TAENIA SOLIUM - JEDEN Z GATUNKÓW TASIEMCÓW (CESTODA), KTÓRE PASOŻYTUJĄ W PRZEWODACH POKARMOWYCH KRĘGOWCÓW, W TYM CZŁOWIEKA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO TASIEMCA NIEUZBROJONEGO POSIADA ON HACZYKI I PRZYSSAWKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH PRZYTWIERDZA SIĘ DO ŚCIANY JELITA CIENKIEGO, MOŻE RÓWNIEŻ SIĘ POJAWIAĆ W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TASIEMIEC UZBROJONY to:

Taenia solium - jeden z gatunków tasiemców (Cestoda), które pasożytują w przewodach pokarmowych kręgowców, w tym człowieka; w przeciwieństwie do tasiemca nieuzbrojonego posiada on haczyki i przyssawki, za pomocą których przytwierdza się do ściany jelita cienkiego, może również się pojawiać w innych częściach ciała (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TASIEMIEC UZBROJONY

TASIEMIEC UZBROJONY to:

osiąga długość do 8m, pasożytuje w jelicie cienkim a larwy w trzodzie chlewnej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAENIA SOLIUM - JEDEN Z GATUNKÓW TASIEMCÓW (CESTODA), KTÓRE PASOŻYTUJĄ W PRZEWODACH POKARMOWYCH KRĘGOWCÓW, W TYM CZŁOWIEKA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO TASIEMCA NIEUZBROJONEGO POSIADA ON HACZYKI I PRZYSSAWKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH PRZYTWIERDZA SIĘ DO ŚCIANY JELITA CIENKIEGO, MOŻE RÓWNIEŻ SIĘ POJAWIAĆ W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.996

KOBIECOŚĆ, MIĘKKI RESET, PODDAŃCZOŚĆ, REANIMACJA, HARMONIKA, DIAGNOZA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, POPARZENIE, DRUH, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, DRAMAT, NEUROEKONIMIA, CZYNSZ WOLNY, MIHRAB, METODOLOGIA, WYTWÓRNIA FILMOWA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, WSPÓŁBRZMIENIE, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, POLIGEN, DOSADNOŚĆ, TERMOS, TRISKWELIŃSKI, EMITOFAGIA, STROIK, WIELORASOWOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, BATAT, KORSYKAŃSKI, DISACHARYD, WYPAR, POWÓJ, EKLIPTYKA, OSTROŚĆ, SUBSKRYPCJA, KOALESCENCJA, GROOMING, OBÓZ KONDYCYJNY, MORDOKLEJKA, OTĘPIENIE, PRAGERMAŃSKI, REPOZYCJA, ANOMALIA POLANDA, UCISK, OPŁATA ADIACENCKA, APORTACJA, TŁOCZARNIA, POBLISKOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, MIŁORZĄB, BUŁGARSZCZYZNA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, SZARŁAT, CZUBUTIZAUR, SILNIK INDUKCYJNY, ORNITOLOGIA, BELKOWANIE, ŚLEPY PUŁAP, LANCRET, ZAPŁON ISKROWY, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, SPECJACJA FILETYCZNA, GRZYBIARZ, STATEK TOWARZYSZĄCY, FPS, KURATOR, MYKOLOGIA, SIEWKA, REKLAMANT, STROIK PODWÓJNY, PIGWA POSPOLITA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, GRA MIESZANA, SPIS POWSZECHNY, TABLICA CAYLEYA, PRACA ORGANICZNA, PAJĘCZYNÓWKA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, OSOBA PODEJRZANA, PIECZYNG, TERENOZNAWCA, ENERGETYKA CIEPLNA, FUNT, TEREN, ATOPINA, ZARZUCAJKA, KASTANIETY, RADAR, WKŁAD, IMPLANTACJA, WSZYSTKOIZM, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, HERTZ, BILARD FRANCUSKI, DZIESIĄTA MUZA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, UTYLITARYZM, DZIKIE RÓŻE, TRZODA CHLEWNA, GRABBE, POZWANY, DAGLEZJA SINA, ZADYSZKA, PUDU PÓŁNOCNY, BAŁYK, ZASADA DUALNOŚCI, TOPIALNIA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, DOPUST, AMBICJA, CHRZEST PRAGNIENIA, PURPURAT, FILA, MRAŹNICA, GRUPA NILPOTENTNA, NIECZUŁOŚĆ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, KWAS TŁUSZCZOWY, LUKI, NIEDYSPONOWANIE, NIEŻYCIOWOŚĆ, REMONT BIEŻĄCY, RAKSLOT, KROK NAPRZÓD, GEREZA ANGOLAŃSKA, WYRAJ, POCHŁANIACZ, SMRÓD, LISTWA, SKARPA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, NOGAJOWIE, SELENOGRAFIA, WOLNY SŁUCHACZ, KUWERTURA, ŚWIŃSKA GÓRKA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, TURANIE, KROSNY, MARAZM, MAKATKA, MIKROSKOP SKANINGOWY, WIELKODUSZNOŚĆ, ORZECH BRAZYLIJSKI, ZGNICIE, ATMOSFERA, DWUPŁCIOWOŚĆ, TRZYDZIESTKA, ELEMENT, SPIS, TERAPIA BEHAWIORALNA, AFEKT PATOLOGICZNY, WAHADŁO, LIMAKOLOGIA, GLOBIGERYNA, APARAT TLENOWY, METEORYT, NAPĘD, ŚLIZGAWKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, ODDZIELANIE, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, APOLOGETA, ROZNOSICIEL, DRAMAT MODERNISTYCZNY, FURUNKULOZA, POŚWIĘCENIE, DEFERENT, CZUCIE SOMATYCZNE, JAWNOGRZESZNICA, DENOTACJA, MACHNIĘCIE KOZŁA, ASPIRANT, KRYPTOZAUR, ZIMOWISKO, MONOTEMATYCZNOŚĆ, SPŁUKIWACZ, SZTUCZNA INTELIGENCJA, KANTYLENA, IZDEBNIK, NUMERACJA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PASIECZYSKO, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, DYSKRETKA, ODRĘTWIENIE, SKRĘCENIE STAWU, MANIA PRZEŚLADOWCZA, LAKTOTROPINA, KONSULENT, KOLKA, ADAM, BYLINA, NOTA PROTESTACYJNA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, GORE-TEX, ZLEWKA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, DZIEWANNA, AUTSAJDER, KINO AKCJI, POWIEŚĆ CYKLICZNA, STOIK, TUŁÓW, KONIEC, ROZWAGA, KSIĄŻĄTKO, KOLANÓWKA, MĄDRALIŃSKI, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ZASADA EKWIPARTYCJI, KOKSIARZ, UCHWYT ŚLIZGOWY, UTLENIANIE, KURONIÓWKA, POWTÓRZENIE, SZCZUR PACYFICZNY, KOŃ APPALOOSA, WERSJA STABILNA, SUWNICA POMOSTOWA, OGNIOMUR, GULDEN, OGIEŃ, ŻUCHWOWCE, PISMO TECHNICZNE, OSTINATO, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, GATUNEK KRYPTYCZNY, GUMA NATURALNA, SCHOWEK, CYNKOGRAFIA, GRAF, RUG, AKTYWNOŚĆ, ZALESZCZOTKI, MISTRZOSTWO, AMORFIZM, MIEDNICA, MŁYNOWNIA, RAK STAWOWY, KOMBINACJA ALPEJSKA, KISZKA WĄTROBIANA, MARŻA HANDLOWA, DORYCKI, TECHNIKA CIEPLNA, KOBRA, NACZYNIA TĘTNICZE, ZŁOŻENIE UKŁONU, MOLINEZJA, BAJRAM, DZIENNIK URZĘDOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, MĄKA SITKOWA, SZEPT, AMBA, TELEFOTO, STANIĘCIE, DIALOGICZNOŚĆ, PSYCHOBIOGRAFIA, SUBSTYTUCJA, DEMARKACJA, PUPCIA, NIKCZEMNOŚĆ, KREPA, DŻIG, AORYST SYGMATYCZNY, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, ŚLEPA PRÓBA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, JEŻYNA, PRZEPRÓCHA, OWCA GRUBOROGA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, JELITO PROSTE, AKUMULATOREK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PROSTACZOŚĆ, ZNAK ZODIAKU, GAŁĘŹNIK, PĘD, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, OBŁOK OORTA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, PŁYWANIE, NORMA REAKCJI, UJŚCIE HYDROTERMALNE, SUBTELNOŚĆ, PTASZNIK GOLIAT, AFRODYZJE, CZUŁOŚĆ, PENELOPOGNAT, GŁODÓWKA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, PRZEKRÓJ DEDEKINDA, STYLING, FECHTMISTRZ, CHELIOS, ?GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.996 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAENIA SOLIUM - JEDEN Z GATUNKÓW TASIEMCÓW (CESTODA), KTÓRE PASOŻYTUJĄ W PRZEWODACH POKARMOWYCH KRĘGOWCÓW, W TYM CZŁOWIEKA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO TASIEMCA NIEUZBROJONEGO POSIADA ON HACZYKI I PRZYSSAWKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH PRZYTWIERDZA SIĘ DO ŚCIANY JELITA CIENKIEGO, MOŻE RÓWNIEŻ SIĘ POJAWIAĆ W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAENIA SOLIUM - JEDEN Z GATUNKÓW TASIEMCÓW (CESTODA), KTÓRE PASOŻYTUJĄ W PRZEWODACH POKARMOWYCH KRĘGOWCÓW, W TYM CZŁOWIEKA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO TASIEMCA NIEUZBROJONEGO POSIADA ON HACZYKI I PRZYSSAWKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH PRZYTWIERDZA SIĘ DO ŚCIANY JELITA CIENKIEGO, MOŻE RÓWNIEŻ SIĘ POJAWIAĆ W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TASIEMIEC UZBROJONY Taenia solium - jeden z gatunków tasiemców (Cestoda), które pasożytują w przewodach pokarmowych kręgowców, w tym człowieka; w przeciwieństwie do tasiemca nieuzbrojonego posiada on haczyki i przyssawki, za pomocą których przytwierdza się do ściany jelita cienkiego, może również się pojawiać w innych częściach ciała (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TASIEMIEC UZBROJONY
Taenia solium - jeden z gatunków tasiemców (Cestoda), które pasożytują w przewodach pokarmowych kręgowców, w tym człowieka; w przeciwieństwie do tasiemca nieuzbrojonego posiada on haczyki i przyssawki, za pomocą których przytwierdza się do ściany jelita cienkiego, może również się pojawiać w innych częściach ciała (na 18 lit.).

Oprócz TAENIA SOLIUM - JEDEN Z GATUNKÓW TASIEMCÓW (CESTODA), KTÓRE PASOŻYTUJĄ W PRZEWODACH POKARMOWYCH KRĘGOWCÓW, W TYM CZŁOWIEKA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO TASIEMCA NIEUZBROJONEGO POSIADA ON HACZYKI I PRZYSSAWKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH PRZYTWIERDZA SIĘ DO ŚCIANY JELITA CIENKIEGO, MOŻE RÓWNIEŻ SIĘ POJAWIAĆ W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TAENIA SOLIUM - JEDEN Z GATUNKÓW TASIEMCÓW (CESTODA), KTÓRE PASOŻYTUJĄ W PRZEWODACH POKARMOWYCH KRĘGOWCÓW, W TYM CZŁOWIEKA; W PRZECIWIEŃSTWIE DO TASIEMCA NIEUZBROJONEGO POSIADA ON HACZYKI I PRZYSSAWKI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH PRZYTWIERDZA SIĘ DO ŚCIANY JELITA CIENKIEGO, MOŻE RÓWNIEŻ SIĘ POJAWIAĆ W INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x