NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC, PAROTITIS EPIDEMICA - CHOROBA WIRUSOWA LUDZI DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUS ŚWINKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ W OKOŁO POŁOWIE PRZYPADKÓW BOLESNYM POWIĘKSZENIEM ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWINKA to:

nagminne zapalenie przyusznic, parotitis epidemica - choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusznych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWINKA

ŚWINKA to:

świnka pospolita, Chondrostoma nasus - gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych; występuje w środkowej Europie i północnej Azji (na 6 lit.)ŚWINKA to:

ludowa nazwa krowiaka, rodzaju grzybów z rodziny krowiakowych (na 6 lit.)ŚWINKA to:

inna nazwa mleczaja chrząstki (na 6 lit.)ŚWINKA to:

PODUSTA; ryba z rodziny karpiowatych o niezbyt smacznym mięsie i długości do 440 cm (na 6 lit.)ŚWINKA to:

południowoamerykański. gryzoń roślinożerny; zwierzę laboratoryjne i w hodowli amatorskiej (na 6 lit.)ŚWINKA to:

południowoameryk. gryzoń roślinożerny; zwierzę labolatoryjne i w hodowli amatorskiej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC, PAROTITIS EPIDEMICA - CHOROBA WIRUSOWA LUDZI DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUS ŚWINKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ W OKOŁO POŁOWIE PRZYPADKÓW BOLESNYM POWIĘKSZENIEM ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.007

DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, AMFIBIJNOŚĆ, LITOSFERA OCEANICZNA, FILOLOGIA WŁOSKA, GESTALTYZM, STAŁA KOSMOLOGICZNA, KARTEL, MIKROCYSTYNA, ŁUT SZCZĘŚCIA, KOLARSTWO GÓRSKIE, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, BÓBR EUROPEJSKI, OCTAVIA, FAUNISTYKA, PERKOZ, OBYWATELKA, CHOROBA CORIEGO, WLEW, HIGIENISTKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ANATOMIA, RELA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, TWIERDZENIA TALESA, MIKROFALÓWKA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, CZAPKA NIEWIDKA, STEEL PAN, KANN, CZAS MĘSKI, POSTRACH, MORAWSKI, ZATOCZKA, RYZYKO KREDYTOWE, KANAŁ JONOWY, SZKARŁUPIEŃ, CHRONOLOGIA, SKŁADANKA, WĄTEK, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, STYL ROMAŃSKI, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ŚPIEW, NIEWYDOLNOŚĆ, HEMIKRYPTOFIT, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, PLETYZMOGRAFIA, NOSIŁKI, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, POWIEŚCIOPISARZ, TRUST MÓZGÓW, DŻEMPER, MAAN, SZALE, ROK GWIAZDOWY, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KUC FELIŃSKI, CHICHA, LOT ŚLIZGOWY, BIOFILIA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, WĘGIEL KENELSKI, MOSTEK SCHERINGA, COPYPASTA, RÓŻKOWIEC LIPOWY, LITOGRAFIA, WAHACZ WZDŁUŻNY, GRZYB, HUMOR, INDYWIDUALIZM, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, DOŚWIADCZENIE, OSIOŁ DOMOWY, DOLINA RYNNOWA, WARTA, DWA ŚWIATY, CZARA, WŁOCHACZ, ŁASKA, KĘDZIERZAWKA, KAKOFONIA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, NIECKA, OBUCH, GEODEZJA SATELITARNA, INKORPORACJA, KOPROSTANOL, CEDUŁA, DRZEWIAŃSKI, HARD CORE, KOPUŁA LAWOWA, POKAL, BOLSZEWIK, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, MANEWR PRINGLE’A, ROBUR, ŁABA, KAPITALISTA, BEAR, RYZYKO NIEWYGASŁE, PLOTER PŁASKI, KRATKA, ZAJĘCZE GRUSZKI, JASKRA, NIEZRĘCZNOŚĆ, STAGNACJA GOSPODARCZA, MRÓWKA SMĘTNICA, BROŃ, ŁUPEK, PROGRAMOWANIE MATEMATYCZNE, TORFOWISKO WISZĄCE, BIELAK, BÓL, KIEP, BORSUK, KOCHAŚ, JĘZYK KRASNOLUDÓW, ANTYWESTERN, TANATOLOGIA, ROŚLINA, KERATYNA, WYRĘBISKO, SŁUPOZĘBNE, HALLING, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, CZARNA MOWA, RUGBY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, WYŁAM, PUNKT WYPADOWY, PROTETYKA, PANIER, ALFABET LORMA, FRANIA, MALAJKA, KĘSISKO, GALLIKANIZM, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, PAŃSTWO ZŁOŻONE, MISTRZU, FARAH, OBŻARCIUCH, POWRÓT, GEN HIPOSTATYCZNY, LAKIERNICTWO, PARADOKS, POWSTRZYMANIE, SREBRNIK, CHARLESTON, SOSNA MASZTOWA, BAŃKA SPEKULACYJNA, RZECZ WNIESIONA, CENA ZBYTU, SZASZŁYKARNIA, KULOMETRIA, TYCZKARZ, ZERÓWKA, ALGEBRA UNIWERSALNA, PAZUR, RANDKA W CIEMNO, JEŻYNA, HIPIS, SFERA NIEBIESKA, PÓŁINTERNAT, CZAMARA, GŁAGOLICA, PODMIOT ZBIOROWY, FACJATA, DRIBLING, BLANKERS, HIPERINFLACJA, RYJEC, HARMONIJKA USTNA, RATAJ, UPAŁ, ELEKTRONOWOLT, POLANO, MATRYCA LOGICZNA, SKALNIK POKREWNY, SZEWCZYNA, DRZEWKO, TENOR LIRYCZNY, GŁĘBIA OSTROŚCI, LICZBA NIEWYMIERNA, ERPEG, ZŁOTY DESZCZ, ADENOWIRUS, TRZMIEL PARKOWY, GŁOWNIA, SAŁATA, PUŁAP, PĘCINA, BETON, WIDMO ATOMOWE, PIECHUR, ZESPÓŁ TURCOTA, SPAWALNIK, KRYZA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, BIAŁA NOC, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, ROZPAD SKAŁ, POŻYCIE, BACHATA, TABU, BRODA, SKÓRA, TRIATLON, KOSMOLOGIA, DEMISEKSUALIZM, PREFORMACJA, JAPOK, MCLAREN, ASCETA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, LIRA, KRONIKARKA, HALOGENOWODÓR, CZUCHUNIA, FALA WZROSTOWA, JEZIORO EPISZELFOWE, ESENCJALIZM, SPADOCHRONIARKA, CHOROBA MCARDLE'A, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, WINKRYSTYNA, BORAKS RODZIMY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, RYBA UKWIAŁOWA, ARCHITEKT WNĘTRZ, SPAWĘKI, BRUTAL, STANDARD ETYCZNY, ROZMNOŻA, ORNITOLOGIA, PRZEPLOTNIA, PLAC MANEWROWY, GARDEROBIANA, SZOTRING, ZLECENIE PŁATNICZE, OMASTA, POZIOM SPOŻYCIA, TEST, SEPARATYZM, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ZĄBEK, WALKA ODWROTOWA, SZEKEL, SZTYLPA, LORNETA NOŻYCOWA, NERWICA NIEDZIELNA, CHEDYW, JĄDRO ŚLIMAKOWE, RUCH, SZYMON PIOTR, KONFEDERACJA, ŁAWICA SKALNA, WYŁAWIACZ, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, TRINAKSODON, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PLASTYKA, EKONOMIA DOBROBYTU, TANIEC NOWOCZESNY, RAK PRĘGOWANY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, KOREAŃSKI, KOŁO SEGNERA, PTASZNIK GIGANT, ALASKA, RACHATŁUKUM, BLUSZCZ, WOK, OPŁATA ADIACENCKA, ZWIERZĘTA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, DROGI RODNE, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, IZOMER, KOŃ LOKAJSKI, DIPOL ZAŁAMANY, NIEUCHWYTNOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, TREND HORYZONTALNY, PILŚŃ NERWOWA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, POJAZD KOŁOWY, WSPÓŁCZESNOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, KONSERWIARNIA, FILOLOGIA NIEMIECKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZDRADA, ADWOKACJA, DOMEK, BOSTON, ?PARAMEDYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC, PAROTITIS EPIDEMICA - CHOROBA WIRUSOWA LUDZI DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUS ŚWINKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ W OKOŁO POŁOWIE PRZYPADKÓW BOLESNYM POWIĘKSZENIEM ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC, PAROTITIS EPIDEMICA - CHOROBA WIRUSOWA LUDZI DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUS ŚWINKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ W OKOŁO POŁOWIE PRZYPADKÓW BOLESNYM POWIĘKSZENIEM ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWINKA nagminne zapalenie przyusznic, parotitis epidemica - choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWINKA
nagminne zapalenie przyusznic, parotitis epidemica - choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusznych (na 6 lit.).

Oprócz NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC, PAROTITIS EPIDEMICA - CHOROBA WIRUSOWA LUDZI DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUS ŚWINKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ W OKOŁO POŁOWIE PRZYPADKÓW BOLESNYM POWIĘKSZENIEM ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC, PAROTITIS EPIDEMICA - CHOROBA WIRUSOWA LUDZI DOTYCZĄCA GŁÓWNIE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM, WYWOŁYWANA PRZEZ WIRUS ŚWINKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ W OKOŁO POŁOWIE PRZYPADKÓW BOLESNYM POWIĘKSZENIEM ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x