĆ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ANKIETA PERSONALNA, LITAURY, MACHANIE RĘKĄ, CUKROWIEC, BIZNES WOMAN, PRZEMYSŁ NAFTOWY, PĘCHERZYK, WIEŻA CIŚNIEŃ, WYSPA, POJAWIENIE SIĘ, CHEMIA, SKAŁA OSADOWA, ETER, KALANETYKA, COUNTRY ALTERNATYWNE, ŻYWY TRUP, GOTÓWKA, JORDANEK, KOŁPACZEK, BOBROSZCZURY, KASKADA, TEORBAN, TAMBURA, CZARNE KINO, ANTYKWARNIA, KACZKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, DIAGNOZA, NUNCIAKUS, JAKOŚĆ, STRZAŁA AMORA, NIEZISZCZALNOŚĆ, BRAT CZESKI, TCHÓRZLIWOŚĆ, GORSET ORTOPEDYCZNY, ANAMNEZA, OFIARA, ALMIKI, SŁONIOWATOŚĆ, POJAZD SZYNOWY, PRZEWÓD JEZDNY, DISACHARYD, DAGLEZJA, CMENTARZ GRZEBALNY, FILTR POWIETRZA, HARMONIJKA USTNA, PROCH, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, WSPORNICA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GROMBELARD, EWANIELIA, FACHMAN, SŁOIK, ODKŁAD, PAKÓWKA, FUTURE, ORDYNACJA, NOŻYCÓWKA, NIGERZAUR, KOMEDIALNIA, SOLARZ, IZOFONA, HUYGENS, KAZUISTA, OSOWATE, TRZEJ KRÓLOWIE, LOTNE PIASKI, BYT ABSOLUTNY, PARSER, BRĄZOWNIK, MECHANIKA PŁYNÓW, MIKROMACIERZ DNA, SKLEROMOCHL, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SCHLANIE SIĘ, ZNAK PRZESTANKOWY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, GRACKA, KADŹ, SURF, JĘZYK ALEUCKI, CUCHA, DOUGHNUT, RYSUNKI, AGNOZJA CZUCIOWA, STYLIZACJA, LESBOS, DRYGA, INKUBACJA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, AFRYKANISTYKA, POCHUTNIK, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, ORIJA, PRAKOLCZATKA, PROLOG, KICHA, CNOTLIWA ZUZANNA, GENETYKA EKOLOGICZNA, KANGNAZAUR, AUSTROZAUR, CHAŁTURSZCZYK, NASADKA, LIOPELMOWATE, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, BAGNIAK, PARANOIK, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, MANNA, FASETKA, PREZENTACJA, FORMALISTA, KREPON, KĘDZIERZAWOŚĆ, NALEŹLINA POSPOLITA, KAMERTON GWIZDKOWY, CIEMNOGRÓD, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, PODRYWKA WĘDKARSKA, TAFTA, BÓBR OLBRZYMI, ORGANIZM MODELOWY, KROAZA, PRAWA MIEJSKIE, DZIEŃ REKTORSKI, STRASZAKOWATE, GRAF PŁASKI, BIEGANINA, STOŻEK NAPŁYWOWY, LEJKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PANEWKA, BĘBEN, ?REKRUTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWIGACJA SATELITARNA rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWIGACJA SATELITARNA
rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RODZAJ RADIONAWIGACJI WYKORZYSTUJĄCY FALE RADIOWE ZE SZTUCZNYCH SATELITÓW W CELU OKREŚLANIA POŁOŻENIA PUNKTÓW I PORUSZAJĄCYCH SIĘ ODBIORNIKÓW WRAZ Z PARAMETRAMI ICH RUCHU W DOWOLNYM MIEJSCU NA POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x