ZJAWISKO MAGNESOWANIA SIĘ MAKROSKOPOWEGO CIAŁA W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM W KIERUNKU ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARAMAGNETYZM to:

zjawisko magnesowania się makroskopowego ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO MAGNESOWANIA SIĘ MAKROSKOPOWEGO CIAŁA W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM W KIERUNKU ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.613

ARCUS SINUS, EROZJA GENETYCZNA, MODULARNOŚĆ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, REJESTRACJA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KONSERWIARNIA, SAMOOBRONA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, BOYS BAND, ALOTROPIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, MALARSTWO FIGURATYNWE, PEGAZ, PRZEMYSŁ HUTNICZY, OTOLARYNGOLOGIA, DYPTYK, PLUJ-ZUPKA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, KRAJALNIA, MROZIK, IMMUNOCHEMIA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, CZERWONE ŚWIATŁO, SEROHEMATOLOGIA, CYNODONTY, KOMUNIA ŚWIĘTA, ZACHŁYST, POWINOWATY, GRA POJEDYNCZA, HIPISKA, KRUŻA, ODPÓR, KEKSÓWKA, DEOKSYADENOZYNA, PUPINA, ŻABA KATOLICKA, OKSFORD, MAGNOLIA, PROFESOR, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, OBÓZ WĘDROWNY, NARZECZEŃSTWO, URZĄDZENIE RADIOWE, FALA, TELEMECHANIKA, LIŚĆ ZARODKOWY, DIZAJNERKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, SZOWINISTA, KARBIDKA, ZAKAZ STADIONOWY, SZARMANT, DENIALIZM, DZWONY, BYT ABSOLUTNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KARCYNOLOGIA, CYRK, GRAFA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, CZYNNIK TERATOGENNY, LAMINAT, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, DRABINKA, ANGEOLOGIA, GENOMIKA STRUKTURALNA, NERW CZASZKOWY, PRZELĘKNIENIE, LUNETA, PUNKT ZEROWY, PANDAN, SALWINIOWCE, GROTESKA, WEJŚCIE, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, PIĘTKA, KOMEDIANTKA, KRĘG SZYJNY, ŁOMOT, KAPANINA, ABORTERKA, PALATOGRAFIA, POJAWIENIE SIĘ, INFORMATYKA MEDYCZNA, BRANIE ROZWODU, ANGEOLOGIA, PRZECIWCIAŁO, DYFUZOR, KUGUAR, PIKIEL, LAMUCKI, TAGUAN, MIGRACJA PLANETARNA, SROKOSZ, KARATE TRADYCYJNE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, MONOTELETA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, BRIT POP, MUMIA, ŁAWA MIEJSKA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, OKRES WEGETACYJNY, WYKŁADZINA, STYLISTYKA, ROBEREK, KATEDRA, DŁUGOSZPAR, UCHAL, CNOTLIWA ZUZANNA, NOWOWIERCA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ZODIAK, ASYMPTOTA, PŁOZA, REGION, NARTA WODNA, KOMUNIKACJA, KLIWERSZOT, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, WIETRZENIE MECHANICZNE, TRANSLATORYKA, IRENISTA, MANIAK, BEZWŁAD, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, DEKOLT, TEREN ZIELENI, SZPICAK, MITSUKURINA, ANGLEZOWANIE, HORYZONT CZĄSTEK, PRZEŻYCIE, MENDEL, ZAPAS, RECEPCJA, SHOUNENAI, KURA DOMOWA, CUKIER BURACZANY, PARKIET, FAŁSZYWY PROROK, SŁUCH ABSOLUTNY, KONSTANTAN, APARAT KIPPA, KURECZKA, DNA MOCZANOWA, KRYPTOZAUR, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, DOMEK NA DRZEWIE, BIBLIOTEKA, ANEMOMETR, UCZUCIE, DWUDZIESTKA, JEZIORO POLITROFICZNE, IRANISTAŃSKI, KARTKA, OBRAZ, LIŚCIEŃ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, MIŚ, FARMERYZACJA, PROSZEK, PLOTER GRAWERUJĄCY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, GEODEZJA OGÓLNA, ZŁOTY BLOK, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, DESOCJALIZACJA, ASTRACHAN, RÓWNANIE CAŁKOWE, ŚWIADCZENIE, PRZYGOTOWALNIA, NIDERLANDZKI, PACZKA, WIAROŁOMSTWO, ZUPKA CHIŃSKA, FRYZ, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, MINUSY, MAZUT, IKROWIEC, DRAMAT OBYCZAJOWY, EWOLUCJONIZM, MAJMA, MIECH, MĘŻCZYZNA, KOSZULARZ, KRENAL, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SAUNAMISTRZ, CUKRZYCA, BATAT, WIELKOŚĆ, PRĄD ELEKTRYCZNY, GRAF, KOD ROZWINIĘTY, POWSTRZYMANIE, PROSTAK, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, INFA, POJAZD, LIBRACJA, GRUPA ABELOWA WOLNA, UZBRAJANIE SIĘ, DRUMFILL, ETER, MIESIĘCZNIK, LIŚCIENIE, ARABESKA, WĄŻ, ANTYCIAŁO, BUŁGARSKI, SIODLARSTWO, KUKLIK SZKARŁATNY, METR NA SEKUNDĘ, OKRĘŻNOŚĆ, MYDLARNIA, PRZESTWORZE, LATAWICA, WODORÓWKA, METRUM, IRRADIACJA, OLEWKA, GASTROENTEROLOGIA, ŁASZT, SZLAUF, PRZEBITKA, ASTROFOTOMETRIA, PERYGEUM, PAJĘCZYNÓWKA, ARABSKI GREYHOUND, META, ANGIELCZYK, INŻYNIERIA TKANKOWA, ZAKON ŻEBRZĄCY, ULM, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, INICJATYWNOŚĆ, BOHATER, METAMORFIZM, JAMA PACHOWA, SIEWKA, UKŁAD CIAŁA, PSEFOLOGIA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, CHODNIK MINOWY, BALZAK, PLEBS, REALISTYCZNOŚĆ, BATERIA GALWANICZNA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, FREATOFIL, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, ZABUDOWANIA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ASYMILOWANIE SIĘ, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, FREAK, KLASTER, KASZTAN, OTYŁOŚĆ, IMIĘ, PONTICELLO, ZIMNA KATODA, EUCHARYSTIA, MECHANIK SAMOCHODOWY, TRASZKA PIRENEJSKA, WĘGIEL KOPALNY, UBÓJ, RZUT PROSTOKĄTNY, LEGWAN GŁUCHY, MIEJSCE, TELEFONIA STACJONARNA, BEZCZUCIE, POKŁAD GÓRNY, USTROJOWOŚĆ, STROLLER, LAMA, ALERGEN POKARMOWY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PUNICKI, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, KORYTO, TERAPENA KAROLIŃSKA, WĘZEŁ ZATOKOWY, ROMANISTYKA, KABOTYŃSTWO, ULICA, POMPA WYPOROWA, BATALION, GNOMOLOG, WINDA, ?ABSTRAKCJONISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO MAGNESOWANIA SIĘ MAKROSKOPOWEGO CIAŁA W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM W KIERUNKU ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO MAGNESOWANIA SIĘ MAKROSKOPOWEGO CIAŁA W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM W KIERUNKU ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARAMAGNETYZM zjawisko magnesowania się makroskopowego ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARAMAGNETYZM
zjawisko magnesowania się makroskopowego ciała w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku zgodnym z kierunkiem pola zewnętrznego (na 13 lit.).

Oprócz ZJAWISKO MAGNESOWANIA SIĘ MAKROSKOPOWEGO CIAŁA W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM W KIERUNKU ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZJAWISKO MAGNESOWANIA SIĘ MAKROSKOPOWEGO CIAŁA W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM W KIERUNKU ZGODNYM Z KIERUNKIEM POLA ZEWNĘTRZNEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast