DEMODEX CANIS - PASOŻYT Z RZĘDU ROZTOCZY; DŁUGOŚĆ CIAŁA 0,25-0,30 MM, SZEROKOŚĆ OK. 0,04 MM; W PRZEDNIEJ CZĘŚCI CIAŁA 4 PARY KRÓTKICH NÓG; ODWŁOK WYDŁUŻONY Z POPRZECZNYM PRĄŻKOWANIEM, W TYLNYM KOŃCU ZWĘŻONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUŻENIEC PSI to:

Demodex canis - pasożyt z rzędu roztoczy; długość ciała 0,25-0,30 mm, szerokość ok. 0,04 mm; w przedniej części ciała 4 pary krótkich nóg; odwłok wydłużony z poprzecznym prążkowaniem, w tylnym końcu zwężony (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEMODEX CANIS - PASOŻYT Z RZĘDU ROZTOCZY; DŁUGOŚĆ CIAŁA 0,25-0,30 MM, SZEROKOŚĆ OK. 0,04 MM; W PRZEDNIEJ CZĘŚCI CIAŁA 4 PARY KRÓTKICH NÓG; ODWŁOK WYDŁUŻONY Z POPRZECZNYM PRĄŻKOWANIEM, W TYLNYM KOŃCU ZWĘŻONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.277

STYGIMOLOCH, SŁOWIK, TRZEWIKODZIÓB, PUDOŻ, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, POSTAWA, OWCA KANADYJSKA, MITSUKURINA, SZARAŃCZAK, WARZĘCH, TAUROVO, CUKRZYKI, ENDOSKOP, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PALNIK PLAZMOWY, HOSTEL, MERZYK FALISTY, PINGLE, BARLEE, BOROWIACZEK, PIĘTKA, OSPA WIETRZNA, DOBUDOWA, RYJ, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PRZELOTNICE, PATYCZAK, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, DUKLA WIERTNICZA, PASOŻYT, MAKTROWATE, DWUNASTKA, EUFAZJA, PAZUROGON JEDWABISTY, ZACHŁYST, BEZŁAD FRIEDREICHA, KYZYŁ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, MAPA PRZEGLĄDOWA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GORGONOPS, PLANETOIDA TROJAŃSKA, RAKVERE, NAGÓRNIK, PŁYTA KONTYNENTALNA, ŁOŚ, PERLICE, BLIŹNIACZOŚĆ, FIKOŁEK, ŁOWIK, HORYZONT, ŁĄCZNIK, SZCZURY WORKOWATE, EFEKT JOJO, WIĄZANIE ATOMOWE, WELWICZJOWATE, KRUKOWATE, JĘZYK FLAMANDZKI, GŁUPTAKI, KREWETKA BAŁTYCKA, OGOŃCZYK AKACJOWIEC, KUSACZE, SPRZĄGLE, DAMARA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KRZAKÓWKI, SACHALIŃSKA, KLAUZURA, PIJAWNIKI, WOŁYNIANKA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, DEMONSTRACJA, HIKORA, FONETYKA AKUSTYCZNA, DRONGO, KULBAKA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, FUNKCJA HARMONICZNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, ZASTAWKA, KRZYŻÓWKA, ŻURAWIE, DEMARKACJA, PANCERNIK, SKORPION CZARNY, DESMATOZUCH, MURŁAT, SPRĘŻYSTOŚĆ, STYLIKÓWKI, ŁOWIEC, GRĄD SUBATLANTYCKI, MASSACHUSETTS, KOLCZAKOWATE, ZAKOŃCZENIE, MECHOWCE, SAARA, TAGANROSKA, TUKANIK ZŁOTOUCHY, ZAMEK, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, CZARNA WDOWA, ENDODERMA, HEBANKOWATE, HETEROSPORIA, AERODYNAMIKA, PROFILOWANIE, TYBETAŃCZYK, SCYMNOWATE, PERYHELIUM, BINARYZM, BURZYKOWATE, ZŁĄCZKA, AMARYLEK, ZĘBATEK, ZŁOTOLITKI, APHELIUM, WIKŁACZ, WICZUGA, KRÓTKOSZOWATE, KURECZKA, SIEWNICA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, RYJÓWKA ETRUSKA, KRZYWODZIOBEK, SZABLODZIÓB, ŁOWIK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, SZYNSZYLOWATE, ŻELAZNA DZIEWICA, OKUPACJA, CIAŁO ACETONOWE, ARGONAUTA, TWÓR SIATKOWATY, RYJEK, RAK PRĘGOWATY, KOTŁOWNIA, KRATER, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, BOGUSZÓW-GORCE, KOWALIK, SZABLODZIOBEK, INTA, KOLCOSTERNIK ŁUSKOGARDŁY, PŁASZCZAKOWATE, CHWOST, SPYRKA, HACZYK, DOMOWINA, KOZIOŁ, SIEWIEROMORSK, PASOŻYT, ZADZIOR, OBSADA, REMONT KAPITALNY, GOBIZAUR, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, SOLARIUM, NEBRASKA, BLISTR, MYSZ WERTYKALNA, KRZYŻODZIÓB, MIODOWÓD, KWIAT, SKRZYDŁO, UKŁAD KOSTNY, KATAMARAN, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, HIPSYBEMA, DELFIN PÓŁNOCNY, OŚ STRZAŁKOWA, COWAN, ŚLIZGUNOWATE, PILARZ, HYIA, PASZCZAK CYNAMONOWY, WYROBISKO KORYTARZOWE, WYLINKA, PCHŁA MORSKA, PTASZNIK OGNISTY, BARYCENTRUM, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, KINETOPLASTYDY, DYSZEL, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, ZŁOTOGŁÓWKI, WIRKI, CHODNICZEK, RAK SZEWC, PUŁAPKA INFLACYJNA, RURA, STELMACH, PARA, TYSIĄCZNA, PELIKAN, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, OŚLICZKA WODNA, SZACHTY, CHOROBA SEGAWY, OPUCHLIZNA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KINEZJOLOGIA, DZIESIĘCIONÓG, OKULARY, WIŚNIEWO, GNIAZDO, UKŁAD, KIRENIA, TUKAN, POPRZECZNOZĘBNE, KAPERKA, PINGWIN TONIEC, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, PODUSZKA KURTYNOWA, BOTTOMLESS, RUDZIK, KLAPECZKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, CIAŁO AMORFICZNE, KADŁUB, REFLEKS, KUBOMEDUZA, RAKOWATE, GRZEBIUSZKOWATE, JOŃSKI, MALACHICIK CIEMNY, GIMOLSKIE, GŁOSKA PREPALATALNA, ŚWIERGOTEK, MRÓWNIK, DRENAŻ, KAŃSK, KOLORADO, OKIEP, ZDANIE PODRZĘDNE, KIEŁŻ MORSKI, PŁYWIK, ASPIRACJA, DŻEMIK, CZUDZJAWR, NUROGĘŚ, ORTEZA, KRABOŻERY, MISIO, DŻDŻOWNIK, WIENIEC, STALÓWKA, NORMANDZKI, EWOLUCJA, ZEFIROZAUR, RAPPEN, PELIKANY, ZWÓD, LUKSEMBURSKI, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, WOŁYNIAK, RYNNA SYFONALNA, TĘCZOWNIK, DYPTYK, KILOMETR, ŻÓŁW KROPKOWANY, DYPTYCH, TARCZKA, PAWIAN ŻOŁTY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, REKRYSTALIZACJA, ARGOLIDA, OPOSIK WIELKOOKI, JASZCZURKI, OWSIK, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, DRAKOREKS, PROFIL, PORA GODOWA, RZĘSISTEK, ANTYTEZA, BAZYLISZEK, LIS RUDY, SZLARA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WISCONSIN, SROKACZ, BIZA, DYMNICA, POLĘDWICA, TURKAWKA, GRUPA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, KAJMAN, HOMINIDY, EUPELYKOZAURY, DZIURA, KONFISKACJA, KIEŁŻ BAŁTYCKI, PAS MIEDNICOWY, MASA RELATYWISTYCZNA, GIEZ, MYSIKRÓLIK, ?OBWÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEMODEX CANIS - PASOŻYT Z RZĘDU ROZTOCZY; DŁUGOŚĆ CIAŁA 0,25-0,30 MM, SZEROKOŚĆ OK. 0,04 MM; W PRZEDNIEJ CZĘŚCI CIAŁA 4 PARY KRÓTKICH NÓG; ODWŁOK WYDŁUŻONY Z POPRZECZNYM PRĄŻKOWANIEM, W TYLNYM KOŃCU ZWĘŻONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DEMODEX CANIS - PASOŻYT Z RZĘDU ROZTOCZY; DŁUGOŚĆ CIAŁA 0,25-0,30 MM, SZEROKOŚĆ OK. 0,04 MM; W PRZEDNIEJ CZĘŚCI CIAŁA 4 PARY KRÓTKICH NÓG; ODWŁOK WYDŁUŻONY Z POPRZECZNYM PRĄŻKOWANIEM, W TYLNYM KOŃCU ZWĘŻONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUŻENIEC PSI Demodex canis - pasożyt z rzędu roztoczy; długość ciała 0,25-0,30 mm, szerokość ok. 0,04 mm; w przedniej części ciała 4 pary krótkich nóg; odwłok wydłużony z poprzecznym prążkowaniem, w tylnym końcu zwężony (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUŻENIEC PSI
Demodex canis - pasożyt z rzędu roztoczy; długość ciała 0,25-0,30 mm, szerokość ok. 0,04 mm; w przedniej części ciała 4 pary krótkich nóg; odwłok wydłużony z poprzecznym prążkowaniem, w tylnym końcu zwężony (na 11 lit.).

Oprócz DEMODEX CANIS - PASOŻYT Z RZĘDU ROZTOCZY; DŁUGOŚĆ CIAŁA 0,25-0,30 MM, SZEROKOŚĆ OK. 0,04 MM; W PRZEDNIEJ CZĘŚCI CIAŁA 4 PARY KRÓTKICH NÓG; ODWŁOK WYDŁUŻONY Z POPRZECZNYM PRĄŻKOWANIEM, W TYLNYM KOŃCU ZWĘŻONY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DEMODEX CANIS - PASOŻYT Z RZĘDU ROZTOCZY; DŁUGOŚĆ CIAŁA 0,25-0,30 MM, SZEROKOŚĆ OK. 0,04 MM; W PRZEDNIEJ CZĘŚCI CIAŁA 4 PARY KRÓTKICH NÓG; ODWŁOK WYDŁUŻONY Z POPRZECZNYM PRĄŻKOWANIEM, W TYLNYM KOŃCU ZWĘŻONY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x